Schulden Forum

Betalingsproblemen => Flitskredieten => Topic started by: sacredfour on March 06, 2018, 08:14:10 AM

Title: LoanRider
Post by: sacredfour on March 06, 2018, 08:14:10 AM
De garant van Loanrider is Fair Group SP OO met een correspondentieadres in Cyprus en een vestigingsadres in Polen.  Fair Group SP OO heeft maar een medewerker en eigenaar en dat is ÅšliwiÅ„ska Elżbieta.  Palden Finance Litouwen heeft officieel ook maar een medewerker en dat is de bestuurder Joel Mitt.  Deze info is via de KvK van Litouwen en Polen te verkrijgen.  Je vraagt je dan af wie je aan de telefoon krijgt als ze je bellen om een betaling af te dwingen.
Palden Finance Litouwen voldoet niet aan de eisen die de wet stelt aan een krediet:
In deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam: ECLI:NL: RBROT: 2015: 8758 kunnen we lezen dat de nevenkosten van een lening zoals de kosten van de garant niet los gezien kunnen worden van de totale kosten van het krediet:
Artikel 3, aanhef en onder g, van de Richtlijn bepaalt dat in deze richtlijn wordt verstaan onder “totale kosten van het krediet van de consument”: alle kosten, met inbegrip van rente, commissielonen, belastingen en vergoedingen van welke aard dan ook, die de consument in verband met de kredietovereenkomst moet betalen en die de kredietgever bekend zijn, met uitzondering van notariskosten; dit omvat ook de kosten in verband met nevendiensten met betrekking tot de kredietovereenkomst, met name verzekeringspremies, indien, daarenboven, het sluiten van een dienstencontract verplicht is om het krediet, in voorkomen geval op de geadverteerde voorwaarden, te verkrijgen.
Heb je problemen met deze club of een van de andere aanbieders, stuur me dan een PM.
Title: Re: LoanRider
Post by: roepiroepivogel on March 12, 2018, 08:24:53 PM
Ik heb redelijke problemen met de garantsteller.Heb betalingsregeling met loanrider, maar de garantsteller verhoogd elke keer met een boete met de smoes dat loanrider en fairsecure onafhankelijk zijn.Mag en kan dat zomaar?
Title: Re: LoanRider
Post by: guest3318 on March 12, 2018, 10:00:31 PM
Ik heb redelijke problemen met de garantsteller.Heb betalingsregeling met loanrider, maar de garantsteller verhoogd elke keer met een boete met de smoes dat loanrider en fairsecure onafhankelijk zijn.Mag en kan dat zomaar?

Als het goed is zou je geen regeling moeten hebben met Loanrider maar met de Garantsteller. Die schiet het geld voor als jij je lening niet kan betalen. Aangezien de garantsteller geen geld voorschiet (Fairsecure) snap ik niet echt waarom je hun zou betalen.Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on March 13, 2018, 07:53:36 AM
Nee dat mag niet. Laat loanrider weten dat je bereid bent de lening te betalen zonder kosten zodra ze toegeven dat ze illegaal leningen verstrekken op de Nederlandse markt.
Loanrider en hun garant partner heeft al een aantal mensen gedagvaard. Stuur mij een PM.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on March 14, 2018, 07:45:13 AM
Beste Loanrider klanten,
Heb je een achterstand bij Loanrider of wil je ze niet meer betalen, houdt er dan rekening mee dat Loanrider je gaat dagvaarden.
Je kan dit voorkomen door Loanrider een brief te sturen:

Betreft………..

Geachte heer, mevrouw,

Alhoewel het LoanRider vrij staat om leningen aan te bieden vanuit het buitenland zonder vergunning van het AFM kan de klant van Loanrider zich beroepen op Rome I art 6 lid2.  Dit betekend dat een Nederlandse consument de overeenkomst nietig kan verklaren als hij/zij zich wil beroepen op de Nederlandse wet.
Omdat er sprake is van een verplichte garant moeten de kosten van de garant meegenomen worden in de totale kosten van het krediet. 

 Alhoewel de lening aangeboden wordt met de maximale wettelijke rente is het onmogelijk om de lening af te sluiten zonder een garant. De klant is vrij om zelf een garant te kiezen, maar het moet duidelijk zijn dat de klant ook deze zelfgekozen garant voor een lening had kunnen vragen zou hij hebben gekozen voor eigen garant. De gelieerde garant is het verdien model voor Loanrider en kan dan ook niet los gezien worden van deze overeenkomst. Dit maakt dat de totale kosten van het krediet boven de wettelijk toegestane kosten van een krediet komen.

Ik ben bereid de vermeende lening terug te betalen als “onverschuldigde betaling”
Graag hoor ik van u of u hiermee akkoord gaat.

Met vriendelijke groet,

………………………..

