Hulp gezocht.....

Started by Daan, Sep 10, 2013, 01:56 AM

Previous topic - Next topic

Buster

#30
Wauw Daan! Wat een geweldig goed nieuws!!!!

De volhouder wint, echt super!
Op naar de volgende hobbel! Ik zeg,.. DANSJE!Libra

Ik dans mee Daan!!!!!
;D ;D ;D

Wat een fantastisch nieuws!!

En zo gloort er steeds meer licht voor jou aan het einde van de tunnel.
Ik hoop dat jouw huis nu snel verkocht wordt, zodat je de volgende stap kunt zetten.

Diepe buiging voor jou en heel veel respect!
Je hebt in een relatief "korte" tijd ontzettend veel voor elkaar gekregen en gedaan.
Ik zeg dan ook in alle vertrouwen tegen jou: "het komt wel goed, schatje"!! ;)

Gefeliciteerd!!!

Daan

Quote from: Libra on Oct 28, 2013, 12:36 PM
"het komt wel goed, schatje"!! ;)

Hahaha, ben zeer vereerd!!!  ;D ;D ;D

Daan

Eerder in dit topic schreef ik dat ik op dit moment nog net iets meer aanhoud als huishoudgeld, dan de beslagvrije voet.

Ik heb verschillende schuldeisers, waarvan 2 banken de 1e en 2e hypotheek aan mij hebben verstrekt. Bij de 1e hypotheek   is er inmiddels een achterstand van zo'n 5 maanden en betaal ik nu structureel niet meer. De 2e hypotheek heeft een achterstand van 2 maanden. Alle schuldeisers zijn op de hoogte dat wanneer er een termijn niet betaald wordt, ik niet meer in staat ben deze goed te maken zolang er  niets aan mijn situatie van werkeloosheid verandert.

De 2 hypotheekverstrekker heeft me afgelopen week gebeld met de formele vraag wanneer ik de opgelopen achterstand in ga lopen. Ik heb geantwoord dat zij op de hoogte zijn van mijn situatie en dat ik de opgelopen achterstand helaas niet kan goed maken. Zij hebben nu aangeven dat er op een nog te bepalen moment loonbeslag wordt gelegd. Ik heb daarop aangegeven dat ik nog slechts een klein bedrag af zit van bvv en er dus niet veel te halen valt. Ik heb aangegeven dat beslaglegging dus zinloos is.

Alle andere vaste lasten van mij  en mijn ex vrouw zijn op dit moment volledig bij. Ik maak me nu zorgen dat zodra zij beslag leggen mijn vaste lasten, die nu nog netjes lopen, in gevaar komen.

Het telefoontje en de vele adviezen op dit forum maken voor mij wel duidelijk dat het zo langzamerhand voor mij ook verstandig wordt volgens de bvv berekening te gaan leven.
Ik ben er alleen niet helemaal uit, ondanks de bekende link naar het rekenprogrammaatje, hoe de bvv te berekenen. Hulp gezocht voor de volgende vraagstukken:

Netto inkomsten waarop beslag ligt (incl. vakantietoeslag):
Vermeld hier het netto bedrag van het inkomen waarop beslag is gelegd (of het inkomen waarop verrekend wordt). Dit is het netto-bedrag indien er geen beslag zou zijn gelegd of indien er niet verrekend wordt. Dit bedrag moet worden verhoogd met het netto vakantiegeld per maand (ongeveer 7% van de netto inkomsten, bij een bijstandsuitkering 5%).


Mijn vakantiegeld vanuit de WW ontvang ik jaarlijks in mei. Moet ik deze toch volgens bovenstaande instructie maandelijks meerekenen?

voorlopige teruggaaf heffingskortingen;

Omdat ik inmiddels geen hypotheekrente meer betaal, heb ik nog wel voorlopige teruggaaf maar geen recht er meer op.Ik ben bezig om dit stop te zetten. Wel of niet meerekenen? Ik denk beter van niet...

Rekenhuur of hypotheekrente

Mijn deel bedraagt 66 % volgens convenant. Dit deel reken ik dan mee.

