Schulden Forum

Betalingsproblemen => Flitskredieten => Topic started by: JMSchuld on July 31, 2018, 07:20:29 AM

Title: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: JMSchuld on July 31, 2018, 07:20:29 AM
Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Vonnis Rechter dd 13 juli 2018.

N.a.v. een uitspraak van de rechter dd 13 juli 2018 is het wettelijke fundament onder de garantstelling weggevallen. Zoals ik het vonnis uitleg, geldt dit voor alle afgesloten overeenkomsten, ook van andere aanbieders. De uitspraak geld ook  voor aanbieders gevestigd in andere landen. De overeenkomsten zijn nietig.

Indien een Flitskredietverstrekker het hier niet mee eens is, dan moet hij naar de rechter om de bovenvermelde uitspraak te betwisten. Het is zaak om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan lopende zaken.
Ook de stelling van Palden Finance dat het recht van Litouwen van toepassing is baat haar niet, omdat [gedaagde] als consument daartegen beschermd wordt. De bescherming die hem op grond van Nederland recht geboden wordt, kan hem niet worden ontnomen. (uit Zaaknummer 6568798 \ CV EXPL 18-986)

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/uitspraak-van-de-rechtbank-over-flitskrediet-betekent-einde-voor-verdienmodel~babe44c1/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-schandalige-vorm-van-krediet-dankzij-deze-man-in-de-rechtszaal-wordt-gestuit~befd046b/
https://www.homefinance.nl/nieuws-blog/blogberichten/100034/einde-van-het-flitskrediet/
https://www.rtlnieuws.nl/economie/rechter-geen-torenhoge-garantstelling-meer-bij-flitskrediet

Om mensen te helpen en de discussie hierover te stoppen, heb ik een voorbeeld brief opgesteld om te versturen aan een flitskrediet verstrekker. Het moge duidelijk zijn, dat je het geleende geld moet terug betalen dan wel met aftrek van alle kosten die de flitskredietverstrekker eerder in rekening heeft gebracht.

Aan: FLITSKREDIET
FLITSKREDIETSTAAT 32
1234 AA Flitskrediet
Datum: 13 juli 2018
Betreft : Nietig verklaring overeenkomst Dossier:

Geachte heer, mevrouw,

In het geval dat ik mijn geldleenovereenkomst met uw organisatie nog niet nietig heb verklaard doe ik dit hierbij. Ook verklaar ik al mijn eerdere overeenkomsten met uw organisatie nietig.
 
Op grond van de uitspraak van de kantonrechter Rotterdam van13 juli 2018 (Zaaknummer 6568798 \ CV EXPL 18-986) zijn alle overeenkomsten, waarbij de maximale kredietvergoeding boven de 14 % vallen nietig. De kosten van de garantstelling vallen onder de maximale 14% kredietvergoeding. Op voorhand zal ik het geleende bedrag terugstorten. In het geval dat uw organisatie bereid is deze nietig verklaring te aanvaarden zal ik met u een afspraak maken om de nog verschuldigde wettelijke rente. De garantstelling vervalt.  (onverschuldigde betaling zie art 6:203 BW).

Het staat uw organisatie natuurlijk vrij om deze uitspraak te betwisten en een nieuwe rechtszaak aan te spannen.

Ik verwacht  dat u begrijpt dat als uw organisatie deze nietig verklaring niet aanvaard de zaak alleen nog in rechte uitgevochten kan worden.

Gezien het juridische belang van deze zaak, verzoek ik u de eventuele correspondentie met mij te laten tekening door de CEO of de CFO van uw organisatie of anders een bewijs mee te sturen dat uw antwoord aan mij is goedgekeurd door een van de bovenvermelde bestuurders.

Ik verzoek u mij binnen 4 weken een antwoord te geven.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,

 Kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan  Achterman.
 Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger.

    Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning, teken ik.

Kees Appel
Banaanstraat 32
1234 BB PeerBerichtgeving aan AFM
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/contact en brief opladen
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: jan on August 01, 2018, 07:55:45 PM
Dit soap drama duurt voort en voort. Volgens mij is het duidelijk, het mag niet en nu ook niet via een maas in de wet. Bijna alle flitskredieten zijn gedwongen om te stoppen. Alleen Ferratum is nog over. Er hangt boven Ferratum het zwaard van Damocles. Ze gaan stug door, terwijl de rechter een verbod heeft gelegd onder de werkwijze van de flitskredieten. Als ik de media interpreteer, dagen ze niemand voor de rechter omdat ze bang zijn, voor een gerechtelijke uitspraak, die waarschijnlijk in hun nadeel uitvalt.

