Schulden Forum

Schuldhulpverlening => Vragen over schuldhulpverlening => Topic started by: peter on May 24, 2016, 03:49:04 PM

Title: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: peter on May 24, 2016, 03:49:04 PM
Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn even een adempauze te krijgen. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Tijd om orde en overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken om op een realistische manier schulden te gaan afbetalen.

Daarom willen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een ‘breed moratorium’ instellen. Na intensief overleg met de belangenbeharigers van schuldhulpverleners (NVVK), gerechtsdeurwaarders (KBvG), VNG en de vier grote steden, is het ontwerpbesluit vastgesteld. Vandaag gaat het ontwerpbesluit voor dit moratorium in internetconsultatie zodat ook partijen van buiten mee kunnen denken over het moratorium. De komende zes weken kunnen mensen reageren op het besluit, daarna gaat het naar de Raad van State. Streefdatum voor inwerkingtreding is 1 januari 2017.

Op dit moment kan de gemeentelijke schuldhulpverlening al afspraken maken met schuldeisers om even een pauze in te lassen bij het incasseren, zodat een hulptraject meer kans van slagen heeft. De schuldhulpverlening kan dat echter nog niet afdwingen. Dus als één schuldeiser weigert, mislukt soms het hele plan. Met het breed moratorium dat vandaag in consultatie gaat, kunnen gemeenten naar de rechter stappen om een adempauze af te dwingen als zij er niet op een minnelijke manier uitkomen met de schuldeisers. Wijst een rechter dat toe, dan moeten schuldeisers voor maximaal zes maanden hun incasso activiteiten opschorten.

In die periode wordt het geld dat de schuldenaar binnenkrijgt boven het bedrag dat hij nodig heeft om van te leven (de beslagvrije voet) wel al apart gezet. Daarmee wordt aan het eind van het moratorium alvast een deel van de schulden afbetaald. Doel van het moratorium is dat de schuldenaar en schuldhulpverlening in samenspraak met de verschillende schuldeisers tot afspraken kunnen komen over het verdere traject. Dat vervolgtraject kan een simpele betalingsregeling zijn, maar ook het tijdelijk bevriezen van de incasso’s of het treffen van een schuldregeling.

Voor het besluit dat nu in consultatie gaat is grondig voorwerk verricht. De belangen van alle verschillende partijen moeten in evenwicht zijn. Zowel van schuldeisers als van schuldenaren. Het moratorium moet ook goed passen in de huidige schuldhulpverlening. Er zijn immers al veel instrumenten om mensen met schulden te helpen, het moratorium moet daarin een goede aanvulling zijn die past in de huidige praktijk. Nu dat is gelukt, mede met dank aan alle partijen in het veld die input hebben geleverd, kan een werkbaar ontwerpbesluit in consultatie.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/05/24/adempauze-om-uit-de-schulden-te-komen
 
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: jan on May 24, 2016, 04:05:23 PM
Pas op 1 januari 2017 is deze maatregel van kracht.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Chrissie on May 24, 2016, 06:03:21 PM
Jammer had voor sommige schuldenaren wel wat eerder mogen komen deze maatregel, maar ja beter laat dan nooit ;)


Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Marjan12 on May 24, 2016, 10:36:59 PM
Ik ben blij dat ze schuldenaren willen helpen, al was niet iedereen het hiermee eens.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Dick on May 24, 2016, 11:07:54 PM
Er is veel weerstand van ondernemers, omdat zij bang zijn dat ze geld mislopen en daardoor zelf op de fles gaan.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Stil-verdriet on May 25, 2016, 12:01:07 AM
Deze maatregel zou ons veel onrust hebben gescheeld. Ondernemers zijn ook medeschuldig aan de schulden last, met hun financieringsmogelijkheden en verkooppraatjes!!
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Chrissie on May 25, 2016, 07:52:50 AM
Quote
   Er is veel weerstand van ondernemers, omdat zij bang zijn dat ze geld mislopen en daardoor zelf op de fles gaan.           