Datum…………………………………


Het is dan wel de bedoeling dat je alle kosten die ik rekening zijn gebracht zoals rente en garantkosten aftrekt van dit bedrag wat je moet terug betalen.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on March 17, 2018, 09:44:26 AM
Om mij goed voor te kunnen bereiden op de komende rechtszaak die Loanrider voert tegen een van mijn cliënten heb ik wat meer informatie nodig over de werkwijze van de garant, Fairsecure.
Heb je eerder een lening afgesloten bij Loanrider, misschien kan je mij dan helpen. Ik zou graag willen weten hoelang na het afsluiten van de lening Fairsecure komt met de rekening. Omvat deze rekening alleen het bedrag voor de garant? of is deze ook inclusief de rekening van Fairsecure?
Je mag mij ook een PM sturen.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on March 20, 2018, 08:44:57 AM
De garant van Loanrider schrijft dit in een mail:
Fairgroup heeft een zakelijke overeenkomst met Palden Finance. Voordat wij een relatie aangaan met kredietverleners toetsen wij of zij voldoen aan de wetgeving. Palden is door onze toets gekomen en uit niets blijkt dat zij kosten in rekening brengen die niet zijn toegestaan. Fairgroup brengt de consument wel kosten in rekening om garant te staan indien een klant van Palden zijn lening niet kan voldoen. Voorwaarde is dan wel dat de klant zijn garantstelling aan Fairgroup heeft voldaan. Uw client heeft met ons een contract afgesloten voor een separate dienst en is deze niet nagekomen. Indien de garantstelling niet binnen 60 dagen aan ons is voldaan dan vervalt de overeenkomst en kunnen wij niet meer garant staan voor de lening. Palden is dan verantwoordelijk voor het innen van de openstaande vordering.

Hier geven  ze dus openlijk toe dat de overeenkomst met de garant vervalt als je 60 dagen niet betaald hebt!
De conclusie die je hieruit mag trekken is dat je de extra garant kosten niet meer schuldig bent als je 60 dagen niet betaald hebt!!! Als een overeenkomst vervalt dan is er ook geen schuld.
Kan je niet betalen, wacht dan 60 dagen en betaal dan alleen de hoofdsom +rente terug.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on March 28, 2018, 04:15:14 PM
https://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,50333.0.html

Title: Re: LoanRider
Post by: Sebastiaan80 on March 28, 2018, 07:16:27 PM
Is dit artikel van de AFM niet ook gewoon van toepassing in de rechtszaak tegen loanrider waar jij nu mee bezig bent?
Het artikel staat net een paar dagen online op de site van AFM maar lijkt mij bruikbaar in jou zaak.

https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/lenen/tips/flitskrediet
Title: Re: LoanRider
Post by: Negan on April 17, 2018, 11:15:56 PM
Ik raad jullie aan om geen gebruik te maken van Flitskredieten, dit kost verhoudingsgewijs veel geld. Even sparen en je hebt ook.
Title: Re: LoanRider
Post by: robert80 on April 19, 2018, 07:15:24 PM
De garant van Loanrider is Fair Group SP OO met een correspondentieadres in Cyprus en een vestigingsadres in Polen.  Fair Group SP OO heeft maar een medewerker en eigenaar en dat is ÅšliwiÅ„ska Elżbieta.  Palden Finance Litouwen heeft officieel ook maar een medewerker en dat is de bestuurder Joel Mitt.  Deze info is via de KvK van Litouwen en Polen te verkrijgen.  Je vraagt je dan af wie je aan de telefoon krijgt als ze je bellen om een betaling af te dwingen.
Palden Finance Litouwen voldoet niet aan de eisen die de wet stelt aan een krediet:
In deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam: ECLI:NL: RBROT: 2015: 8758 kunnen we lezen dat de nevenkosten van een lening zoals de kosten van de garant niet los gezien kunnen worden van de totale kosten van het krediet:
Artikel 3, aanhef en onder g, van de Richtlijn bepaalt dat in deze richtlijn wordt verstaan onder “totale kosten van het krediet van de consument”: alle kosten, met inbegrip van rente, commissielonen, belastingen en vergoedingen van welke aard dan ook, die de consument in verband met de kredietovereenkomst moet betalen en die de kredietgever bekend zijn, met uitzondering van notariskosten; dit omvat ook de kosten in verband met nevendiensten met betrekking tot de kredietovereenkomst, met name verzekeringspremies, indien, daarenboven, het sluiten van een dienstencontract verplicht is om het krediet, in voorkomen geval op de geadverteerde voorwaarden, te verkrijgen.
Heb je problemen met deze club of een van de andere aanbieders, stuur me dan een PM.

Ze willen mij ook voor het gerecht slepen niet loanRider ,maar een andere verstrekker
Title: Re: LoanRider
Post by: Incasso_deskundige on April 19, 2018, 10:40:09 PM
Ik vraag me af of de redenatie klopt. Als ik een verzkering afsluit, maar de premie niet betaal, dan wordt de dekking van die verzekering opgeschort, maar komt de verzekering (en dus de betalingsverplichting) niet te vervallen. In zo’n geval wordt je na verloop van de verzekringsperiode bij non-betaling veelal wel geroyeerd als klant c.q. verzekerde, maar zelfs dat hoeft niet perse. Ik denk dat ze het gewoon een beetje ongelukkig verwoorden.
Title: Re: LoanRider
Post by: Incasso_deskundige on April 19, 2018, 10:53:00 PM
Ik snap echter nog steeds niet dat er nog steeds mensen zijn die op deze manier geld lenen. En als je het al doet, dan toch zker alleen als je zeker weet dat je het binnen de overeengekomen termijn ook echt terug kan betalen. En ik zal hier vast weer het nodige commentaar op krijgen, maar goed:
Achteraf gaan ‘piepen’ over kosten (die volledig helder zijn en waat je zelf mee in hebt gestemd) en zelfs over het terugbetalen van de lening zlf snap ik echt niet. Gewoon (terug-)betalen!
Title: Re: LoanRider
Post by: marco on April 20, 2018, 09:46:07 AM
Ik onderschrijf jou stelling. Ik heb net zelf een aanvraag doorlopen (niet doorgezet). Tijdens dit proces worden vragen gesteld of je met de voorwaarden instemd. Je hebt ook bewijs geleverd m.b.t. inkomen en aangeven dat je kunt terugbetalen.
Title: Re: LoanRider
Post by: jan on April 20, 2018, 10:04:49 AM
Ik snap echter nog steeds niet dat er nog steeds mensen zijn die op deze manier geld lenen. En als je het al doet, dan toch zker alleen als je zeker weet dat je het binnen de overeengekomen termijn ook echt terug kan betalen. En ik zal hier vast weer het nodige commentaar op krijgen, maar goed:
Achteraf gaan ‘piepen’ over kosten (die volledig helder zijn en waat je zelf mee in hebt gestemd) en zelfs over het terugbetalen van de lening zlf snap ik echt niet. Gewoon (terug-)betalen!

