Schulden Forum

Betalingsproblemen => Hypotheken, Huur en Wonen => Topic started by: sacredfour on January 11, 2012, 10:25:59 PM

Title: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on January 11, 2012, 10:25:59 PM
Mijn rentevaste periode van 6 jaar is afgelopen. De bank heeft nu een
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on January 11, 2012, 10:31:16 PM
Ik vind het steeds geweldig om te lezen hoe je het aanpakt.

Leer er ook weer een hoop van ;)
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on January 12, 2012, 04:52:43 PM
De bank is niet bereid om een nieuwe overeenkomst te maken i.v.m. de nieuwe rentevaste periode.
Shit! Weer een nieuwe rechtszaak!
Er staat nergens in de Alg. voorwaarden of in de Hypotheekakte dat dit voorstel wat hun doen bindend is.
Wat ze nu gaan doen is gewoon de hoge rente van 5,9% in rekening brengen.
Misschien is dit al genoeg om de overeenkomst te ontbinden! IK vind trouwens dat ik in 6 jaar al genoeg betaald heb en dat het huis nu van mij moet zijn.
Maar ja welke gek gaat nou een gevecht aan met de the almighty banks?

@ buster
Het gevecht met de machtigen loopt niet altijd goed af. Ik zal dan ook eerlijk berichten over de afloop hiervan.
Kan wel enkele jaren duren. :o :o ;D
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on January 12, 2012, 05:42:29 PM
Dan heb ik wel een praktische vraag; hoeveel kost je dat dan,.. zo'n procedure. Kan me voorstellen dat het niet gratis is, naar de rechter gaan.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Bloem2 on January 12, 2012, 08:43:25 PM
Sacredfour, je wist toch zeker wel dat je rentevaste periode afliep? Heb je niet je voelsprieten bij andere banken uitgegooid?
Ik zou eerst de jurisprudentie nazien, voordat je een rechtzaak aanspant, denk dat je niet de eerste bent die er zo over denkt. Een juridisch traject kost je ook klauwen met geld.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: jan on January 12, 2012, 08:47:41 PM
Ik kan me voorstellen dat een bedrijf jou af wil kopen,
om af te zijn van al die vervelende brieven,
waar ze geen antwoord op hebben.

Ga zo door ;D
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on January 13, 2012, 07:31:28 PM
@ bloem2004
Quote
Sacredfour, je wist toch zeker wel dat je rentevaste periode afliep? Heb je niet je voelsprieten bij andere banken uitgegooid?
Overstappen kost geld, afkooppremie enz. Het tweede probleem is dat geen bank mij wil!
Ik sta op de allerzwartste lijst die ze hebben!  :o  En ik moet het doen met een uitkering.
Dat geeft wel weer recht op rechtshulp. ;D
Het interesseert mij niet zo zeer dat ik de zaak moet winnen. Het belangrijkste is voorlopig dat de bank zijn recht op executie verliest, zolang er een rechtszaak loopt.
Als ik het dan door kan laten gaan tot in hoger beroep
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on January 13, 2012, 07:51:41 PM
@buster Met een prodeo advokaat zal het wel meevallen
Het gaat niet over winnen of verliezen. Het gaat over je zelfwaarde. Iedereen is gelijk.
Of het nou een bank is of de overheid, als je iedereen ziet als gelijkwaardige partners, dan verandert de wereld. Als die
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on February 25, 2012, 10:19:26 AM
Ik heb al een paar weken niks van de bank gehoord , behalve dan dat ze mij twee keer gebelt hebben.  
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on March 01, 2012, 05:25:03 PM
Vervolg
Nu heeft de bank zonder mijn toestemming toch 5,8% rente in rekening gebracht en mijn hypotheek is plots 210 euro duurder geworden, de boeven!
Vandaar deze brief:
<> Bank
Postbus <.
<>

Uw referentie: <>                                                                       <>  1-3-12
Betreft hypotheek <.


Beste<>,

In mijn brief van 30-1-12 heb ik een verzoek gedaan aan u voor duidelijkheid omtrent de contractuele verplichtingen i.v.m. de nieuwe hypotheekrente .
 