Kan ik me iets bij voorstellen zou dat ook heel erg vinden als dit gebeurde het mag nooit zo zijn dat er anderen onder gaan lijden.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Chrissie on May 25, 2016, 08:20:30 AM
Quote
    Ondernemers zijn ook medeschuldig aan de schulden last, met hun financieringsmogelijkheden en verkooppraatjes!!         

Sorry voor wat ik nu ga zeggen maar ik vind dit wel iets te  gemakkelijk de ondernemers hier de schuld van te geven kan me niet voorstellen dat ze je hebben verplicht om een lening te nemen daar ben je nog altijd zelf bij.
Begrijp dat je het moeilijk hebt gehad dan is deze regeling mooi, maar dit vind ik een stap te ver gaan om ze dit in de schoenen te schuiven.
Kan me wel heel goed voorstellen dat je even niet meer wist hoe je alles aan moest pakken het daarom gedaan hebt zodat het lichter werd, veroordeel je er niet om dat is heel normaal je hebt gewoon in het nauw gezeten.

Heb hetzelfde ook gedaan namelijk zat toen ook vreselijk in het nauw zag het toen ook als enige uitweg maar heb toen ook direct gezegd maar we gaan nu die andere kant op wil deze stress niet langer je wordt zo bang voor alles je doet geen oog meer dicht. Maar ik heb nooit de ondernemers de schuld van alles gegeven ik had gewoon anders moeten zijn.

Mijn wens voor jou is dat je heel snel uit de schulden bent dat gun ik je van harte! Gun je zo graag die rust.

Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: chapter on May 25, 2016, 01:48:40 PM
half jaar is wel verschrikkelijk kort bijna geen enkele situatie is meteen gestabiliseerd als ze hulp vragen. dat kost al maand of 3 dan minnelijk 120 dagen maar wordt meestal niet gehaald. Dan is half jaar zo voorbij
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: gewoon on May 25, 2016, 09:37:48 PM
Het is fijn dat dit er aan zit te komen in 2017 en is een goede zaak,  zeker ook voor ondernemers die waren al de laatste die in de rij staan bij schulden,  en dat veranderd hier weinig door maar hebben nu ook een kans dat er nog wat geld komt, en gaan hier zeker niet van op de fles.

Het is gewoon goed dat er soms even een adempauze mogelijk word,  en met name ook voor jonge mensen het valt mij daarbij op,  dat er al bij zijn die alles kwijt raken en op straat staan terwijl de totale schuld nog geen E 3.000,-- is,  dat gaat nergens over.

Tegenwoordig gaat alles automatisch herinneren aanmannen ed en het is juist de overheid die maar door dendert met extreme invorderingen en grote kosten noem even CJIB belastingdienst energie bedrijven die eenzijdig een contract opzeggen en vervolgens er een mooie borg uitslepen.

Daar is het dan nuttig voor, ook voor die een paar maanden zonder loon of uitkering komen te zitten en opeens daar 10 jaar door achtervolgd word.

Het kan juist voorkomen dat een paar maanden zonder geld of kleine schuld,  na jaren ellende en gewetenloos tegen kosten lopen het boven het hoofd groeit en een  schuld traject onvermijdelijk is geworden.

Hoop dan ook dat met name de overheid zelf,  het woord adempauze verstaan en dit kunnen invullen. 
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: jan on May 25, 2016, 10:46:21 PM
Een adempauze is zeer noodzakelijk. Ik denk dat gedurende deze periode ook de rente moet worden teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau, geen woekerrente. Ook moet de integriteit van de schuldeisers worden onderzocht. We kunnen allemaal, de flitslening (bv saldodipje) die erop waren, woekerachtige bedragen te vragen.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: gewoon on May 26, 2016, 08:48:36 PM
Dat zou mooi zijn dat ook op de rente een adempauze komt.