Ik snap de rol ook niet van de AFM, deze kan met de uitspraak in handen, de flitskreditieten handel, zoals deze nu is stilleggen.

En het modert maar door en door en als iets leent moet je het teruggeven.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: abnormaal on August 01, 2018, 09:17:50 PM
Quote
En het modert maar door en door en als iets leent moet je het teruggeven.

Klopt, er is een impase waarin een groep mensen, de lening niet terug betaald, omdat ze garantstelling niet wil betalen. F wil al het geld dat contratueel is afgesproken, echter de uitspraak van 13 juli geeft aan dat zo'n overeenkomst nietig is. F wil ze blijkbaar hierdoor niet voor de rechter dagen.

En ja de AFM verzaakt nu ook, terwijl ze kunnen doorpakken.Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: jan on August 02, 2018, 12:28:05 AM
Het is een vicieuze cirkel, de AFM kan deze doorbreken.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: sacredfour on August 02, 2018, 07:46:49 AM
De AFM Kan de flitskredieten niet verbieden. Dit hebben ze al eens geprobeerd maar werd door de rechter afgewezen. De kredieten die ze vanuit Engeland aanbieden zijn volkomen legaal. Aan de andere kant kan de klant het krediet nietig verklaren als hij zich op het Nederlands recht beroept. Zou een klant geen probleem hebben met de torenhoge kosten dan is er gewoon een rechtsgeldige overeenkomst. Ja, een rare gang van zaken! 
De AFM kan de flitskredietverstrekkers wel verplichten meer duidelijkheid te geven over de kosten. Mogelijk houdt deze verplichting ook in dat de flitskredetverstrekker de klant moet inlichten over het feit dat de kosten van het krediet niet aanvaardbaar zijn volgens de Nederlandse wet.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: jan on August 02, 2018, 12:06:43 PM
Ik probeer het te snappen.

1. Het is volledig legaal, omdat ze vanuit een ander land werken
2. Het contract wordt nietig als een klant zich beroept op Nederlands recht.

Dit zit complex in elkaar. De rol van de AFM is nu, dat ze kunnen worden verplicht te vertellen dat de kosten volgens Nederlands recht niet aanvaardbaar zijn en dus nietig verklaard kunnen worden, als de klant zich op Nederlands recht beroept.

Dit is zeker een rare gang van zaken. Hier moet snel een einde aan worden gemaakt. Een flitskrediet aanbieder wordt hier ook knetter gek van.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: Abel on August 03, 2018, 11:02:24 AM
Dit is echt heel raar, als de rechter een verbod heeft ingesteld, dan het toch niet waar zijn dat toch mag. En als er nadien het er niet mee eens bent, dat je bezwaar aan tekent. Als bedrijf ga je dan heel veel risico lopen, je leent geld en mogelijk krijg je niet terug betaald, vanwege een uitspraak van een rechter. Je kan als bedrijf niet naar de rechter toe, omdat deze de klant in het gelijk stelt. Het komt op mij over als een soort van gijzeling, ik leen, ik betaal niet terug, omdat ik weet dat je niets kan doen. Hier ontstaan het gevaar van misbruik van het rechtssysteem. Dit is tijdelijk uitstel, want je moet dit vroeg of laat toch terug betalen en het moment komt altijd als je het niet verwacht.

De AFM moet toch hierin toch een rol spelen, door alsnog een verbod in te stellen en op grond dat het niet mag volgens Nederlands recht. Het is een kat en muisspel dat al ruim 10 jaar duurt.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: abnormaal on August 03, 2018, 11:33:55 AM
Quote
Je kan als bedrijf niet naar de rechter toe, omdat deze de klant in het gelijk stelt. Het komt op mij over als een soort van gijzeling, ik leen, ik betaal niet terug, omdat ik weet dat je niets kan doen. Hier ontstaan het gevaar van misbruik van het rechtssysteem.