Ik ben het met je eens, vooraf waren de kosten bekend en je hebt bevestigd dat je het met deze voorwaarden eens was. Achteraf piepen is niet netjes. Als je al enige zekerheid had, dat je niet kon terug betalen, dan weet je, dat je in de problemen zou komen. Je kan dan beter naar de gemeente gaan.

En kappen met die onzin ! Ik vind ook, gewoon terug betalen en ga hulp zoeken !
Title: Re: LoanRider
Post by: Marjan12 on April 20, 2018, 04:40:23 PM
Inmiddels heb ik hier zoveel over gelezen, dat het net lijkt of mensen bewust, zo lenen en vervolgens probeert tussen uit te piepen. Dit zal wel aan mij liggen. Ik heb al mijn schulden afbetaald en ook al had ik het moeilijk, ik deed het met wat ik had, dan maar geen vlees of uitje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Title: Re: LoanRider
Post by: Elah on April 20, 2018, 07:09:38 PM
Ik ben het met Marjan12 eens. Wel lenen maar niet terug willen betalen terwijl je wist wat je totaal moest terug betalen. Mensen kwamen op gegeven moment veel naar dit forum om onder hun betalingsverplichtingen uit te komen.
Title: Re: LoanRider
Post by: chapter on April 21, 2018, 01:20:53 PM
Precies ik volg gevoel van Marjan hierin. Zo van is onterecht dus blijven lenen want hoeft niet terug. Dat er nog geen vonnis ligt lijkt mij kwestie van tijd. Ben benieuwd naar vonnis van zaak af maar forum met als doel lenen zonder terug te betalen zou niet bedoeling moeten zijn. Dat beheer daar geen platform voor willen zijn begrijp ik volkomen. Lening moet je altijd terug betalen
Title: Re: LoanRider
Post by: Stil-verdriet on April 21, 2018, 08:41:39 PM
Dat gezeur over moedwillig niet willen betalen, verpest de sfeer hier. Wij leven op water en brood, om onze schulden te betalen en zij willen niet betalen en doen ook geen moeite hiervoor. Goed dat dit een keer gezegd wordt. Stelletje %$$%%^ !
Title: Re: LoanRider
Post by: jan on April 22, 2018, 03:07:24 PM
Hebben we nu ook trollen op dit forum?

Kappen hiermee !

Feit is dat mensen valse hoop krijgen dat ze een flitskrediet niet hoeven terug te betalen. Nu een incassobureau de schade gaat verhalen, ontstaat er een zichtbare paniek en een toegenomen aantal bezoekers met de zoektermen zoals:

flitskrediet niet terug betalen
Ik kan mijn flitskrediet niet terug betalen
Trust and Law
Trust and Law rechtbank
Trust and Law gerechtelijke uitspraken
Trust and Law niet betalen en de gevolgen

Voor alle duidelijkheid ik heb geen medelijden met mijn medemens die geen hulp voor zijn schuldprobleem zoek, maar doelbewust een flitskrediet afsluit. Nogmaals ik ben het niet eens met flitskredieten. Iedereen is gewaarschuwd wat een flitskrediet is, dit op Google te vinden en op de AFM website. Als je leent en je beloofd dit binnen 30 dagen terug te betalen + bijkomende kosten, heb je een verplichting, deze ben je zelf aangegaan. Het was korte termijn, als er niet meer uitkomt. zoek dan hulp bij de gemeente.

Na een bepaald moment van niet terug betalen, komen er incassokosten bij en later de kosten van de rechtbank.

Daarnaast is dit een forum voor mensen met schulden en niet voor mensen die willens en wetens een krediet niet willen terug betalen. Dit soort berichten overspoelt het forum, waardoor onze doelgroep op de achtergrond komt.
Title: Re: LoanRider
Post by: robert80 on April 23, 2018, 04:36:17 PM
Hebben we nu ook trollen op dit forum?

Kappen hiermee !

Feit is dat mensen valse hoop krijgen dat ze een flitskrediet niet hoeven terug te betalen. Nu een incassobureau de schade gaat verhalen, ontstaat er een zichtbare paniek en een toegenomen aantal bezoekers met de zoektermen zoals:

flitskrediet niet terug betalen
Ik kan mijn flitskrediet niet terug betalen
Trust and Law
Trust and Law rechtbank
Trust and Law gerechtelijke uitspraken
Trust and Law niet betalen en de gevolgen

Voor alle duidelijkheid ik heb geen medelijden met mij medemens die geen hulp voor zijn schuldprobleem zoek, maar doelbewust een flitskrediet afsluit. Nogmaals ik ben het niet eens met flitskredieten. Iedereen is gewaarschuwd wat een flitskrediet is, dit op Google te vinden en op de AFM website. Als je leent en je beloofd dit binnen 30 dagen terug te betalen + bijkomende kosten, heb je een verplichting, deze ben je zelf aangegaan. Het was korte termijn, als er niet meer uitkomt. zoek dan hulp bij de gemeente.

