Schulden Forum

Schuldhulpverlening => Vragen over schuldhulpverlening => Topic started by: Frummel84 on June 26, 2013, 09:48:18 AM

Title: Kinderbijslag
Post by: Frummel84 on June 26, 2013, 09:48:18 AM
Volgende week wordt de kinderbijslag uit betaald en nu heb ik gevraagd hoe het daarmee zit.

Antwoord was: De kinderbijslag wordt altijd in overleg met de heer *** overgemaakt. Hoeveel dat is, hangt af van de omstandigheden.

Ik was onder de indruk dat de kinderbijslag buiten de schuldenregeling ed valt, omdat het bedoelt is voor de kinderen.

Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Kaatje on June 26, 2013, 12:13:21 PM
Frummel, ik kan je geen tips/adviezen geven, maar lees wel net het volgende artikel op internet dat de kinderbijslag niet verhoogd gaat worden en dat het goedgekeurd is door de Eerste Kamer.
http://pleinplus.nl/-/geen-indexatie-kinderbijslag-per-1-juli-20-1
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Libra on June 26, 2013, 12:23:04 PM
Frummel, de Kinderbijslag valt NIET onder de schuldenregeling!

Een uitzondering geldt voor de kinderbijslag, die ingevolge het bepaalde in artikel 23, eerste lid, onder c AKW niet onder de schuldsanering valt.

Ik weet dus niet wie meneer *** is, maar met bovenstaand wetsartikel kun je dit dus aan je bewindvoerder vragen.

Sucess!!!
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: tuthola on June 26, 2013, 12:40:24 PM
Frummel de kinderbijslag valt inderdaad niet onder de schuldregeling  MAAR er moet dan geen achterstand zijn in de lopende vaste lasten of rekeningen die nog niet betaald zijn mogen ze daar dan wel van betalen en dan in mindering brengen op het totaal van de kinderbijslag....
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Libra on June 26, 2013, 01:09:37 PM
Frummel de kinderbijslag valt inderdaad niet onder de schuldregeling  MAAR er moet dan geen achterstand zijn in de lopende vaste lasten of rekeningen die nog niet betaald zijn mogen ze daar dan wel van betalen en dan in mindering brengen op het totaal van de kinderbijslag....

Heb je dit zelf meegemaakt Tuthola?
Ik kan dit namelijk nergens terugvinden, niet op de webpagina's van de bewindvoerders, noch op de officiële pagina's van de rechtbank en de overheid.
Overal wordt heel duidelijk gesteld dat er geen beslag op gelegd mag worden (zelfs niet door de overheid!) en dat het buiten de boedel valt.

En ik weet niet beter dan dat de Kinderbijslag kompleet buiten de afdrachtsbepaligen valt.
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Frummel84 on June 26, 2013, 03:41:03 PM
Bedankt allebeide. Ik heb de quote van Libra over artikel 23 meegestuurd in mijn reactie.

Ik hou wel in mijn achterhoofd wat Tuthola zegt, want je zult net zien dat we weer es pech hebben.

Edit: Heb net reactie gehad: 'Jullie zijn niet in de schuldsanering maar staan onder bewind.
Wij maken de kinderbijslag alleen over als dat budgettechnisch gezien mogelijk is.'

Volgens mij zitten we in de beginfase van schuldsanering. Bewindvoering moest aangevraagd worden van KBN en als we brieven van schuldeisers krijgen, gaan die naar de bewindvoerder. Ben ik nou zo blond?
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Buster on June 26, 2013, 04:26:26 PM
Frummel, nee de schuldsanering gaat lopen zodra er een akkoord in bereikt.

Betaal je de bewindvoering zelf?
Dan heb je mogelijk recht op ondersteuning hierbij van de gemeente.

aanvulling; Het budgetplan tijdens de schuldsanering gaat op basis van een VTLB.
Die is soms wat ruimer dan de beslagvrije voet.
Ik vermoed dat er nu een budget is van de beslagvrije voet en dat er ook kosten afgaan voor de bewindvoering.
Hoe dan ook blijft het raar, de KB zou buiten alles moeten vallen,... 
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Frummel84 on June 26, 2013, 05:08:13 PM
Ok. Ik weet even niet goed wat ik nu kan antwoorden aan de bewindvoerder.

