Schulden Forum

Betalingsproblemen => Betalingsproblemen => Topic started by: ollie bollie on June 09, 2015, 10:35:03 AM

Title: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 09, 2015, 10:35:03 AM
Goedemorgen allemaal,

Sinds kort ben ik er achter gekomen dat ik een schuld heb van 43000 euro bij de snsbank. De schuld is ontstaan na executieverkoop van mijn huis ongeveer 12 jaar geleden. Destijds had ik een schildersbedrijf en een kroeg, maar door een drank en drugsverslaving heb ik overspannen alles achter gelaten. Dacht dat mijn huis wel genoeg zou op brengen om de hypotheek te betalen....

I know, dom en naïef, maar was destijds niet capabel om helder te denken. Na 10 jaar rondzwerven en op het slechte pad te zijn geweest, voornamelijk om mijn verslaving te bekostigen, heb ik mij gemeld bij de politie om mijn leven op orde te krijgen. Ik heb mijn straffen inmiddels uitgezeten, ben weer ingeschreven in de GBA, heb een leuke baan en al 16 jaar dezelfde vriendin.

Echter.... Op 1 april (geen grap) stond er een deurwaarder aan de deur, met een rekening van 43000 euro. Dacht dat de volledige renovatie van mijn huis destijds er wel voor gezorgd had, dat bij executieverkoop het huis genoeg op zou brengen om de hypotheek af te lossen. In tegendeel, er blijkt dus nog 43000 open te staan.

Ik heb daar 12 jaar lang niks van gehoord of gezien, wat ook niet vreemd was, aangezien ik "vertrek onbekend waarheen" gemeld stond. Inmiddels sta ik echter al weer een jaar of 4,5 ingeschreven, waarvan 2,5 jaar in de gevangenis.

Op aanraden van anderen heb ik een advocaat in de hand genomen, om te kijken of de vordering rechtsgeldig was in verband met verjaringstermijn en titels. Dat blijkt dus zo te zijn en nu heb ik dus een probleempje....

Mijn advocaat ben ik echter niet zo over te spreken, met name door gebrekkige communicatie en een lullig faxje richting deurwaarder met een betalingsvoorstel tegen finale kwijting. De deurwaarder heeft daar echter negatief op geantwoord en nu wil ik zelf het heft in handen nemen.

Ik heb namelijk andere schulden ook zelfstandig aangepakt en ben daar redelijk goed in geslaagd. Deze schuld echter, is van een ander kaliber, waardoor ik een advocaat heb ingeschakeld. Op aanraden van de advocaat heb ik een betalingsregeling aangeboden van 230 euro per maand, om zo een loonbeslag te voorkomen.

Mijn advocaat heeft namens mij een schikkingsvoorstel tegen finale kwijting gedaan à 8500 euro, middels een korte fax zonder al te veel uitleg over mijn situatie. Uiteraard heeft de deurwaarder dit namens de snsbank afgewezen, wat ik me goed kan voorstellen als ik zo'n fax zou krijgen.

Nu zit ik dus met de vraag, hoe ik dit het beste aan kan pakken.... Gelukkig heb ik een paar fantastische schoonouders, die bereid zijn om mij 8500 euro te lenen tegen 2,5 % rente met maandelijkse afbetalingen van 250 per maand. Mijn inkomen ligt rond 1950 per maand netto en mijn vaste lasten rond de 1450 euro. Ik ben alleenverdiener, daar mijn vriendin niet in staat is om te werken. Door af en toe overuren te kunnen draaien, is dat goed te doen.

Bij de vaste lasten zitten ook 200 euro aan afbetalingen voor teveel ontvangen huurtoeslag, zorgtoeslag en afbetaling op een lening voor afbetaling van zorgpremie (de laatste was 3000 euro en is inmiddels al voor een groot gedeelte betaald).

Mijn boekhouding heb ik, sinds ik ben vrij gekomen, volledig op orde en alle rekeningen zijn betaald, op de betalingsregelingen na. Die zijn samen goed voor een bedrag van ongeveer 3000 euro, waarvoor ik dus maandelijks netjes 200 euro af los.

De afbetalingsregeling aan de deurwaarder à 230 euro is natuurlijk een uitzichtloze situatie, aangezien ik met 230 euro per maand nooit meer van die schuld af kom. Aanmelden bij de schuldhulpverlening doe ik liever niet, aangezien ik dan de controle over mijn financiën kwijt ben. Vandaar mijn poging tot afkoping.

Wat kan ik het beste doen? Rechtstreeks contact opnemen met de snsbank of alles via de deurwaarder spelen? Mijn advocaat was van mening, dat de deurwaarder alleen gericht is op het innen van het volledige bedrag. Wanneer dat het geval is, rest mij nog een optie en dat is aanmelden bij de schuldhulpverlening.

Ik kan bij mijn zus nog 1500 extra lenen, om zo het afkoopbedrag naar 10000 te verhogen, maar dan is de koek ook echt op. Dat is meer dan de bank zou krijgen bij schuldsanering, denk ik,  en ik ben dan ook van mening dat dat voor beide partijen de beste oplossing zou zijn. Nu moet ik echter de bank daar nog van zien te overtuigen....

Met vriendelijke groet,

Ollie Bollie
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: Joy2014 on June 09, 2015, 09:59:46 PM
Wat goed dat je weer helemaal overeind bent gekrabbeld, respect hoor!

En dan totaal onverwachts zo'n schuld. Helaas heb ik geen tips voor je, maar die krijg je vast van anderen

Sterkte
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: nooitmeer on June 09, 2015, 10:56:22 PM
hmm.. dit is een lastige. Normaal zou de schuldeiser een bewijs van stuiting moeten kunnen overleggen wanneer ze na 12 jaar met een schuld aan komen zetten. Ik weet echter niet hoe dit zit met hypotheekschulden. Dit omdat hier geen vonnis aan ten grondslag zit maar een notarieel stuk. En in hoeverre je detentie tijd van invloed is weet ik ook niet, aangezien je daar geen inkomen had.

Maar wat dit advocaat heeft gedaan is niet slim. Hij heeft namens jou de schuld erkend en er voor gezorgd dat je eigenlijk best wel in een lastig parket zit nu.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on June 09, 2015, 11:11:02 PM
 Heeft de deurwaarder de hypotheekakte betekend? M.a.w. Heeft de deurwaarder jouw een officieel document overhandigd waarin ze aangeven dat ze nu executoriale titel hebben om beslag te leggen?
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 10, 2015, 12:07:56 AM
Thanks Joy2014!

 Was een lange weg, maar het heeft zich zeker geloond. Leef nu een fijn leven zonder stress aan m'n hoofd. En ja, ook deze schuld geeft me eigenlijk geen stress. Heb nu al zoveel opgelost en ben een stuk beter geworden in het omgaan met geld. Wat dat betreft was de gevangenis een goede opsteker voor budgetteren en structuur in je leven krijgen. Ik kijk gewoon naar voordelen van dingen die gebeuren. Net zoals ik deze schuld bekijk! Dit is de enige bkrnotering die ik heb, dus als dit is opgelost, kan ik weer een huis gaan kopen. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat ik 3 jaar de schuldsanering in moet. Nou, dat overleven we ook wel, er is in ieder geval rust in de tent.

Nooitmeer

Op basis van de hypotheekakte kunnen ze vanuit die titel gewoon loonbeslag leggen. Dat verjaart pas na 20 jaar in plaats van vijf jaar. De deurwaarder beschikt dus over de juiste titel om beslag te leggen. Vandaar dat ik nu 230 euro per maand betaal, om dat loonbeslag tegen te gaan. Ik zit namelijk in mijn laatste jaarcontract en hoop een contract voor onbepaalde tijd te krijgen. Mijn werkgever zit echter niet te springen om dergelijke toestanden. Daarom probeer ik een afkoopregeling tegen finale kwijting te treffen.

Sacredfour

De deurwaarder heeft bij mij aan de deur betekend en ze hebben de juiste titel. He hypotheekakte is in naam der koningin opgesteld. Daar kom ik dus zeker niet onderuit. Het is gewoon helaas helemaal rechtsgeldig. Aan de andere kant zie ik het als een laatste uitdaging voor een schuldenvrij bestaan. Ik ben nu al zo ver gekomen, dit kan er dan ook nog wel bij.

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 10, 2015, 12:11:33 AM
Ow, in detentie heb je overigens wel inkomen, ook al is het tientjeswerk per week. Ik weet dat medegevangenen betalingsregeling troffen voor bijvoorbeeld 10 euro per week aan deurwaarders en incassobureaus.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: jan on June 10, 2015, 06:57:53 AM
Welkom, @Olie bollie, zo te lezen heb je heel wat mee gemaakt en de manier waarop je het op hebt gelost, verdient respect!
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on June 10, 2015, 07:48:16 AM
Er is genoeg jurisprudentie die zegt dat de hypotheekakte geen executoriale titel oplevert voor de restschuld. Als de alg. voorwaarden van jouw hypotheekakte dezelfde zijn als die van mij (ook SNS bank)dan is dit het geval. Ik heb bij mij de betekening kunnen stoppen door te schrijven:

De betekening van de hypotheekakte heeft in deze zaak geen zin omdat de restschuld buiten de executoriale rechten van de hypotheekakte valt. (ik stel voor dat u uw eigen juristen hierover raadpleegt.)

Ik zou jouw advocaat hier maar eens naar laten kijken!
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on June 10, 2015, 08:14:53 AM
Daar het zich hier gaat om een verbintenis uit overeenkomst geldt mijn inziens een verjaringstermijn van 5 jaar( art. 3.307 BW. )
Het Hof Arnhem heeft in een arrest van  16 oktober 2012 (LJN BY1109) geoordeeld dat de verjaringstermijn voor de vordering van de bank die resteert nadat het hypothecaire zekerheidsrecht is uitgewonnen vijf jaar bedraagt.
 
Zoek een andere advocaat!
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 10, 2015, 09:55:42 AM
Jan.

Thanks!

Sacredfour

Ik had deze advocaat uitgezocht, omdat ze voorheen werkzaam was voor banken, afdeling executieverkopen. Zij vertelde mij, dat deurwaarder de titel van de notaris had over genomen en dat het dan een verjaringstermijn van 20 jaar is. Aanvankelijk was haar plan om de vordering af te wijzen vanwege de verjaringstermijn, maar later bleek dus dat de deurwaarder wel degelijk over de benodigde titel beschikte. Vandaar dat we zijn over gegaan op plan B, een afkoopsom regelen.

Ik heb haar de vraag gesteld, of het een goed plan zou zijn, om naar de snsbank zelf te gaan (buiten de deurwaarder om) met 10.000 euro. Daar persoonlijk mijn verhaal voor leggen aan de bank, dat wanneer zij niet akkoord gaan met een afkoopsom van 10.000 euro, ik geen andere optie heb dan de schuldsanering/schuldhulpverlening in te gaan. Dat zal resulteren in een slechter resultaat voor de bank, aangezien ik bij een schuldsaneringskrediet gebonden ben aan hogere kosten (denk aan tegen de 10 % rente voor het schuldsaneringskrediet ipv 2,5% bij mijn schoonouders). Schuldsanering via de wsnp zal een nog slechter resultaat geven, geloof ik, aangezien dan ook nog de kosten voor budgetbeheer er af gaan. Daar kan ik me in vergissen, maar dacht dat die kosten er dan ook nog af gaan, wat dus weer in hakt op mijn aflossingscapaciteit.

Tevens is niet zeker dat mijn jaarcontract over gaat in een vast contract, omdat ze daar bij mijn werkgever niet zo happig op zijn, aangezien er teveel vaste krachten werkzaam zijn in het bedrijf. Ze willen namelijk een percentage uitzendkrachten behouden, voor het geval de opdrachten af nemen. Een loonbeslag zal daar zeker niet positief aan bijdragen. Mijn schoonouders dragen dan het risico, dat ik mijn baan verlies. En om nou een nieuwe baan te vinden met mijn strafblad en verleden gaat behoorlijk lastig worden.

Mijn advocaat zag er echter "geen toegevoegde waarde" in, dat ik zelf naar de bank zou gaan (haar letterlijke woorden). Daarin verschillen we echter van mening, aangezien ik denk dat een persoonlijke uitleg van mijn historie en huidige omstandigheden het beter zal doen dan een lullige fax.

Daarbij komt nog, dat ik het uiteindelijk zelf heb verkloot en daarom voor de gevolgen moet op draaien. De hele schuld aflossen zou ook een optie zijn, maar daar zou ik dan decennia lang voor krom moeten liggen, terwijl schuldsanering mij de optie geeft om er in 3 jaar vanaf te zijn. Dat zal de bank hopelijk ook wel inzien en daarom denk ik dat een afkoopsom van 10000 euro echt wel de realiteit benadert.

Andere zaken heb ik ook op deze manier opgelost, waardoor ik denk dat een persoonlijke aanpak meer effect zal hebben dan het uitvechten via advocaten. Ik wil tenslotte gewoon schuldenvrij verder en heb eerlijk gezegd geen zin in langslepend juridisch getouwtrek. Het voornemen is om binnen 3 jaar van alles af te zijn, dan wel door schuldsanering, dan wel door een afkoopsom die ik eveneens in 3 jaar terugbetaal aan mijn schoonouders. Ik vind dus dat de bank er recht op heeft, ik was tenslotte degene die onvindbaar was als spookburger, maar ik hoop ook dat zij mijn geval in alle redelijkheid kunnen behandelen.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 10, 2015, 11:52:14 AM
Sacredfour

Al zou er een verjaringstermijn van 5 jaar geldig zijn, dan nog heb ik het vermoeden dat ze stuiting kunnen aan tonen. Ik denk wel dat mijn advocaat goed heeft uit gezocht, of de titel juist was, want dat was het eerste waar ze mee begon.

Ik heb me er al op in gesteld dat ik de komende 3 jaar flink moet betalen, maar ja, ik heb het ook zelf veroorzaakt. Het zijn gewoon de laatste restjes van een roerig bestaan, waar ik nog even doorheen moet bijten. Na gevangenisstraf van 2,5 jaar is dit voor mij niet meer dan een te nemen hindernis met een grote beloning op het einde: een rustig en schuldenvrij bestaan!