Nu u niet heeft gereageerd,  kan ik dan ook niets anders dan dit zien  dat zo een overeenkomst niet bestaat tussen mij en de bank. Het is daarom van belang dat de <> bank mij ziet als gelijkwaardige partner in een eventuele  nieuwe  onderhandeling over het vervolg van deze lening met hypotheekrecht en zijn afbetaling.

Om meer duidelijkheid te krijgen in de huidige situatie m.b.t. de hypotheek heb ik een schriftelijk verzoek gedaan aan u voor een rekening van de <> Bank voor het totaal bedrag van een eventuele directe aflossing.  Naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve verwijs. (zie bijlage)

Ook doe ik hierbij een verzoek aan <> Bank om duidelijkheid te verschaffen over de rechtspositie van de bank over deze lening. Heeft de bank alleen een serviceovereenkomst en is er sprake van verpanding of is <> Bank nog steeds de legale eigenaar van de lening met  hypotheekrecht?
Deze vraag  gaat over het hele traject van de securitisatie (omwisseling van leningen in effecten)

Deze vraag rijst omdat ik alleen kan onderhandelen met de rechtmatige eigenaar van deze hypotheek.
Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

Mocht ik binnen 14 dagen niks van u vernemen dan zal ik mijn betalingen opschorten met een beroep op bovenvermeld artikel.

Een verklaring hierover wordt door mij wel gezien als een verklaring van een van zijn bestuurders  of gemachtigde van <> Bank.  In geval van conflict in rechte,  zal ik mij beroepen op 3:61 lid 2 BW.

Bij een valse verklaring zal ik aansturen op vervolging door fraude.

Het niet, of niet juist verstekken van gegevens is in strijd met de richtcode financi
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Bloem2 on March 01, 2012, 05:49:44 PM
 ::)

Lekker ding ben je
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on March 26, 2012, 03:32:04 PM

Als antwoord op mijn brief kreeg ik een klachtenformulier toegestuurd!
Dit is dan mijn vervolg brief:


<> Bank
Postbus <.
<>

Uw referentie: <>                                                                       <>  13-3-12
Betreft hypotheek <>


Beste <>,

Ik dank u voor u brief van <>
Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat ik niet veel voel voor een afspraak met mevrouw <>.
Ik heb in mijn vorig gesprek met haar aangegeven dat ik wilde onderhandelen over de hypotheekrente. Als er bij voorbaat uitgegaan wordt dat de <> bank ten alle tijden de superieure partner is in de onderhandelingen,  hebben deze onderhandelingen voor mij weinig zin.
De <> bank heeft al niet zijn beste kant laten zien door geld van mijn rekening te halen voor de hypotheek voordat er een nieuwe overeenkomst was. Ik eis dan ook dat de <> bank dit geld onmiddellijk terugstort.  
Denkt de <> bank dat zij de overeenkomst voor een nieuwe rente eenzijdig kan maken en uitvoeren dat zou ik graag van u de contractuele verplichting in de hypotheekakte of de algemene voorwaarden willen zien die dit mogelijk maken.

Verklaring van aanvaarding onder voorwaarde.

Ik  verklaar,  zo goed als dit mogelijk is, met al mijn kennis en beperkingen als mens van vlees en bloed, zo help me God, met God als mijn getuige, dat ik u dit meedeel om tot een vreedzame oplossing te komen in deze zaak.
Ik  beloof  geen ondeugdelijkheid in beloftes en overeenkomsten .

Met eergevoel, en respect voor de waarheid zou ik samen met u deze zaak  willen afhandelen.  

Als ik de vordering van de <> bank met de bovengenoemde referentie schuldig ben  aan de <> bank dan zou ik  graag met mijn betalingen willen doorgaan als een wettelijke verplichting tussen ons dat verlangt,  en zodra er duidelijkheid is hierover.

Ik zou  graag de volgende documenten die deze verplichting aan de <> bank bevestigen, van u willen ontvangen.
1 Een rekening (geen bankafschrift) waarin staat vermeld:  alle schulden en tegoeden m.b.t. deze hypotheek, ondertekend   door een van de bank,s  bestuurders of gemachtigden.

