+-

Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
Schoning artikelen / AFM boete voor Perfect Hypotheken
« Last post by redactie on November 23, 2018, 01:03:33 PM »
AFM boete voor Perfect Hypotheken

Werkwijze Perfect Hypotheken
Vanaf juli 2009 tot mei 2013 heeft Perfect Hypotheken verschillende overtredingen begaan. Aan klanten werden (deels onderhands) geldleningen verstrekt terwijl Perfect Hypotheken daarvoor geen vergunning had. Een deel van deze leningen bestond uit polisvoorschotten. Een polisvoorschot was een lening die verstrekt werd aan klanten met een beleggingsverzekering die was verpand in verband met een hypothecaire geldlening. Door het polisvoorschot konden klanten direct beschikken over (een deel van) de waarde uit de beleggingsverzekering, waardoor zij tegen gunstigere voorwaarden een nieuwe hypothecaire lening konden krijgen. Het verstrekte polisvoorschot werd afgelost op het moment dat de klant de beschikking kreeg over de waarde uit de beleggingsverzekering.
Daarnaast verstrekte Perfect Hypotheken zogenaamde passeerkredieten. Een passeerkrediet was ervoor bedoeld om een lening die was geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) af te lossen. In veel gevallen was aflossing namelijk een voorwaarde voor de hypotheekaanbieder voor het verstrekken van een hypothecaire lening. Het door Perfect aangeboden passeerkrediet werd niet geregistreerd bij het BKR. Daardoor bleef het krediet buiten het zicht van de hypotheekaanbieder. Uit het onderzoek van de AFM is eveneens gebleken dat Perfect Hypotheken het passeerkrediet niet meenam in het hypotheekadvies.
Door de werkwijze van Perfect Hypotheken waarbij zij klanten zonder vergunning krediet heeft aangeboden en dit krediet niet bij haar advies betrok, heeft Perfect Hypotheken geen beleid gevoerd dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgde. Hierdoor bestond een gevaar op overkreditering en was er sprake van een verstoring van het gelijke speelveld tussen financieel dienstverleners. 
Perfect geeft aan dat zij na het optreden door de AFM haar werkwijze heeft aangepast.
Boetehoogte
Ten tijde van boeteoplegging stond voor onderhavige overtreding een vast boetebedrag van €6.000. Deze boete is op 26 juli 2017 onherroepelijk geworden en wordt daarom nu door de AFM gepubliceerd.

    .tg {
    BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-SPACING: 0
    }
    .tg TD {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg TH {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg .tg-glis {
    FONT-SIZE: 10px
    }
    .tg .tg-7dqz {
    FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold
    }


   
       
            Stand van zaken juridische procedure
           
       
       
            Boete opgelegd
            Bezwaar
            Beroep
            Hoger beroep
       
       
            Ingesteld
            Beslissing genomen
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
       
       
            04-12-2014
            09-01-2015
           
             07-05-2015 (1)
            30-07-2015 (2)
           
            16-06-2015
            23-06-2016 (3)
            02-08-2016
            26-07-2017 (4)
       
   

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2) De AFM heeft een wijzigingsbesluit genomen.
(3) De Rechtbank Rotterdam heeft de boete in stand gelaten.
(4) Het CBb heeft de boete in stand gelaten.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

Source: AFM boete voor Perfect Hypotheken
92
Schoning artikelen / AFM legt boete op aan De Groot, eigenaar van Perfect Hypotheken
« Last post by redactie on November 23, 2018, 01:03:33 PM »
AFM legt boete op aan De Groot, eigenaar van Perfect Hypotheken