Ik heb het exploot wat de deurwaarder heeft achtergelaten ook even ingescand en mijn persoonlijke gegevens verwijderd. Die post ik hier ook even. Mijn advocaat zei dat ze de titel van de notaris hebben overgenomen, als ik het me goed herinner. Ik ben er niet zo goed in thuis, maar ik heb wel het idee, dat wat dat betreft, ze wel goed heeft uit gezocht of dat klopte. De fax die ze gestuurd heeft met betalingsvoorstel tegen finale kwijting was ik echter minder over te spreken.... Die had veel uitgebreider moeten zijn, om zo een realistisch beeld te scheppen wat betreft mijn financiële situatie.

Aangezien ik een kleine buffer had, waar ik aanspraak op heb moeten maken voor reparatie van mijn auto en een vakantie die ik net voor de komst van de deurwaarder heb gehad, was die vrijwel leeg. Spaargeld is er dus niet, aangezien ik net 2 jaar vrij ben en een nieuw huis (huur) heb moeten inrichten. Ik rijd een oud opel corsaatje op diesel met 325000 op de teller voor naar mijn werk te komen, daar mijn werk met openbaar vervoer slecht bereikbaar is en ik in ploegendienst werk. Ik hoop dat ik de auto kan behouden, wanneer ik in de schuldsanering terecht zou komen, aangezien 40 km fietsen per dag voor mij niet te doen is. Ik heb zwaar lichamelijk werk en om daarbij ook nog eens 40 km per dag te fietsen... poeh!

Ik had nog een vraag wat betreft vrij te laten bedrag. Hoe hoog zal dat in mijn zaak zijn? We hebben een 2persoonshuishouden waarin ik alleen verdiener ben. Mijn vriendin kan niet werken en krijgt 72 euro zorgtoeslag, ik krijg geen enkele toeslag, daar mijn nettoloon 1950 euro (incl. 80 euro reisgeld) is. De zorgpremies voor ons beiden zijn 220 euro in totaal, onze huur is 540 per maand, gas en elektriciteit 135, water 27 per maand, gemeentelijke belastingen 40 euro, betalingsregelingen 200 per maand, autoverzekering en belasting rond de 100 per maand, tv en internet 43 euro, mobiele telefoons 32 euro samen (onbeperkt bellen binnen Nederland naar alle nummers), overlijdensverzekeringen 22, aansprakelijkheidsverzekeringen en inboedelverzekering 20 euro en voor diesel 100 euro per maand.

Wanneer ik zelf de het vrij te laten bedrag wil berekenen, kom ik iedere keer op andere bedragen uit bij de verschillende websites en kom zo niet tot een eenduidig oordeel.

Dat zijn mijn vaste lasten van plusminus 1450 per maand en daar bovenop betaal ik nu dus ook nog eens 230 euro per maand om de deurwaarder van de snsbank zoet te houden, in afwachting van de onderhandelingen. Dat is op de lange duur geen houdbare situatie en ik had verwacht dat mijn advocaat dat ook duidelijk zou hebben gemaakt aan de deurwaarder in het afkoopvoorstel.

Vandaar dus dat ik zelf actie wil ondernemen door persoonlijk naar sns toe te gaan met mijn verhaal en 10000 euro. Ik heb namelijk ook de indruk dat mijn advocaat me maar lastig vind, als ik bel voor de stand van zaken. Ten eerste is ze slecht bereikbaar en wordt er sporadisch gereageerd op mijn terugbelverzoeken. Ten tweede heeft ze mij pas een week nadat ze antwoord had ontvangen mij een email gestuurd met de afwijzing van het voorstel van 8500 euro. Terwijl ze mij verzekerd had in het laatste gesprek, dat ze mij direct zou bellen als ze antwoord had. Die trage gang van zaken resulteert er echter wel in, dat ik elke maand nog eens 230 extra op moet hoesten. Dat gaat echter van mijn minimale buffer af, die intussen dus uitgeput is.

Mijn aanvullende vraag is dan ook, of dit voorstel van 10000 euro tegen finale kwijting kans van slagen heeft en of ik er verstandig aan doe om zelf naar de snsbank te gaan met mijn verhaal en uitleg.

Alvast bedankt voor de moeite en wanneer anderen er gebaat bij zijn om te horen hoe ik mijn andere problemen heb opgelost, sta ik graag ter beschikking.


Ps. Ik weet niet hoe ik hier een afbeelding krijg toegevoegd van het exploot van de deurwaarder. Help?
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 10, 2015, 12:05:00 PM
(http://i374.photobucket.com/albums/oo185/blowkonijnblowkonijn/scan2_zpslabw7jya.jpg) (http://s374.photobucket.com/user/blowkonijnblowkonijn/media/scan2_zpslabw7jya.jpg.html)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 10, 2015, 12:06:43 PM
(http://i374.photobucket.com/albums/oo185/blowkonijnblowkonijn/Scan0001_zpsbitqaidc.jpg) (http://s374.photobucket.com/user/blowkonijnblowkonijn/media/Scan0001_zpsbitqaidc.jpg.html)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 10, 2015, 12:07:20 PM
(http://i374.photobucket.com/albums/oo185/blowkonijnblowkonijn/scan2_zpslabw7jya.jpg) (http://s374.photobucket.com/user/blowkonijnblowkonijn/media/scan2_zpslabw7jya.jpg.html)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 10, 2015, 04:51:21 PM
Dit is overigens de fax die mijn advocaat terug kreeg op mijn voorstel:

Mijne heren, dames,

Ik verwijs u naar bijgaand voorstel. Onze opdrachtgever gaat niet akkoord met het gedane voorstel van 8500 euro ter finale kwijting. Wij verzoeken u om de regeling ad 230 euro per maand te vervolgen per 30-05-2015.

In afwachting van de volgende betalingen verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

De deurwaarder (naam anoniem gemaakt)Eigenlijk had ik wel een tegenvoorstel verwacht of ben ik dan naïef? Want door de rente los ik natuurlijk geen drol af van de schuld en kom ik zo decennia lang aan het betalen.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: tuthola on June 10, 2015, 06:19:51 PM
Respect voor j hoe je jezelf opgeraapt hebt en te komen waar je nu bent.
Het zal moeilijk worden om in de schuldsanering te komen daar je de schuld/hypotheek kan betalen ook al is het budget hierdoor krap, het is wel de moeite waard om het te proberen via de gemeente.

Succes
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: chapter on June 10, 2015, 06:32:56 PM
hebben ze verder niet meer gevraagd om de papieren zoals gevraagd voor berekening bvv? als je maar 1 schuld hebt is zoals tuthola al aangeeft de vraag in hoeverre ze deze als problematisch zien wat voorwaarde voor traject is.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 10, 2015, 06:59:31 PM
Thanks tuthola!

Ik heb nog twee schuldeisers, namelijk mijn schoonouders waar ik 2900 euro van heb geleend voor zorgpremies te betalen over de periode die ik in Duitsland in detentie heb gezeten. Ik ben vanuit de Nederlandse gevangenis uitgeleverd naar Duitsland. Normaal gesproken, wanneer je in Nederland in detentie zit, worden de zorgpremies opgeschort. Dat was bij mij ook het geval, maar wanneer je naar het buitenland uitgeleverd wordt, gaan die premies automatisch weer lopen. Niemand heeft mij daar echter van op de hoogte gesteld tijdens mijn detentie en ik heb ook nooit brieven daarover mogen ontvangen. Na mijn vrijlating kreeg ik dus direct een rekening van 2900 euro op mijn brood.... hallo, welkom in de vrije wereld hahaha. Daarvan heb ik inmiddels 2100 van afbetaald aan mijn schoonouders.

De tweede is de belastingdienst voor teveel betaalde huursubsidie en zorgpremie. Ik had daarvoor gebeld of het wel klopte en mij is toen te verstaan gegeven, dat het wel goed zat. Bleek achteraf niet te kloppen en ik heb direct alle toeslagen stop laten zetten. Nu moet ik dus nog iets van 2000 euro betalen en die betalingsregeling loopt ook al prima.

En dan heb ik dus die restschuld er nog bovenop gekregen. Al met al lijkt het me toch genoeg om dat als problematisch aan te merken, waardoor schuldsanering zeker tot de mogelijkheden behoort. Dat wil ik dus echter vermijden, aangezien budgetbeheer niet meer nodig is. Het is echter een goed onderhandelingspunt richting deurwaarder.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 10, 2015, 07:04:25 PM
chapter

Ze hebben inderdaad gevraagd om mijn inkomsten/uitgavenplaatje. Die hebben ze ook volledig gekregen, daar ik mijn boekhouding prima op orde heb. Alles netjes gecategoriseerd op datum en in klappers. Sinds ik vrij ben gekomen heb ik alles netjes bij gehouden en geen nieuwe schulden gemaakt. Andere schulden zijn allemaal betaald, op de twee na uit mijn vorige post. Daar lopen echter betalingsregelingen voor, die ik netjes na kom.

Ik zit nu dus op 1450 euro aan vaste lasten en daar komt die 230 euro voor de deurwaarder nog eens bovenop. Dat is te doen, maar op de lange duur wordt dat problematisch. Zeker wanneer ik zonder schuldsanering of afkoopsom nog iets van 20 jaar zou moeten afbetalen.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on June 10, 2015, 11:33:33 PM
Dat de deurwaarder de hypotheekakte heeft betekend zegt nog niet dat dit juist is.  De kans is echter groot dat de hypotheekakte geen executoriale titel oplevert!
Ga er niet van uit dat je advocaat alles weet. Dat ze voorheen voor banken heeft gewerkt helpt al helemaal niet.
Nu je al een betalingsvoorstel hebt geaccepteerd denkt de bank dat je een push-over bent. Des te meer reden voor de bank om geen bod voor finale kwijting te accepteren.
Ik zelf heb een restschuld van 65.000 euro. Ik heb de betekening van de hypotheekakte kunnen voorkomen door een enkele brief.  Ik heb de bank ook al meerdere keren uitgedaagd om naar de rechter te stappen, maar ze zijn bang voor negatieve publiciteit die ik ze ga geven.
Laat je advocaat nog een keertje naar de hypotheekakte kijken  en de jurisprudentie hierover nalezen. Laat de bank ook maar eens bewijzen dat stuiting heeft plaatsgevonden. Je moet dan wel naar de rechter om een executiegeschil op te starten. Voor de restschuld opent de SNS bank een nieuwe rekening met een negatief saldo. Hiervan zullen ze jouw afschriften hebben gestuurd.  Deze rekening is echter geen bewijs van stuiting. Het is ook de vraag of de bank wel een rekening in jouw naam mag openen zonder jouw toestemming.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 11, 2015, 06:54:38 AM
Hartelijk bedankt sacredfour!

Ik ga vanmiddag een email schrijven aan mijn advocaat met jouw handreikingen. Ik zal daarin ook de link van jou naar jurisprudentie hierover vermelden. Van een rekening met een negatief saldo heb ik echter niks vernomen. Het enige wat ik heb gezien, zijn die twee velletjes wat ik hier gepost heb met daarbij de hypotheekakte. En een formulier waarop ik mijn inkomsten en uitgaven moesten worden ingevuld. Ik heb mijn jaarcontract van het werk opgestuurd en een lijst van mijn vaste lasten. Op basis daarvan, hebben ze besloten dat ik 230 euro per maand moet betalen. Elke positieve verandering in mijn inkomsten moet ik ook direct melden.

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on June 11, 2015, 08:28:55 AM
Op het rechtenforum wordt deze vraag ook ter discussie gesteld.
http://rechtenforum.nl/forum/thread/t/39803/highlight//
Lees vooral de bijdrage van Bona fides ( dit forumlid heeft veel juridische kennis)

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 11, 2015, 03:14:23 PM
Daarmee zit ik dus met een dilemma... Wat ga ik doen? Een lange juridische strijd aan gaan en misschien alsnog de zaak verliezen of gewoon een afkoopregeling treffen en verder gaan met mijn leven? Win ik de zaak wel, dan moet de bank stuiting aan gaan tonen en ik weet niet of ze dat kunnen. Dat zou dan betekenen dat de gehele schuld verjaard is en ik niks meer hoef te betalen. Kunnen ze stuiting echter wel aan tonen, dan kom ik alsnog aan het betalen en zal de bank waarschijnlijk ook een harder standpunt in nemen voor een afkoopregeling, als ze daar überhaupt nog mee akkoord gaan. Want ik kan me voorstellen dat ze niet echt blij gaan worden als ik er zo'n juridische strijd van ga maken. Het grootste nadeel daarvan is, dat de bkrnotering ook niet wordt afgesloten.

Aan de ene kant lijkt het me een leuke uitdaging om de juridische strijd aan te gaan, aan de andere kant ben ik het eigenlijk wel zat om nog te gaan strijden met banken, advocaten en instanties. Ik heb mijn portie ondertussen wel gehad en verlang naar een leven zonder schulden, advocaten en juridisch getouwtrek.

Het verhaal bijvoorbeeld over de zorgpremies ten tijde van mijn detentie in Duitsland heeft ook anderhalf jaar lang geduurd en die heb ik uiteindelijk verloren. Ook al was ik gewoon verzekerd via het Duitse rijk, wat elke gevangene daar is. Omdat ik echter Nederlands ingezetene ben, op papier dan, heeft VGZ gewoon recht op die premies. Echt krom, want mijn ziektekosten waren dus gewoon gedekt door het Duitse rijk. En zo heb ik nog een aantal zaken gehad, die inmiddels allemaal zijn afgehandeld.