Verder kent dit verhaal alleen maar winnaars niet zijn hier veel mensen mogelijk mee geholpen, maar het is voor Den Haag ook nog eens een grote bezuiniging omdat het drie keer meer geld kost mensen niet te helpen.

Ook voor die enkele ondernemer die met vragen zit,  dit help ook de economie weer op gang door dat hier het vertrouwen in groeit,  maar zeker ook in de overheid komt een klein vertrouwen terug.

Dus voor die klagende ondernemer dit help meer,  dan dat Rutte roept koop eens dat bankstel of auto.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: jan on May 26, 2016, 10:21:57 PM
Er is heel veel eigen verantwoordelijkheid. Maar de overheid heeft ook een verantwoording. Wat dacht je van de huis&tuinprogramma's gecombineerd met de commercials over leningen. Hoe maak je iemand gek.... Die marketingmensen hebben echt nagedacht over hoe ze het brachten. Koop gerust die bank of auto, een financiering tegen lage maandlasten is mogelijk.

En ja ondernemers moet worden beschermd, zij zitten ook aan het einde van de voedselketen.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Stil-verdriet on May 27, 2016, 07:16:12 AM
Dankje Chrissie
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: nooitmeer on May 27, 2016, 05:00:42 PM
Prima zo'n adempauze, dat geeft schuldhulpverleners de mogelijkheid om alles in kaart te brengen. Eventuele spoken in de kast komen binnen die 6 maanden meestal ook aan bod.
Het is inderdaad ook goed voor ondernemers, ze weten direct waar ze aan toe zijn en hoeven geen dure incasso procedures op te starten.
Het is wat minder voor de deurwaarders die lucht krijgen van een schuldhulp traject en vervolgens nog even snel overal beslag op leggen en executeren.
Eigenlijk is dit het zelfde proces wat ingezet word bij een persoonlijk faillissement, de curator/bewindvoerder krijgt dan ook de zelfde adempauze om alles in kaart te brengen.
Title: Schuldenaar krijgt adempauze (1 januari 2017 in werking)
Post by: peter on September 23, 2016, 09:52:11 PM
Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening de kans om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele financiële situatie te komen, van waaruit hij of zij betalingsafspraken kan maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het voorstel is tot stand gekomen na intensief overleg met belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten. De adempauze is alleen bedoeld voor mensen die via de reguliere weg geen oplossingen vinden: Als het niet via een gebruikelijk traject lukt om goede afspraken te maken tussen schuldenaar en schuldeisers, waardoor beide partijen uiteindelijk benadeeld worden. De rechter kan dan op verzoek van het college van burgemeesters en wethouders een moratorium vaststellen.

In die zes maanden heeft de schuldenaar niet te maken met incasso’s, maar worden wel alle inkomsten ingehouden boven het minimale bedrag waar hij van moet leven (de beslagvrije voet). Dit geld wordt opgespaard en aan het eind van het moratorium, als er goede betalingsafspraken kunnen worden gemaakt, ingezet om de schulden af te lossen.

Afgelopen zomer hebben belanghebbenden en belangstellenden kunnen reageren toen het voorstel in internetconsultatie voor lag. De suggesties die daaruit voortkwamen zijn verwerkt en de ministerraad heeft ingestemd met de uiteindelijke versie. Er wordt gestreefd het voorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/23/schuldenaar-krijgt-adempauze
Title: Re: Schuldenaar krijgt adempauze (1 januari 2017 in werking)
Post by: Marjan12 on September 23, 2016, 10:23:43 PM
Ik vind dat dit heel lang heeft geduurd, maar er is een begin.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: jan on September 24, 2016, 10:05:50 AM
Het is goed dat deze maatregel er komt en mensen in de diepste ellende gaat helpen. Maarrrr, nu komt het belangrijkste, hoe voorkom je dat mensen in de schuld gaan komen. Dit punt is volgens veel berlangrijker. Nu bestrijden we een symptoom, maar niet de oorzaak.

