Vervolg op draadje Wij heten Jiske welkom.

Started by Jiske, Feb 16, 2015, 10:23 AM

Previous topic - Next topic

sacredfour

#240
jiske, zou jij het contract met de bank (geanonimiseerd) kunnen plaatsen samen met de alg. voorwaarden?
Zou de brief geen effect hebben dan is er misschien een mogelijkheid de rente aan te vechten. je moet dan wel opnieuw naar de rechter.
De tekst op het origineel van de rechtbank is geldend.
De rente moet wel aangepast worden aan de maximale wettelijk toegestane rente of aan de variabele rente die in dat jaar van toepassing was bij de bank.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jiske

#241
Oke,komt ie.

Dagvaardiging en contract PRODUKTIE I

Jiske


Jiske


sacredfour

Het is wel de vraag of een vordering tegen de bank inmiddels niet is verjaard.  Maar goed, laten we er maar even vanuit gaan dat je nog de mogelijkheid hebt om de bank te dagvaarden.
Jiske, heb je van de bank ooit bericht ontvangen dat de debetrente gewijzigd zou worden van 14,8% naar 16,3% ? Als je dit met ja moet beantwoorden, is de renteverhoging verklaart?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

gewoon

Ha zit zo te lezen waar het fout is gegaan

En dat is toch dat op het eerste blad er gesproken word over een variabele rente van thans 16,3 %

Dan komt punt 9  gedaagde heeft met betrekking tot de vordering van eiseres nimmer tegenwerpingen gemaakt. .............. of wel Jiske is het eens met thans........

En dan is het opeens bij het Mitsdien een  rente van  16,3 %  geworden zonder thans.

En in het vonnis staat ad 16,3 %...... ad .... ?? ad   ten bedrage van / tegen de waarde van / nu.sacredfour

Ja die ad vind ik ook vreemd.
Het is jammer dat we nu niks meer aan het vonnis kunnen doen. Een andere interpretatie van de woorden in het vonnis is wel mogelijk. 16,3 % rente is niet mogelijk voor jaren dat de wettelijke rente lager is. Ook niet als dit zo in het vonnis staat, maar als ik het goed begrijp heeft het incassobureau de rente al aangepast naar het wettelijke maximum.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jiske

#247
@ SF

Voor hetgeen er gebeurd is mbt. de rente moet ik je terugverwijzen naar de historiek rentepercentages van krediet op betaalrekeningen RABOBANK.

https://www.rabobank.nl/images/historisch_tarieven_overzicht_consumptieve_kredieten_29727971.pdf

Verder heb ik op een bankafschrift (zie een attachment) een mededeling dat de rente VERLAAGD is.

@gewoon

als ik in goeie doen resp. niet overspannen door het gedoe rond mijn zoon was geweest, was het op de eerste plaats nooit zover gekomen en in het ergste geval zou ik destijds een advokaat in de armen hebben genomen.

Toen het loonbeslag inging was de rente van Krediet op Betaalrekening al ruimschoots verlaagd, was de RABOBANKrekening nog aktief en waren er bankafschriften om dit aan te tonen. Dan zijn de voorwaarden, ongeacht de dagvaardiging en het vonnis toch nog steeds geldend?Jiske

Oh shoot,

Ik heb een brief van de RABOBANK!!!!!!!!!Datum                  11 februari 2016


Onderwerp           Wij hebben Uw klacht ontvangen


Geachte Mevrouw Jiske,


Bedankt voor het doorgeven van Uw klacht van 7 februari 2016 over Uw openstaande vordering bij onze RABOBANK, welke uit handen gegeven is aan incassoburo GGN. We vinden het vervelend dat onze dienstverlening niet aan Uw verwachting voldoet.

Mijn collega  xxxxx xxxxxx gaat Uw klacht onderzoeken. Hij informeert U uiterlijk op 10 maart 2016 over de afhandeling. Als U eerder vragen heeft, kunt U hem bellen via telefoonnummer xxx-xxx x xxx.

In de brochure "Klacht indienen bij de RABOBANK"vindt U meer informatie over de manier waarop wij klachten behandelen. U vindt de vrochure op www.rabobank.nl/klacht.