Ik kan namelijk een tweede baan erbij nemen, dan wel veel overwerken, wanneer ik tot een afkoopregeling kom. Dan kan ik naast de betalingen aan mijn schoonouders ook nog tegelijkertijd een buffer op bouwen. Daarmee kan ik dan na het vervallen van mijn bkrnotering gewoon weer een huis kopen, wat toch wel mijn doelstelling is. Daarover had ik nog een aanvullende vraag. Wanneer ik die afkoopregeling voor elkaar krijg, hoe lang moet ik dan wachten met het kopen van een huis?
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on June 11, 2015, 06:29:44 PM
Ik denk dat je advocaat nogmaals naar de feiten moet kijken. Hier ligt jouw antwoord. Het leven is nu eenmaal een strijd. De ideale oplossing is natuurlijk een eenmalige betaling voor finale kwijting. Maar dit kan altijd nog. De moeilijker je het voor de bank maakt, des te eerder gaan ze akkoord met finale kwijting.  Met juridische zaken is het net zo als met andere dingen in het leven, je moet niet te snel opgeven.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: tuthola on June 11, 2015, 08:28:01 PM
Olie ik kan me heel goed voorstellen dat je door wilt gaan met je leven en dat jij en je vriendin genoeg voor de kiezen hebben gehad, dus volg je hart en doe wat rust geeft in jullie leven. Ben bang dat opnieuw een huis kopen lastig gaat worden met deze schuld en de bijbehorende BKR notering.
Ben wel benieuwd hoe het verder gaat lopen .....
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 11, 2015, 08:53:13 PM
Sacredfour

Ik ga mijn advocaat vragen wat ze gedaan heeft in mijn zaak om dan te bekijken of ik nog verder met haar in zee ga. Opgeven is geen optie, heb ik nooit gedaan. Ik kan het de bank moeilijk gaan maken en daardoor misschien een lagere afkoopsom afdwingen, maar ik vraag me af op dat op weegt tegen de langere weg die ik dan heb te gaan ivm het opheffen van mijn bkrnotering. Dat is namelijk mijn doel wat ik na wil streven.

Tuthola

Ik denk dat ik met een goed onderbouwd persoonlijk verhaal wel tot een afkoopsom kan komen, wat resulteert in het opheffen van de bkrnotering. Aangezien ik dan ook eerst de lening aan mijn schoonouders wil afbetalen, maakt de vijf jaar die ik moet wachten niet zoveel uit. Tenminste, ik ga er van uit dat ik na vijf jaar weer een huis kan kopen. Ik heb immers geen andere noteringen, leningen of schulden meer rond die tijd. De schuld die ik nog heb bij de belastingdienst is immers ook over uiterlijk 2 jaar afbetaald.

Wanneer ik de schuldsanering in moet, gaat het natuurlijk wat langer duren, aangezien overwerken dan geen zin heeft. Ik heb namelijk de optie voor een tweede baan erbij, alleen ontbreekt daarvoor de motivatie, wanneer al dat geld in een bodemloze put verdwijnt. Wanneer ik echter de afkoopsom geregeld krijg zonder schuldsanering, dan loont het natuurlijk wel om met twee banen de schuld aan belastingdienst en mijn schoonouders versneld af te betalen en te zorgen voor een gezonde buffer. Met die buffer en een schuldloos bestaan is een hypotheekaanvraag in mijn ogen nog maar een formaliteit.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on June 11, 2015, 10:50:52 PM
Zou de schuld verjaard zijn dan moet de bank ook de BKR notering verwijderen.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 01, 2015, 03:34:35 PM
Even een update....

@ Sacredfour

Ik heb mijn advocaat voorgelegd, wat jij aan gegeven had met betrekking tot illegale in beslagname op basis van de hypotheekakte. In mijn hypotheekakte staat echter de volgende clausule:

Titel.

Tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van de hoofdsom en de betaling van de rente en kosten en hetgeen de geldnemer overigens aan de bank verschuldigd ZAL zijn of WORDEN, zal door de hypotheekgever ten behoeve van de bank het recht van hypotheek respectievelijk het recht van pand worden gevestigd op de in deze akte omschreven (register) goederen/zaken, met inachtneming van de hierna vermelde voorwaarden en bedingen.

Volgens mijn advocaat geldt de titel dan ook voor toekomstige kosten, zoals restschuld na executieverkoop. Heb jij dezelfde clausule in jouw hypotheekakte staan of staat er bij jou iets anders in?
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on July 02, 2015, 05:03:21 PM
Nee, bij mij is het hetzelfde. Het bovenstaande levert geen executoriale titel op! Nee, nee en nog eens nee!
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 03, 2015, 01:14:43 AM
Ok! Dat wordt dan een robbertje matten met de bank hahaha Hebben ze jou al voor de rechter gedaagd of andersom?
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on July 03, 2015, 12:32:58 PM
De bank is overgegaan tot betekening van de grosse van de hypotheekakte. De bank denkt dus wel dat ze een executoriale titel hebben. Mijn advocaat denk van niet. We zouden een executiegeschil kunnen starten, maar mijn advocaat wil de bank gaan dagvaarden en een bodemprocedure starten voor een schadeclaim van175.000 euro voor het illegaal executeren van mijn huis.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 04, 2015, 01:54:59 PM
@ Sacredfour

Mijn advocaat vraagt of jouw hypotheekakte hetzelfde is als die van mij. Zou je een kopie kunnen sturen, uiteraard zonder persoonlijke gegevens, of zal ik de mijne sturen ter vergelijking?

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on July 10, 2015, 12:39:36 PM
ollie, misschien zijn er nog wel andere mogelijkheden voor jouw.
Kan je me laten weten welk jaar jouw hypotheek is afgesloten?
Ik zal dan nakijken of jouw hypotheek mogelijk gesecuritiseerd is.
De mogelijkheid bestaat dat de bank niet het recht had om de executieverkoop uit te voeren op naam van de SNS bank omdat ze niet meer de legale eigenaar waren!
Dit vergt allemaal wel veel onderzoek. Ik weet natuurlijk niet of jouw advocaat hiertoe bereid is.
Ik kan eventueel wel helpen omdat mijn onderzoek naar securitisatie al aardig gevorderd is.
http://news.acts.co.za/blog/2015/06/ostrich-farmer-from-eastern-cape-shows-court-his-mortgage-loan-is-now-in-taiwan

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 10, 2015, 12:46:58 PM
@ Sacredfour

De hypotheek is in April 2000 afgesloten. Boven elke bladzijde van de akte staat "in naam der Koningin".

Ik heb je toevallig ook net een email gestuurd...

Mijn advocaat was overigens op vakantie, vandaar de slechte communicatie. Die is inmiddels een stuk verbeterd!
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on July 11, 2015, 09:38:10 AM
Ollie, de SPV is waarschijnlijk Hermes 2. Dit als jouw hypotheek überhaupt gesecuritiseerd was.
http://www.securitisation.nl/content/hermes/downloads/hermes2moodys.pdf
http://www.securitisation.nl/content/hermes/downloads/hermes2fitch.pdf
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 11, 2015, 02:57:08 PM
@Sacredfour

De vraag is dan hoe ik er achter kom of dat met mijn hypotheek is gebeurd en of dat voor het Nederlandse recht van betekenis gaat zijn. Wanneer dat wel gebeurd is, mag de SNSbank dan überhaupt beslag leggen? Of hebben zij dan het recht om dat uit naam te doen van degene waar ze mijn hypotheek aan hebben doorverkocht? Als mijn hypotheek al is doorverkocht...
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on July 11, 2015, 10:56:01 PM
Als de hypotheek gesecuritiseerd is dan mag de bank geen beslag leggen, in ieder geval niet in hun eigen naam.
De wetten m.b.t. securitisatie (cessie) verschillen niet zo veel wereldwijd.
In naam van koningin op de akte heeft geen betekenis.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on July 12, 2015, 11:55:07 AM
In de alg. voorwaarden van jouw hypotheek staat waarschijnlijk ook deze clausule 10
Art 10
De schuldenaar of hypotheeknemer stemt bij voorbaat in met een (gedeeltelijke) overdracht van de bank van haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de geldleningovereenkomst aan een derde. Van een dergelijke overdracht zal mededeling worden gedaan aan de schuldenaar.

Je zou deze clausule kunnen gebruiken om de bank te vragen of zo,n overdracht (cessie)ooit plaatsgevonden heeft. Richt je brief dan aan de CEO van SNS Bank, of zorg er voor dat de medewerker van de bank bevoegdheid heeft om hierover antwoord te geven. Doe je dit niet dan komen ze later met het excuus dat de medewerker die jouw antwoord op deze vraag gaf niet op de hoogte was van de gang van zaken m.b.t. securitisatie. Laat ze ook weten dat het onjuist beantwoorden van deze vraag, door jouw wordt gezien als misleiding en fraude. Beter nog, laat je advocaat deze brief schrijven. Het zal moeilijk zijn voor de bank om hierover te liegen in de rechtbank.

Wat betreft de executoriale titel bestuur deze tekst van een advocaat:

Het is op zich eenvoudig: de akte is een titel en dat betekent dat de verplichtingen zoals deze in de akte voldoende duidelijk zijn opgenomen op grond van een grosse van die akte geëxecuteerd kunnen worden. Het enkele benoemen van een geldlening is daarvoor niet genoeg, maar als de verplichting tot betalingen van rente en/of aflossing benoemd is, dan kunnen die verplichtingen wel geëxecuteerd worden.

En dan de tekst van de hoge raad 3.7

Uit de onderhavige akte zelf blijkt niet van het bestaan van enige concrete vordering of enige concrete rechtsverhouding waaruit een vordering kan voortvloeien. De akte voldoet aldus niet aan de eis dat de te executeren vordering daarin met voldoende bepaaldheid is omschreven. De in de akte opgenomen boekenclausule brengt hierin geen verandering, nu die evenmin het bestaan van een concrete vordering in de akte vastlegt, maar het bewijs van het bestaan daarvan afhankelijk maakt van een buiten de akte gelegen bron.

Mr Bart Sturn schrijft hierover:
De Hoge Raad oordeelde dat de hypotheekakte op het punt van de restschuld niet concreet genoeg was geformuleerd. De omvang van de restschuld was in de akte niet vastgelegd. (En dat kan ook niet, want op het moment van het opmaken van de hypotheekakte is de opbrengst van een eventuele toekomstige executoriale verkoop van het onderpand - de woning - natuurlijk nog niet bekend.) Daarom kon, aldus de Hoge Raad, de hypotheekakte ten aanzien van de restschuld niet worden aangemerkt als executoriale titel. Daarmee sloot de Hoge Raad aan bij eerdere rechtspraak over hetzelfde onderwerp.

Deze tekst in de akte levert dus geen executoriale titel:
recht van hypotheek en pandrechten worden verleend op de in deze akte en in na te melden algemene voorwaarden omschreven goederen, tot zekerheid zoals hierna vermeld.
Vestiging hypotheekrecht
De in de aanhef onder a genoemde schuldenaar/hypotheekgever verleent aan de bank, tot - zekerheid voor de betaling van:
- al hetgeen de bank van de schuldenaar alsmede van zijn rechtsopvolgers onder algemene
Of bijzondere titel, uit welken hoofde ook, nu ofte eniger tijd te vorderen heeft of zal - krijgen tot een bedrag van ………………………………. euro (€ );
- al hetgeen de bank in verband met liet vorenstaande nu ofte eniger tijd aan renten,
boeten, kosten of premies verder te vorderen heeft of zal krijgen, tot maximaal vijftig * procent (50%) van voormeld bedrag,
derhalve tot een totaalbedrag van…………….euro (€ ) - recht van eerste hypotheek op:
het woonhuis met oudergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend -_______
hierna te noemen het registergoed,
zoals door de hypotheekgever juridisch verkregen door de inschrijving op liet kantoor van de - Dienst voor liet Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op …………………. in register .hypotheken ................, van het - afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de koopsom, op …………………… verleden voor ……………..
De hypotheekgever staat er jegens de bank voor in, dat hij de volle en onvoorwaardelijke beschikking heeft over het registergoed
.


Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on September 28, 2015, 02:15:42 PM
Even een update...

Het is even stil geweest omdat ik bezig was met het regelen van een afkoopsom. Mijn eerste aanbod van 8500 is afgewezen. Dit bedrag kon ik van mijn schoonouders lenen en over een looptijd van 5 jaar terug betalen, zodat ik niet de schuldsanering in zou hoeven. Mijn zus kon ook nog met 1500 bijspringen en inmiddels heb ik via een afbetalingsregeling aan het deurwaarderskantoor al 920 euro betaald (230 per maand). Daarop heb ik een nieuw bod gedaan van 10920 euro tegen finale kwijting, samen met mijn financiële plaatje. Het deurwaarderskantoor heeft daarop een positief advies uitgebracht naar de opdrachtgever, die dit echter weer heeft afgewezen.

En daar zit nu het probleem....

Ik ben er inmiddels achter dat mijn lening niet is doorverkocht. De bank is voor 93% eigenaar van de schuld. Zij hebben het uit handen gegeven aan Vesting Finance die het op hun beurt weer uit handen gegeven hebben aan het deurwaarderskantoor.

Over een half jaar loopt mijn contract af bij mij huidige werkgever en gelukkig kan ik  een vast contract krijgen bij mijn vorige werkgever, echter voor een veel lager loon. Ik heb mijn laatste aanbod begeleid met een plaatje van mijn inkomsten en uitgaven en daarop mijn aflossingscapaciteit berekend.

Nu ik minder ga verdienen, is mijn laatste aanbod dus ook niet meer realistisch. Dat heb ik kenbaar gemaakt naar vesting finance, maar die maakten zich er meer druk om, dat ik rechtstreeks naar hun belde i.p.v. het deurwaarderskantoor. Dat ik genoodzaakt zou zijn om de schuldsanering in te gaan en dat dat nadelig voor hun zou zijn, interesseerde hun niet. Dan moest ik dat maar doen. Mijn aanbod komt neer op meer dan 25% van de oorspronkelijke schuld en dat was volgens hun niet genoeg. Dat ik niet meer op kan brengen en het nu uit draait op schuldsanering met alle nadelige gevolgen t.o.v. het aflossingspercentage, interesseerde ze niet. Het was eenvoudigweg niet genoeg.....

Hieronder mijn kostenplaatje, afbetalingsregelingen en huidige loon. Mijn volgende loon zal ongeveer 1450 netto zijn per maand, maar dan heb ik wel weer recht op wat huur en zorgtoeslag. Wanneer men dat in gedachte houdt, is mijn aanbod toch meer dan redelijk. Of ben ik nu achterlijk?