Denk dat we hem zelf betalen ja. Wij hebben hem aangevraagd, dus zullen ook 'opdrachtgever' zijn lijkt mij?
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Buster on June 26, 2013, 07:32:44 PM
Frummel, als je hem zelf hebt aangevraagd, heb je dan van te voren geen gesprek gehad waarbij hij heeft uitgelegd wat het allemaal inhoud en hoe het in zijn werk gaat?

Als je leeft van een minimum inkomen kun je een aanvraag doen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten, bij het WMO loket. Of als je een PGB hebt kan dat daarvan betaald worden.
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Frummel84 on June 26, 2013, 10:07:25 PM
Nee, geen gesprek. Werkwijze staat wel op internet. Hij kwam, we tekenden formulieren en zouden later bespreken. Hij was ons aangeraden door de voedselbank hier.

Ik begin te denken dat we misschien een grote fout hebben gemaakt en dat ik er steeds minder en minder van begrijp.
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: tuthola on June 27, 2013, 10:57:13 AM
Nog even terugkomend op de kinderbijslag....die hoort inderdaad wettelijk gezien niet onder de schuld sanering maar heb her en der gelezen(op internet) dat als er achterstand is op de lopende vaste lasten dat ze de kinderbijslag dan wel gebruiken om dit in te halen heb je geen achterstanden dan heb je recht op het gehele bedrag.
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Libra on June 27, 2013, 02:12:08 PM
Nog even terugkomend op de kinderbijslag....die hoort inderdaad wettelijk gezien niet onder de schuld sanering maar heb her en der gelezen(op internet) dat als er achterstand is op de lopende vaste lasten dat ze de kinderbijslag dan wel gebruiken om dit in te halen heb je geen achterstanden dan heb je recht op het gehele bedrag.

Ik begrijp dat je dat zou denken, want toen ik gisteren op het internet ging zoeken, leek het daar in eerste instantie ook op. Er stonden fragmenten achter elkaar "geplakt" waardoor je dat zou kunnen denken.

Als je dan verder klikte en het hele artikel of bericht las, kwam je er al heel snel achter dat dat stukje tekst over de achterstanden en of schulden betrekking hadden op hele andere zaken.

De Kinderbijslag valt te allen tijde buiten welk beslag dan ook!
Zelfs de overheid (bijvoorbeeld de Belastingdienst) komt hier niet aan en laat dit buiten beschouwing.

Dus Frummel, gewapend met de informatie die je nu hebt, heb je er goed aan gedaan om deze vraag aan je bewindvoerder te stellen.
Want zelfs als je onder bewindvoering staat, mag de Kinderbijslag niet gebruikt worden om andere schulden en/of achterstanden mee te voldoen!
En je hebt het bijbehorende wetsartikel om jouw bezwaar te ondersteunen.
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: monique1969 on July 07, 2016, 01:27:49 AM
de kinderbijslag is volgens de wet artikel 23 niet vatbaar voor beslag
is onvreemdbaar (niet overdraagbaar aan een ander) en is louter en alleen bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten van de zorg voor het kind dus ook al sta je onder beschermingsbewind moet jou bewindvoerder je het gehele bedrag aan jou uitbetalen


http://www.wetboek-online.nl/wet/Algemene%20Kinderbijslagwet/23.html

Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Chrissie on July 07, 2016, 07:49:50 AM
Monique, dit klopt niet helemaal ga iets citeren van een ander forum want daar kwam kinderbijslag ook al aan orde zet het er straks neer.
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Chrissie on July 07, 2016, 08:00:35 AM
Citaat van Carol van het collega hotforum schulden.

Ja, kinderbijslag is voor de kinderen en daar mag geen beslag op worden gelegd.

Echter.....

Kinderbijslag is een voorziening vanuit de overheid om te kunnen voorzien in de kosten voor de kinderen.