Met vriendelijke groet,

handtekening
Naam
Directeur Bedrijfsmanagement.

gewoon

Snap ik Jiske

Neem je verder dan ook niet kwalijk het verstek laten gaan jaren terug, het gaat om nu,  en nu verder.

En ja dat bank afschrift heb je al eerder laten zien, waar ik het bewijs in zie dat de bank echt een ander tarief aanhoud,  en er dus een overschot in het dossier van GGN aanwezig is en dit verzwijgen.

En mooi dat je een brief hebt gekregen van de bank.

Jiske

Ik vraag me eigenlijk af waarom GGN dat overschot er niet gewoon vanaf trekt?

Dat scheelt mij toch bijna E 1800,00 en aanbod van de RABOBANK tegen betaling van E 5000,00/ Finale Kwijting lijkt dan overigens ook niet meer zo genereus. Ze blijven allebei, zowel de RABOBANK als GGN, maar gewoon plukken.

Jiske

Brief gehad van incassoburo GGN.

Geachte heer of mevrouw,

Namens de Cooperatieve Rabobank U.A. gevestigd te Amsterdam bericht ik U als volgt.

Fusie RABOBANK

Per 1 januari 2016 is de structuur van de RABOBANK verandert. De lokale RABOBANKEN en RABOBANK Nederland zijn met elkaar gefuseerd en hebben een nieuwe statutaire naam. gekregen. Cooperatieve RABOBANK U.A., statutair gevestigd te Amsterdam.

Waarom krijgt U deze brief?

De Cooperatieve RABOBANK xxxxxx xxxxxxxx U.A. heeft een executoriale titel tegen U verkregen. Dit betreft een vonnis d.d. 6 mei 2009. Door deze brief laten we U weten dat de bevoegdheid om dit vonnis te executeren door de fusie is overgegaan op de Cooperatieve RABOBANK U.A.

Wij laten U dit weten omdat dit op grond van de wet verplicht is. Dit heeft in de praktijk geen gevolgen voor de eventueel met U gemaakte afspraken. Deze blijven geldig.Hoogachtend


GGN

sacredfour

Jiske, dit heeft geen effect op jouw verhaal. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jiske

#253
Volgens "Mijn Incasso"

Schuldenstand per 31-01-2016
   
Verschuldigd bedrag                                                 9.686,69
Rente                                                                      10.976,19
Kosten                                                                      1.748,19
Verv. termijnen                                                                 0,00
Betaald                                                                   14.558,93
                                                                         --------------------
Nog te betalen                                                          7.852,14


Schuldenstand per 29-02-2016

Verschuldigd bedrag                   9.686,69
Rente                                        11.076,93
Kosten                                       1.772,17
Verv. termijnen                              0,00
Betaald                                     14.916,60
                                                 -------------
Nog te betalen                           7.619,19

Zorgverzekering bet. februari Eigen Risicoi 30,00 restbedrag  E 350,00Jiske

Slecht nieuws.

Bericht gehad van de RABOBANK.


Geachte mevrouw Jiske,Naar aanleiding van uw klacht hebben wij uw dossier opnieuw intern beoordeeld en bezien of er door os of Incasso & Deurwaarderskantoor GGN onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden in de uitvoering van de incassomaatregelen.

Het spijt ons u te moeten berichten dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat de incassomaatregelen, die Incasso & Gerechtsdeurwaarderskantoor GGN, namens onze bank heeft uitgevoerd, correct hebben plaatsgevonden. Onze openstaande vordering op u bedraagt momenteel nog steeds E 7.612,40 en is ons inziens onverminderd volledig invorderbaar. We zien dan ook geen reden om de incassomaatregelen te beeindigen.

Louter uit coulance heeft de bank u 3 februari 2016 bericht dat zij bereid is, tegen ontvangst van E 5.000,00 ineens, de bovengenoemde restschuld als volledig voldaan te beschouwen. Deze coulanceaanbieding willen wij u opnieuw aanbieden. Dit aanbod geldt uiterlijk tot 1 april a.s.

Mocht u van ons coulanceaanbod gebruik willen maken dan verzoeken we u contact op te nemen met de heer X.XXXXXX, medewerker Kredietmanagement.

Erop vertrouwende u voldoende te hebben geinformeerd, verblijf ik,

Hoogachtend,


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Bedrijfsmanagement