Loon + reiskostenvergoeding        1935,00
-----------------------------------------------------------
Huur                                                547,29

Gas en licht                                    135,00

Zorgverkeringen                            220,60

Eigen risico (2 x)                               62,50

Water                                                26,00

Lening schoonouders                    100,00    (nog 700 te gaan)

Huurtoeslag 2013                             28,00    (nog 325 te gaan)

Zorgtoeslag 2014                              20,00    ( nog 184 te gaan)

Huurtoeslag 2014                             45,00    (nog 1075 te gaan)

Huurtoeslag 2015                            20,00     (nog 368 te gaan)

Inkomstenbelasting                         50,00     (nog 126 te gaan, was een naheffing van 2014)

Gem. belasting+waterschap          42,36     (nog 211,80 te gaan)

Wegenbelasting                               64,00

Autoverzekering                              22,63

Inboedelverzekering +

Aansprakelijkheidsverzekering    15,05

Uitvaartverzekering (2 x)               20,27

Televisie kpn                                     19,50

Internet tele2                                   27,78

Mob. Abbo (2 x 16 euro)                32,00

Reisverzekering                                 8,46
---------------------------------------------------------------------------------------
Totaal                                                1506.17   vaste lasten

Schuldentotaal                                2989,80 nog te gaan


Bovenop die vaste lasten betaal ik dus ook nog 230 euro per maand aan het deurwaarderskantoor. Zoals jullie kunnen zien, hou ik dan nog net geen 200 euro per maand over om van te leven.

Vandaar mijn antwoord naar vesting finance, dat ik dan net zo goed de schuldsanering in kan gaan, want dan hou ik meer per maand over om van te leven dan dat ik nu doe. Alleen zal dat wel nadelige gevolgen hebben voor de aflossingscapaciteit.

Ik snap niet hoe een incassobureau zulke nadelige beslissingen kan nemen t.o.v. hun opdrachtgever. De bank heb ik inmiddels ook gesproken en die zeggen dat zij de beslissing van vesting finance volgen, omdat ze het uit handen hebben gegeven aan hun.

Vesting finance zei de afwijzing te doen op advies van het deurwaarderskantoor. Dat was gelogen en daar heb ik ze op gewezen, waarna het hoge woord er uit kwam, dat de afwijzing toch van vesting finance zelf uit kwam. Met als enige grond dat het aflossingspercentage niet hoog genoeg was....

Snappen jullie deze redenatie nog en wie heeft er nog meer problemen met vesting finance?

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on September 28, 2015, 04:52:39 PM
De bank heeft al lang zijn geld binnen en heeft een eventueel verzuim afgedekt met een verzekering. Ze houden de teugels strak om een voorbeeld te geven aan andere schuldenaren.
Quote
Ik ben er inmiddels achter dat mijn lening niet is doorverkocht. De bank is voor 93% eigenaar van de schuld
Hoe weet je dat? De bank zal nooit iets laten weten over securitisatie. 93% eigenaar? Wie is dan eigenaar van die andere 7%? Zover ik weet is een hypotheek niet deelbaar. Cessie ook niet.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on September 28, 2015, 05:14:58 PM
Ik ga er van uit dat de overige 7% de incassokosten zijn, die voor rekening van het deurwaarderskantoor zijn. Vesting Finance is degene die mij dat vertelde en dat het aanbod van iets meer dan 25% gewoon niet voldoende was. Dat ik niet meer op kan brengen, hadden ze geen boodschap aan, net zoals dat ze bij een schuldsanering minder zouden krijgen.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on September 28, 2015, 05:16:43 PM
Het deurwaarderskantoor snapt er overigens ook niks meer van, aangezien zij een positief advies hebben uitgebracht....
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: gewoon on September 28, 2015, 08:27:13 PM
Ha ollie bollie

Lees je verhaal en bedenk mij het volgende dat maar 1 op 1000 mensen in de schuldhulpverlening komt met schulden, en het kan goed zijn dat ze bij V F het personeel goed getraind is hier mee, en dat 1 op de 5000 keer mensen komen met dan ga ik toch de schuldverlening in,  ook werkelijk hier uit eindelijk terecht komen.

Dit is een muur waar je doorheen moet breken, het beste is dat je contact krijgt met een medewerker die besluiten neemt met bedragen van 50.000 of meer omdat daar misschien deze verhouding heel anders is bijvoorbeeld 1 op de 50 komt ook in de schuldverlening, die aan geeft dat het anders de schuldhulpverlening gaat worden.

Je hebt het immers niet over een telefoon rekening waar voor je belt.

Misschien kom je er dan wel doorheen

Die gasten zijn dus getraind als een blind paard om nee te verkopen,  en de deurwaarder meer op het maximale rendement of hoogst haalbare bedrag.

Is maar een gedachte,  maar misschien kun je hier iets mee
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on September 28, 2015, 09:02:41 PM
Hi gewoon,

Ik wilde juist een gang naar de schuldsanering voorkomen en heb daarvoor ook alles in het werk gesteld. Wanneer er door vesting finance dan klinkklare leugens worden verteld wat betreft het positieve advies van het deurwaarderskantoor, dan ben ik er eigenlijk wel klaar mee.

Nu ik er wat langer over na gedacht heb, heb ik het vermoeden dat de schuld is opgekocht door vesting finance.... Want de bank volgt het advies van vesting finance, ook al zal die nadelig voor hun uitpakken. Dan klopt er toch iets niet??

Inmiddels heb ik een bewindvoerderskantoor gevraagd een exacte berekening te maken wat betreft het totale aflossingsbedrag na 3 jaar schuldsanering. Daarbij wordt dan ook rekening gehouden met mijn nieuwe baan, eventuele huur en zorgtoeslag en mijn andere schulden.

Aan de hand van die berekening zal ik dan een nieuw bod doen en wanneer ook dat niet wordt geaccepteerd, volgt onherroepelijk een gang naar de schuldsanering. Met alle nadelige gevolgen voor de schuldeiser...

Uiteraard zal ik dan ook niet schromen om alle bewijzen van cessie, opbouw van het verschuldigde bedrag, bewijs van executoriale titel, bewijs van stuiting en eventuele verjaring (wanneer blijkt dat de hypotheek geen executoriale titel op kan leveren, aangezien de hypotheek geen hypotheek meer is maar een restschuld) enz enz. op te vragen en te betwisten.

Ik had geen zin om een jarenlange juridische strijd te gaan voeren, vandaar mijn pogingen om tot een afkoopsom te komen. Maar als ze mij geen andere optie laten dan het aanmelden bij de schuldsanering, dan zal ik ook alles aanvechten wat er maar aan te vechten valt.

Deze kale kip is dus niet op sterven na dood maar zal een nachtmerrie worden voor Vesting Finance. En dat hebben ze allemaal te danken aan hun starre en leugenachtige houding.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: gewoon on September 28, 2015, 09:13:04 PM
Kan niet anders dan zeggen,  goed zo !!!
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on January 20, 2016, 01:58:48 PM
Nieuwe update

Ook mijn nieuwe voorstel is helaas afgewezen door Vesting Finance. Terwijl ik duidelijk heb aangegeven dat bij afwijzing mij niets anders rest dan een gang naar de schuldsanering.

Vanochtend heb ik nog een laatste toenaderingspoging gedaan om tot een compromis te komen, door vesting finance persoonlijk te benaderen en niet via de deurwaarder.

In dat gesprek werd mij te kennen gegeven, dat zij verwachten met een loonbeslag 600 euro per maand op te halen. Ik heb ze daarbij gewezen op een abusievelijke beslagvrije voet van 1300 euro. Ik ben namelijk samenwonend en enige kostwinner, waardoor de beslagvrije voet uit komt op 1620 euro.

Daarbij komt nog, dat mijn huidige jaarcontract niet omgezet gaat worden in een vast contract, aangezien het percentage vaste contracten te hoog is bij mijn werkgever. Mijn werkgever heeft echter wel aangeboden, om mij via een payrollconstructie terug te laten komen, tegen een lager loon. Nou kan ik daar natuurlijk tegen protesteren, maar dan kan ik die baan wel vergeten. Dus heb ik voor vastigheid gekozen en ben ik akkoord gegaan met aanbod van mijn werkgever.

Vesting Finance is er echter van overtuigd, dat ik niet zal worden toegelaten tot de schuldsanering, omdat zij met 43000 euro ruimschoots de grootste schuldeiser zijn. De logica ontgaat mij echter. Vanmorgen heb ik dan ook een aanvraag schuldsanering ingediend. Ook denkt vesting finance, dat een aanvraag zeer veel tijd in beslag gaat nemen. Ook dat betwijfel ik, aangezien er maar 3 schuldeisers zijn. Namelijk vesting finance 43000, de belastingdienst rond de 2000 euro (lopen al betalingsregelingen voor) en mijn schoonouders nog 700 euro (loopt ook een betalingsregeling voor.

Mijn vaste lasten zijn 1479 euro per maand en bij een loonbeslag met een beslagvrije voet van 1620 euro, zou er dus 150 euro over blijven om van te leven. Daar moet ik dus ook nog benzine van betalen. Iedereen begrijpt natuurlijk, dat dat een onmogelijke situatie is. Behalve vesting finance natuurlijk......

Mijn boekhouding is volledig op orde, alle schuldeisers zijn bekend en alle vaste lasten gewoon netjes betaald. Dat gaat echter een probleem worden, wanneer er loonbeslag komt. Ik kan mij dan ook niet voorstellen, in tegenstelling tot vesting finance, dat ik niet toegelaten wordt tot de wsnp op korte termijn.

Uiteraard ben ik nu niet meer genegen om over een afkoopsom te praten, daar zij mij dwingen tot een gang naar de schuldsanering. Laat de wsnp nu maar bepalen welk bedrag er na 3 jaar uit zal komen en mijn vermoeden is, dat dat een stuk lager zal zijn dan ik nu heb aangeboden.

Zijn er mensen hier in een vergelijkbare situatie? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ik niet word toegelaten tot de wsnp....
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on January 20, 2016, 10:21:06 PM
Quote
De bank is voor 93% eigenaar van de schuld. Zij hebben het uit handen gegeven aan Vesting Finance die het op hun beurt weer uit handen gegeven hebben aan het deurwaarderskantoor.
Wie heeft jouw dit verteld? De bank? Onzin! SNS bank was de grootste van Nederland met securitisatie. De hypotheek is dus bijna zeker doorverkocht.  De bank zal je dit echter nooit vertellen.
Heeft de bank zijn titel opgeëist voor de restschuld? (officieel betekend door de deurwaarder)?
Is je advocaat geen procedure gestart om de executoriale titel van de bank te betwisten?  Ik denk dat je een goede kans had om te winnen.

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on January 21, 2016, 12:11:57 AM
Dat heeft een medewerker van vesting finance mij verteld.
Ze hebben officieel hun titel op geëist en laten betekenen door een deurwaarder. De executoriale titel heb ik nog niet aangevochten. Dat gaat natuurlijk wel gebeuren, wanneer ze mij er daadwerkelijk toe verplichten de hele schuldsanering te doorlopen.

Ik heb overigens email gekregen, dat ze toch de zaak gaan heroverwegen. Zoals ik al zei, hebben ze de verkeerde beslagvrije voet aangehouden bij het berekenen van een afkoopsom. En misschien waren ze in de veronderstelling, dat ik de schuldsanering toch niet zou aanvragen.

Even afwachten dus.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: op de fiets on January 21, 2016, 08:01:20 PM
Zonder antwoord te kunnen geven of je wordt toegelaten tot de wsnp kan het erin komen wel even duren. Is een tijdje terug ook een draadje van geweest met de craag aan iedereen hoe lang het bij hen duurde.
Er moeten verplichte srappen worden genomen en bij de rechtbank kom je ook pas aan de beurt als er plek is. Heeft bij mij allemaal 1,5 jaar geduurd. Terwijl alles ook duidelijk in de boekhouding stond en stabiel qua inkomen en vaste lasten.

Succes in ieder geval!
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on January 21, 2016, 08:45:50 PM
In een kort telefonisch gesprek dat ik heb gehad met de gemeente, waarin ik mijn situatie uit de doeken heb gedaan, kreeg ik te horen dat het bij mij wel eens heel snel zou kunnen gaan. Het minnelijk traject doorlopen is slechts een kwestie van vesting finance opbellen.

Aangezien ik al mijn onderhandelingspogingen op papier heb staan, inclusief de botte, niet onderbouwde en soms zelfs absurde antwoorden, zal het minnelijk traject dan ook snel als mislukt worden beschouwd. Er is zelfs de optie om het minnelijk traject helemaal over te slaan, aangezien ik meer dan genoeg bewijs heb van het mislukken van het minnelijke traject. Een rechtstreekse aanvraag voor WSNP behoort daardoor dan ook tot de mogelijkheden.

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 02, 2016, 03:32:03 PM
Hopaaaaaa! Vandaag een intakegesprek gehad bij de gemeente. Mijn schulden zijn problematisch en daardoor een grond om mij toe te laten tot de schuldsanering. Aangezien ik mijn boekhouding volledig op orde had, is bewindvoering niet nodig en wordt mijn vtlb op 1700 euro per maand gesteld. Voor de schuldeisers (bank, belastingdienst en schoonouders) zal 157 euro per maand worden gereserveerd, de rest mag ik naar eigen inzicht gebruiken. Mits er geen nieuwe schulden ontstaan natuurlijk....

Mijn auto mag ik ook behouden, aangezien deze aantoonbaar noodzakelijk is om op mijn werk te komen. Nog een meevallertje dus. :)

De medewerkster was zeer verbaasd over de starre houding van Vesting Finance, vanwege het aanhouden van hun irrationele percentage. Zij heeft in mijn bijzijn zelf gebeld naar het deurwaarderskantoor, waarbij zij ook getuige was van de starre houding.

Het bedrag dat er na 36 maanden uit gaat komen (157 x 36 = 5652 euro) zal verdeeld worden over de schuldeisers. En helaas voor de bank, is de belastingdienst een preferente schuldeiser.... Dat betekent dat mijn aanbod van 11.380 euro zeer royaal was.

Wanneer zij ook niet met een minnelijke regeling akkoord gaan, zal de rechter ze dwingen tot een akkoord. Het mooie is, dat dit binnen een aantal maanden plaats zal vinden, waarna ik het eindbedrag van de schuldsanering direct af kan kopen middels een lening van mijn schoonouders.