Na een bepaald moment van niet terug betalen, komen er incassokosten bij en later de kosten van de rechtbank.

Daarnaast is dit een forum voor mensen met schulden en niet voor mensen die willens en wetens een krediet niet willen terug betalen. Dit soort berichten overspoelt het forum, waardoor onze doelgroep op de achtergrond komt.

Goedendag

Jullie hebben ook gelijk als je dat aangaat ben je ook verplicht om het terug te betalen , ik heb een betaal afspraak gemaakt ,en ik moet zeggen dat ik me daar beter door voelt ,en met trust and law kun je gewoon een goede afspraak maken hoor, je moet het wel nakomen dat is logische, en je kunt wel eigenwijs doen van ik betaal niks ,ze kunnen tegenwoordig ook gewoon beslag leggen op je centen, ook andere landen binnen de eu. je kunt beter een afspraak maken betaal je wat meer maar dan ben je er wel een keer vanaf , en als je wacht tot dat je moet voorkomen betaal je het dubbele plus ze gaan beslag leggen.

dit wou ik nog even kwijt.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on April 24, 2018, 03:04:51 PM
Ja er zijn toch nog veel mensen die hier intrappen. Het is de verleiding om snel en makkelijk geld te kunnen lenen. Alhoewel het meestal jonge mensen zijn die hier intrappen zijn het zeker niet altijd domme mensen. Een van de mensen die mij in het verleden heeft benaderd was een air stewardess. Zij had ook een lening bij een flitskredietverstrekker afgesloten. Auto kapot! ja wat doe je dan als je de auto nodig hebt om naar Schiphol te rijden!
Natuurlijk zijn er altijd twee partijen betrokken bij zo'n overeenkomst en beide partijen zijn fout.
De Grootste flitskrediet verstrekker heeft 250.000 bezoekers op hun site elke maand! Dit laat wel zien dan er veel vraag is voor kortlopende leningen.
Maar hun dagen zijn geteld! De AFM en sacredfour zijn hard bezig aan deze wanpraktijken een einde te maken. Gelukkig hebben we nu ook de publieke opinie en de rechters mee.
Title: Re: LoanRider
Post by: guest3318 on April 30, 2018, 04:45:05 PM
Op een ander forum zag ik deze post:

“Ondertussen is ...... gestopt met het aanbieden van de externe garantsteller:

....................................
Verwijderd
....................................


Zou dit te maken hebben met de inspanning van SF of de huidige rechtszaak. Het is in ieder geval een goeie stap!
Title: Re: LoanRider
Post by: jan on April 30, 2018, 06:28:35 PM
Waaruit blijkt dit?
Title: Re: LoanRider
Post by: marco on April 30, 2018, 08:36:29 PM
Dit kan ook nep nieuws zijn, het taal gebruik is zeer knullig. Inmiddels is het bericht verwijderd van de zgn bron. Dit soort berichten kan jou en andere zeer veel ellende opleveren.

Dit bericht stond op:

https://opiness.nl/review/minilening

Ik laat dit bericht ook aanpassen.
Title: Re: LoanRider
Post by: NietEenVanJullie on May 01, 2018, 11:15:49 AM
Nee hoor. ze zijn er nog. Ik heb net een aanvraag gedaan en deze helemaal tot het punt van accepteren kunnen afronden.  >:(
Title: Re: LoanRider
Post by: jan on May 01, 2018, 03:54:56 PM
Nee hoor. ze zijn er nog. Ik heb net een aanvraag gedaan en deze helemaal tot het punt van accepteren kunnen afronden.  >:(

Dus nep nieuws..............
Title: Re: LoanRider
Post by: guest3318 on June 04, 2018, 02:30:57 PM
Is er al bekend wanneer er een vonnis zal komen?
Title: Re: LoanRider
Post by: jan on June 04, 2018, 08:43:59 PM
Meestal na zes weken.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on June 06, 2018, 07:55:17 AM
Ik verwacht in een niet al te lange tijd een uitspraak van de rechter in de zaak LoanRider.
Ik moet deze week nog onze conclusie van dupliek inleveren.
Ik hoop dat het forum ook het vonnis zal publiceren als het zo ver is.
Title: Re: LoanRider
Post by: jamize on June 07, 2018, 12:09:50 PM
ik zal het ook laten weten. De rechter doet op 27 juni de uitspraak.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on June 12, 2018, 03:10:32 PM
Loanrider informeert al haar klanten met deze brief:

 
Geachte heer, mevrouw,
 
Wij informeren u hierbij dat wij u informatie dienen te verstrekken over de prijs van het krediet dat u heeft gesloten. Wij hebben u bij het afsluiten van het krediet, geïnformeerd over de prijs van het krediet door middel van het jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 13,99%, waarbij wij in dit jaarlijks kostenpercentage de rente hebben verwerkt.
 
Daarnaast diende u in verband met het krediet een garantie te verstrekken. Dit kon een persoonlijke garantie zijn of een commerciële garantie van een derde. In het geval van een persoonlijke garantie was de informatie van het JKP waar wij u over hebben geïnformeerd correct.
 
In verband met de commerciële garantie, heeft de Autoriteit Financiële Markten ons geïnformeerd dat de kosten van deze commerciële garantie in het JKP hadden moeten zijn verwerkt. Dat betekent dat het JKP niet correct is weergegeven. Als u een commerciële garantie heeft afgenomen, betekent dit dat wij onjuiste en (mogelijk) misleidende informatie hebben verstrekt ten aanzien van de prijs voor het krediet en hiermee in strijd hebben gehandeld met artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming juncto artikel 6:193b, derde lid, sub a en artikel 6:193c, eerste lid, sub d Burgerlijk Wetboek.
 
