Schulden Forum

Aanpak van schulden in Nederland => Nieuws over schulden in de Media => Topic started by: abnormaal on April 16, 2019, 07:05:07 AM

Title: Wetenschappers helpen gemeenten schulden en armoede te bestrijden
Post by: abnormaal on April 16, 2019, 07:05:07 AM
Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stellen drie miljoen euro beschikbaar om schulden en armoede te bestrijden. Binnen het kennisprogramma 'Vakkundig aan het werk' gaan wetenschappers samen met gemeenten de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruiken om burgers die kampen met armoede, schulden en sociale uitsluiting te helpen. Ze gaan verborgen armoede onderzoeken om mensen die hulp nodig hebben beter te bereiken. Ook komt er een evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar bestaande armoederegelingen en schuldhulpverlening om zo de kwaliteit te verbeteren.
Het initiatief is onderdeel van de Brede schuldenaanpak waarmee het kabinet samen met publieke en private partijen een veertigtal acties in gang heeft gezet om mensen met schulden te helpen. Het geld is voor de helft afkomstig uit extra budget van het kabinet voor de aanpak van schulden en de bestrijding van armoede. De andere helft wordt gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) die tot doel heeft bruggen te slaan tussen verschillende wetenschapsgebieden, overheden en maatschappelijke organisaties.

Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen kunnen zich vanaf 9 maart 2019 tot uiterlijk 23 april 2019 om 14:00 uur melden. De inzendingen zullen worden beoordeeld door onafhankelijke deskundigen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/nieuws/2019/03/04/wetenschappers-helpen-gemeenten-schulden-en-armoede-te-bestrijden
Title: Re: Wetenschappers helpen gemeenten schulden en armoede te bestrijden
Post by: jan on April 16, 2019, 07:54:52 PM
Denken is goed, maar doen is beter !
Title: Re: Wetenschappers helpen gemeenten schulden en armoede te bestrijden
Post by: Joost on April 16, 2019, 09:28:47 PM
Het begint met voorlichting op scholen, want kinderen groeien op met het idee dat alles te koop is.
Title: Re: Wetenschappers helpen gemeenten schulden en armoede te bestrijden
Post by: marco on April 17, 2019, 12:50:13 PM
Er zijn al jaren lang onderzoeken, alleen er wordt weinig bereikt. Schulden ontstaan vaak doordat mensen worden verleid tot de aankoop van goederen of diensten. Kijk maar eens hoe ze de jeugd beïnvloeden. Wij kopen nu pas als wij het geld hebben en niet meer van koop nu en betaal later.