Eigenlijk mag ik het incassobureau wel bedanken voor hun starre houding, zij hebben mij namelijk een flink bedrag bespaard. En ik weet dat jullie mee lezen, gezien sommige antwoorden die ik per mail mocht ontvangen, dus nogmaals: hartelijk bedankt en hulde voor jullie starre houding! Uiteraard ben ik de beroerdste niet en zal jullie opdrachtgever binnenkort in kennis stellen van de schade door jullie houding.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: burningspirit on February 02, 2016, 03:47:51 PM
Mag ik je feliciteren Ollie Bollie ? ;D
De aanhouder wint en wat je zegt over het op orde hebben van de papierwinkel kan ik volledig beamen.
Nu door naar de volgende fase. Minnelijk traject neem ik aan?
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: sacredfour on February 02, 2016, 03:52:56 PM
Quote
Wanneer zij ook niet met een minnelijke regeling akkoord gaan, zal de rechter ze dwingen tot een akkoord.
Welke rechter?
Bij het minnelijke proces komt er toch geen rechter aan te pas?
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 02, 2016, 04:00:23 PM
Thanks!

Het minnelijk traject wordt nu in gang gezet. Zijn ze overigens zo mee klaar, want dat zijn dus 3 schuldeisers. Mijn schoonouders werken op voorhand al mee, de tweede is de belastingdienst, maar dat is toch een preferente schuldeiser en de derde is dus de bank. Door hun starre houding weet ik eigenlijk al op voorhand, dat ze het aan laten komen op een dwangakkoord via de rechter.

Misschien is het hun manier van genoegdoening om mensen te dwingen de schuldsanering in te gaan? Niet dat het mij uitmaakt, ze hebben me er een dienst mee bewezen. 10 maanden eenzijdig onderhandelen heeft uiteindelijk geresulteerd in een aanvraag schuldsanering, met alle nadelige effecten voor de schuldeiser. En met eenzijdig bedoel ik dus: ik werk aan alle kanten mee, doe verschillende royale voorstellen, maar van hun kant kwamen alleen niet onderbouwde afwijzingen en de vraag naar meer....
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 02, 2016, 04:01:38 PM
Ik ga er van uit dat het minnelijk traject gedoemd is te mislukken, sacredfour. Dat betekent automatisch dat er een gang naar de rechter gemaakt zal worden om tot een dwangakkoord te komen. :)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: burningspirit on February 02, 2016, 04:25:39 PM
Wat ik me zo even herinner is, dat als er één schuldeiser is, die minnelijk akkoord weigert, die binnen het minnelijk traject nog gedwongen kan worden tot een akkoord, inderdaad via de rechter. Maar dat is afhankelijk van het percentage van de totale schuldenlast, dat de desbetreffende schuldeiser heeft, meen ik.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 02, 2016, 04:45:16 PM
Het mislukken van het minnelijk traject zal leiden tot een aanvraag wsnp bij de rechter. Daarmee wordt de schuldeiser dan ook gedwongen akkoord te gaan.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: chapter on February 02, 2016, 05:10:11 PM
ollie als deze hoogste schuldeiser zijn worden ze niet altijd gedwongen met dwangakkoord.
Krijg je een saneringskrediet? anders is ook vraag of je het wel meteen kan afkopen aangezien normaliter je ieder jaar wat meer gaat verdienen etc en dan mogelijk einde van rit meer kan betalen als wat nu is begroot.
Zou wel beste optie zijn via krediet maar dan moet eerst minnelijk mislukken en dwangakkoord lukken anders wordt het alsnog plan b wsnp
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 02, 2016, 05:15:49 PM
Mijn schoonouders en zusje hebben een bedrag beschikbaar gesteld om te lenen voor een afkoopsom. Ik heb al 3 afkoopsommen voorgesteld en het incassobureau is nergens mee akkoord gegaan. Ik vermoed dat ze dat dus ook niet in het minnelijk traject gaan doen. Het draait dus hoogstwaarschijnlijk uit op wsnp via de rechter en dan worden ze wel degelijk gedwongen akkoord te gaan. Wat er ook gebeurt, die afkoopsom gaat er komen, alleen nu zal het wel een rationeel bedrag zijn. :)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: gewoon on February 02, 2016, 05:31:24 PM
Ha Ollie Bollie

Gefeliciteerd dat het allemaal gaat gebeuren,  en ook dat Vesting Finance het nu moet gaan doen,  met nog een schijntje wat je aan geboden had.

Heb het al gehad over dat zij als een kip zonder kop nee blijven verkopen,  afgetraind dit zo te doen,  als zij het woordje schuldsanering horen.

Heb wel even iets,  en dat gaat over afkopen je mag geen nieuwe schulden aan gaan in drie jaar dus niet lenen bij je fam. En als het een schenking zou zijn,  is het inkomen die in de boedel had gemoeten en mislukt het traject.

Duik hier goed in,  om dit niet fout te doen anders ben je weer bij af.

En denk dat je die drie jaren gewoon maar moet laten komen,  jij had het graag netter gedaan voor de opdrachtgever van Festing Finance,  maar ja je kunt ze wat geld geven,  maar geen wijsheid.

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 02, 2016, 05:48:48 PM
Dat had ik al gevraagd bij het intakegesprek en zonet nog in een email. Wanneer ik het afkoopbedrag leen bij mij familie, ben ik direct klaar met de schuldsanering en heb ik een schone lei. Ik hoef dan dus niet nog eens 3 jaar te gaan wachten. :)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: gewoon on February 02, 2016, 06:30:13 PM
Wel ik heb nooit in een traject gezeten dus weet niet alles,  maar daar zijn andere voor hier op het forum.

Of dit afgekocht kan worden,  zit er een verschil in een minnelijk traject of WSNP misschien.

Ook al heb jij er al een bevestiging op de mail heb ik nog steeds mijn bedenking,  omdat het een deal is dat je een schone lij krijgt, als je over een periode van drie jaar alles wat mogelijk is in de boedel stopt.

Dat is afzien drie jaar,  maar dan ben je er wel van af.

Deze grote opgave niet te hoeven doen,  met een afkoop van een paar duizend euro er van af te zijn, blijft voor mij heel raar klinken.

Graag gedachten van die forum leden die in een traject zitten.


Wat ik nu even snel lees op internet is dat in een minnelijk traject, af koop tegen finale Kwijting mogelijk is, en in de wnsp is dit niet mogelijk en geld die 3 jaar.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 02, 2016, 06:39:01 PM
Een vriend van mij heeft ook de schuldsanering afgekocht van zijn nieuwe vriendin. Ze nemen gewoon het bedrag wat er na 3 jaar over zou blijven voor de schuldeisers. Als dat is betaald, is het klaar. :)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: gewoon on February 02, 2016, 06:46:30 PM
Ja dat is schuldsanering, dat is wat anders je weet al dat Vesting Finance het minelijk traject zal laten mislukken,  en dan is het de wsnp waar je mee te doen hebt.

Dan is er geen finale kwijting,  maar een schone lei.

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: chapter on February 02, 2016, 06:51:25 PM
tja toch denk ik dat je het wel heel simpel ziet en hoop dat het je zo lukt.
vriendin van mij had 2 schuldeisers restschuld en krediet die laatste werkte wel mee hypotheker niet. Dwangakkoord kwam er niet en moest gewoon wsnp doorlopen. GKB bv heeft na toelating weinig te vertellen want dan krijg je een wsnp bwv. Dan nog zou ik mij afvragen of je wilt lenen van je schoonouders. kans dat als ooit uit mocht gaan ze de lening bij je neerleggen bv. vtlb is niet laag dus moet goed van rond te komen zijn. En heb je niet later nog lening die je terug moet betalen of schenking?
Niet alle minnelijke trajecten zijn een saneringskrediet, laat dat goed op papier zetten. Zo kom je niet achteraf voor verrassingen te staan.
Mijn familie wilde wsnp ook afkopen ik heb dat niet gedaan, wil geen schuld hebben bij familie en met 2300 kom ik met gemak rond.

Daarnaast als je meteen afkoopt heb je geen schone lei dat zou betekenen dat je eerste 10 jaar wsnp niet in kan. Dan is het gewoon finale kwijting.  En kun je gewoon binnen 10 jaar wsnp nog in. In schuldenland noemen ze schone lei anders als jouw definitie  ;D

Wij hebben bij eerste wsnp bv na 2.5 jaar huis verkocht en gingen wsnp uit zonder schone lei aangezien de vorderingen gewoon volledig zijn voldaan toen
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 02, 2016, 07:30:46 PM
Schone lei of afkoop tegen finale kwijting is mij om het even. Ik heb voor de rest geen lijken meer in de kast, die mij zouden kunnen opbreken in de toekomst. En bij toetreding is er wel degelijk een dwangakkoord. De schuldeiser moet immers gedwongen akkoord gaan met het bedrag dat in 3 jaar schuldsanering gereserveerd wordt voor de schuldeisers. Of ik dat bedrag nu aan het begin direct afkoop, door een lening van schoonouders óf door 3 jaar schuldsanering te doorlopen, komt op hetzelfde neer. Het blijft een dwangakkoord.

Dus of ik nu rechtstreeks betaal aan de schuldsanering of aan mijn schoonouders, voor mij blijft dat hetzelfde. Alleen zal ik eerder een finale kwijting weten te bewerkstelligen. Mijn schoonouders hebben geen probleem om mij dat bedrag te lenen, we zitten al lang in een stabiele relatie. Al zou de relatie uit gaan, dan nog betaal ik gewoon de lening terug.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: chapter on February 02, 2016, 08:21:00 PM
laatst poging dan geef ik het op.
je hebt eerst minnelijk, als dat mislukt dien je gelijktijdig met aanvraag dwangakkoord wsnp aanvraag in. Als rechter niet meegaat met dwangakkoord kan deze alsnog besluiten je toe te laten in de wsnp.

De wsnp zelf is ook gedwongen mee doen maar toch echt wat anders als het dwangakkoord. Maar goed succes
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: gewoon on February 02, 2016, 08:32:27 PM
Ha Chapter netjes gezegd zo is het in het kort.

Ollie Bollie

Je zet mij wel aan het lezen en je loopt vooruit,  op wat de rechter hiervan gaat vinden.

En het zal waarschijnlijk de WSNP gaan worden, en geen dwangakkoord

Vesting Finance kan zeker meer geld verwachten uit de WSNP, plus het is geen kleine dwarsligger maar een van de grootste schulden.

In de WSNP is zelfs ook afkoop mogelijk bij een kleine meerderheid van 51 % of meer van de schuld,  of schuldeisers  en ook daar zal Vesting Finance niet voor te vinden zijn.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 02, 2016, 08:39:37 PM
Ah, ik snap em! Dan heb ik dus 3 opties. Minnelijk traject, dwangafkoopsom en wsnp. In die volgorde dus. Ik hou jullie op de hoogte. ;)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 02, 2016, 08:53:16 PM
Ik ben benieuwd of Vesting Finance nog eens het risico gaat nemen om ook een afkoopsom in de wsnp af te wijzen. Ze gingen er eerst van uit, dat ik geen schuldsanering aan zou vragen. Toen ik dat dus wel deed, gingen ze er van uit dat ik niet zou worden toegelaten. Ook dat bleek onjuist en zeer nadelig voor hun. Het eindbedrag van de wsnp staat op voorhand vast, dus waarom zouden ze dat dan onnodig 3 jaar door laten lopen, terwijl ze het al direct aan het begin kunnen krijgen?

Nou ik die vraag stel, bedenk ik me net dat ze wel meer vreemde, nadelige dingen doen. Misschien dat hun opdrachtgever er anders over denkt, wanneer ze de nadelige gevolgen van de acties van het incassobureau zien....

We zullen zien wat er gaat gebeuren. In het slechtste geval moet ik de wsnp 3 jaar doorlopen. Als ik me daar op in stel, kan het alleen maar meevallen toch? :)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: gewoon on February 02, 2016, 09:09:08 PM
Ja als je daar op instelt kan het alleen maar mee vallen!!!

Zo weer een beetje rust in de tent

Maar ollie Bollie

Er is wel veel om te vieren vandaag
A Festing Finance gaat maar een schrijntje krijgen zoals je uit den treuren hebt voor gerekend.
B het blijft jou en je fam. nu bespaart een enorm bedrag op tafel te leggen
C Je minnelijk traject is gestart het is aan het gebeuren dus.
D links om rechtsom, ben van dit gesodemieter af over drie jaar.

Gefeliciteerd
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 02, 2016, 10:15:35 PM
Ik heb nog een stukje gevonden wat betreft dwangakkoord.

Dwangakkoord

Wanneer één of meerdere crediteuren niet akkoord gaan met het voorstel, kan de zaak bij de rechtbank ingediend worden voor een dwangakkoord (volgens art. 287a van de faillissementswet). De rechtbank beoordeelt dan o.a. of de schuldeiser redelijke argumenten heeft om het voorstel af te wijzen. Wanneer er aantoonbaar geen alternatief is dat tot hogere betaling leidt, kan de rechtbank de schuldeiser dwingen om in te stemmen met het (minnelijk of buitengerechtelijk) akkoord.

Een belangrijk middel om het minnelijk traject te versterken, is de mogelijkheid om aan de Wsnp rechter te vragen om een dwangakkoord op te leggen.

Momenteel kan een dwangakkoord slechts door de president van de rechtbank in kort geding worden opgelegd. Hiervoor heeft de jurisprudentie zware eisen gesteld. Er moet bij de weigerende schuldeiser sprake zijn van misbruik van bevoegdheid. Dit wordt niet snel aangenomen.

In het nieuwe artikel 287a wordt een regeling opgenomen die de mogelijkheid geeft de insolventierechter te verzoeken weigerachtige schuldeisers te dwingen tot medewerking aan een schuldregeling.

Wanneer het wetsvoorstel van kracht is, kan een primair verzoek tot oplegging van een dwangakkoord worden toegevoegd aan een verzoekschrift waarbij subsidiair toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gevraagd. Het criterium op grond waarvan de rechter over de gedwongen instemming oordeelt, zal zijn dat de schuldeiser(s) in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft/hebben kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat hij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en het belang van de schuldenaar dat door die weigering wordt geschaad. Bij deze belangenafweging kunnen volgens de memorie van toelichting criteria worden gehanteerd, die eerder door de rechtbank Almelo (4 februari 1998, JOR 1998, 66) en de president van de rechtbank Zwolle (2 februari 2001, KG 2001, 136) zijn opgesteld.

Wanneer de rechter het verzoek tot gedwongen medewerking toewijst, komt hij niet meer toe aan het verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling.