Daar kan dus ook een gedeelte van de noodzakelijke VASTE LASTEN  betaald worden als dat de veiligheid van het kind waarborgt.
Denk hierbij aan: huur/hypotheek, gas, water, licht en zorgverzekering.

hoop dat dit het iets duidelijker maakt.
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Chrissie on July 07, 2016, 09:10:58 AM
Dan nog even een ander citaat van het collega forum hotforum schulden: Maickel.

Echt veel mensen halen dit ( zo merk ik hier vaak) door elkaar met het beslagrecht of het insolventierecht.
Enerzijds wel logisch doordat veel mensen ook  "de soorten" bewindvoerders door elkaar halen.

Kinderbijslag is inderdaad vrij van beslag. WSNP en schuldsaneringen volgen dit zodat ook de kinderbijslag mag worden behouden.
Echter heb je een beschermingsbewindvoerder of een budgetbeheerder dan moet je er vanuit gaan dat deze mensen jouw "portemonnee" beheren en uitmaken waar jouw geld aan besteedt wordt: dus ook kinderbijslag en de rest van de toeslagen.
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Smile on July 07, 2016, 12:06:34 PM
andere vraag :  ik lees wel eens  dat de  bewindvoerder  een potje  onvoorziene uitgaven  maakt , is  dat alleen  voor  beschermings bewind of  doet een bewindvoerder  van de  wsnp dit ook ?
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: Chrissie on July 07, 2016, 12:12:26 PM
Volgens mij doet iedere bewindvoerder dit Smile.  Hoor en lees tenminste niets anders.
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: chapter on July 07, 2016, 02:43:59 PM
idd voor beslag maar een bewindvoerder is de baas van je portomonee omdat degeneen dat om welke reden dan ook niet zelf kan. Idd als tegemoetkoming in kosten dus ook om je huur te betalen etc. Als je zelf je inkomen beheert gaat er ook geregeld een deel van kinderbijslag naar rekeningen

de kinderbijslag is volgens de wet artikel 23 niet vatbaar voor beslag
is onvreemdbaar (niet overdraagbaar aan een ander) en is louter en alleen bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten van de zorg voor het kind dus ook al sta je onder beschermingsbewind moet jou bewindvoerder je het gehele bedrag aan jou uitbetalen


http://www.wetboek-online.nl/wet/Algemene%20Kinderbijslagwet/23.html
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: chapter on July 07, 2016, 02:46:59 PM
nee de wsnp bewindvoerder doet dit niet. Die houd boedel pot bij voor schuldeisers en heeft niet ook nog potje voor jou. in je vtlb zit 5% voor onvoorzien. Dat zul je dus zelf moeten reserveren. Een budgetbeheerder doet dat wel en zijn er ook fictieve potjes waar geld voor gemeentebelasting ingaan, eigen risico zorgverzekering etc

andere vraag :  ik lees wel eens  dat de  bewindvoerder  een potje  onvoorziene uitgaven  maakt , is  dat alleen  voor  beschermings bewind of  doet een bewindvoerder  van de  wsnp dit ook ?
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: chapter on July 07, 2016, 05:07:46 PM
Boek 1. Personen- en familierecht
Titel 19. Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen
Artikel 438 1. Tijdens het bewind komt het beheer over de onder bewind staande goederen niet toe aan de rechthebbende maar aan de bewindvoerder. 2. Tijdens het bewind kan de rechthebbende slechts met medewerking van de bewindvoerder of, indien deze weigerachtig is, met machtiging van de kantonrechter over de onder het bewind staande goederen beschikken.
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: chapter on July 07, 2016, 05:09:47 PM
SVB Beleidsregels
Print
AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS
Betaling
Betaling aan een derde (SB1085)
Op basis van een machtiging van de gerechtigde kan de uitkering worden overgemaakt op een bank- of girorekening van een ander dan van hemzelf.