Als u een commerciële garantie heeft afgenomen, zou de prijs van het krediet, zoals opgenomen in het JKP, dus inclusief de kosten van die garantie moeten zijn geweest. In de kostentabel kunt u inzien welke prijs derhalve de prijs van het krediet zou zijn geweest.
 
Leenbedrag met looptijd van 15 dagen   JKP met commerciële garantie   Totale kosten krediet
100   332.38%   â‚¬ 113.65
200   332.38%   â‚¬ 227.30
300   332.38%   â‚¬ 340.95
        
Leenbedrag met looptijd van 30 dagen   JKP met commerciële garantie   Totale kosten krediet
100   318.38%   â‚¬ 126.15
200   318.38%   â‚¬ 252.30
300   318.38%   â‚¬ 378.45
400   318.38%   â‚¬ 504.60
500   318.38%   â‚¬ 630.75
600   318.38%   â‚¬ 756.90
700   318.38%   â‚¬ 883.05
800   318.38%   â‚¬ 1,009.20
900   318.38%   â‚¬ 1,135.35
1000   318.38%   â‚¬ 1,261.50
 
Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen via


Eindelijk erkenning!
Title: Re: LoanRider
Post by: jamize on June 12, 2018, 05:25:05 PM
Die heb ik ook binnen gekregen. Wat en hoe gaat het nu verder? meer informatie omtrent garantsteller hoe loanrider dat gaat oplossen staat er niet bij. :(
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on June 13, 2018, 07:17:46 AM
Artikel 6:193b, derde lid, sub a en artikel 6:193c, eerste lid, sub d Burgerlijk Wetboek geeft recht op een schadevergoeding. Misleiding kan nietigheid van de overeenkomst tot gevolg hebben. LoanRider is gestopt met het aanbieden van leningen met haar commerciële garant. Als ik het goed begrijp biedt zij nu helemaal geen leningen meer aan.
 
Title: Re: LoanRider
Post by: joepmel on June 13, 2018, 01:05:41 PM
Dat klopt, je kunt al weken niets meer afsluiten.

In het verleden heb ik er een paar gebruik van gemaakt.

Kan ik nog iets terug krijgen van de gemaakte kosten?
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on June 14, 2018, 10:20:02 AM
Dat wordt moeilijk! Je kan een claim indienen, maar dit zullen ze niet accepteren. Je moet dan naar de rechter om dit af te dwingen.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on June 20, 2018, 03:46:48 PM
https://www.groene.nl/artikel/lenen-lenen-inderdaad
Title: Re: LoanRider
Post by: Pro1980 on July 02, 2018, 11:43:46 AM
heb een interessante nu. In april dit jaar heb ik mijn lening via Lith incasso terugbetaald. dit was exclusief de garantstellingskosten van Fairsecure. We zitten nu in juli en komt ineens Fairsecure om de hoek kijken of ik de kosten voor de garantstelling ook is kan betalen. Naar mijn inziens heeft Fairsecure zich niet eens als garantsteller zijn werk gedaan. Had ze ook niet betaald toen. Kan Fairsecure dit bedrag überhaupt van mij eisen?. Ze hebben in mijn ogen hun taak als garantsteller niet volbracht aangezien Palden Finance zelf Lith incasso heeft benaderd om de vordering van de lening te laten betalen.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on July 02, 2018, 12:03:16 PM
LoanRider geeft in haar alg. voorwaarden aan dat als de garant niet betaald is de overeenkomst met de garant komt te vervallen.
Title: Re: LoanRider
Post by: Pro1980 on July 02, 2018, 03:56:26 PM
Erg bijzonder dan dat zei nu ineens het geld voor de garantstelling dan nog willen hebben. Ik wordt nu ook nog gedreigd met een incassobureau als ik niet betaal. De hoofdsom is inmiddels al in april dit jaar betaald via Lith. Van Fairsecure had ik daarna niets meer vernomen. Dus als ik het even goed begrijp proberen zei op deze manier onrechtmatig toch geld van mij te eisen.
Title: Re: LoanRider
Post by: Angelino on July 02, 2018, 04:06:57 PM
Iemand wrvaring met Van Lith? Ik heb in april een betalingsregeling getroffen met ze. Maar ze kunnen me niks zeggen over hoogte vanbedrag. Krijg enkel dit antwoord(al 2 maanden):

Quote
Betreft openstaande vordering:
Wij zijn nog in afwachting van het vonnis. Na ontvangst wordt die aan u betekend.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting.

Nu heb ik ze al 4x een email gestuurd. Ik wil het in 1x afbetalen maar ze reageren gewoon niet. Wat kan ik nog doen? Ik heb geen zin dat ze hier aan de deur komen. Wat betekend die laatste zin 'aan u betekend'? Dat ze me per mail informeren of daadwerkelijk opde stoep staan?
Title: Re: LoanRider
Post by: jan on July 02, 2018, 07:17:33 PM
Iemand wrvaring met Van Lith? Ik heb in april een betalingsregeling getroffen met ze. Maar ze kunnen me niks zeggen over hoogte vanbedrag. Krijg enkel dit antwoord(al 2 maanden):

Quote
Betreft openstaande vordering:
Wij zijn nog in afwachting van het vonnis. Na ontvangst wordt die aan u betekend.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting.

Nu heb ik ze al 4x een email gestuurd. Ik wil het in 1x afbetalen maar ze reageren gewoon niet. Wat kan ik nog doen? Ik heb geen zin dat ze hier aan de deur komen. Wat betekend die laatste zin 'aan u betekend'? Dat ze me per mail informeren of daadwerkelijk opde stoep staan?