De oorzaak is, dat mensen te gemakkelijk kunnen lenen. Terwijl er geen voorlichting tegen over staat. Dat de dubieuze ondernemers nog steeds minilening kunnen aanbieden, tegen woekerrentes. Dat mensen online kunnen gokken.

Na het symptoom, nu de oorzaken aanpakken.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Incasso_deskundige on September 24, 2016, 04:34:50 PM
Ik ben bang dat deze maatregel veel mensen niet echt zal helpen. Problemen moeten in een eerder stadium aangepakt worden, maar daarvoor moeten mensen (ook) zelf hulp zoeken en aanvaarden en bovenal moeten mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun schulden.

Daar komt bij dat mensen vaak doodleuk (nieuwe) schulden blijven maken, terwijl ze vaak al veel schulden hebben of zelfs als ze bijvoorbeeld al onder bewind staan. Ik zie regelmatig mensen die doodleuk online dingen blijven kopen, terwijl ze dus geen geld hebben (en wegens bijvoorbeeld bewindvoering ook niet meer over hun financiën kunnen/mogen beschikken) en dus weten dat de rekening niet betaald kan/zal worden. Die mensen zouden naar mijn mening ook gewoon uit de hulpverlening moeten worden gegooid en wat mij betreft strenger moeten mogen worden aangepakt.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Chrissie on September 24, 2016, 06:32:12 PM
 @ Incasso_deskunige: Misschien is het handiger als ze mensen de dingen leren zien. Het is zo gemakkelijk om te zeggen je doet het fout ik knikker je er uit maar misschien kan er beter gezegd worden had je niet beter het zo aan kunnen pakken. En niet altijd direct veroordelen want dat is zo gemakkelijk vraag waarom ze de dingen zo doen wie weet  zit er wel een reden achter.

Ik heb het ook niet goed gedaan ondanks dat ik de schulden zonder schuldsanering heb opgelost.
Wordt daar nu ook goed op gewezen voel me daar ook rot onder en weet het ook allemaal niet meer :'(

Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: gewoon on September 24, 2016, 07:53:28 PM
Ja even voor de beeldvorming,  het is snel gezegd dat er sommige er een bende van blijven maken,  dit doet groot onrecht aan de grote meerderheid,  die het wel en ook blijvend  op de rails houden.


 www.modusvivendi.nl

En het bericht over de duurzaamheid van de schuldverlening is nu 84 %

bij 84 % mag je het woordje vaak gebruiken dacht ik zo.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: gewoon on September 24, 2016, 08:16:45 PM
Als er iemand handiger is in een link maken wil je dan dit even doen, kom op dit bericht bij zoeken onder.

duurzaamheid van de schuldverlening, en is het lezen meer dan waard.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: jan on September 24, 2016, 10:28:46 PM
Er wordt aan schulden verdient, door de banken en door hulpverleners.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: burningspirit on September 24, 2016, 10:56:48 PM
http://www.modusvivendi.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=218:de-duurzaamheid-van-de-schone-lei

bedoel je dit artikel, Gewoon?

of deze? http://www.nvvk.eu/modules/Module-Duurzame-financiele-dienstverlening.pdf
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: burningspirit on September 25, 2016, 12:02:51 AM
Beste incasso-deskundige,

Het is een erg hard oordeel dat je velt, over mensen die zichtbaar in problemen blijven hangen, maar die dat dus zelf niet goed door hebben, blijkens hun gedrag (blijven kopen/bestellen/schulden maken).
Ik vraag me serieus af wat voor effect het heeft, als deze mensen uit de (schuld-) hulpverlening worden 'gegooid' zoals jij suggereert.
Het antwoord hier op zou niet al te moeilijk gegeven kunnen worden: deze mensen glijden gewoon steeds verder af. Althans dat is mijn bescheiden mening. En vormen hierdoor een steeds grote wordende groep van mensen, die steeds kwetsbaarder en afhankelijker worden in plaats van zelfstandiger en stabieler. Dat laatste is iets dat jij en ik toch graag zouden willen? Dat mensen op den duur weer goed voor zichzelf kunnen zorgen?