Na de rest te hebben  ingevuld, wil ik het laten berekenen via  de knop normen juli 2013 en krijg ik de melding: Netto-inkomsten waarop beslag ligt, is niet ingevuld.

Vervolgens heb ik mijn inkomen maar ingevuld bij inkomsten waarop beslag ligt.  Dan doet ie het wel.

TOTAAL
Dan blijft er vervolgens een bedrag over. Begrijp ik het goed dat ik van het verschil al mijn vaste lasten moet betalen + daarvan het huishoudgeld heb. En dat degene die beslag gelegd heeft het verschil opeist tussen mijn netto inkomen en deze bvv?

Dat zou betekenen dat als de banken loonbeslag leggen, ik in de problemen kom met partijen die nu nog geen probleem vormen. 

EX
Mijn ex vrouw ontvangt kinderbijslag, zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag. Zijn deze inkomsten voor haar vrij besteedbaar? Dat vraag ik me trouwens ook af, als je in de WSNP zit..

Buster

Hoi Daan,

Je vult je inkomsten in (je salaris, zonder je vakantiegeld) alsof er beslag ligt.
De extra inkomsten zijn;
- pensioen, 
- partneralimentatie,
- kinderalimentatie,
- voorlopige teruggaaf heffingskortingen.
- vakantiegeld
- 13e maand

Daarna vul je het formulier in zoals aangegeven.
Het bedrag wat eruit komt is je beslagvrije voet. Daarvan zou je al je vaste lasten moeten betalen plus leefgeld. Je haalt dus van je totale inkomen de beslagvrije voet af, wat erboven ligt is bedoeld om mee  af te lossen.

Buiten het beslag vallen;
- bijzondere bijstand,
- huurtoeslag,
- zorgtoeslag,
- kinder(opvang)toeslag,
- kinderbijslag,
- onkostenvergoeding bij ambtenaren,
- persoonsgebonden budget,
- extra verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering Wajong, WAO, WIA
- studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten
- overlijdens uitkering bij; ANW, AOW, TW, Wajong, WAO, WIA, ZW
- tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
- extra tegemoetkoming AOW en ANW

Die worden bovenop de beslagvrije voet geteld, voorwaarde is wel dat je bij instanties waarvoor je de extra toeslag krijgt geen achterstanden hebt. Zo kan een woningbouw beslag leggen op huurtoeslag bijvoorbeeld.
De Belastingdienst kan beslag leggen op alle toeslagen, dat kan er vervolgens voor zorgen dat je dus onder die beslag vrije voet raakt, omdat hij wel meegeteld wordt.

Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaard bedrag (90% van het bijstandsniveau waar je in jouw situatie recht op zou hebben) met daarbovenop correcties rondom huur en zorgkosten. Daar zit wel een maximum aan. Dat is het grote verschil met een VTLB berekening, daar zijn de maximale correcties ruimer en is er een reservering voor het eigen risico.

Loonbeslag is meestal niet bedoeld voor een langdurige periode, vandaar dat de voet lager ligt van de VTLB die in een traject gebruikt wordt. Helaas is de praktijk tegenwoordig dat loonbeslag een behoorlijk langdurige bezigheid kan zijn.

Stel dat de bank loonbeslag gaat leggen zou de opbrengst (dus dat wat je nu gebruikt om mee af te lossen) volledig naar de bank gaan. Overige schuldeisers waar je voor veroordeeld bent (dus gerechtsdeurwaarders) kunnen wel aansluiten bij dat beslag maar dat kost ook behoorlijk veel geld.
Kortom; je huis moet verkocht,... maar dat wist je al :(

De toeslagen die je ex ontvangt zijn dus niet vrij besteedbaar. Dat wil zeggen, de huur, zorg en kov toeslag niet. De kinderbijslag en eventueel kindgebonden budget weer wel. 

Hou vol!

Daan

Buster, bedankt voor je terugkoppeling! Ik ben even aan het rekenen geslagen en heb tegelijk een hele vragenlijst opgesteld.....