Werkwijze Perfect Hypotheken
Vanaf juli 2009 tot mei 2013 heeft Perfect Hypotheken verschillende overtredingen begaan. Aan klanten werden (deels onderhands) geldleningen verstrekt terwijl Perfect Hypotheken daarvoor geen vergunning had. Een deel van deze leningen bestond uit polisvoorschotten. Een polisvoorschot was een lening die verstrekt werd aan klanten met een beleggingsverzekering die was verpand in verband met een hypothecaire geldlening. Door het polisvoorschot konden klanten direct beschikken over (een deel van) de waarde uit de beleggingsverzekering, waardoor zij tegen gunstigere voorwaarden een nieuwe hypothecaire lening konden krijgen. Het verstrekte polisvoorschot werd afgelost op het moment dat de klant de beschikking kreeg over de waarde uit de beleggingsverzekering.
Daarnaast verstrekte Perfect Hypotheken zogenaamde passeerkredieten. Een passeerkrediet was ervoor bedoeld om een lening die was geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) af te lossen. In veel gevallen was aflossing namelijk een voorwaarde voor de hypotheekaanbieder voor het verstrekken van een hypothecaire lening. Het door Perfect aangeboden passeerkrediet werd niet geregistreerd bij het BKR. Daardoor bleef het krediet buiten het zicht van de hypotheekaanbieder. Uit het onderzoek van de AFM is eveneens gebleken dat Perfect Hypotheken het passeerkrediet niet meenam in het hypotheekadvies. 
Door de werkwijze van Perfect Hypotheken waarbij zij klanten zonder vergunning krediet heeft aangeboden en dit krediet niet bij haar advies betrok, heeft Perfect Hypotheken geen beleid gevoerd dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgde. Hierdoor bestond een gevaar op overkreditering en was er sprake van een verstoring van het gelijke speelveld tussen financieel dienstverleners. 
Perfect geeft aan dat zij na het optreden door de AFM haar werkwijze heeft aangepast.  
Boetehoogte
Ten tijde van boeteoplegging stond voor onderhavige overtreding een vast boetebedrag van €6.000. Omdat De Groot enig aandeelhouder is van Perfect Hypotheken die ook is beboet, heeft de AFM de boete aan De Groot gematigd tot €4.000. Deze boete is op 26 juli 2017 onherroepelijk geworden en wordt daarom nu door de AFM gepubliceerd.

    .tg {
    BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-SPACING: 0
    }
    .tg TD {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg TH {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg .tg-glis {
    FONT-SIZE: 10px
    }
    .tg .tg-7dqz {
    FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold
    }


   
       
            Stand van zaken juridische procedure
           
       
       
            Boete opgelegd
            Bezwaar
            Beroep
            Hoger beroep
       
       
            Ingesteld
            Beslissing genomen
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
       
       
            04-12-2014
            09-01-2015
           
             07-05-2015 (1)
            30-07-2015 (2)          
           
            16-06-2015
            23-06-2016 (3)
            02-08-2016
            26-07-2017 (4)
       
   

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2) De AFM heeft een wijzigingsbesluit genomen.
(3) De Rechtbank Rotterdam heeft de boete in stand gelaten.
(4) Het CBb heeft de boete in stand gelaten.
 
Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

Source: AFM legt boete op aan De Groot, eigenaar van Perfect Hypotheken
93
Schoning artikelen / Europees verbod op binaire opties en restricties voor CFD’s
« Last post by redactie on November 23, 2018, 01:03:33 PM »
Europees verbod op binaire opties en restricties voor CFD’s

Het besluit is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de nationale toezichthouders van alle EU-lidstaten. Het is voor het eerst dat op Europees niveau het vermarkten, verspreiden en verkopen van een financieel product wordt verboden.
Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM, heeft als voorzitter van het Investor Protection and Intermediaries Standing Committee (IPISC) leiding gegeven aan de voorbereiding van deze beschermende maatregelen. “De AFM maakt zich al enkele jaren sterk om retailbeleggers te beschermen tegen deze riskante beleggingsproducten. Een groot deel van de aanbieders van deze producten is niet transparant en speelt met geraffineerde marketingtechnieken onverantwoord in op sentimenten van retailbeleggers. Dit kan alleen op Europees niveau effectief worden bestreden en ik ben dan ook erg trots op dit resultaat.” 
Lees meer hierover in het blog van Merel van Vroonhoven.
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

Source: Europees verbod op binaire opties en restricties voor CFD’s
94
Schoning artikelen / Merel van Vroonhoven herbenoemd als voorzitter AFM
« Last post by redactie on November 23, 2018, 01:03:33 PM »
Merel van Vroonhoven herbenoemd als voorzitter AFM

Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht: “Onder de leiding van Merel heeft de AFM belangrijke stappen gezet in het stroomlijnen en versterken van de organisatie, en in de vernieuwing van het gedragstoezicht op de financiële sector. Ook heeft zij zich de afgelopen jaren met succes sterk gemaakt voor het bevorderen van internationale samenwerking om consumenten en beleggers beter te beschermen. De digitalisering van financiële dienstverlening vraagt in toenemende mate om een grensoverschrijdend antwoord van toezichthouders en maakt het belang van de transformatie naar een datagedreven toezichthouder alleen maar groter. De raad van toezicht is dan ook verheugd dat Merel zich voor de AFM blijft inzetten.”
{blockquote}
Nieuwe bestuursstructuur
De ontwikkelingen in de financiële sector zijn de afgelopen periode in een stroomversnelling geraakt. Daarnaast is er in Europa een trend waarneembaar richting harmonisatie en centralisatie van toezicht. De AFM heeft daarin een belangrijke rol. Tegen deze achtergrond is besloten om het huidige statutair bestuur van 3 bestuurders uit te breiden naar 4. Dit is al aangekondigd in de AFM Agenda 2018.
 
In de nieuwe bestuurssamenstelling zal de voorzitter zich blijven richten op de meerjarige transformatie van de AFM naar een aantoonbaar grensverleggende toezichthouder. Daarnaast zal zij meer armslag krijgen om in internationaal verband de Nederlandse belangen te behartigen.  
De uitbreiding van het bestuur in combinatie met de openstaande vacature betekent dat er 2 nieuwe bestuurders worden aangetrokken. De AFM verwacht het nieuwe bestuursteam op korte termijn te kunnen presenteren.
Journalisten kunnen contact opnemen met Mark Woldberg, woordvoerder AFM, via 020 797 2452 of mark.woldberg@afm.nl.

Source: Merel van Vroonhoven herbenoemd als voorzitter AFM
95
Consumentennieuwsbrief maart: maximale kredietvergoeding buitenlandse kredietaanbieders 14%Source: Consumentennieuwsbrief maart: maximale kredietvergoeding buitenlandse kredietaanbieders 14%
96
AFM legt boete op aan mevrouw Burgman-Koers van financieel dienstverlener Visie B.V.

De overtreding

Visie was tot begin 2017 actief als financieel dienstverlener met een vergunning van de AFM. Zij adviseerde onder meer consumenten met een lopende beleggingsverzekering om deze over te sluiten naar fondsen van aan haar gelieerde ondernemingen.
Het beleid van een financieel dienstverlener moet worden bepaald door personen die hiervoor geschikt zijn en van wie de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Beleidsbepalers moeten van tevoren bij de AFM worden aangemeld voor toetsing. Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat bij Visie in de eerste helft van 2015 het beleid niet werd bepaald door Burgman-Koers, die bij de AFM was aangemeld en goedgekeurd, maar door een niet getoetste persoon. Doordat de rol van Burgman-Koers zeer beperkt bleef en zij vrijwel alle beleidsbepalende taken overliet aan een andere persoon, ontstond de situatie dat Visie werd geleid door een niet door de AFM goedgekeurde beleidsbepaler. Hiermee heeft Visie gehandeld in strijd met haar verplichtingen op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM merkt Burgman-Koers aan als medepleger van deze overtreding en heeft haar hiervoor beboet.
Boetehoogte

De AFM vindt in dit geval een boete van €20.000 passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van
€2 miljoen. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een aanpassing van dit basisbedrag. Wel is de boete verlaagd tot €20.000, onder meer gelet op de financiële draagkracht van Burgman-Koers.
Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat.
Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).
 
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.
    .tg {
    BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-SPACING: 0
    }
    .tg TD {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg TH {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg .tg-glis {
    FONT-SIZE: 10px
    }
    .tg .tg-7dqz {
    FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold
    }

           

   
       
            Stand van zaken juridische procedure
           
       
       
            Boete opgelegd
            Bezwaar
            Beroep
            Hoger beroep
       
       
            Ingesteld
            Beslissing genomen
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
       
       
            09-11-2017
            15-11-2017

Source: AFM legt boete op aan mevrouw Burgman-Koers van financieel dienstverlener Visie B.V.
97
AFM legt boete op aan de heer Kloezen van financieel dienstverlener Visie B.V.