Volgens jou 'moeten' deze mensen hun verantwoordelijkheid nemen..... ja, inderdaad zouden ze dit moeten doen, maar beste incasso-deskundige, ze doen het soms gewoon niet. En mijn mening is dat ze dit ook niet gaan leren door uit de hulpverlening gekieperd te worden.

Ik hoop van harte dat de tijd (6 maanden)  die door de adempauze wordt gecreëerd op een sociale en menswaardige wijze zal worden ingevuld, niet in de laatste plaats door de hulpverlening. Dat er, om het op zn Hollands te zeggen, in die tijd ook echt 'spijkers met koppen' zullen worden geslagen. In mijn beleving had zo'n adempauze ons veel ellende hebben kunnen besparen. In plaats van ruim vijf jaar te moeten ploeteren om eindelijk een goede schuldsanering te verwerven hadden wij in een half jaar relatieve rust dit zelfde voor elkaar kunnen krijgen. Beetje zuur, want als dit zo geweest zou zijn, hadden we nu onze schone lei al twee jaar op zak gehad. Maar gedane zaken nemen geen keer en ik ben blij dat wij die kans nu krijgen door de WSNP regeling die we nu wel hebben gekregen.
Geeft mij de gelegenheid om te vermelden dat ik nooit eerder zo trots was als in april dit jaar, toen we voor het eerst echte afloscapaciteit hadden en we onze eerste boedelafdracht mochten doen! Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb die afdracht spinnend van genoegen gedaan.
Intussen kennen wij anderen, die in hetzelfde schuitje zitten, die er heel anders mee omgaan. Waardoor ik wel eens met kromme tenen zit te luisteren. Ik zal echter nooit nalaten te proberen mensen erop attent te maken dat ze eerder blij mogen zijn met deze oplossing, dan dat ze erover mogen klagen. Vaak is een gebrek aan geld (met als gevolg schuldvorming) eenvoudig op te lossen door simpele praktische tips over persoonlijke budgetbeheersing.

Wat ik wel merk is dat er mensen zijn, die zo zitten vastgeroest in een gewoonte- en denkpatroon, dat ze veel meer risico lopen om te 'recidiveren' m.a.w. opnieuw in financiële problemen te geraken.  Voor die mensen zou iets meer aandacht gerechtvaardigd zijn en ik hoop dan ook dat het in zo'n adempauze zal gebeuren. Dat hulpverleners net even iets dieper gaan en op een menselijke manier in gesprek gaan. Even net iets dichterbij gaan staan en net even wat meer persoonlijke hulp aanbieden. Met alle liefde en plezier zou ik deze hulp als vrijwilliger aanbieden, maar ik denk dat het voor mij verstandiger is om daarmee te wachten tot we ons traject hebben afgerond met een schone lei. Wat niet wegneemt dat ik nu wel al af en toe een lijntje uit gooi, als ik de kans krijg.  ;D ;D ;D
sorry maar ik ga er hier onder nog even over door....... kan het even niet laten.

Adempauze? Ja graag! Eindelijk!