Even een theoretische schets dus, met wat vragen er bij…


Mijn inkomen is 1704 per 4 weken, omrekenen per maand? Of juist niet?
Belastingteruggave nu even niet meegerekend.

In mijn geval, vul ik bij rekenhuur, de rente in die ik betaal. Tenminste mijn deel, wat in het convenant bepaald is op 66 %

In het geval van mijn ex vrouw, die berekening maak ik ook even, vul ik de huur van haar huurwoning in + de 34 % die zij van de hypotheek betaalt.

Ik kom zelf dan uit op een bvv van 1247,34
Als ik dan mijn betalingsverplichtingen  nakom (gas, electra, water, telefoon, tv, internet, verzekeringen, bankkosten, betalingsregelingen met energieleverancier en belastingdienst), heb ik nog 323,82 over. Hiervan moet ik nog alimentatie betalen  (150), een vergoeding voor wonen aan mijn ex (200 is afgesproken in convenant) en leefgeld.  Hier moet ik dus keuzes maken.

Daarnaast betekent dit dat ik niets meer betaal aan schuldeisers (hypotheekverstrekkers, krediet verstrekkers). Zij zullen dan mogelijk aansluiten  bij een beslag, waar 1704 minus 1247,34 = 456,67 voor beschikbaar is. In de praktijk zal alleen de 1e hypotheekverstrekker hier dus geld van zien? Of wordt dit verdeeld?? Of is degene die het eerst beslag legt de  winnaar?

Als alleen de 1e hypotheekvertrekker geld ziet uit een beslag en die is nog niet van zins om beslag te leggen, dan is het dus inderdaad zinvol de 2e hypotheekverstrekker voor te houden dat een beslag voor hen zinloos is. Graag jullie reactie hier op. Ik zit namelijk niet te wachten op een beslag en heb het liefst nog volledige beheersing, zolang dat kan.Nu even naar de berekening van mijn ex vrouw. Alimentatie moet opgenomen zijn. Nu zie je hier boven dat ik daar een keuze in moet maken. Ik ga er even van uit dat ik deze wel betaal en reken  hem ook bij mijn ex maar mee.

Bij inkomsten tel ik bij haar net als bij mij, niet de inkomsten mee ivm voorlopige teruggaaf hypotheek rente eigen woning. Wel tel ik mee voorlopige terggaaf ivm alleenstaande ouderkorting en extra alleenstaande ouderkorting.

Zij komt dan uit op een bvv van 1171,-
Ik tel dan bij haar inkomen de posten die buiten het beslag vallen (473.57). Ze komt dan op 1644,57.
Als zij dan haar betalingsverplichtingen voldoet, dan heeft ze een tekort van 7,91.
Ze heeft dus niets over voor leefgeld en zal een keuze moeten maken 1 van de vaste lasten niet te betalen. Wat is dan de eerste keuze?? Huur, telefoon, energie??Ik had trouwens verwacht dat uit de berekening een bedrag aan leefgeld zou worden berekent. Dit is niet het geval. Je zult dus zelf keuzes moeten maken. Alleen uit bovenstaande blijkt dat dit niet lukt, zonder concessies te doen aan een vaste lasten post.
Wat moet ik nu aan leefgeld aanhouden, wil ik verantwoord bezig zijn?
Wat moet mijn ex vrouw aanhouden? Moet ze daar bij de kinderbijslag en het kindgebonden budget buiten beschouwing laten en besteden aan mijn dochter?

Graag jullie reactie!
Libra

Daan, wat ik als eerste er uitpik is dat je de Belastingteruggave buiten beschouwing laat en dat is fout.
Dit is namelijk een post die je mee moet nemen in de berekeningen als inkomen/toeslagen!
Net zoals je bij een huurwoning de huurtoeslag mee moet nemen.

En dan nog iets waar ik je voor waarschuwen wil, weet dat de hypotheekverstrekker beslag mag leggen op diezelfde teruggave!!