In het geval dat de rechter het verzoek afwijst, gaat hij volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel onmiddellijk over tot behandeling van het verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling.


Er is echter een amendement aangenomen, waarin de schuldenaar de mogelijkheid wordt geboden om na afwijzing van de gedwongen medewerking alsnog zijn verzoek om toelating tot de schuldsaneringsregeling in te trekken (art. 287a lid 7).

Hoewel de criteria voor de beoordeling van een gedwongen medewerking van schuldeisers aan een minnelijke schuldsaneringsregeling die de memorie van toelichting noemt op het oog wat ruimer lijken dan de zeer strikte criteria die de Hoge Raad hanteert in het Payroll-arrest (HR 12 augustus 2005, RvdW 2005, 92), kan niet gezegd worden dat dit arrest hiermee achterhaald is. Niet alleen gelden de criteria van de Hoge Raad onverkort in verzoeken tot oplegging van een dwangakkoord in kort geding (dus zonder subsidiair verzoekschrift tot toepassing van de schuldsaneringsregeling), een mogelijkheid die naast het verzoekschrift aan de Insolventierechter blijft bestaan, maar het is ook nog maar de vraag of de Insolventie-rechter andere, lees ruimere criteria zal aanleggen bij de beoordeling van een dergelijk verzoek, dan de criteria die de Hoge Raad hanteert. Een voordeel van de nieuwe regeling is wel dat de Insolventierechter een volledig aanvraagdossier wordt voorgelegd. Dit zou de beoordeling van het verzoek tot een gedwongen schuldregeling moeten vereenvoudigen, vergeleken met de rechter die in kort geding over een dergelijke kwestie oordeelt


Artikel 287a

1. De schuldenaar kan in het verzoekschrift, bedoeld in artikel 284, eerste lid, de rechtbank verzoeken één of meer schuldeisers die weigert of weigeren mee te werken aan een vóór indiening van het verzoekschrift aangeboden schuldregeling, te bevelen in te stemmen met deze schuldregeling.

2. De rechtbank stelt terstond dag, uur en plaats vast waarop zij de schuldenaar en schuldeiser of schuldeisers op wie het verzoek betrekking heeft, zal horen, onverminderd artikel 287, tweede lid.

3. De griffier roept de schuldenaar op bij brief en roept de schuldeiser of schuldeisers op bij aangetekende brief, tenzij de rechter anders bepaalt.


4. De rechtbank doet op de dag van de zitting of anders uiterlijk op de achtste dag daarna uitspraak op het verzoekschrift. De uitspraak geschiedt bij vonnis.

5. De rechtbank wijst het verzoek toe indien de schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat hij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en de belangen van de schuldenaar of van de overige schuldeisers die door die weigering worden geschaad. Artikel 300, lid 1, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

6. Indien de rechtbank het verzoek toewijst, veroordeelt de rechtbank de schuldeiser die instemming met de schuldregeling heeft geweigerd, in de kosten.

7. Indien de rechtbank het verzoek afwijst, beslist zij op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, indien de schuldenaar het verzoek daartoe handhaaft.


Ik zou niet weten welk argument ze nog aan kunnen dragen, dat tot een hogere betaling zou kunnen leiden... Het lijkt me dan ook wel iets van persoonlijke rancune, al heb ik de beste man of vrouw van het incassobureau nooit in levende lijve gezien. Waarom zouden er anders dergelijke nadelige besluiten worden genomen? ???
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: burningspirit on February 03, 2016, 12:49:23 AM
Het eindbedrag van de wsnp staat op voorhand vast

Dit is niet waar.
Ook bij WSNP geldt dat er zo veel mogelijk in de boedel moet. Krijg je een hogere afloscapaciteit, bijvoorbeeld door beter betaald werk, dan zal alles boven VTLB in de boedel gaan. Dus ook meer geld aan het eind van WSNP voor de schuldeiser.

De volgorde is juist, Ollie Bollie: minnelijk traject, dwangakkoord, WSNP.
Bij ons ging het dwangakkoord volgens mij niet door omdat we op dat moment niks te bieden hadden. Had/heb jij genoeg te bieden in de ogen van Vesting Finance, om tot finale kwijting te kunnen overgaan?Wij hadden niks te bieden, maar jij misschien een klein percentage, te klein voor VF om te geloven dat ze er via ander traject beter van zouden kunnen worden? Wat is het percentage dat je aanbiedt via lening bij jouw familie? Dit is hetgeen waar een rechter mee werkt namelijk. Ik weet niet wat een leiddraad is, maar een normaal percentage bij finale kwijting is meen ik minstens 5 a 10 %. Genereus aanbod: 25 %?Misschien wel meer? En ergens in dit draadje las ik dat (ik meen SF) zei: de bank heeft allang afgeschreven.... in dat geval is alles wat ze binnenhalen pure winst toch? Klinkt rot, maar denken ze niet van: Laat meneer OB maar lekker drie jaar worstelen in ons voordeel?

Als het minnelijk traject lukt, met of zonder dwangakkoord, dan heb je meer vrijheid. Je kunt dan ten alle tijde een aanbod tegen finale kwijting doen. Bij WSNP is dit anders. Een WSNP traject dien je uit te lopen, met alle positieve of negatieve consequenties van dien.
Zou het niet zo kunnen zijn, dat Vesting Finance vermoedt dat ze door WSNP traject meer geld zullen binnen slepen? In elk geval is alles bij WSNP traject meer onder controle van andere partijen. Om te beginnen een bewindvoerder met de taak op te komen voor de schuldeiser! Met controle over bijvoorbeeld de eis om 36 uur te werken. Het is ook een kwestie van vertrouwen van uit de rechtbank. De rechtbank spreekt volgens mij geen dwang akkoord uit als ze niet zeker zijn van een goede beëindiging van de problemen. Rechtbank spreekt zo-wie-zo niet vaak een dwang akkoord uit.

Op het moment dat je in een schuldsaneringstraject komt, nogmaals, dan zul je het bedrag voor finale kwijting echt achter de hand moeten hebben, op een aparte rekening, direct beschikbaar, anders brandt de schuldhulpverlening er zijn/haar handen niet aan. Finale kwijting is iets dat je in je eentje moet kunnen bereiken in feite. En dan nog moet het aantrekkelijk genoeg zijn voor de schuldeiser. Bij het geringste vermoeden dat er misschien meer geld uit te persen is via ander traject, dan zal die schuldeiser het daar op aansturen en dus niet akkoord gaan met wat voor aanbod dan ook. Zekerheid voor alles.

Ik denk dat dit ongeveer aan de hand is bij jou, Ollie Bollie.
Buiten dat: hoeveel is het je waard om drukte te maken met een schuldeiser die maar één ding wil: jou in een schuldsaneringstraject te krijgen met voor hun de (weliswaar minimale) kans dat ze aan het eind van de rit meer ontvangen dan wat jouw aanbod was?
Bij ons heeft de bank, bij monde van Vesting Finance Fiditon, ons laten weten dat minnelijk akkoord er niet kwam, omdat (erg beledigend maar alá) wij niet voldoende lieten zien dat we ons best deden. VFF is dus van mening dat wij, als we onder controle staan van een bewindvoerder WSNP, meer geld voor hun zullen opbrengen. Blijkbaar een plausibele verklaring voor de rechter in deze. Zou het kunnen, Ollie Bollie dat VF in jouw geval denkt: Als deze meneer, O.B., met dit bedrag kan aankomen voor finale kwijting, dan kan hij wellicht méér geld opbrengen, als wij hem volledig (laten) uitknijpen in een WSNP regeling?

Misschien breng ik het wat kort door de bocht. Maar wat ik wil zeggen is dat het misschien de moeite waard is te overwegen om de boel te laten lopen zoals het loopt. Dus gewoon je onderwerpen aan de WSNP regeling, die hoogstwaarschijnlijk wel wordt toegekend. En, zoals Gewoon al zegt, even goed uit te zoeken hoe het precies zit, zodat je niet tijdens de regeling (WSNP bedoel ik nu) in onverwachte problemen komt? Drie jaar is zó voorbij en als je weet wat jij al weet, kun je het ook redelijk sturen. 


Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 03, 2016, 03:20:56 AM
Thanks BurningSpirit voor je uitgebreide verhaal! Dat geeft weer een mooie inkijk op de denkwijze van een incassobureau. Ik ga er van uit, dat het incassobureau uit persoonlijke gronden (ik zou niet weten wat het anders zou moeten zijn) mij 3 jaar in de schuldsanering wil hebben. Niet dat ze dat meer op zou leveren, integendeel...

Mijn laatste aanbod is bijna 10 keer het gene, (ruim 25% van het originele bedrag), wat ze nu via de schuldsanering gaan krijgen. En ik heb al een goed betalende baan, fulltime, dus het gaat nooit meer worden voor hun.

Mijn huidige aanbod is natuurlijk van de baan, dat had ik namelijk aangeboden ter voorkoming van de wsnp. Nu ze mij dan toch gedwongen hebben om de wsnp te doorlopen, is er geen haar op mijn hoofd die er aan denkt, om mijn laatste aanbod in stand te houden.

Het bedrag dat klaar staat voor een afkoopsom is onmiddellijk beschikbaar, wanneer de rechter daar om vraagt. Dat kan ik ook aantonen. Het incassobureau kan nooit aantonen dat ik niet mijn uiterste best heb gedaan. In tegendeel, ik kan aantonen dat ik dat wel heb gedaan.

Ook kan ik bij de rechter aantonen, middels een uitmuntend reclasseringsrapport, dat ik in staat ben om uit de problemen te blijven.

En ik kan zwart op wit aantonen, dat er niet meer in gaat zitten voor hun. Dit bedrag is al gebaseerd op de meest zonnige uitkomst van een wsnptraject. Het kan alleen maar tegen gaan vallen voor het incassobureau, want nu is er uit gegaan van mijn huidige salaris. Dat gaat door het niet verlengen van mijn tweede jaarcontract en de overgang naar een uitzendbureau alleen minder worden. Het is echter wel vast voor een aantal jaar, genoeg om de wsnp te doorlopen. Fulltime, dus ook daar is geen verbetering in te verwachten.

In mijn ogen zijn dat prima argumenten, nu nog een rechter zien te overtuigen om over te gaan tot een dwangakkoord.

Nogmaals hartelijk dank voor je verhaal. Wat er ook gebeurt, over uiterlijk iets van 3 jaar, is ondergetekende schuldenvrij. Als ik er zo tegen aan kijk, kan het alleen maar meevallen. :)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: burningspirit on February 03, 2016, 09:58:35 AM
Ik wens je oprecht veel succes, Ollie Bollie! Vraagje nog aan jou: met 'incassobureau' bedoel denk ik 'schuldeiser' ? Is in de basis wel een verschil. En Let even goed op wat er met het klaar staande bedrag gebeurd, als de rechter onverhoopt geen dwangakkoord oplegt. Als het gebruikt kan worden als startbedrag op je boedelrekening dan ben je verder van huis. Ik weet niet precies hoe dit werkt, maar let  in elk geval goed op.
Wanneer verwacht je de zitting? 
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 03, 2016, 12:35:51 PM
In mijn geval ligt het incassobureau dwars. De schuldeiser, de bank, volgt de beslissing van het incassobureau. Mijn schoonouders en zus hebben dat bedrag klaar staan, op hun rekening uiteraard. Dat kan ik direct aan tonen bij de rechter, mocht het nodig zijn. De medewerkster van de schuldhulpverlening doorloopt nu eerst zelf het minnelijk traject, maar zal waarschijnlijk tegen dezelfde muur van onwil stuiten. Wanneer dat zo is, verwacht zij binnen 4 maanden voor de rechter te staan.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: burningspirit on February 03, 2016, 01:13:16 PM
Okee dan. De bank laat VF voor zich spreken en beslissen? Dat was dan in ons geval ook zo denk ik.
Ik begrijp er niet veel van. Soms leek het net of VF de schuldeiser was geworden. Maar dat kan aan mij liggen.
In elk geval nogmaals veel succes en een bergje geduld toegewenst. ;D ;D ;D
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: Smile on February 03, 2016, 05:53:30 PM
Hallo  :)  ik vind  het een vreemd  verhaal.... men klopt  aan omdat  men  niet  meer  uit de  schulden kan komen..... wordt  waarschijnlijk  wsnp, die  meestal minimaal  3 jaar  duurt en dan  ben je  schuldenvrij na  zoveel mogelijk  in de  boedel te hebben gestort.  De  gehele  schuld  zal niet  afgelost gaan / kunnen worden. Nu  wil je   als je in de  wsnp  komt,  een nieuwe  lening  afsluiten bij  familie ?   Wat  zou je  dan willen lenen en weer aflossen ? het  bedrag wat  normaliter in de  boedel moet  komen?Men mag  toch geen nieuwe  schulden maken  vanaf toelating  wsnp? Tevens  denk ik dat  dan  alle  schuldeisers  niet correct  behandeld  zijn , want   zij ontvangen uit de  wsnp  ( denk ik )  een veel kleiner  bedrag dan het totaal bedrag wat  NU open staat, je  wilt  liever  die  3 jaar  ontlopen en bent  zo op n "slimme manier " van je  schulden af. Het  bedrag wat  de fam jou  leent  is  waarschijnlijk  makkelijk  af te lossen voor jou,en niet  zo hoog  als  je  schulden van NU.  Als je weer leent  ( familie )   zit  je  toch weer opnieuw   in de  schulden tijdens het  wsnp  traject...dit  mag toch  niet . We  moeten  allemaal  die  3  jaar   zien door te komen  dit is  toch ook  wettelijk zo geregeld? Nou  ja  , misschien begrijp ik t  niet...succes .
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 03, 2016, 09:02:50 PM
Beste smile,

Een schuldsanering kan op verschillende manieren tot stand komen, waaronder dus een saneringskrediet. Of ik dit saneringskrediet nu via de kredietbank regel (à +- 10%rente) of via mijn familie à 2,5% rente, is om het even. Dat is dus gewoon een normale gang van zaken en daar is niks vreemds aan.

Wanneer je dit topic in zijn geheel had doorgelezen, had je geweten dat dit een schuld is van 14 jaar terug, waar ik pas april vorig jaar op gewezen ben. Door omstandigheden in die tijd is mijn huis per executie verkocht. Het huis was echter van boven tot onder gerenoveerd en ik dacht daarom dat het de kosten wel zou dekken bij een executieverkoop. Vandaar dat ik er niet meer naar om heb gekeken, ik had wel wat anders aan mijn hoofd.