Zo nu en dan boek ik wat dat betreft kleine succesjes. Soms kan ik mensen ervan overtuigen dat ze minder nodig hebben dan ze denken. Of ze de weg wijzen naar minder geld besteden zonder kwaliteit (van leven) in te leveren. Of ze een andere manier aan te reiken om ontspanning te vinden. De weg wijzen naar zelf telen van kruiden of groente, anders koken, spullen met elkaar te ruilen of eenvoudig weg aan elkaar weg te geven. Samen doen scheelt ook al heel veel en omzien naar elkaar geeft aan twee kanten meer tevredenheid en plezier. Het is een 'omdenken' dat ik najaag, bewuster leven en beter opletten. Meer waarde hechten aan dingen die je met geld niet kunt kopen, meer genieten van wat je voorgeschoteld krijgt (die mooie zonsopgang of een regenboog, spiegeling van het water en het onverbrekelijk doorgaan van de seizoenen) meer genieten van de dingen die je lange tijd ontbraken, maar die plots toch kunnen (nieuwe schoenen of kleding, een keer naar de kapper kunnen). Ik vertel dan over de gloednieuwe "Wolky' schoenen die ik kreeg, die heerlijk lopen maar waarbij de bandjes niet symetrisch-gespiegeld links en rechts zijn. Het was niemand opgevallen. Of het heerlijke kapsel dat een leerling-kapster gratis weggaf, zodat ze kon oefenen voor haar examen. Examen kandidaten hebben het al in hun vingers, dus geen angst dat ze het verpest nodig. Enzovoorts. Mijn dochter die leert voor bakker en die met eigen baksels thuis komt of op een vroege ochtend opeens een cake bakt, zodat het hele huis er heerlijk naar ruikt. 
Ik kan nog een hele poos doorgaan zo, maar dat doe ik maar niet.
Dit laatste stukje is het minst belangrijke van wat ik wilde zeggen. Maar ik laat het toch maar staan voor de liefhebber.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Incasso_deskundige on September 25, 2016, 11:28:38 AM
Ik begrijp dat mijn reactie bij velen op dit forum een zenuw heeft geraakt. Laat ik voorop stellen dat ik VOOR schuldhulpverlening ben. Helaas gaat het in de schuldhulpverlening op veel vlakken nog altijd fout. Hieronder enkele voorbeelden:

1. Schuldhulpverleners blijken vaak laks en traag te werken en geven niet voldoende opengeid van zaken. Dit heeft vaak tot gevolg dat schuldeisers de zaak voortzetten omdat er geen duidelijkheid is.

2. Schuldhulpverleners geven vaak verkeerde en onjuiste adviezen aan phun clienten. Zo kom ik bijvoorbeeld geregeld tegen dat ze tegen hun cluenten zeggen dat doordat ze nu in de schuldhuloverlening zitten of omdat ze bijvoorbeeld onder bewind staan er door schuldeisers geen (beslag-)maatregelen meer kunnen en mogen worden genomen, hetgeen onjuist is.

3. Schuldenaren blijven in groten getale en met (grote) regelmaat nieuwe schulden maken, terwijl ze al in de schuldhulpverlening zitten. In de praktijk merk ik helaas vaak dat mensen dit geregeld ook geheel bewust en weloverwogen doen omdat ze vinden dat ze iets nodig hebben (of erger nog vinden dat ze ergens "recht" op hebben) en ze van de schuldhulpverlening hier (vaak om logische redenen) geen budget voor krijgen. Gevolg is dan dus dat ze in dat stadium nog steeds anderen (blijven) benadelen voor hun eigen belang.

Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid en moeten die ook nemen. Schuldhulpverlening moet daar een sturende rol bij krijgen. Maar blijven enkelen onwillig om mee te werken aan een oplossing, dan moeten ze (= schuldhulpverlening / overheid) daar ook consequenties aan verbinden.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: nooitmeer on September 25, 2016, 11:36:41 AM
Wat Incasso_deskundige bedoelt is dat mensen tegen zich zelf beschermd moeten worden.

De adem pauze zou een prima middel zijn als er inderdaad geen nieuwe schulden gemaakt kunnen worden in de deze periode. Maar hoe ga je dit voor elkaar krijgen? Er zullen altijd mensen bij zijn die het de hoogste prioriteit vinden om een nieuwe telefoon of tablet te kopen (op afbetaling). Veel mensen zitten niet voor niets in de penarie en dat gedrag krijg je niet zomaar afgeleerd.

Alles afschuiven op de overheid is ook zo simpel. Bedrijven en schuldenaren hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ook al ben ik het er mee eens dat die minilening bedrijven per direct verboden zouden moeten worden of dat ze een bank licentie moeten aanvragen zodat ze onder toezicht komen. Als het laatste zou gebeuren dan is het ook zo afgelopen met deze schimmige bedrijfjes.