Waar het om gaat is dat je dus ALLE inkomsten meeneemt in je berekening en dat je daadwerkelijk ALLE vaste lasten plus je leefgeld moet betalen uit je Beslagvrije Voet.
Zolang je namelijk nog niet in een traject zit, is er nog geen sprake van een VTLB!

Hetzelfde geldt voor jouw ex-vrouw!
Ook de alimentatie die zij voor de kinderen ontvangt wordt in een traject aangeduid als inkomen!
Heel krom ik weet het!, maar het is niet anders!

Jullie zullen dus echt keuzes moeten maken in wat absoluut noodzakelijk is en welke posten er eventueel nog geschrapt kunnen worden om rond te komen.

Daan

Bedankt Libra, voor je opmerkingen!

Ik begrijp je opmerking over de belastingteruggave. Omdat ik op dit moment geen hypotheekrente betaal, heb ik in feite ook geen recht op de teruggave. Om deze reden heb ik een verzoek tot stopzetten ingediend van deze teruggave bij de belastingdienst. Dit om te voorkomen dat er volgend jaar in juni een vergeten schuld te voorschijn  gaat komen. Als ik de teruggave zometeen niet meer ontvang kan ik m ook niet meerekenen als inkomen.

Kun je me volgen in deze?

Alimentatie heb ik wel meegerekend!

Dat er keuzes gemaakt worden maakt de berekening inderdaad duidelijk. Mijn vraagstelling gaat vooral over de keuzes welke gemaakt moeten worden. Wat is de minst slechte keuze? Aan het eind van de streep blijft er al zo goed als "niets" over voor leefgeld. Dus zullen enkele vaste lasten niet betaald kunnen worden.


Libra

Oké, dan heb je de Belastingteruggave goed ondervangen.

Er zijn géén goede keuzes in deze!
Prioriteit is dat je een dak boven je hoofd houdt, het huis verwarmt moet blijven (zeker met de aankomende wintermaanden voor de deur) en eigenlijk kun je vandaag de dag ook niet meer zonder internet of telefoon.

Als er nog rek in zit zullen jullie de bezuinigingen op andere dingen moeten gaan zoeken, zoals bijvoorbeeld overige abonnementen (krant, tijdschriften e.d.), maar misschien zelfs wel in de activiteiten van de kinderen, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, hobby's e.d.

Dat laatste zal iets zijn wat jullie geen van beiden willen, maar hoe zuur ook, er zal toch eten op tafel moeten komen.
Dat is helaas belangrijker dan alle andere dingen.

Ook begrijpen we allemaal hier dat je je kinderen het liefst buiten deze hele problematiek houdt.
Helaas heeft de ervaring ons geleerd dat dat vaak niet mogelijk is.
Ook zij worden keihard gekonfronteerd met de schulden en het feit dat dat betekent dat de leuke dingen het eerst sneuvelen.

Ik zou het heel graag leuker voor je willen maken, maar dat zit er helaas niet in.

Sterkte!!

Knibbel

Hallo Daan, ik begrijp dat het heel moeilijk is om keuzes te maken. Maar ik zou ook huur, energie en zorgverzekeraar bovenaan de lijst willen zetten van vaste lasten die je zeker moet blijven betalen. Een dak boven je hoofd en een warm huis is voor jou als ook voor jouw ex en dochter wel belangrijk. Bovendien, betaal je niet, loop je achterstanden op en dus nieuwe schulden erbij. Probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Ik kan natuurlijk niet in jouw huishouden kijken of in die van jouw ex-vrouw, maar toen wij op datzelfde punt stonden hebben wij, hoe spijtig ook van alle premiebetalingen in al die jaren, al onze verzekeringen (begrafenis en levensverzekering) premievrij laten maken. Als enigste verzekering hebben wij de inboedelverzekering en een garantkapitaalverzekering laten doorgaan (i.v.m. onze koopwoning). Wij hadden een all-in pakket voor tv, telefoon en internet. Wij hebben hier alle extra's uitgehaald en alleen een standaardpakket overgehouden, dan maar wat minder zenders, trager internet en geen vaste telefoon-aansluiting. Geen aanvullende verzekering, alleen basisverzekering. Wij hadden alleen maar een maandagabonnement van de krant, maar ook opgezegd. Auto hadden wij al eerder van de hand gedaan.

