Vervolg op draadje Wij heten Jiske welkom.

Started by Jiske, Feb 16, 2015, 10:23 AM

Previous topic - Next topic

Jiske

Hier stond het begin van mijn verhaal.

Wij wensen Jiske welkom op ons forum!!

http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,48138.0.html

@sacredfour

de variabele contractuele vertragingsrente van 16,3 % per jaar over 9195,58 vanaf 17 maart 2009

en te vermeerderen met de wettelijke rente over proceskosten.


Het gaat me niet over de rente, en kosten, het gaat mij over de mogelijkheden van het aanvragen van een rentestop.

Laat het verleden rusten aub, het gaat me over de stand van zaken van het NU en de toekomst.

In mijn beleving heeft det incassoburo gehandeld namens de RABObank en daar hebben ze destijds mij als ckient niet beschermd in 2008, en zelfs dat is eigenlijk verleden tijd.sacredfour

#1
Jiske, zoals ik al schreef moet je die rentestop aanvragen. Of ze hier akkoord mee gaan is een andere vraag, maar je kan het in ieder geval proberen.
16,3%? hoe durven ze!
Trouwens de maximale rente die zij jouw in 2009 in rekening mochten brengen is 16% Dit maakt de hele overeenkomst met de bank onwettig! De rechter had dit moeten zien! Ik denk dat je met een advocaat moet gaan praten om te kijken of er nu nog wat aan gedaan kan worden. Ik zou beginnen bij de voorzieningsrechter met een verzoek om de beslaglegging op te heffen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jiske

#2
Dat foute rentepercentage weet ik niet zeker of je daar gelijk in hebt sacredfour want dat staat hier ook te lezen bij deze link van de RABObank roodstaan op betaal rekening.

https://www.rabobank.nl/images/historisch_tarieven_overzicht_consumptieve_kredieten_29473203.pdf

Ik had een krediet van 1000 euro dus dat rentepercentage geld.

Als het rentepercentage idd variabel is, zou het in mijn geval wel al gedaald moeten zijn sinds 2010 gedaald zijn naar 12,9

Dit staat pas op een bankafschrift van juni 2012 vermeld.
Een heel behulpzame bankmedewerker heeft mij destijds, na een gesprek, echt heel goed geholpen, zodat ik iig overzicht heb tot mei 2013.

Ik moet even uitrekenen hoeveel er door het incassoburo is gestort op die rekening, wat ik kan terughalen via papieren, en wat ikzelf daaraan heb afgelost, oa een bedrag van 559,00 gestort op die rekening door Interpolis ivm opzeggen van een verzekering.

Nogmaals, de RABObank heeft destijds in 2008 niet aan clientenbescherming gedaan, dat is mi fout nummer 1 waardoor het helemaal mis is gegaan.


sacredfour

#3
Datum   Wettelijke rente   Maximale leenrente
1-1-2015   2 procent   14 procent
1-7-2012   3 procent   15 procent
1-7-2011   4 procent   16 procent
1-1-2010   3 procent   15 procent
1-7-2009   4 procent   16 procent
1-1-2007   6 procent   18 procent
1-1-2004   4 procent   16 procent
1-8-2003   5 procent   17 procent
1-1-2002   7 procent   19 procent
1-1-2001   8 procent   20 procent
1-1-2000   6 procent   18 procent
Ja je hebt gelijk. De wettelijke maximale rente is pas in 1-7-2009 gedaald van 18% naar 16%
Dat de bank te kort geschoten is in zijn zorgplicht lijkt mij duidelijk. Ik ben alleen bang dat je daar nu niks meer aan kan doen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jiske

@savredfour

daarom zei ik ook al in een voorgaande posting dat ik het verleden wil laten rusten en me wil beperken tot het NU en de aanvraag rentestop bij incassoburo.

Er wordt overigens afgelost op die bankrekening, want het debetsaldo is al teruggelopen naar 3067,67

Er kan op deze rekening gestort worden, dus wat als de banksaldo helemaal aangezuiverd wordt/is?

Lees, en begrijp ik het goed, uit het vonnis dat deze variabele vetragingsrente gehandhaafd wordt totdat ik alles in zijn totaliteit heb terugbetaald, zoals omschreven in de door mij aangevraagde en toegestuurde overzichten bij het incassoburo?
Dus dan begint het echte gepluk pas NA het aanzuiveren van de debetstand en kom ik never van die schuld meer af.


Nog een vraag

Waarom doen ze bij de RABObank zo moelijk als ik om Jaaroverzichten of afschriften van mijn eigen RABObankrekening vraag en verwijzen ze mijn vraag terug naar het incassoburo, terwijl die me in eerste instantie naar de RABOBANK verwezen?
Het lijkt wel een pingpongwedstrijd om mijn eigen bankafschriften te krijgen.

Sorry voor mijn vragen, maar ik ben nu onderhand uitgegoogled en heb geen puf meer om alles alleen te moeten doen.

Groetjes en alvast bedankt Jiske.

tuthola

#5
Jiske heb je geen internet bankieren ? Als je ze op papier wilt hebben kan je ze zelf uitprinten, heb je geen printer kan je dit bij de biep doen of zeg ik nu iets heel raars ?

Wat ik niet begrijp is dat een roodstand van 1000 euro uit kan lopen tot zo een hoog bedrag, ik had in het verleden ook de rabo bank maar boven deze roodstand werd er niets meer betaald ook geen automatische incasso.