De overtreding

Visie was tot begin 2017 actief als financieel dienstverlener met een vergunning van de AFM. Zij adviseerde onder meer consumenten met een lopende beleggingsverzekering om deze over te sluiten naar fondsen van aan haar gelieerde ondernemingen.
Het beleid van een financieel dienstverlener moet worden bepaald door personen die hiervoor geschikt zijn en van wie de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Beleidsbepalers moeten van tevoren bij de AFM worden aangemeld om hierop te worden getoetst. Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat bij Visie in de eerste helft van 2015 de persoon die door de AFM was goedgekeurd als beleidsbepaler, in de praktijk op de achtergrond bleef. Het beleid in werkelijkheid werd bepaald door Kloezen. Door de opgezette constructie was het mogelijk dat Kloezen vrijwel alle beleidsbepalende taken op zich nam en is de situatie ontstaan dat Visie werd geleid door een niet door de AFM goedgekeurde beleidsbepaler. Hiermee heeft Visie gehandeld in strijd met de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM merkt Kloezen aan als feitelijk leidinggever aan deze overtreding en heeft hem hiervoor beboet.
Boetehoogte

De AFM vindt in dit geval een boete van €150.000 passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van €2 miljoen. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een aanpassing van dit basisbedrag. Wel is de boete verlaagd tot €150.000, onder meer gelet op de financiële draagkracht van Kloezen.
Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat.
Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).
 
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.


    .tg {
    BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-SPACING: 0
    }
    .tg TD {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg TH {
    OVERFLOW: hidden; FONT-SIZE: 10px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; WORD-BREAK: normal; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px
    }
    .tg .tg-glis {
    FONT-SIZE: 10px
    }
    .tg .tg-7dqz {
    FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: bold
    }

           

   
       
            Stand van zaken juridische procedure
           
       
       
            Boete opgelegd
            Bezwaar
            Beroep
            Hoger beroep
       
       
            Ingesteld
            Beslissing genomen
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
            Ingesteld
            Uitspraak gedaan
       
       
            09-11-2017
            15-11-2017

Source: AFM legt boete op aan de heer Kloezen van financieel dienstverlener Visie B.V.
98
Vooraf ingevulde bedragen beïnvloeden kredietwaardigheidstoets bij telefoonkrediet

De AFM houdt sinds 1 januari 2017 toezicht op alle Nederlandse telecomaanbieders. Bij een lening voor de aanschaf van een mobieltje van meer dan €250 moeten deze aanbieders sinds mei vorig jaar, verplicht vragen naar het inkomen en de vaste lasten van hun klanten. Dit om te voorkomen dat klanten teveel lenen en vervolgens niet kunnen terugbetalen.
De AFM heeft geconstateerd dat bijna alle telecomaanbieders op hun websites gebruik maken van vooraf ingevulde waarden. Afhankelijk van de gezinssituatie worden automatisch bedragen ingevuld bij de inkomen en lasten, die de klant vervolgens zou moeten aanpassen naar zijn situatie.
Vooraf ingevulde bedragen niet passend
Volgens telecomaanbieders worden klanten geholpen met het invullen van de juiste gegevens als er vooraf bedragen worden ingevuld. Uit het onderzoek blijkt echter dat consumenten hierdoor niet altijd hun daadwerkelijke inkomen en lasten opgeven. Veel klanten laten de vooraf ingevulde waarden onveranderd staan. Hierdoor wordt het risico op overkreditering groter.
De AFM concludeert op basis van het onderzoek dat het vooraf invullen van gegevens over inkomen en lasten niet passend is in het kader van het voorkomen van overkreditering en heeft de telecomaanbieders opdracht gegeven hiermee te stoppen. Telecomaanbieders hebben hier gehoor aan gegeven.
In de toekomst gaat de AFM vaker het effect meten van aanpassingen in de keuzeomgeving van financiële producten op websites. Dit draagt bij aan een betere bescherming van consumenten.
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

Source: Vooraf ingevulde bedragen beïnvloeden kredietwaardigheidstoets bij telefoonkrediet
99
Schoning artikelen / AFM wil geen reclame voor snelle hypotheken
« Last post by redactie on November 23, 2018, 01:03:33 PM »
AFM wil geen reclame voor snelle hypotheken