Is het voor de rechter geweest?
Title: Re: LoanRider
Post by: chapter on July 02, 2018, 11:10:08 PM
Betekend betekend dat deurwaarder vonnis komt brengen tegen wat extra kosten natuurlijk.
Title: Re: LoanRider
Post by: Angelino on July 03, 2018, 07:07:17 PM
Iemand wrvaring met Van Lith? Ik heb in april een betalingsregeling getroffen met ze. Maar ze kunnen me niks zeggen over hoogte vanbedrag. Krijg enkel dit antwoord(al 2 maanden):

Quote
Betreft openstaande vordering:
Wij zijn nog in afwachting van het vonnis. Na ontvangst wordt die aan u betekend.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting.

Nu heb ik ze al 4x een email gestuurd. Ik wil het in 1x afbetalen maar ze reageren gewoon niet. Wat kan ik nog doen? Ik heb geen zin dat ze hier aan de deur komen. Wat betekend die laatste zin 'aan u betekend'? Dat ze me per mail informeren of daadwerkelijk opde stoep staan?

Is het voor de rechter geweest?


28 juli wordt vonnis pas bekend. Dit is apart toch? Dat ze daarop wachten terwijl ik het nu wil afbetalen en de middelen heb? Telefonisch deden ze er heel vaag over
Title: Re: LoanRider
Post by: jan on July 03, 2018, 10:37:38 PM
Quote
28 juli wordt vonnis pas bekend. Dit is apart toch? Dat ze daarop wachten terwijl ik het nu wil afbetalen en de middelen heb? Telefonisch deden ze er heel vaag over

Welk vonnis bedoel je? Ben je voor de rechter geweest?
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on July 17, 2018, 03:25:26 PM
Gewonnen!
Ik zal het vonnis geanonimiseerd publiceren. Ik weet alleen niet hoe ik een bijlage moet toevoegen.
Title: Re: LoanRider
Post by: marco on July 17, 2018, 05:55:37 PM
Gefeliciteerd!

Uploaden kan via attachments en Attach
Title: Re: LoanRider
Post by: jan on July 17, 2018, 11:15:59 PM
In het vonnis staat heel duidelijk dat de kosten voor de garantstelling moeten daarom geacht worden onderdeel te zijn van de kredietvergoeding dit betekent dat deze manier van garantstelling niet mag.

Dit heeft gevolgen voor de rest van de flitsers. 
Title: Re: LoanRider
Post by: Verloren on July 18, 2018, 07:04:55 PM
Hoe verder nu ?
Title: Re: LoanRider
Post by: Verloren on July 18, 2018, 08:57:20 PM
Ik kan de uitspraak niet vinden.

Rechtbank Rotterdam, 13 juli Palden Finance tegen een burger zaaknummer 6568798
Title: Re: LoanRider
Post by: jan on July 18, 2018, 09:26:50 PM
Het duurt een aantal weken, voordat het op internet te vinden is. Eerst moeten namen ed worden verwijderd.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on July 20, 2018, 09:56:43 PM
DE uitspraak is gepubliceerd:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:5661&showbutton=true&keyword=6568798
Title: Re: LoanRider
Post by: Autodidact on July 23, 2018, 12:31:01 PM
De garant van Loanrider schrijft dit in een mail:
Fairgroup heeft een zakelijke overeenkomst met Palden Finance. Voordat wij een relatie aangaan met kredietverleners toetsen wij of zij voldoen aan de wetgeving. Palden is door onze toets gekomen en uit niets blijkt dat zij kosten in rekening brengen die niet zijn toegestaan. Fairgroup brengt de consument wel kosten in rekening om garant te staan indien een klant van Palden zijn lening niet kan voldoen. Voorwaarde is dan wel dat de klant zijn garantstelling aan Fairgroup heeft voldaan. Uw client heeft met ons een contract afgesloten voor een separate dienst en is deze niet nagekomen. Indien de garantstelling niet binnen 60 dagen aan ons is voldaan dan vervalt de overeenkomst en kunnen wij niet meer garant staan voor de lening. Palden is dan verantwoordelijk voor het innen van de openstaande vordering.

Hier geven  ze dus openlijk toe dat de overeenkomst met de garant vervalt als je 60 dagen niet betaald hebt!
De conclusie die je hieruit mag trekken is dat je de extra garant kosten niet meer schuldig bent als je 60 dagen niet betaald hebt!!! Als een overeenkomst vervalt dan is er ook geen schuld.
Kan je niet betalen, wacht dan 60 dagen en betaal dan alleen de hoofdsom +rente terug.