Jiske

Ik had in het verleden wel een pinpas en internetbankieren en een randomreader, maar dat is niet meer in mijn huis.

RABOBANK distantieert zich van alles en verwijst mij voor alles mbt mijn RABOBANKrekening naar het incassoburo.

Ik kom nog niet eens door, van een callcentermedewerker naar een medewerker van RABOBANK afdeling Kredietbeheer, waar mijn post naar toe gaat want dat staat op mijn Jaaroverzichten te lezen.

tuthola

Ok op die fiets, sorry dan weet ik niet hoe je dit voor elkaar kan krijgen. Belachelijk dat jij geen afschriften krijgt.

sacredfour

Jiske, als de bank zegt dat alle correspondentie via het incassobureau moet lopen dan zou ik dit ook maar doen. Vraag voor een overzicht van alle betalingen en renteberekeningen. Wacht hier wel mee totdat je een antwoord hebt gekregen op je verzoek voor een rentestop. Was het Rabobank die je gedagvaard hadden, stond hun naam op de dagvaarding? Ik zou het incassobureau ook nog maar een keer vragen of ze nog steeds in opdracht van de Rabobank handelen. 
Ik ben het eigenlijk nog nooit eerder tegengekomen dat een rechter een contractuele variabele rente handhaaft, ook al omdat er geen controle is uit te oefenen op het juist uitvoeren van deze.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Jiske

#9
Ja, er staat in de dagvaarding duidelijk:

TEN VERZOEKE VAN: de cooperatie Cooperatieve RABOBANK enz.

En bij belsissing vonnis:

De rechtbank:

veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van 9686,69, vermeerderd met de variabele rentead 16,3 per jaar over 9195,58 vanaf 17 maart 2009 tot aan de dag der gehele voldoenig.

Dan een stukje tekst over kosten enz.

En dan:

Te vermeerderenmet de wettelijke rente over de proceskostenvanaf 14 dagen na betekning van dit vonnis.


Jiske

Voor het loonbeslag in 2011 loste ik aan het incassoburo 50 euro per mnd af, daarna een loonbeslag van 140,76 incl. beslag op vakantiegeld, en sinds okt 2014 is het beslag 203,42.


De laatste stand van zaken per jan. 2015 is:


Hoofdsom krachtens titel was/is                                  9.686,69

Vermeerderd met rente en incassokosten
subtotaal                                                                    20.582,70

Waarop in mindering strekt of is verrekend               10.029,56

Nog openstaand                                                        10.553,14


Roodstand Rabobetaalrekening volgens Jaarrekening 2014  3.067,74

nooitmeer

Hmm.. wat een raar vonnis. Dus als je alles zou betalen op 1 euro na dan blijf je dus een variabele rente betalen over de gehele hoofdsom.
En de rente is gezakt, want anders zou je een hoger bedrag aan rente en kosten hebben gehad.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Jiske

#12
Ja, de rente is idd gedaald en daar was ik al uit.

Op een van de laatste afschriften die ik heb ontvangen van een heel behulpzame medewerker van de RABObank, wiens naam ik niet noem, staat:


De debetrente is gewijzigd per 02-05-2012 gewijzigd in 12,200% (effectief 12,9%)

Dat is overigens, volgens de historiek overzicht variabele vertragingsrente van RABObank, wel wat laat want de rente is daar al verlaagd naar dat percentage op 01-04-2010.Als ik dadelijk mijn debetstand heb aangezuiverd, dmv stortingen van het incassoburo op de RABObetaalrekening en deze "schuld" wegvalt, dan is mijn schuld aan het incassoburo nog HOGER als VOOR aanvang van mijn loonbeslag, dus ik kom hier van zijn langzalzeleven niet meer vanaf en ik wil niet de sanering in. Ik heb het tot nu toe in mijn hele leven altijd alleen kunnen doen, dus nu ook.

nooitmeer

Ik zou die sanering toch niet zomaar afschrijven.
Vaak is er in een minnelijk traject nog wel wat "te regelen" met banken. Die bank vind die schuld namelijk net zo vervelend en duur als dat jij dat vind.

Je heb de hoofdsom eigenlijk al betaald (ook al is het enkel rente geweest wat je betaald hebt).
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Jiske

#14
Beste nooitmeer,

ik sluit niks uit, maar zolang ik leef heb ik al heel wat overleefd en mijn eigen bonen gedopt.

Afgezien dat er nog wat leven in deze oude kat zit, geloof ik nog steeds in gerechtigheid en hoop ik dat de RABOBANK ook zonder tussenkomst van welke hulpverkenende instanties dan ook, genoeg ruggegraat heeft en deze zaak met MIJ oplost.

Als de RABOBANK er net zo mee in hun maag zou zitten als ik, dan zou het niet zo zijn dat 1 enkele medewerker zich in 2013 de moeite geeft genomen om tot die datum mij gegevens te verstrekken, tw
Alle bankafschriften van 2008 tot mei 2013 en alle Jaaroverzichten van 2008 tot 2012.

Ik heb volgens mij ook mazzel gehad, dat op de vooraf ingevulde jbelastingaangifte van 2013, ineens die nog steeds opengestelde RABOBANKrekening met debetstand opdook en ik zodoende, onder het mom dat ik Jaaroverzichten 2013 en 2014 nodig had voor mijn accountant voor de belastingaangifte en controle van het saldo, heb bemachtigd via het callcenter van RABOBANK.