Maar hoe bescherm je mensen tegen zich zelf? Volgens mij zijn registers of blokkades niet een goed middel, er zijn al genoeg registers en van een blokkade (bv bankrekening) leert niemand.
Wat wellicht wel zou werken is de schuldenaar het gevoel te geven dat er 24 uur per dag iemand meekijkt op hun bankrekening. Dat er ook een seintje naar de hulpverleningsinstantie gaan bij elke Ideal betaling. Zorg dat er consequenties aan zitten. Hoe dan? Zorg dat er boven op het bestaansminimum een soort luxe toelage zit van 100 of 50 euro. Ga je de fout in? Ben je de luxe toelage voor een bepaalde periode kwijt. Eigenlijk een soort heropvoeding op financiën.

@Edit.

Aan de andere kant is het opzettelijk schulden maken wanneer je in de adem pauze zit of als je al in een officieel hulpverleningstraject zit gewoon fraude, geef ze bij herhaling maar een taakstraf en een strafblad.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: gewoon on September 25, 2016, 12:45:45 PM
Bij die adempauze word wel het geld vast gehouden in dat halfjaar voor aflossingen,  lijkt of hier omheen gelezen word.

Ook is er ondersteuning om niet de zelfde fouten te blijven maken, vandaar ook dat hoge percentage van 84 %

Dit een beetje vergelijkbaar met het aanvragen van een uitkering,  omdat er ergens een rotte appel tussen kan zitten,  word de hele mand de straat opgegooid als fraudeur en erger,  pas als je daardoor heen geworsteld hebt,  deze beeldvorming, dan krijg je misschien met de nodige vertraging een uitkering,  geen haast natuurlijk,..... die ene enkeling die het echt nodig heeft,  komt vast nog wel eens langs.

En dat de kwaliteit omhoog moet en de kennis van hulpverleners,  helemaal voor in

Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Incasso_deskundige on September 25, 2016, 01:23:43 PM
Het percentage van 84% is wellicht wat misleidend. Dit gaat immers over de groep die in de WSNP heeft gezeten en die met een schone lei heeft verlaten en niet is teruggevallen.

Daarnaast lees ik echter dat het aantal mensen/gezinnen met (problematische) schulden is toegenomen, maar dat het aantal toelatingen tot de WSNP echter is gedaald. Dit betekent vermoedelijk dat een groot aantal van de mensen/gezinnen met (problematische) schulden dus niet in aanmerking komt (of wenst te komen) voor de WSNP en dit zijn dus mensen die veelal door blijven gaan met het maken van schulden...
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: gewoon on September 25, 2016, 01:48:41 PM
Ja dit speelt al enige jaren,  en hebben we meerdere keren behandeld dat in instroom steeds verder gefrustreerd word, en is een erg ongewenste ontwikkeling.

Omdat deze mensen wel begeleiden onderweg naar een schulden vrije toekomst, de samenleving zeer veel geld bespaart, en is helaas een bezuiniging die niet opgepakt is tijdens de crisis in Den Haag.

Maar het is nooit te laat dit mee te nemen in een verkiezing natuurlijk.En dit maakt de cirkel weer rond, deze hele adempauze is wellicht een eerste opzet
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: Abigail on September 25, 2016, 03:05:15 PM
Toen ik mij in april 2013 aanmeldde voor schuldhulpverlening, werden mijn schulden in ras tempo in kaart gebracht en werd meteen met de schuldeisers contact opgenomen. Ik werd vrijwel vanaf het begin niet meer geconfronteerd met incassobureaus en deurwaarders. Ook ging mijn salaris vanaf de aanmelding meteen naar de hulpinstantie en werd alles wat ik niet voor vaste lasten en leefgeld nodig had gereserveerd voor aflossing van de schulden, ook toen nog niet bekend was of het een minnelijk traject of WSNP zou worden. Eigenlijk werkte dit dus al zoals de adempauze. Het heeft mij heel erg goed gedaan dat ik toen wat uit de wind werd gehouden en samen met mijn schuldhulpverlener orde op zaken kon gaan stellen. Ik ben dus ook erg blij dat dit nu ook wettelijk geregeld is.