2 Bewijs dat de <> bank nog steeds de wettige eigenaar is van de vordering, en er geen securitisatie  heeft plaatsgevonden  (het omzetten van  leningen in effecten)
 Alleen  uw bezit van het originele financi
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on March 26, 2012, 03:43:39 PM
Hij is weer goed!  ;D
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on March 26, 2012, 03:54:44 PM
Al heel snel antwoord op deze brief gehad.
De brief zou doorverwezen worden naar een andere afdeling (juridische???), en ze hadden 4 ??? weken nodig om een antwoord te geven.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on March 26, 2012, 04:31:24 PM
Zeg,.. waarom werk je eigenlijk niet bij het Juridisch loket ofzo,...
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on March 26, 2012, 05:55:53 PM
   @ Buster
waarom werk jij niet bij de schuldhulpverlening?

Alles wat ik doe is nog heel erg "buiten het boekje".
Ik denk niet dat een juridisch adviesbureau hier al klaar voor is.
Voorlopig hou ik me dan ook nog alleen bij advies op dit forum, voor mensen met problemen met
banken, incassobureaus en de overheid.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on March 26, 2012, 06:00:18 PM
Working on it!  ;)

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 02, 2012, 04:49:57 PM
Net de man van de bank aan de telefoon gehad. Klachtenafdeling.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: gewoon on April 02, 2012, 06:46:53 PM
Hoi Sacredfour

Wil graag zeggen dat ik het zo geweldig vindt wat jij doet, je bent een voortrekker naar vrijheid voor velen.

( Een president scheppen) of zo iets, je weet vast wel hoe je dat foutloos schrijft, als jou wat kan lukken ligt dan open, voor ieder.

Gewoon
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 02, 2012, 11:48:38 PM
Gewoon,
Ik ben al gewaarschuwd dat , ook al heb ik gelijk, rechters in het voordeel van de bank zullen oordelen. In Amerika zijn velen mij al voorgegaan. Het komt er dan niet meer op aan wie gelijk heeft. Rechters kunnen of willen niet geloven dat een instelling zoals een bank, iets illegaals zou kunnen doen, en ook al zouden ze iets illegaals hebben gedaan, begrijpen de rechters ook niet helemaal goed hoe het financi
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 18, 2012, 09:46:23 AM
Nieuwe reactie van de bank.
Nu maar hopen dat deze afdeling er wat van snapt!
Waarom noemen ze dit een klacht? Ik vraag voor informatie!


<>   Bank
De heer<>   SNS Klachtenmanagement
   
   
Onze referentie <>   Datum 16 april 2012
Onderwerp   Ontvangstbevestiging beroepszaak
Beste heer <>,
Vandaag hebben we uw beroepszaak ontvangen. Uw klacht is eerder behandeld door een medewerker van <> Klachtenmanagement, afdeling Klachten. U geeft aan dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. De afdeling Beroepszaken zal de eerder gegeven reactie bekijken en beoordeelt uw klacht opnieuw.
Deze brief is uitsluitend een bericht van ontvangst. Wij streven ernaar om binnen 4 weken na dagtekening van deze brief een inhoudelijke reactie te geven.

Met vriendelijke groet, <> Bank
<> Klachtenmanagement Beroepszaken
o
<> Bank N.V., gevestigd te <>

Ik weet nu al dat zij nooit inhoudelijk op mijn brief zullen ingaan.
Ik verwacht nu zoiets als: Wij hebben u klacht ongegrond verklaard ???
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on April 18, 2012, 10:26:52 AM
Whahaha, welkom in de wondere wereld die klacht heet,..
Ik heb ooit eens een klacht ingediend bij het UWV dat door het niet communiceren van diverse afdelingen mijn inkomen werd vertraagd met maar liefst 3 maanden.