Het zijn maar kleine bedragen die je per maand uitspaart, maar alles bij elkaar hebben wij toch ca. 150 euro per maand extra bij elkaar kunnen sprokkelen. Voor ons  toch een leefbudget van twee weken voor twee personen.

Wij hebben geen kleine kinderen meer, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het erg zuur is wannner je jouw dochter vanwege het bezuinigen bepaalde dingen moet ontzeggen. Maar.... kinderen zijn erg flexibel, praat erover en ik denk dat ze best wel begrip ervoor zal hebben.

Ik wens je ook heel veel sterkte.....
“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron

Chrissie

Hoi Daan,

Schulden aflossen of je nu in een traject zit of zelf aflost dat maakt niet uit dat doet gewoon pijn. Je moet zo goed nadenken over alles kan de eerste jaren even niet meer uit de band springen maar probeer voor de ogen te houden je krijgt er ook weer iets moois voor terug. Die schone lei!!
Na die jaren kan je alles weer wat je graag wil maar dan zonder kopzorgen, ga je op de oude vertrouwde manier verder dan ga je naar de afgrond en ik denk dat liever niemand dat paadje gaat lopen.

Mijn ervaring is met kinderen, heb er zelf twee ( 10 en 13), dat als je het goed uitlegt er veel begrip voor hebben. 

Zet alsjeblieft die schouders eronder, hoe moeilijk het ook is.
Je zal van niemand op dit forum en andere forums horen dat schulden oplossen (traject/zelf) dat het een leuk en eenvoudig karwei is maar wil je weer een goede toekomst tegemoet willen gaan dat het wel het beste is.

Wens je veel succes!
Sinds januari 2016 schuldenvrij.

Daan

Bedankt voor jullie lieve reacties! Is gewoon altijd erg fijn dat iedereen hier zo mee leeft!

Durf  nu alleen bijna geen kritische opmerkingen meer terug te plaatsen,  :-X Ik doe het toch maar wel:

Dat schulden aflossen pijn doet is me wel duidelijk. Daar heb ik ook geen probleem mee. Ook is het wel uit te leggen aan mijn dochter. Die komt nog steeds niets te kort, heeft altijd nog lieve opa’s en oma’s die haar eens een keer verwennen. En ook andere lieve mensen in mijn omgeving doen dat. Daarnaast kun je ook uit kleine dingen heel veel bevrediging halen, maar dat hoef ik jullie, de specialisten  ;) , niet te vertellen…

Het probleem waar ik nu voor sta is  dat er nauwelijks posten zijn waar nog op bezuinigd kan worden, alhoewel Knibbel er net toch nog een paar noemde. Ik ga hieronder even opsommen wat er nog in mijn vaste lasten pakket zit en wat wel en niet zou kunnen worden gesaneerd (en waarom).

Kinderalimentatie                  150,-
Vergoeding voor wonen aan mijn ex (onderdeel convenant)   200,-
Gas / elektra                      250,-
Water                        20,-
Ziektekostenverzekering               133,25
Telefoon mobiel                  40,92 (contract loopt tot mrt 2015)
Opstal/Inboedel/WA verzekering            37,42
Uitvaartverzekering                  13,23
Rechtsbijstandverzekering               21,82
Gemeentebelasting                  90,23
TV / internet / vaste telefoon               53,95
Mobiel internet                     55,93 (contract loopt tot juli 2014)
                           Ooit aangeschaft ivm werk
Betalingsregeling energiemaatschappij            172,- (t/m november 2013)
Betalingsregeling Belastingdienst            122,- (t/m maart 2015)
Maandbijdrage bank                  3,-
Sollicitatiekosten   30,- (om een baan te vinden die voldoende oplevert, komt het regelmatig voor dat ik voor een gesprek moet reizen, ik leen dan een auto, waar natuurlijk brandstof in moet)
Openbaar vervoer   50,-

Bovenstaande is bij elkaar 1443,75. BVV is voor mij 1247,34.
Het lijstje van mijn ex vrouw is bijna hetzelfde, behalve de bedragen dan . Zij heeft daarnaast nog huur van 615,- en moet nog haar tv / internet / vaste telefoon abonnement aanpassen (betaalt nu maandelijks 100,-). Zij heeft daar tegenover weer meer inkomsten in de vorm van toeslagen.

