ABN AMRO / Lindorff 2002

Started by WaldemarAnton, Jan 19, 2016, 11:20 AM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Gustav1980, ik ben het er helemaal mee eens wat jij zegt, maar ik mis de akte van cessie in jouw verhaal. De Bank zal je weer afschepen met het verhaal om toch maar contact op te nemen met Lindorff. Als LIndorff ergens met deze zaak te maken zou hebben gehad, dan moet er een akte van cessie zijn. Ik betwijfel of de bank hier mee zal werken. Houdt er rekening mee dat je hier een lange strijd moet gaan voeren.
Heb je hier geen zin in, en vindt je het niet erg het restant te betalen, neem dan contact op met Lindorff.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Gustav1980

@Sacredfour. De akte van sessie is pas relevant als ABN AMRO de vordering heeft verkocht aan Lindorff en Lindorff WaldemarAnton vraagt om een betaling. WaldemarAnton is niet gevraagd te betalen, hij wil van de registratie af en ABN heeft die gemaakt. Lindorff is geen deelnemer van BKR en verstrekt geen kredieten.

Volgens mij heeft ABN vrijwel het gehele bijzonder beheer van de bank ondergebracht bij Lindorff. Voorheen had ABN een eigen incassobureau (Solveon), maar deze activiteiten zijn in zijn geheel verkocht aan Lindorff (waarbij volgens mij is bedongen dat Lindorff de bijzonder beheer activiteiten van de bank zou blijven behartigen).

ABN AMRO is de partij die de registratie heeft gemaakt en daarmee de partij om hier bezwaar tegen aan te tekenen. ABN AMRO zal op basis van de overeenkomst tussen hun en WaldemarAnton vast een deel mogen uitbesteden (de inning en/of beheer van overeenkomsten met achterstand) maar ze blijven zelf verantwoordelijk. Als WaldemarAnton ABN vraagt de registratie te verwijderen mogen ze de afhandeling natuurlijk best uitbesteden maar daar is geen akte van cessie voor nodig. De akte speelt geen rol in de registratie. Toch?

Als WaldemarAnton ABN vraagt de registratie te verwijderen onder het mom er is geen achterstand en ze een redelijke termijn geeft (14 dagen +), en opmerkt dat als hij de verkeerde afdeling heeft aangeschreven ze de brief intern moeten doorsturen ben je volgens mij gewoon klaar. Dan kan je na die 14 dagen direct bezwaar maken bij BKR. Als ABN door toch gaat doorverwijzen op een formeel verzoek (in plaats van het zelf door te sturen) kun je daar in meegaan en Lindorff aanschrijven met een cc aan ABN. Maar zelfs als Lindorff dan zegt eigenaar te zijn is ABN de verantwoordelijke BKR deelnemer.

Ik denk dat ABN geen onderliggende stukken heeft (want waarom geen vonnis na al die jaren), en WaldemarAnton na 14 dagen zich bij de geschillencommissie kan melden. Als ze het niet gewoon direct ongedaan maken.

Als WaldemarAnton een hele beerput opentrekt en ze de incasso hervatten is het natuurlijk een ander verhaal.


sacredfour

QuoteDe akte van sessie is pas relevant als ABN AMRO de vordering heeft verkocht aan Lindorff en Lindorff WaldemarAnton vraagt om een betaling
Ja , dat klopt, maar als ABN de vordering niet had verkocht dan zou deze nog in hun boeken moeten staan irrelevant of Solveon of Lindorff verantwoordelijk was voor het beheer. Ik heb al met meer zaken te maken gehad met dezelfde casus. LIndorff kan geen bewijs leveren van bevoegdheid of cessie. IK denk dat met de overname van Solveon door Lindorff ze een potje hebben gemaakt van het papierwerk. Ik heb hier al veel geld voor mensen mee verdient!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

WaldemarAnton

UPDATE

Vanochtend ingelogd op de BKR site, de A3 codering is verwijderd! Wij kunnen nu de hypotheek aanvraag indienen.

sacredfour

WaldemarAnton Laat ons even weten hoe je dit voor elkaar gekregen hebt.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

benny1980

Hallo sorry voor de bump van een zeer oude thread maar ik heb vrijwel exact het zelfde probleem als de oorspronkelijke threadstarter.


Ben er via het bkr register achtergekomen dat ik een code 3 notering heb van abnamro ging hierbij ook om een roodstand op een studentenrekening in 2001 is er vonnis gehaald in 2005 is er een code notering geplaatst.
Heb Abnamro benaderd over deze notering omdat ik vanaf +-2006 niks meer over deze zaak gehoord had zij verwezen me door naar het bedrijf Intrum.
Intrum verteld mij dat dit dossier ooit bij een deurwaarder heeft gelegen maar dat die het terugheeft gegeven aan ABNAMRO ik heb inmiddels begrepen dat dit Intrum het vroegere lindorff was ik heb echter nooit enige post ontvangen van Lindorf of Intrum over deze zaak. Vroeg mij af iemand mij kan vertellen hoe hier te handelen wat kan ik doen het kan toch niet zo zijn dat iemand gewoon 15 jaar niks laat horen van zichzelf en de meter gewoon doorloopt?

jan

Ik zou contact opnemen met Intrum en vraag hoe dit kan worden opgelost.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

benny1980

Hallo Jan,

Dat heb ik uiteraard gedaan maar het was allemaal erg onduidelijk. Abn verwijs mij naar Intrum omdat hun de schuld zouden hebben overgekocht echter Intrum zegt dat dat absoluut niet waar is maar dat ze alleen de incasos voor abn doen.
Ik had nogal het gevoel dat het erg onduidelijk was en al helemaal voor mij als leek aangezien de originele topicstarter en vrijwel indentieke situatie had zocht ik hier naar wat meer duidelijkheid zodat ik met wat meer kennis richting Intrum en Abn kan communiceren

willy

Communicatie niet alleen via telefoon laten lopen.
Als je het via email doet en de andere partij in de cc zet,
dan kan er achteraf niets ontkend worden.
Telefoon durven ze gewoon zeggen dat ze niets van U gehoord hebben.
Dus naar ABN en Intrum dezelfde mail sturen, met de andere in de CC.
Zo heb je meer kans dat je niet van het kastje naar de muur moet.
Mails kan je bewaren , en antwoorden van een van de twee,
kan je meenemen in de communicatie naar de ander.
Het moet voor U ook duidelijk zijn/worden wat Uw code 3 inhoud.
Is het geheel een kwijtschelding of een opschorting,
en over welke bedragen wordt dan gesproken?
Dit is informatie voor U persoonlijk en hoeft U hier natuurlijk niet te vermelden,
maar het ene is een zwaard van Damocles, (tot verjaring),
het ander een kwijtschelding ,dus einde verhaal.

abnormaal

Dit topic is een paar jaar oud en de schrijver is niet meer actief. Je kan een PM sturen aan sacredfour, hij weet meestal wel een weg hoe je dit moet aanpakken. Weerhod deze BKR registratie jou van het kopen van een huis?