reiskostenvergoeding

Started by am, Oct 17, 2023, 06:31 AM

Previous topic - Next topic

am

ik heb uitzicht op een vast contract, hier zit ook een reiskostenvergoeding aan gekoppeld.  Worden reiskosten gezien als inkomen?  (tenslotte moet ik deze kosten maken om naar mijn werk te geraken)

peter

In Nederland worden reiskosten over het algemeen niet beschouwd als inkomen, mits ze vergoed worden binnen de daarvoor geldende fiscale regels. Bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden reiskosten belastingvrij vergoeden aan hun werknemers.

Hier zijn enkele belangrijke punten over reiskostenvergoeding in Nederland:

Woon-werkverkeer: Voor reiskosten die werknemers maken voor woon-werkverkeer kunnen werkgevers een belastingvrije vergoeding geven. Deze vergoeding is vaak een vast bedrag per kilometer, ongeacht het vervoermiddel.

Maximumtarief: Er is een standaard maximumtarief dat belastingvrij mag worden vergoed. Dit tarief kan veranderen, maar was €0,19 per kilometer.

Overige zakelijke reizen: Ook de kosten van zakelijke reizen (anders dan woon-werkverkeer) kunnen onder voorwaarden belastingvrij worden vergoed.

Vaste reiskostenvergoeding: In sommige gevallen kunnen werkgevers een vaste reiskostenvergoeding geven aan werknemers. Dit is een vast bedrag per maand, ongeacht het aantal gereisde kilometers. Hier zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan verbonden, en door de COVID-19 pandemie zijn er tijdelijke aanpassingen geweest in de regelgeving hieromtrent.

Boven het maximumtarief: Als een werkgever meer dan het vastgestelde maximumtarief per kilometer vergoedt, wordt het meerdere beschouwd als loon. Over dit bedrag moet dan loonbelasting worden betaald.

Het is altijd raadzaam om bij twijfel contact op te nemen met een belastingadviseur of de Belastingdienst om de meest actuele regelgeving en voorwaarden te achterhalen. Als je het 100% zeker wilt weten, bel de belasting telefoon.
Peter
Administrator Forum