Daardoor kreeg ik er dus april vorig jaar een schuld bij van 43000 euro. Nu heb ik mijn zaakjes op orde, maar als alleenverdiener kan je natuurlijk begrijpen dat zo'n schuld problematisch is. Ik heb geprobeerd middels een royale afkoopsom tot overeenstemming te komen met de bank. Helaas hebben zij alle voorstellen geweigerd, die ik zonder problemen wel af kon lossen. Een hogere afkoopsom is niet mogelijk, omdat ik dan de schuld niet terug kan betalen zonder in de problemen te komen.

Mijn andere schuldeiser is de belastingdienst, i.v.m. terugbetalen toeslagen. Hier liepen al betalingsregelingen voor, die ik keurig netjes na kwam. Met de nieuwe schuld er bovenop, kom je dan dus al snel in de problemen en wordt het een uitzichtloze situatie.

Wanneer ik dus een bedrag leen van familie (dat ik in 5 jaar kan afbetalen in plaats van 3) om een afkoopsom te bewerkstelligen, is dat gewoon mogelijk. Het is dan een afsluiting van een schuldsaneringstraject en dus niet een lening tijdens het schuldsaneringstraject.

Ik heb mijn schuldeisers dus wel degelijk correct behandeld en zelfs bijna het tienvoudige aangeboden in vergelijking met een 3jarige schuldsanering. Dat aanbod is gedaan, berekend op mijn financiële draagkracht.

Je schaart ons onder de noemer "allemaal", maar elk schuldsaneringstraject heeft zijn eigen oplossingen en moet individueel bekeken worden per geval. Een schuldsanering is dus maatwerk en geen algemeen werk.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: Jiske on February 03, 2016, 09:53:31 PM
Lening schoonouders                    100,00    (nog 700 te gaan)

Huurtoeslag 2013                             28,00    (nog 325 te gaan)

Zorgtoeslag 2014                              20,00    ( nog 184 te gaan)

Huurtoeslag 2014                             45,00    (nog 1075 te gaan)

Huurtoeslag 2015                            20,00     (nog 368 te gaan)

Inkomstenbelasting                         50,00     (nog 126 te gaan, was een naheffing van 2014)

Gem. belasting+waterschap          42,36     (nog 211,80 te gaan)


Schoonouders valt dit jaar weg
Zorgtoeslag 2014 valt dit jaar weg
Naheffing IB 2014 valt dit jaar weg
Maakt samen E 170,00 pmnd wat weg gaat vallen en kun je in een paar maanden andere achterstanden betalen bijv. HT 2013/HT 2015
Met vakantiegeld 2015 kun je eventueel nog Gemeentelijke Belastingen/Waterschap 2014 betalen.
Dan gaan al die achterstanden al allemaal van je vaste lasten af pmd.


Huurtoslagen 2013/2014/2015, niet aanvallend bedoeld olliebollie maar als je verzamelinkomen mogelijk zal gaan veranderen, kun je dat aanpassen via mijn toeslagen en niet wachten tot er zo n hoge bedragen moeten worden terugbetaald.

Gem. belasting+waterschap          42,36     (nog 211,80 te gaan) , de nieuwe aanslag eind maart valt in de bus voordat deze betaald is, dus daar zal je schuld gaan oplopen.

De totstandkoming van de naheffing 2014 kan ik niet over oordelen, maar als ik zie wat je aan Huurtoeslag 2014 moet terugbetalen, dan moet je verzamelinkomen 2014 prakties boven het bedrag van de bovengrens inkomen voor Huurtoeslag zijn uitgekomen denk ik.

Voorschot Huurtoeslag 2015 wat je al op voorhand hebt moeten terugbetalen, is gebaseerd op verzamelinkomen van 2014, als je het meeste al hebt terugbetaald zul je daar dit jaar niet veel van merken, behalve mss in vermindering of wegvallen van voorschot Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2015.

PS. Ik heb me vannacht ingelezen in je topic, mooi en leerzaam. Goed bezig ollie bollie. ;)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 03, 2016, 10:13:05 PM
Die gemeentelijke belastingen komen elk jaar terug, Jiske. Dus die schaar ik onder de noemer "vaste lasten". De toeslagen heb ik allemaal verleden jaar al stop laten zetten, aangezien ik ze door overuren iedere keer moest terug betalen. Maar daar kwam ik dus pas te laat achter, terwijl ik verschillende malen heb gebeld met de belastingdienst daarover. Dat was ook geen onoverkomelijk probleem, maar dat werd het wel door de schuld van de executieverkoop.

Door betalingen aan het deurwaarderskantoor, kan ik mijn verplichting jegens de belastingdienst niet meer nakomen. Ik had een spaarpotje, waaruit ik de betalingen aan het deurwaarderskantoor heb gedaan. Maar dat is inmiddels uitgeput. Vandaar mijn pogingen om af te kopen, zodat ik de afkoopsom kon terugbetalen in 5 jaar tijd aan mijn familie. Dat zou goed te doen zijn geweest, maar zoals het nu gaat dus niet. Vandaar ook mijn gang naar schuldsanering.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: Jiske on February 04, 2016, 12:39:26 AM
Oke, ik wens je veel succes met het bereiken van je doel. 

Ik weet ook wel dat Gem. belastingen en Waterschap vaste lasten zijn, maar je hebt die van 2014 nog niet betaald en met de nieuwe aanslag van 2015 rond eind maart as., vermeerderd daar de schuld.

Maar toch moet ik @Smile ook even bijvallen.

Je hebt een tumulteus verleden met inbegrip van detentie en uitlevering naar het buitenland achter de rug.

Wat dat betreft schone lei uithuilen en opnieuw beginnen en daar ben je, als ik het hier zo lees hiermee goed bezig.  ;)

Ik denk dat @Smile waarschijnlijk bedoeld, dat je financiele verleden, nu aan de orde is en dat je daar ook een morele plicht in hebt. Dat je die schuld netjes probeert op te lossen is dus een soort plicht en de confrontatie, met die keuzes ooit gemaakt in je "roemruchte" verleden, is het laatste stuk dat je nog moet doorlopen.

Wat mij betreft mag je, de dingen regelen zoals je wilt, omdat je op legale manier dit probeert op te lossen, zolang je maar niet terugvalt en aan de goeie kant van de streep blijft.

Alleen het woord "anderen", in de posting van @Smile, daar heb ik moeite mee, want jouw verhaal is uniek, net zoals de verhalen van iedereen, iemand en niemand en de mensen die de moed bij elkaar hebben geraapt en het hier op te schrijven.

En uiteraard petje af voor sacredfour, met zijn geweldige hulp (als de hemel bestaat komt ie in de hemel en zo niet dan doet hij het voor Jan met de korte achternaam  ;) ), de info die je hier op het forum kunt vinden en de hartverwarmende steunbetuigingen van de forumleden.

Ik denk dat je je les wel geleerd hebt/aan het leren bent, maar net zoals ik ook vind en ook zelf niet zou moeten doen, achteraf praten daarover is gewoon een ezel in zijn kont kijken.

Heb je trouwens ook al gekeken bij de website van de Belastingdienst ivm onderhandse lening bij familielid en de mogelijke aftrekbaarheid daarvan?
Voor hetzelfde geld krijg/kreeg je hierdoor weer aftrek, dus een lager verzamelinkomen voor 2013/2014/2015 en krijg je mss weer Huurtoeslag en er zijn nog geen 5 jaar om, dus je kunt nog altijd een hernieuwde aangifte doen en een positieve herberekening Zorg- en Huurtoeslag krijgen.
Alle beetjes helpen. Tis maar een gedachte.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 04, 2016, 03:03:11 PM
Hi Jiske,

De gemeentelijke belastingen ben ik gewoon mee bij hoor. Die laat ik elk jaar gewoon in termijnen incasseren. Ik denk dat je een verouderde post bedoeld hebt, want ik loop nergens achter met betalen.

Ik meen dat ik nergens over achteraf praat. Wat is gebeurd is gebeurd. Het is nu eenmaal zo gelopen en ik maak me nergens druk om. Ik heb mijn straf uitgezeten, hoofdstuk afgesloten. Zo heb ik er altijd tegen aan gekeken.

Een onderhandse lening bij familie is alleen aftrekbaar, wanneer ik het geld had gebruikt voor een woning of restschuld. Dat was bij de vorige lening niet het geval. Die was namelijk voor het betalen van achterstallige premies van vgz. Die bleken namelijk door te lopen, vanaf het moment van uitlevering naar het buitenland. Dat je daar gewoon verzekerd bent via justitie, maakt dus niks uit. Net zoals in de Nederlandse gevangenis, wordt je zorgverzekering daar ook opgeschort. Nooit wat van gehoord, nooit van geweten, maar wanneer je dan eindelijk vrij komt, krijg je even 2900 euro om je oren, waar je niks aan kan of kon doen.

Overigens los ik nu alles netjes op een legale manier op. Ik heb zelfs de afgelopen 2,5 jaar geen verkeersboete meer gehad! :)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: Jiske on February 04, 2016, 05:30:23 PM
@olliebollie

ja ik zag dat mijn quote idd al wat ouder is, dus je bent al wat maandjes verder met alles.

Tuurlijk is dat hoofdstuk detentie afgesloten, maar financiele hoofdstuk uit die tijd dat, is bij lange na niet afgesloten en dat schreef ik omdat ik denk dat @Smile dat eigenlijk bedoelde.

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 04, 2016, 05:38:27 PM
Het financiële hoofdstuk stamt nog uit een tijd ver daarvoor. 14 jaar lang niks gehoord erover, dus ik wist niet eens dat ik een financieel verleden had, tot aflopen april... :-\
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on February 25, 2016, 02:24:01 PM
De volgende tegenvaller heeft zich inmiddels aangediend.... Mijn huidige tweede jaarcontract wordt niet omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, ondanks eerdere beloftes van de productiemanager. Doordat de fabriek van 5 naar 4 ploegen moet kunnen downgraden, is het aantal vaste contracten bereikt en val ik buiten de boot. Ze moeten flexibel blijven...

Niet echt een probleem, want door flink te solliciteren heb ik de banen voor het oprapen. Er zijn mij inmiddels al 8 banen aangeboden, met verschillende salarissen. Ik ga echter voor de baan die het beste bij me past en met de beste vooruitzichten. Er zit er eentje bij, die iets minder goed verdient, maar wel het beste bij me past, zowel qua werkzaamheden als het andere personeel en de baas.

De baas daar is op de hoogte van mijn schuldenproblematiek en maakte daar geen probleem van. Eigenlijk is het ontslag weer een aanzet geweest tot een leukere baan, dus mag ik mijn vorige baas wel bedanken voor zijn achterbakse streek. Wel kan ik bij mijn huidige baan weer terugkomen na 6 maanden, via het uitzendbureau, maar voor die eer heb ik bedankt! ;D

De baan die ik nu op het oog heb, wordt al binnen 3 maanden omgezet naar een vast contract bij gebleken geschiktheid. Daarmee heb ik dan weer een stabiel inkomen om de WSNP te doen slagen. Kortom, niks aan het handje en eigenlijk ben ik er blij mee. :)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: Chrissie on February 25, 2016, 02:53:13 PM
Goed bezig geweest mooi om te lezen, gefeliciteerd!
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 11, 2016, 10:21:48 AM
Goedemorgen beste mensen,

Het is even stil geweest, aangezien ik bezig was met het minnelijke traject en de gang naar de Wsnp. Daar er iemand van Vesting Finance (ook een goedemorgen toegewenst en nog hartelijk bedankt voor het dwingen tot toetreding in de WSNP), was het even stil hier.

Inmiddels ben ik een paar banen verder en heb nu een baan in 5ploegendienst. De vorige banen heb ik verruild voor betere banen, aangezien ik geen oproepkracht ben, niet onderbetaald wil worden en al helemaal niet voorgelogen wil worden.

Het minnelijk traject heb ik in iets minder dan 4 maanden doorlopen en heb daarmee het record in mijn woonplaats. Afgelopen week stond ik voor de rechter voor een dwangakkoord met aansluitend toelating tot de WSNP. Dat is mij dan ook toegewezen en sinds een week zit ik dus in de WSNP.

Vesting Finance wilde nergens mee akkoord gaan, zelfs tegen het advies van het deurwaarderskantoor in. In totaal zijn er 3 afkoopsommen aangeboden, oplopend van 8.500 euro naar 10.000 euro en de laatste was 11.380 euro. Dat lijken mij toch royale afkoopsommen, als je bedenkt dat ik alleenverdiener ben en mijn vriendin niet kan werken. En daarbij komt nog, dat ze met deze schuld helemaal niets te maken heeft.

Dus in plaats van een afkoopsom te accepteren gaat Vesting Finance liever voor de optie om helemaal niets te krijgen. De logica daarvan ontgaat mij helemaal, maar het is nu eenmaal zo. Want dat ze helemaal niets gaan krijgen, is de harde realiteit. Het bedrag wat opgespaard zal worden, zal gebruikt moeten worden om de bewindvoerder te betalen, waarna er niets meer over is voor Vesting Finance. Overigens waren ze niet eens bij de rechtszaak aanwezig....

Deze week komt de toegewezen bewindvoerder op huisbezoek. Alle gevraagde papieren liggen al klaar voor haar. Verder heb ik geen budgetbeheer en hoef ik alleen geld af te dragen boven mijn VTLB. De rest kan ik allemaal zelf beheren, waar ik erg dankbaar voor ben, met het oog op de slechte ervaringen hier ivm budgetbeheer/beschermingsbewind.

Nu nog die 3 jaar uitzingen en dan ben ik helemaal schuldenvrij!

Met vriendelijke groet,

Ollie Bollie
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: Katniss on July 11, 2016, 11:43:02 AM
Fijn om te lezen dat er licht is voor jou aan het einde van de tunnel. Natuurlijk is het erg jammer dat het zo moet gaan. Ik blijf het apart vinden dat bedrijven als de SNS-bank blijkbaar ervoor kiezen om iemand de WSNP in te jagen en niet te kijken naar een werkelijke rechtvaardige en menselijke oplossing. Helaas heb ik diezelfde ervaring met de SNS-bank.