Sorry voor de trage reactie. Ik log nu pas in n.a.v. de fantastische berichten in de pers vandaag.
In deze email van Loanrider staat nog iets anders wat leuk is:
- Fairgroup brengt de consument wel kosten in rekening om garant te staan indien een klant van Palden zijn lening niet kan voldoen. -
Dit kan je ook uitleggen als dat Fairgroup alleen maar kosten in rekening brengt wanneer men de lening niet kan aflossen. Metafoor: - je hoeft de inboedelverzekering alleen maar te betalen wanneer er daadwerkelijk is ingebroken en dingen zijn gestolen. Maar: kenmerk van verzekeringen is de onzekerheidsfactor. Je kan geen huis verzekeren als het al in brand staat. Heel apart dus deze omschrijving.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on July 24, 2018, 07:53:36 AM
Gisteren ook voorpagina nieuws in de Volkskrant
Title: Re: LoanRider
Post by: Marjan12 on July 24, 2018, 06:25:55 PM
Goed artikel en leuke foto.
Title: Re: LoanRider
Post by: NietEenVanJullie on July 24, 2018, 10:41:42 PM
Gisteren ook voorpagina nieuws in de Volkskrant
Geen goed plan om mensen te vertellen hun schulden niet te voldoen ("Hij adviseert schuldenaars om hun lening niet terug te betalen"). Een vies spelletje om je eigen kruistocht over de rug van anderen te spelen in mijn ogen. Wat maakt deze praktijk beter Dan wat "zij" doen? Ik ben er helemaal voor om je doel duidelijk te maken, maar sleep je niet zelf kwetsbare mensen in een nog moeijlijkere positie hier?
Title: Re: LoanRider
Post by: marco on July 24, 2018, 11:34:10 PM
Quote
Geen goed plan om mensen te vertellen hun schulden niet te voldoen ("Hij adviseert schuldenaars om hun lening niet terug te betalen"). Een vies spelletje om je eigen kruistocht over de rug van anderen te spelen in mijn ogen. Wat maakt deze praktijk beter Dan wat "zij" doen? Ik ben er helemaal voor om je doel duidelijk te maken, maar sleep je niet zelf kwetsbare mensen in een nog moeijlijkere positie hier?

Ik denk dat je het niet begrijpt. De held in dit verhaal, had als enige door hoe het spel werd gespeeld door de Flitskrediet aanbieders. Volgens de Nederlandse wetgeving, mochten deze praktijken niet. De kwetsbare mensen moesten enorme bedragen betalen. Onze held wist als het voor de rechter kwam, dat hij waarschijnlijk zou winnen. Dit wisten de meeste flitskrediet aanbieders en de AFM.

Zijn spel was, de flitskrediet aanbieders dwingen tot een rechtszaak inzake de garantstelling. Hij adviseerde de garantstelling niet terug te betalen, wel overigens de lening en wettelijke rente.

En er was een flitskrediet aanbieder, die de fout maakte om het voor de rechter te laten komen. De aanbieders uit Malta en Finland ontliepen rechtszaken en probeerde het bedrag van de garantstelling via de rechter te krijgen.

En weet je wat nog leuker is, tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. Hiermee is de Nederlandse samenleving geholpen. Ik had deze uitspraak niet verwacht.

Ik vind overigens jou bericht wel erg flauw en niet eerlijk, je moet geen geweld doen aan de waarheid en de feiten.
Title: Re: LoanRider
Post by: NietEenVanJullie on July 25, 2018, 07:35:07 AM
Ok, Hij heeft er 1 (die alleen bettrekking heeft op die ene zaak en die niemand anders helpt) en in de tussentijd hebben hoeveel menses hun hoop op deze "held" geplaatst om verder alleen te komen staan, met nog steeds schuld en geen uitweg. Het is makkelijk een held te zijn als het niet je eigen leven is wat aangetast word als het mis gaat. Mischien ook een plan om al deze energie die hij hier in steekt in het vinden van een echte baan stopt, het oproepen om je schulden niet te betalen is in mijn oven altijd fout.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on July 25, 2018, 07:47:31 AM
Beste NietEenVanJullie,

Ik begeleid ook een aantal gedupeerden die met flitskredieten te maken hebben gehad. Er is zeker geen sprake dat ik ze nu aan hun lot overlaat.
Voor alle gedupeerden die zich bij mij aangemeld hebben zal ik in onderhandelingen gaan met de flitskrediet aanbieders en proberen het beste resultaat te behalen voor mijn cliënten. Zijn de flitskrediet aanbieders niet bereid om met mij te onderhandelen dan kunnen ze een Class action verwachten waarin ik niet voor tientallen maar voor honderden gedupeerden ga proberen hun garantkosten terug te claimen.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on July 25, 2018, 08:25:07 AM
Voor iedereen die nog een vordering heeft openstaan bij LoanRider moet het volgende doen:
Stuur ze een mail waarin je aangeeft dat,  gebaseerd op de uitspraak van de kantonrechter Rotterdam van 13 juli, je alle eerdere overeenkomsten (in geval dat er eerdere overeenkomsten zijn) en de laatste overeenkomst nietig verklaart.  Dit houdt in dat alle aan jouw uitgekeerde lening sommen moeten worden terugbetaald en dat je alle in rekening gebrachte kosten zoals garant en rente hiervan mogen worden afgetrokken.  Omdat de verstrekte gelden moeten worden gezien als onverschuldigde betaling mag LoanRider wel 4% wettelijke rente in rekening brengen voor deze bedragen. 
Heb je altijd alles netjes betaald dan mag je nog steeds de garant- en andere kosten die jij hebt betaald terug claimen.  Het is alleen de vraag of LoanRider hier ook aan zal voldoen. Waarschijnlijk zal zij binnenkort wel van de markt verdwijnen
Title: Re: LoanRider
Post by: chapter on July 25, 2018, 02:46:18 PM
Ik snap reacties wel. Er is vaker gezegd niet te betalen waardoor ten onrechte lijkt of je er op los kan lenen want je betaald gewoon niet.
Ik denk dat duidelijk moet zijn dat garantstelling onterecht is maar leen ke dan zul je ook dat terug moeten betalen. Gratis geld bestaat niet
Title: Re: LoanRider
Post by: Elah on July 25, 2018, 05:58:18 PM
Lijkt me ook wel fair dat je het geleende bedrag plus rente gewoon netjes terug betaalt. Ook weer geen misbruik van de situatie maken.
Title: Re: LoanRider
Post by: marco on July 25, 2018, 09:15:59 PM
Het spreekt voor zich dat je altijd geleend geld + rente terug betaald. Het spreekt voor zich dat kredietaanbieders zich aan de Nederlandse Wet en regelgeving houden, als ze met een Nederlandstalige website geld lenen aan mensen die in Nederland wonen.