De AFM probeert dit bedrijf F te weren uit Nederland. Er is nu een ongewenste situatie ontstaan, waardoor het probleem steeds groter wordt. Mensen, die eigenlijk geen lening meer kunnen krijgen, omdat ze deze simpel weg niet kunnen terug betalen, gaan bij F lenen. Het probleem zit hem ook in de acceptatie check, er is geen controle op de kredietwaardigheid van een klant. De korte termijnlening wordt een lange termijn lening. Ze lenen om een periode te overleven en daarna zien ze verder. Ze blijven het probleem naar voren schuiven. En als het te laat is, zitten ze met enorme schulden, die moeilijk oplosbaar zijn. Dan komt pas de schuldhulp.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: jan on August 03, 2018, 12:49:25 PM
Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid en dit stopt niet bij het toetsenbord. Je weet dondersgoed, dat je iets niet kunt terug betalen. Ik heb hier geen goed woord voor over en ook geen begrip.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: sacredfour on August 03, 2018, 12:57:01 PM
Jan, ik denk wel dat de AFM nu een belangrijke rol kan gaan spelen. Ze moeten de flitskredietverstrekker nu gaan verplichten duidelijkheid te geven op hun website. Dit kan de AFM doen, desnoods onder dwang.
Verder heb je helemaal gelijk dat het nu een complexe zaak is. Dit is denk ik ook de reden dat het nog niet eerder in de rechtbank is geweest.
Ik was mij ook heel bewust van de tegenstrijdigheid in het Rome I verdrag toen ik de verdediging schreef voor deze rechtszaak.
DE vraag is nu: mag ik een lening verstrekken aan een Nederlander die zich op het Nederlands recht beroept? Het antwoord hierop is nu een duidelijk nee. Beroept deze Nederlander zich niet op het Nederlands recht maar op her recht van bv Estland zoals ook in een van de alg. voorwaarden staat, dan mag deze lening gewoon worden verstrekt. Het is dan wel zaak dat de flitskredietverstrekker dit heel duidelijk maakt op zijn website zodat de lener zich later niet alsnog op het Nederlands recht gaat beroepen. Het resultaat hiervan is natuurlijk dat de flitskredietverstekker zijn leningen aan de straatstenen niet meer kwijtraakt!
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: Abel on August 03, 2018, 02:01:39 PM
Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid en dit stopt niet bij het toetsenbord. Je weet dondersgoed, dat je iets niet kunt terug betalen. Ik heb hier geen goed woord voor over en ook geen begrip.

Dit vind ik kort door de bocht!
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: jan on August 03, 2018, 03:05:46 PM
Kom op zeg, je weet toch zeker wel wat je doet..........
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: jan on August 03, 2018, 03:20:00 PM
Jan, ik denk wel dat de AFM nu een belangrijke rol kan gaan spelen. Ze moeten de flitskredietverstrekker nu gaan verplichten duidelijkheid te geven op hun website. Dit kan de AFM doen, desnoods onder dwang.
Verder heb je helemaal gelijk dat het nu een complexe zaak is. Dit is denk ik ook de reden dat het nog niet eerder in de rechtbank is geweest.
Ik was mij ook heel bewust van de tegenstrijdigheid in het Rome I verdrag toen ik de verdediging schreef voor deze rechtszaak.
DE vraag is nu: mag ik een lening verstrekken aan een Nederlander die zich op het Nederlands recht beroept? Het antwoord hierop is nu een duidelijk nee. Beroept deze Nederlander zich niet op het Nederlands recht maar op her recht van bv Estland zoals ook in een van de alg. voorwaarden staat, dan mag deze lening gewoon worden verstrekt. Het is dan wel zaak dat de flitskredietverstrekker dit heel duidelijk maakt op zijn website zodat de lener zich later niet alsnog op het Nederlands recht gaat beroepen. Het resultaat hiervan is natuurlijk dat de flitskredietverstekker zijn leningen aan de straatstenen niet meer kwijtraakt!

Er moet dus een soort van aanklik vinkje komen, dat de toekomstig klant ermee akkoord is dat hij valt onder Eslands Recht ipv Nederlands recht.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: Abel on August 03, 2018, 03:24:42 PM
Quote
Er moet dus een soort van aanklik vinkje komen, dat de toekomstig klant ermee akkoord is dat hij valt onder Eslands Recht ipv Nederlands recht.

Waar ben je toch mee bezig, je geeft de oplossing weg, hoe ze er weer onderuit kunnen komen. Vergeet op internet, kan iedereen meelezen en dit doen ze waarschijnlijk ook.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: jan on August 03, 2018, 03:30:22 PM
Quote
Waar ben je toch mee bezig, je geeft de oplossing weg, hoe ze er weer onderuit kunnen komen. Vergeet op internet, kan iedereen meelezen en dit doen ze waarschijnlijk ook.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Dit betekend dat je zelf de klik zet en de voorwaarden moet lezen. Ze zijn wel in staat om een scooterrijbewijs te halen, dit betekend dat je de vaardigheid hebt om te kunnen lezen en bij het examen het juiste antwoord te geven. Dit doen ze niet op de gok!
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: Abel on August 03, 2018, 03:36:27 PM
Weer kort door de bocht, jij weet ook wel dat niemand deze voorwaarden leest!
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: sacredfour on August 03, 2018, 03:54:49 PM
Jan schreef:
Er moet dus een soort van aanklik vinkje komen, dat de toekomstig klant ermee akkoord is dat hij valt onder Eslands Recht ipv Nederlands recht.

