Koningin Máxima aanwezig bij lancering regionaal SchuldenlabMVS

Started by admin, Nov 23, 2021, 09:27 PM

Previous topic - Next topic

admin

Hare Majesteit Koningin Máxima is dinsdag 30 november in de Havenkerk in Schiedam aanwezig bij de lancering van Schuldenlab MVS. MVS is een publiek -privaat  netwerk en zet zich in om de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam schuldenzorgvrij te krijgen. Burgers worden sneller en effectiever ondersteund bij schuldenproblematiek. Het regionale initiatief is ontstaan in samenwerking met de landelijke Stichting SchuldenlabNL. Die zet zich onder meer in voor opschaling van effectieve schuldhulpmethoden voor kwetsbare groepen om hen schuldenzorgvrij te maken.

SchuldenlabMVS is gestart met twee schuldhulpmethodes die reeds beproefd zijn: De Nederlandse Schuldhulproute en Collectief Schuldregelen. De Doorbraakmethode gericht op 'multiprobleem huishoudens' is in ontwikkeling. Daarnaast werken de drie gemeenten samen met private partners als Waterweg Wonen, zorgverzekeraar DSW en uitzendbureau Randstad aan nieuwe initiatieven. Inwoners, bedrijven, financiële instellingen, overheidsorganisaties en wetenschappers uit de regio worden ook uitgenodigd om mee te denken aan de vorming van SchuldenlabMVS. Het doel is om gezamenlijk bestaande schuldhulpmethodes effectief in te zetten en innovatieve methoden te ontwikkelen die bijdragen aan zowel het voorkomen van schulden als het oplossen daarvan.

Koningin Máxima is aanwezig bij de lancering in het bijzijn van wethouders Werk en Inkomen van de drie betrokken gemeenten en de directeur van Stroomopwaarts. Dit is een uitvoeringsorganisatie van de drie gemeenten voor de portefeuille Werk en Inkomen. Schuldhulpverlening valt daar ook onder. Aansluitend aan de lancering heeft Koningin Máxima gesprekken met ervaringsdeskundigen en partners van SchuldenlabMVS over hun plannen.

Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en is in 2018 opgericht met als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. De organisatie ondersteunt het opschalen van succesvolle schuldhulpmethoden. Koningin Máxima is sinds de oprichting van SchuldenlabNL regelmatig (online) aanwezig bij hun activiteiten, waaronder de lancering van Schuldenlab Almelo in 2019 . In het najaar van 2020 ontving Koningin Máxima op Paleis Noordeinde een groep betrokkenen bij het pact 'Naar een
schuldenzorgvrij Nederland'

RVD, nr. 338

https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2018/11/08/koningin-maxima-aanwezig-bij-lancering-schuldenlabnl
https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/koningin-maxima-aanwezig-bij-lancering-schuldenlab-almelo
https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/koningin-maxima-ontvangt-betrokkenen-voor-bekrachtiging-pact-naar-een-schuldenzorgvrij-nederland
Admin Schuldenforum.

Admin (SYNOP) is Watching YOU!!!