Flitskredieten, leggen geen drempel bij het lenen. Niets wordt echt gecheckt. Het is een verdienmodel. Als iemand niet terug betalen, dan start de incassoprocedure, die ook zeer lucratief is. Alleen als je niet aan de wet houdt, dan is het niet handig om naar de rechter te gaan. Dus daarom werd maximaal ingezet op innen via de incassobureau's, die van de opdrachtgever alleen maar mochten dreigen.

Door de ontrecht kosten van de garantsstelling in rekening te brengen, overtreden ze de Nederlandse wet. De rechter heeft terrecht gesteld dat ze de wet overtreden.

Eind goed al goed? Nee, de flitskrediet aanbieders vragen nog steeds om een garantstelling. Nee, ze proberen nog steeds de wet te omzeilen, door allerlei trucs. De Politiek, de AFM en de schuldhulpverlening wil af van deze praktijken.

Ik vind prima dat de flitskrediet aanbieders geld aanbieden, mits ze zich houden aan de Nederlandse wet. En controleren of iemand dit geld wel kan terug betalen. Het product was aantrekkelijk om korte termijn geld te krijgen, als het water al aan je lippen staat. Een paar dagen later komt het probleem weer met een boemerang terug.


Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on July 26, 2018, 08:12:40 AM
Voor alle duidelijkheid, er is geen sprake van een lening meer als de overeenkomst nietig is. Er is geld overgemaakt en kosten in rekening gebracht. Bij een nietige overeenkomst moet alles teruggedraaid worden alsof de overeenkomst nooit had bestaan. In juridische termen noemen we dit een onverschuldigde betaling. (art 6:203 BW) Het is hetzelfde als dat er per ongeluk geld is gestort op jouw rekening. Dit moet gewoon terugbetaald worden aan de eigenaar van dit geld. Als dit terugbetalen niet gelijk gebeurt dat heeft de eigenaar van dit geld recht op 4% wettelijke rente zolang er nog niet terugbetaald is. In het geval van een nietige overeenkomst heb je natuurlijk ook recht op 4% rente op de kosten die in rekening zijn gebracht en al betaald zijn.

Title: Re: LoanRider
Post by: marco on July 26, 2018, 08:55:35 AM
De incassobureau's die de kosten van de garantstelling willen gaan innen, moeten toch op de hoogte zijn van de uitspraak van de rechter. Of proberen ze kosten wat het kost te incasseren? Incasseren is hun verdienmodel.

Veel mensen hebben de garantstelling niet betaald en ze hebben geen bewijs van kwijting. Het is spreekt voor zich dat je het gekregen geld + rente terugbetaald.

De AFM kan op grond van deze uitspraak ook actie ondernemen.
Title: Re: LoanRider
Post by: abnormaal on July 26, 2018, 08:18:47 PM
Klagen heeft geen zin. Als je het er niet mee eens bent, dan ben je vrij om hierover een klacht in te dienen bij de AFM, maar je kunt ook de Flitskredietverstrekkers aanschrijven dat ze te veel kosten in rekening hebben gebracht en dit terugvorderen, eventueel via de rechter.

 

Title: Re: LoanRider
Post by: sander8069 on August 02, 2018, 04:12:53 PM
Vandaag een tussenvonnis ontvangen van de rechtbank in Limburg. In dit tussenvonnis wordt  niet alleen de werkwijze in twijfel getrokken maar ook welk recht van toepassing is.  De rechter wil het internationaal juridisch instituut in den Haag vragen om de zaak te rapporteren onder voorbehoud van convenierende begroting.  De kosten moeten voorgeschoten door eiser maar kunnen als ik in het ongelijk gesteld wordt op mij verhaald worden.  Ik twijfel hierover aangezien het voor mij om 150 euro gaat.  Ik moet aangegeven of ik de zaak praktisch wil regelen conform de uitspraak van de Rotterdamse rechter of het inschakelen van het i.j.i.  Wat vinden jullie? En wat zouden de kosten zijn?
Title: Re: LoanRider
Post by: marco on August 02, 2018, 04:46:57 PM
Ik vind het een beetje teveel abracadabra worden.  Kun je dit tussen vonnis scannen, anoniem maken en online plaatsen?

Rechters horen elkaar niet tegen te spreken.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on August 03, 2018, 01:07:35 PM
Sander8069
Ik hoop dat je het belang van de zaak inziet!
Stuur mij aub een PB
Er ligt een uitspraak!
Wat wil je nog meer?
Title: Re: LoanRider
Post by: marco on August 04, 2018, 10:46:50 AM
Dit tussenvonnis heeft toch een nummer en is dan ook te raadplegen.
Title: Re: LoanRider
Post by: sacredfour on August 04, 2018, 06:20:50 PM
sander8069 schreef:
Ik moet aangegeven of ik de zaak praktisch wil regelen conform de uitspraak van de Rotterdamse rechter of het inschakelen van het i.j.i.  Wat vinden jullie?

Waarom zou je dat in godsnaam willen doen als de rechter al akkoord gaat met een uitspraak zoals door de kantonrechter in Rotterdam is bepaald?
Beter dan "nietige overeenkomst"ga je niet krijgen.

Title: Re: LoanRider
Post by: jan on August 04, 2018, 07:45:11 PM
Wie is de eiser ?