Nee! dat is niet genoeg! Er moet duidelijk gemaakt worden op de website dat de overeenkomst volgens Nederlands recht nietig is omdat de kosten te hoog zijn. (deze kosten moeten daarna vermeld worden) en dat de enige manier om toch te lenen is af te zien van je recht. (wat juridisch niet kan)
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: abnormaal on August 03, 2018, 07:52:15 PM
Feit blijft dat het nu onoverzichtelijk is en mensen (bewust) foutieve keuzes aangaan. Als je geld leent, dan moet je dit terug betalen, maar dit moet je wel kunnen. Ik onderschrijf nog steeds dat de creditcheck onvoldoende is. Het BKR heeft veel mensen behoed voor dit soort fouten. En niet alleen mensen, maar ook kredietverstrekkers.

Mensen en kredietverstrekkers moeten worden beschermd tegen overcreditering
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: abnormaal on August 03, 2018, 07:55:35 PM
Weer kort door de bocht, jij weet ook wel dat niemand deze voorwaarden leest!

Ik ben het Jan eens dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden, maar de regels moeten wel duidelijk en voor één doel uitlegbaar zijn.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: abnormaal on August 03, 2018, 07:58:04 PM
Jan schreef:
Er moet dus een soort van aanklik vinkje komen, dat de toekomstig klant ermee akkoord is dat hij valt onder Eslands Recht ipv Nederlands recht.

Nee! dat is niet genoeg! Er moet duidelijk gemaakt worden op de website dat de overeenkomst volgens Nederlands recht nietig is omdat de kosten te hoog zijn. (deze kosten moeten daarna vermeld worden) en dat de enige manier om toch te lenen is af te zien van je recht. (wat juridisch niet kan)

Feit blijft als je leent moet je kunnen terug betalen. Er moet een afdoende credit check zijn. Anders zijn straks de kosten voor de maatschappij. En de maatschappij dat zijn wij !
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: jan on August 03, 2018, 08:25:50 PM
Ik ben van mening dat aan deze situatie zo snel mogelijk een einde moet komen. Is er geen instantie, die hierin kan bemiddelen. Het komt nu op mij over, dat er een soort van wetteloosheid is.

En er zijn nog andere juridische opties mogelijk, stel dat een flitskredietverstrekker zegt, dat de uitspraak niet voor hem geldt en mensen voor rechter brengt en vervolgens wint. Dit is volgens ook mogelijk, dan is de ellende voor een aantal mensen niet te overzien.

En ik vind dat garantstelling niet kunnen, maar mensen hebben deze zelf afgesloten, met volle bewustzijn en volledig bevoegd tot het plegen van volwassen daden. Ik ben van mening dat je wel een morale verplichting hebt om deze te betalen.

Ik heb ook schulden gehad, met hoge rentes (creditcards), maar wij hebben alles terugbetaald. Dit heeft tijd gekost en wij hebben vrijwillig op minder dan het minimum geleefd. Dus ik vind hier wel wat van.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: jan on August 03, 2018, 08:39:15 PM
https://www.nvvk.eu/k/n235/news/view/8092/3481/flitskrediet-van-de-baan.html

Met dit vonnis is een belangrijke deuk geslagen in het verdienmodel van het flitskrediet. Wij hopen dat andere rechtbanken dit zullen overnemen. Daarmee kan deze markt van lenen tegen woekerpercentages eindelijk tot een eind komen.

https://nos.nl/artikel/2242802-gerechtelijke-uitspraak-legt-bom-onder-verdienmodel-flitskrediet.html

Mogelijk volgen rechters in toekomstige zaken de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam.

In de berichten van de media en de NVVK staat, mogelijk en hopen. Het kan dus heel anders uitpakken. Ik ben van mening, dat de wedstrijd nog niet helemaal gelopen is.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: abnormaal on August 03, 2018, 09:20:41 PM
Je hebt wel een goed punt.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: jan on August 03, 2018, 11:33:43 PM
Je hebt wel een goed punt.

Het is een open einde, dat nog zeker wordt vervolgd.
Title: Re: Nietig verklaring overeenkomst Flitskrediet n.a.v. Von EmCLI:NL:RBROT:2018:5661
Post by: marco on August 04, 2018, 10:44:05 AM
Quote
Ik heb ook schulden gehad, met hoge rentes (creditcards), maar wij hebben alles terugbetaald. Dit heeft tijd gekost en wij hebben vrijwillig op minder dan het minimum geleefd. Dus ik vind hier wel wat van.

Wij hebben ook een aantal jaren op het minimum geleefd, maar ik heb hierover gemengde gevoelens.