Bij beslagleggingen en bij machtigingen tot betaling van een deel van de uitkering aan een ander uitvoeringsorgaan is gesplitste betaling van de uitkering mogelijk. De SVB heeft echter het beleid dat machtigingen om een deel van een uitkering aan een andersoortige derde te betalen niet worden gehonoreerd. Hetzelfde geldt met betrekking tot cessie-constructies waarmee deurwaarders soms trachten een deelbetaling van een pensioen of uitkering te verkrijgen. In geval van cessie of van machtiging tot uitbetaling aan een andere persoon of instelling geeft de SVB hieraan alleen gevolg indien het de betaling van de gehele uitkering (inclusief de eventuele toeslag en de vakantie-uitkering) betreft. De SVB baseert deze beleidslijn op het uitgangspunt dat de administratie van de SVB niet onnodig mag worden verzwaard bij de betaling van uitkeringen en pensioenen. De SVB maakt een uitzondering op deze beleidslijn als blijkens interventie van een bijstandsmaatschappelijk werk(st)er of een erkende schuldhulpverlener de vaste en maandelijkse betalingen ten behoeve van de meest primaire levensbehoeften zoals, huur, gas, elektra, water en zorgverzekeringspremie structureel problematisch verlopen. In dat geval betaalt de SVB op verzoek van de gerechtigde de crediteur rechtstreeks door middel van een gesplitste betaling.

Op basis van artikel 26, tweede lid AOW kan een machtiging tot uitbetaling van het pensioen aan een ander door de gerechtigde worden ingetrokken. Aan deze intrekking zal gehoor worden gegeven met ingang van de in artikel 19, vierde lid AOW bepaalde maand. Voor de MKOB is dit geregeld in artikel 10, tweede lid respectievelijk artikel 5, zevende lid. Deze artikelen van de MKOB zijn op grond van artikel 6, eerste lid Regeling niet-KOB-gerechtigden van overeenkomstige toepassing op de Regeling niet-KOB-gerechtigden. In de Anw en de Remigratiewet is niet expliciet de mogelijkheid tot verlening dan wel intrekking van een machtiging tot betaling aan een ander dan de rechthebbende opgenomen. Ook in dit geval gaat de SVB er echter van uit dat een machtiging kan worden verleend en ingetrokken.

Ook een kinderbijslaggerechtigde kan de SVB machtigen de hem toekomende kinderbijslag aan een ander dan hemzelf over te maken. Ook een dergelijke machtiging kan weer door de gerechtigde worden ingetrokken (artikel 23, tweede lid AKW). Indien recht op kinderbijslag voor meerdere kinderen bestaat, kan de betaling voor elk der kinderen apart worden verricht.

Van de bevoegdheid van artikel 49, eerste lid Anw en artikel 21 AKW maakt de SVB bijvoorbeeld gebruik indien blijkt - na een zorgvuldig onderzoek naar aanleiding van een extern signaal, eventueel na het horen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen -, dat de wezenuitkering of de kinderbijslag evident niet ten goede komt aan het kind ten behoeve waarvan de kinderbijslag of waaraan de wezenuitkering is toegekend.

Indien de gerechtigde handelingsonbekwaam is of onder bewind is gesteld wordt de betaling op grond van het BW aan de curator of bewindvoerder gedaan.
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: monique1969 on July 08, 2016, 01:22:16 AM
zelfs als je failliet bent verklaard  of in de WSNP zit mag en kan je kinderbijslag NIET gebruikt worden voor een ander doel dan te voorzien in de kosten van het kind
Het is executoriaal en conservatoir niet vatbaar voor beslag en is onvervreemdbaar niet verpandbaar niet beleenbaar en  elk beding strijdig met enige bepaling van deze wet is nietig

je vakantiegeld is een ander verhaal dit mag wel gebruikt worden om bv een huurschuld mee in te lossen
maar ook als je 11 voorgaande maanden onder je beslagvrije voet heb geleefd is je vakantiegeld ook NIET vatbaar voor beslag
Title: Re: Kinderbijslag
Post by: chapter on July 08, 2016, 03:22:23 AM
Het is niet vatbaar voor beslag daar zijn we het eens maar bewindvoerder bepaald met beschermingsbewind. En niet de klant. Als deze het wil reserveren oid kun je op je kop staan. Svb keert niet voor niets als ze het weten uit op beheer rekening. Wsnp staat daar totaal los van want veel in wsnp beheren eigen vtlb en hebben niets van doen met een beschermingsbewindvoerder.