In een krappere woningmarkt is het goed als consumenten binnen een redelijke termijn duidelijkheid krijgen over de benodigde financiering. De AFM staat dan ook positief tegenover het verkorten van de doorlooptijden bij de aanvraag van hypothecair krediet, zolang dit zorgvuldig gebeurt. Gezien de impact van de aankoop van een woning en het afsluiten van een hypotheek is het echter van belang dat huizenbezitters een weloverwogen beslissing maken.
Reclame-regels voor krediet
De AFM ziet een trend ontstaan waarin het belangrijkste element van reclamecampagnes bestaat uit de snelheid en het gemak waarmee een hypotheek te krijgen is. Daarom verduidelijkt de AFM aan marktpartijen dat ook hypothecaire kredieten onder de reclame-regels voor krediet van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft vallen. Dit betekent dat reclames voor hypothecaire kredieten géén verwijzing mogen bevatten naar snelheid en het gemak van het verkrijgen van het krediet.
De feitelijke informatie over een product kan ook gaan over de snelheid van het proces. Dat is toegestaan, zolang het niet gaat om een reclame-uiting. In de Beleidsregel Informatieverstrekking is opgenomen wat als reclame-uiting geldt.
Bij vragen kunnen hypotheekverstrekkers contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM.
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

Source: AFM wil geen reclame voor snelle hypotheken
100
Consumentennieuwsbrief februari: met deze financiële risico’s kun je te maken krijgen - Agenda 2018Source: Consumentennieuwsbrief februari: met deze financiële risico’s kun je te maken krijgen - Agenda 2018
Pages: 1 ... 8 9 [10]

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

+-Stats ezBlock

Members
Total Members: 3112
Latest: Zomerzon0000
New This Month: 2
New This Week: 0
New Today: 0
Stats
Total Posts: 44141
Total Topics: 5526
Most Online Today: 225
Most Online Ever: 343
(August 02, 2018, 03:59:07 PM)
Users Online
Members: 2
Guests: 190
Total: 192

Laatste berichten

betaling herinnering by sacredfour
Today at 11:09:34 AM

leefgeld schulden stand by flits
December 09, 2018, 09:48:34 AM

Slotuitdelingslijst by jan
December 08, 2018, 04:28:21 PM

Dit zijn wij by jan
December 07, 2018, 06:33:23 PM

Mijn Schulden meter by marco
November 30, 2018, 02:08:46 PM

Consumentennieuwsbrief nov: Dit moet je weten over nazorg en serviceabonnementen by redactie
November 24, 2018, 11:10:09 AM

Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde by redactie
November 23, 2018, 10:37:17 AM

Slechts 5% van de koopwoningen bereikbaar voor starter HBO/WO by redactie
November 23, 2018, 10:33:30 AM

Boete voor flitskredietaanbieder Inpetto by redactie
November 22, 2018, 07:01:58 AM

Betekent dit huisuitzetting? by jan
November 21, 2018, 08:49:55 PM

Stress en hartkloppingen by chapter
November 16, 2018, 09:48:39 PM

Aflossingsschema Doorlopend Krediet by JMSchuld
November 14, 2018, 04:28:33 PM

Werk en wsnp by Joost
November 10, 2018, 04:23:19 PM

Wijziging vtlb bij wijzigingen in het salaris? by chapter
November 03, 2018, 11:50:37 PM

Beslag rekening belastingdienst tijdens budgetbeheer GKB by Samm
November 01, 2018, 07:32:36 PM

Netflix by equestrian
October 28, 2018, 09:17:23 PM

Slotuitdeling lijst by jan
October 28, 2018, 08:15:37 PM

Kleine dingen om blij van te worden. by willy
October 26, 2018, 06:06:35 PM

wat mag de deurwaarder by sacredfour
October 25, 2018, 09:09:04 AM

Beperkte leesvaardigheid zorgt voor belemmering bij aanpak schulden by equestrian
October 19, 2018, 12:43:21 PM

Willy by Katniss
October 19, 2018, 11:06:52 AM

Wanprestatie? by willy
October 19, 2018, 08:25:27 AM

Hoe komen jullie de feestdagen door? by marco
October 17, 2018, 11:33:00 PM

Mijn schuld is verjaard. by Incasso_deskundige
October 02, 2018, 09:15:50 PM

Incasso/deurwaarderskantoor reageert zeven jaar later op onterechte incasso. by Groezel
September 29, 2018, 01:17:54 PM

Kinderbijslag by Samm
September 23, 2018, 05:53:26 PM

Kopen op afbetaling bij webwinkels moet veranderen by Stil-verdriet
September 23, 2018, 05:29:09 PM

Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde by Joost
September 15, 2018, 12:33:20 PM

Burger mag niet in de knel komen door digitaliserende overheid by redactie
September 15, 2018, 10:22:50 AM

Ombudsman positief over wetsvoorstel herziening beslag & executierecht by redactie
September 15, 2018, 10:22:50 AM

Powered by EzPortal