Het mes snijdt ook nog eens aan twee kanten. Zodra de adempauze in gaat, gaat er al geld gereserveerd worden voor aflossing. Mijn minnelijk traject werd pas eind mei 2014 definitief. Ik had toen al een jaar gespaard voor aflossing van mijn schulden. Tel je daar nog eens drie jaar minnelijk traject of WSNP bij op, dan is er meer gereserveerd voor aflossing dan wanneer er pas met ingang van het officiële traject (van doorgaans drie jaar) gereserveerd gaat worden. In mijn geval betekent het dat ik al mijn schulden kan aflossen én dat ik daar, als ik zo doorga, vijf maanden eerder dan gepland mee klaar ben. (Eind dit jaar al; ik kijk daar zó naar uit!)

Zoals elders in dit lijntje ook wordt gezegd: er zou meer aandacht moeten komen voor het voorkómen van schulden. Enerzijds door het de consument moeilijker te maken om te lenen, keurmerken aan financiële instanties uit te delen en deze ook te controleren, wettelijke maxima aan rentepercentages te stellen enz. Anderzijds door jongeren al vanaf de basisschool sterker en bewuster te maken door voorlichting over omgaan met geld te geven. (Misschien moeten de ouders hier ook maar aan mee doen.) Niet alleen puur cijfermatig maar ook in de zin van 'levenskunst'; kinderen duidelijk maken dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag, dat geluk niet zit in bezittingen en dat het nergens voor nodig is om aan iedere koopimpuls toe te geven.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: nooitmeer on September 25, 2016, 03:29:34 PM
WSNP moet het aller, allerlaatste middel zijn. Tot die tijd moet er toegankelijke, en vooral duidelijke, hulpverlening zijn. De regels voor deze hulpverlening moet ook niet strenger zijn als de regels in een WSNP traject zoals je ze nu nog wel eens tegenkomt.
Overigens zou vrijwillige bewindvoering enkel moeten kunnen om schulden te voorkomen maar niet om ze op te lossen, daar zijn andere instanties voor. Veel bewindvoerders hebben geen idee waar ze mee bezig zijn wanneer ze geconfronteerd worden met problematische schulden. Je kan het ze niet eens kwalijk nemen, het zijn verkapte boekhouders geen hulpverleners.

Voor de grap zou je eens moeten kijken welke gezinnen en personen in de problematische schulden terecht komen. Vaak zijn dit gezinnen met een meer dan modaal inkomen die geen aanspraak kunnen maken op toeslagen. Dit is het product van het "nivelleren" zoals we te danken hebben aan de linkse politiek. Pas vanaf een inkomen van 45.000 of meer begint het nivellerings effect web te ebben en hebben deze gezinnen voldoende inkomen. Tot die tijd hebben ze minder dan gezinnen met toeslagen.
Title: Re: Adempauze om uit de schulden te komen
Post by: chapter on September 25, 2016, 05:50:19 PM
Die 6 maanden bestond al in moratorium maar bleek vaak veel tekort te zijn. Persoonlijk denk ik dat % dat terug afglijden veel hoger als 16%. Wat denk je van mensen in bwv dit is schrikbarend hoog en doet zeer groot beroep op de bijzondere bijstand. Bijstand bv is laag maar toch zijn er mensen die ermee rond kunnen komen en zelfs op vakantie kunnen. Hoe is mij een raadsel. Ik ken vanuit mijn werk veel mensen in bwv maar blijven erop los bestellen. Hebben vaak tot nooit internet bankieren dus ideale kan niet maar bestellen toch.