Energiekosten zijn hoog ingezet, omdat ik daar niet te laag durfde te gaan zitten, vanwege een te hoog verbruik vorig jaar.
Openbaar vervoer en sollicitatiekosten heb ik in mijn verdere  berekeningen al geschrapt.

Dit zijn de vaste lasten buiten de gezamenlijke verplichtingen die mijn ex vrouw en ik hebben, aangaande de hypotheken en kredieten. Deze hypotheken en kredieten zouden wat mij betreft dan sowieso aan moeten sluiten bij een eventueel loonbeslag.

Met de eerdere bvv berekening en mijn vervolgberekening blijkt er zowat niets over te zijn voor leefgeld. Dus zal ik ook nog andere post(en) moeten schrappen of niet betalen. Ik zie alleen de uitvaartverzekering die ik zou kunnen schrappen.

Wat zouden jullie doen, nu je bovenstaande concrete plaatje ziet.

In het begin van mijn topic heb ik wel eens gevraagd wat mij verderop in het traject wel / niet verweten kan worden. Dat mijn situatie vastloopt is duidelijk. Voorbeeld: tv / internet / vaste telefoon, zou best nog wel iets lager kunnen, 10/15 euro, ofzo. Die 10 / 15 euro , maar zelf een paar 100 kunnen mijn situatie niet redden.  Zo krom als wat, maar indien posten verantwoord zijn, kan ik ze dan niet beter laten staan, zodat uiteindelijk eerder de stekker er uit wordt getrokken?


Nog een interessant nieuwtje van de hypotheekverstrekker. Ik heb hen vorige week een voorstel gestuurd , of zij willen nadenken over een kleine verbouwing aan de woning. Steeds lopen kijkers bij mijn woning tegen hetzelfde probleem op.  Verbouwing betekent natuurlijk geld nodig, wat  die bank aan mij moet lenen. Het kan de totale restschuld uiteindelijk beperken. Bank heeft nu aangegeven eerst de woning  opnieuw onafhankelijk te willen laten taxeren en vervolgens met een uitspraak te komen. Ik doe hiermee een poging om het gunstig voor de bank te maken en daarnaast om hen steeds te laten zien dat ik initiatief neem en er alles aan doe.

Ooowjaa, donderdag kijkers voor de 2e keer die gisteren voor de 1e keer zijn geweest…………

Buster

Quote from: Daan on Oct 29, 2013, 06:00 PM
Kinderalimentatie                  150,-
Vergoeding voor wonen aan mijn ex (onderdeel convenant)   200,-
Gas / elektra                      250,-
Water                        20,-
Ziektekostenverzekering               133,25
Telefoon mobiel                  40,92 (contract loopt tot mrt 2015)
Opstal/Inboedel/WA verzekering            37,42
Uitvaartverzekering                  13,23
Rechtsbijstandverzekering               21,82
Gemeentebelasting                  90,23
TV / internet / vaste telefoon               53,95
Mobiel internet                     55,93 (contract loopt tot juli 2014)
                           Ooit aangeschaft ivm werk
Betalingsregeling energiemaatschappij            172,- (t/m november 2013)
Betalingsregeling Belastingdienst            122,- (t/m maart 2015)
Maandbijdrage bank                  3,-
Sollicitatiekosten   30,- (om een baan te vinden die voldoende oplevert, komt het regelmatig voor dat ik voor een gesprek moet reizen, ik leen dan een auto, waar natuurlijk brandstof in moet)
Openbaar vervoer   50,-

Bovenstaande is bij elkaar 1443,75. BVV is voor mij 1247,34.