Ik hoop voor jou dat het traject voorspoedig verloopt en dat je over 3 jaar dit hoofdstuk kunt afsluiten.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 11, 2016, 12:27:47 PM
De gang van zaken bij Vesting Finance heeft mij ook zeer verbaasd. De ronduit onbeschofte toon tijdens een telefonisch gesprek, het resoluut afwijzen van elke goed onderbouwde afkoopsom en de mededeling dat ik dan maar WSNP aan moest vragen, waar ik toch niet in zou toegelaten worden. Althans, dat dacht de medewerkster van Vesting Finance...

De Snsbank heb ik eveneens geïnformeerd over het laakbare handelen van hun vertegenwoordiger in de persoon van Vesting Finance, maar die gaven aan, dat zij de zienswijze van Vesting Finance wilden volgen, ongeacht de negatieve gevolgen.

Verschillende malen heb ik hun er op geattendeerd dat hun handelen zou eindigen in een aanvraag schuldsanering, waardoor zij nagenoeg niets zouden krijgen. Mijn familie staat nog steeds open om de schuldsanering af te kopen, maar ik vermoed dat dat geen soelaas zal bieden, gezien hun eerdere houding. Wat ik begrepen heb, is dat je 1 x tijdens de WSNP je schuldeisers nogmaals een afkoopsom mag aanbieden tegen finale kwijting. Door het onbeschofte en stompzinnige gedrag van Vesting Finance, denk ik echter dat ik mezelf de moeite kan besparen....

Heb jij dat wel geprobeerd, Katniss?
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: Katniss on July 11, 2016, 01:02:34 PM
Ik probeer nu al maanden te onderhandelen met de SNS-bank over een afkoopsom. Helaas wijzen ze al mijn voorstellen af, ze vinden het te weinig.

Mijn ex-partner heeft een eigen bedrijf, een veel hoger inkomen dan ik en heeft het wel voorelkaar gekregen om tot een overeenkomst te komen. Het lijkt er dus op dat als je een eigen bedrijf hebt, dat ze dan heel snel akkoord gaan.

Helaas werk ik in loondienst. SNS-bank is ervan overtuigd dat ze bij mij een bedrag van ongeveer € 60.000,- kunnen vangen (onze restschuld is € 143.000,-). Dit ondanks dat ik al meerdere malen met bewijsstukken heb onderbouwd dat dit onzin is. Ik heb daarom de eerste gesprekken bij de schuldhulpverlener gehad. Zoals het er naar uitziet zal het minnelijk traject falen, vanwege de houding van de SNS-bank. Uiteindelijk betekent dit dat de SNS-bank minder zal gaan krijgen dan de voorstellen die ik heb gedaan. Het lijkt erop dat ze bij de bank niet kunnen rekenen en eigenlijk er alleen maar op uit zijn om mensen zoals jij en ik te straffen door ons de WSNP in te dwingen. In hun jaarverslag staat dat ze willen bankieren met een menselijke maat. Als ik jouw verhaal zo lees en mijn eigen situatie ken, dan weet ik dat dit totale onzin is, of dat jij en ik niet als mensen worden gezien.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 11, 2016, 01:29:37 PM
Helaas (of misschien wel gelukkig) kan ik je nu uit eigen ervaring verzekeren, dat onderhandelen met snsbank geen nut heeft. Ze sturen gewoon af op WSNP, inderdaad misschien vanuit het oogpunt om je een lesje te leren. Maar ondertussen verwachten ze wel tot het ingaan van dat traject, dat je maandelijkse betalingen doet. Dat geld kan je als verloren beschouwen, aangezien ze toch nergens mee akkoord gaan.
 
Het aanvragen van het minnelijk traject en WSNP is het beste wat ik heb kunnen doen, aangezien er met de snsbank geen land te bezeilen is. De hulpverleenster van de schuldsanering heeft direct korte metten gemaakt met de belachelijke eisen van de SNSbank en alle betalingen stopgezet. Zelfs na het aanbrengen van alle bewijzen en pogingen tot afkoopsommen, ging de snsbank nergens mee akkoord. Tja, nu krijgen ze niets meer....
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: Katniss on July 11, 2016, 02:01:39 PM
Daar was ik al bang, daarom heb ik mij ook bij de schuldhulpverlening gemeld. Ik ga ervan uit dat het ook voor mij uiteindelijk WSNP wordt, dan is er gelukkig wel uitzicht op een einde. Ze snijden iedere keer zichzelf in hun vingers. Ongelofelijk dat deze bank nog bestaat, met het beleid dat zij voeren.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: chapter on July 11, 2016, 03:16:18 PM
Waarom ging rechter niet mee in een dwangakkoord maar ging over naar wsnp verzoek? Gefeliciteerd met je toelating. Nu aftellen want tijd vliegt voorbij vond ik.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: burningspirit on July 11, 2016, 04:30:54 PM
Jongens jongens toch!Julie hebben het hier over de SNS bank, maar ik kan jullie verzekeren dat het bij ING hetzelfde is.
Gefeliciteerd Ollie Bollie met je toelating tot de WSNP. Wij zijn nu het eerste half jaar door en ik kan zeggen: het vliegt voorbij en de ruimte is groter dan in de tijd dat er nog nikst geregeld was. Zelfs de postblokkade vind ik positief: ik krijg bijna geen post meer en eens in de week keurig alles van de bewindvoerder via de post in mijn brievenbus. Vandaag de vervangende bwv (onze eigen is ziek) gevraagd hoe ze de afdracht berekenen, omdat mijn berekening zo'n 30 euro lager uitviel. Krijg van haar per mail : Sorry, u heeft helemaal gelijk, ik zal het teveel betaalde terugstorten. Zo kan het dus ook!
Maar even terugkomend op de banken en Vesting Finance, de rechtbank en de wsnp. Jullie suggereren dat deze partijen ons wellicht willen straffen. Maar daarmee veronderstel je een uitgedacht beleid. Ik geloof daar niks van. Ik kan niet in hun bedrijf meekijken, maar ik heb het sterke vermoeden dat het meer gemakzucht is en een vermijden van al te indringende vragen en/of onderzoeken naar de gang van zaken bij de banken. Opmerkingen als: "U zult waarschijnlijk toch niet in de WSNP worden toegelaten"zie ik meer als onnadenkendheid of wishful thinking. Whatever ook het voordeel voor een bank moge zijn, blijkbaar zal het ze worst wezen of er al dan niet geld binnen komt.
Maar buiten dat: wij mensen willen toch graag alles zelf in de hand houden en zijn vaak geen keien in loslaten. Maar... als je daar eenmaal overheen bent, is het heerlijk rustig!
Sterkte nog even, groet van BS
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 12, 2016, 12:22:41 AM
@ Katniss

Laat de schuldsanering het maar afhandelen, die zijn er zo klaar mee. Ben je direct van het gedonder af, want met de bank onderhandelen leidt toch nergens naar toe. Het interesseert ze helemaal niet. Als de bank om dreigt te vallen, dan kloppen ze toch even bij Rutte aan?

@ Chapter

De bank was veruit de grootste schuldeiser, vandaar dat het dwangakkoord werd afgewezen.

@ Burning spirit

Over de bewindvoering maak ik me geen zorgen. Alles boven het VTLB moet ik overmaken, de rest kan ik zelf beheren. Dat was in het minnelijk traject ook geen probleem, dus in de WSNP zal er niet veel voor me veranderen.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: gewoon on July 12, 2016, 12:27:28 AM
Ha Olie

Je hebt zo een geweldig icoon gekozen

Zowel de bank en FV hadden tot de laatste dag kans om hier onderuit te komen met een knapzak vol met duiten,  maar nee het word ergens anders sukkelen voor een schijntje.

Goed gedaan en gefeliciteerd.

O,  hadden de verkeerde  voor ogen en wie is de sukkel nu,  als je de laan op gaat met een lege stok over je schouders geslagen, zelfs zonder knapzak.En dan heb zij het nog niet eens over duiten gehad, gemiste mogelijkheid zeg maarTerrasje doen dan maar OlieTitle: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 12, 2016, 12:50:20 AM
Tsja, ik heb ze verschillende malen gewaarschuwd. Alleen namen ze me niet serieus.... Ik heb wel voor hetere vuren gestaan, dus als ze denken dat ik onder de indruk was van hun gedreig, hebben ze het mis hahaha En dan moet ik inderdaad zo lachen als op mijn icoontje!
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: chapter on July 12, 2016, 09:25:12 AM
De bank ligt niet wakker van die enkele euros. Gaan miljarden in om. Wij daarentegen wel  zou er geen energie meer insteken qua boosheid en frustratie. Nu 3 jaar aftellen en voor je het weet is het voorbij.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: Kiek on July 12, 2016, 09:45:43 AM
Niet het hele verhaal gelezen Ollie maar de laatste bladzijden wél.
Wat een sukkels bij de sns dat ze ze je de wsnp in geholpen hebben zodat ze zelf uiteindelijk niets krijgen.

Gefeliciteerd dat je aangenomen bent in de wsnp en veel succes!

Groeten, Kiek
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 12, 2016, 10:05:52 AM
Ik ben ook niet boos of gefrustreerd, eerder verbaasd. Wanneer ik dat zou zijn, geef ik anderen macht over mezelf....  :) Ik ben ze zelfs dankbaar! Op deze manier hoef ik geen 10.000 euro te lenen voor een afkoopsom en ben ik in 3 jaar klaar in plaats van 5 jaar. ;)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on July 14, 2016, 06:08:10 PM
Vandaag de bewindvoerder op huisbezoek gehad. Een hele aardige mevrouw, waar ik prima mee door een deur kan. Mijn vrij te laten bedrag is berekend op +- 1950 euro en daar kunnen we prima van rond komen.

Mijn vriendin zit niet in de schuldsanering en kan ook niet werken. De vraag was of zij ook een baan kon vinden, zodat de woonkosten gedeeld zouden kunnen worden. Die optie heb ik resoluut afgewezen, ten eerste omdat zij niet kan werken en ten tweede omdat zij niks te maken heeft met deze schuld. Gelukkig zij de bewindvoerder zelf, dat zij mijn vriendin niet kon verplichten tot werken.

Wat ik wel vreemd vond, is dat zij zei, dat de bank de bkrnotering niet in hoeft te trekken na afloop van de schuldsanering en het verkrijgen van een schone lei. Is de bank niet verplicht om de notering om te zetten in "niet opeisbaar" bij bkr, wanneer ik een schone lei heb gekregen?

Ik mag gewoon mijn eigen geld beheren, zolang er maar geen nieuwe schulden ontstaan en ik haar van alle benodigde informatie voorzie. Nu nog 3 jaar volhouden en dan zijn we van alles af! Misschien heb ik makkelijk praten, maar ik vind het eigenlijk reuze meevallen. :)
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: chapter on July 15, 2016, 12:06:14 AM
ik vond het traject ook erg meevallen en moet straks meer gan rekenen als in de wsnp. had ruim 2200 vtlb en daarop nog de kgb. Daarnaast alle voordeeltjes van gemeente waar ik normaal geen recht op zou hebben en de belasting van gemeente etc. Ik heb uitgerekend dat ik er zo n 300-400 per maand op achteruit ga als ik uit wsnp ben ipv erin.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 24, 2019, 06:37:29 AM
En voila! Na iets meer dan 3 jaar schuldsanering en minnelijk traject ben ik schuldenvrij! Mijn bewindvoerder heeft de rechtbank verzocht om 4 juli een schone lei de te verlenen.

Na aftrek van het salaris van de bewindvoerder, blijft er iets meer dan 2000 euro over voor de bank. Chapeau Vesting Finance! Door jullie stupide onderhandelingstechniek hebben jullie meer dan 9000 euro misgelopen. Dat geeft misschien stof tot nadenken over de wijze waarop jullie (want ik weet dat jullie dit lezen) schuldenaren behandelen, die met een gedegen afkoopsom op de proppen komen.

In plaats van akkoord te gaan met een een afkoopsom van meer dan 11000 euro, sturen jullie liever iemand naar een financiële gevangenis voor de duur van 3 jaar. Met alle gevolgen van dien voor jullie opdrachtgevers. Ook de manier waarop jullie omgaan met schuldenaren, schreeuwen aan de telefoon, dreigen met loonbeslag terwijl je aan het onderhandelen bent over een afkoopsom en resoluut afwijzen van meer dan redelijke afkoopsommen, gaat alle perken te buiten.

Anyway, de WSNP is mij reuze meegevallen door het aanpassen van budget. Voor de mensen die nu aan het begin staan van hun WSNP, wil ik dan ook zeggen dat het een verademing is. Wanneer je je budget aan past op het beschikbare geld voor die maand, is het goed te doen. Ik heb zelfs nog een buffer bij elkaar weten te sparen van 1100 euro tijdens de WSNP.

Hoe nu verder? Het budgetteren is een sport geworden en zal ik ook na de WSNP blijven doen. De BKRnotering blijft nog vijf jaar staan, maar ik hoop een hypotheekverstrekker te vinden, die verder kijkt dan alleen die notering. Ik heb een vast contract voor een modaal inkomen en wanneer ik hier binnen de komende 5 jaar geen hypotheek kan krijgen, verhuis ik naar België. Mijn werk ligt gelukkig op de grens met België en in België is er geen BKR.

Mocht je aan het begin staan van je WSNP en bang zijn voor wat er op je af gaat komen? Dat hoeft niet! Je krijgt geen telefoontjes of brieven meer van schuldeisers, je weet wat je maandelijks te besteden hebt en je weet dat er licht is aan het eind van de tunnel. De drie jaar WSNP zijn omgevlogen en er is geen moment geweest dat we geen eten in huis hadden.

Greetz,

Ollie Bollie

Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: jan on June 24, 2019, 08:03:47 AM
Gefeliciteerd en hieruit blijkt de WSNP een goed vangnet is.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: ollie bollie on June 24, 2019, 09:23:57 AM
Thanks! En inderdaad, de WSNP is een goede oplossing als je er met de bank niet meer uit komt.
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: Marjan12 on June 24, 2019, 03:13:47 PM
Welkom bij de club!!! Wat goed van jullie !
Title: Re: 43000 schuld na executieverkoop
Post by: chapter on July 06, 2019, 11:15:09 PM
gefeliciteerd ollie