Hoi Daan,

Even puur praktisch; de aflossingen bij de energie maatschappij lopen volgende maand af.
Dat betekent al â,¬172 minder aan aflossingen.

Verder even wat vragen; ik snap dat je jezelf wil beschermen qua gas en elektra.
Wat je zou kunnen doen is nu je standen opschrijven en laten berekenen hoeveel je nu hebt verbruikt.
De zomer periode tel ik hier thuis altijd als 1 deel en de winterperiode als 3 delen.
Als je weet wat je tot nu toe verbruikt hebt en hebt betaald zou je weloverwogen kunnen beslissen dat bedrag naar beneden bij te stellen (en daarnaast goed op je gas verbruik letten, dat is de post die ontzettend duur is!)

Of heb je een energievretende krultang? ;)

Dan,..
Zorgverzekering, in november is het moment om te vergelijken en een nieuwe te kiezen.
Wij hebben dit jaar de prijs willen drukken door een hoger eigen risico, na een jaar peentjes zweten; niet doen! Gewoon een basis pakket. De gemiddelde prijs zou â,¬110 moeten zijn.

Verzekeringen, de eens zal verplicht zijn ivm met je huis en persoonlijk ben ik er een voorstander van dat je wel een rechtsbijstandsverzekering in stand houd, zeker als schuldenaar.
Waar je wel naar zou kunnen kijken is een goedkopere variant.

Ja die tweede mobiel moet er zo snel mogelijk uit, maar dat wist je zelf waarschijnlijk ook al.

Per januari zou je lijstje er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien;
Kinderalimentatie                  150,-
Vergoeding voor wonen aan mijn ex (onderdeel convenant)   200,-
Gas / elektra                      200,-
Water                        20,-
Ziektekostenverzekering               110,-
Telefoon mobiel                  40,92 (contract loopt tot mrt 2015)
Opstal/Inboedel/WA verzekering            37,42
Uitvaartverzekering                  13,23
Rechtsbijstandverzekering               15,-
Gemeentebelasting                  90,23
TV / internet / vaste telefoon               53,95
Mobiel internet                     55,93 (contract loopt tot juli 2014)
                           Ooit aangeschaft ivm werk
Betalingsregeling Belastingdienst            122,- (t/m maart 2015)
Maandbijdrage bank                  3,-
Sollicitatiekosten   30,- (om een baan te vinden die voldoende oplevert, komt het regelmatig voor dat ik voor een gesprek moet reizen, ik leen dan een auto, waar natuurlijk brandstof in moet)
Openbaar vervoer   50,-

Totaal â,¬ 1171,68 minus je bvv hou je â,¬75,66 over.
Dat is â,¬16,81 per week. Dus nee, dat is niet genoeg.
De enige posten die ik zie waar je verantwoord in kan schrappen of verminderen is de uitvaartverzekering, de sollicitatiekosten en het OV.

Je budget passend maken is een hele persoonlijke klus. Zolang er geen loonbeslag ligt doe je er goed aan om zoveel mogelijk dat bedrag te benaderen maar dan heb je dus nog spelling.
Als er echt loonbeslag ligt kun je de BD vragen zich aan te sluiten bij dat beslag. Zoals gezegd, daar hangt wel een prijskaart aan, maar dan behoud je wel je bvv.

Om van 4 weken naar een maand om te rekenen, ook om boodschappengeld per week te berekenen deel je het bedrag door 4,5, als je die halve week vergeet heb je elke maand een gat.

Boeddha

Een tip al voor een zorgverzekeraar, DSW a 97'50 per maand in 2014!
Be strong, have faith!

Daan

Bedankt voor jullie tips alvast!

DSW heb ik trouwens al, enkele jaren geleden naar overgestapt. Goede maatschappij, hebben nu zelfs tijdens het lopende jaar de premie met een paar euro per maand verlaagd!

Heb er een uitgebreide aanvullende verzekering tegen een mooie prijs, om een voor mij belangrijke reden. Maar het is het overwegen zeker waard om een groter eigen risico te nemen en de uitgebreide verzekering er uit te doen.