Ik ben toen door elke afdeling apart benaderd dat ze het zo betreurde bla bla bla,..
10 brieven, voor 1 klacht, vond he ZO'N zonde van de postzegels,...
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 18, 2012, 01:32:06 PM
Buster, ja dat klopt, totaal nutteloos. Uiteindelijk komt er van de bank een brief dat de klacht afgewezen is en dat de enigste optie de Banken ombudsman is. Het is daarom aan te raden om duidelijk te maken in je brief dat het geen klacht is. Zet boven je brief: DIT IS GEEN KLACHT In mij geval vraag ik informatie. Je kan ook boven je brief zetten: INGEBREKESTELLING De kans is dan groter dat ze inhoudelijk reageren.

Ik heb geleerd dat als je het ergens niet mee eens bent, je niet moet gaan zitten klagen. Je wordt dan behandelt alsof jij een onderdeel ben van het sisteem waar je over klaagt. Je moet er buiten gaan staan. Het enigste waar je je aan bind is het contract, de overeenkomst. Je hebt je natuurlijk ook verbonden aan de Alg. voorwaarden in zover deze van toepassing zijn en niet op de grijze of zwarte lijst staan. Het enigste wat dan nog overblijft is contractrecht.

Ik ben mij op het ogenblik aan het verdiepen hoe ik dit moet doen met de overheid. Het probleem met hun is dat ze er al bij voorbaat vanuit gaan dat jij onderdeel bent van deze club. Bij het aangeven van je geboorte door je ouders wordt jij geacht dit automatisch te accepteren. Er werd een legale fictie gecre
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on April 18, 2012, 03:21:24 PM
Ik snap wat je bedoeld, maar dat gaat me net iets te ver.
Moralistisch gezien dan,.. bij rechten horen ook plichten.

Als je dit standpunt inneemt zou je ook alles af moeten wijzen wat je word toegewezen.
Je strijd tegen de banken dat snap ik, maar de staat?   
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 18, 2012, 04:48:21 PM

Quote
Als je dit standpunt inneemt zou je ook alles af moeten wijzen wat je word toegewezen
Ja en nee.
met mijn etniciteit als Nederlander heb ik ook recht op zijn inkomsten uit bv aardgas.
Ook heb ik mijn hele leven al een bijdrage gegeven voor pensioen, en andere voorzieningen.
De Nederlandse Staat heeft ook geld verdient met de securitizatie van mijn geboorteacte.
Als ze willen afrekenen dan ben ik het met je eens.
Waarom zou de Staat boven jouw staan als je dit zelf niet toestaat?
De Staat is er voor ons, maar ze gedragen zich alsof ze de machthebbers zijn, en wij de dienaren.
Het maakt niet uit wie er aan de macht is in onze zogenaamde democratie. Eenmaal in de positie van macht veranderen ze in dictators. Neem nu de gedoog constructie waar niemand voor gekozen heeft, of de Italiaanse president die niet door het volk gekozen is, of het referendum van de Grieken wat verboden werd door Europa. Zo kan ik nog wel even doorgaan.  Een Amerikaanse president die
zijn beloftes niet nakomt (Guantanamo Bay)en nota bene de Nobelprijs voor vrede heeft gewonnen. 
Het is niet mogelijk om het sisteem van binnen te veranderen. Wij moeten gaan bezuinigen omdat de banken er een puinhoop van gemaakt hebben. Maar ministers mogen wel een vermogen uitgeven aan onkostenvergoeding om bv een kantoor in te richten. Nu, we hoeven dit allemaal niet te pikken.
De Staat der Nederlanden heeft alleen de macht over ons als we dit accepteren. Jammer dat niemand dit meer weet.

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on April 18, 2012, 05:03:00 PM
Hmm,.. daar zit misschien het verschil.

Ik zie de staat als een bedrijf.
De regering zijn de volksvertegenwoordigers die er beleid aan geven.
Dat vind ik dan weer wel de zakkenvullers en die mogen wat mij betreft vandaag nog naar huis.

Diezelfde regering is nu harder bezig het vertrouwen in het fictieve papiertje goed te houden terwijl het vlees en bloed in de samenleving niet meer rondkomt.
Dat is beleid, geen bedrijf.

Europa is weer een ander hoofdstuk.
De invulling die er nu aan gegeven word klopt van geen kanten, dat is waar. Toch hebben we de handel in Europa nodig om iets aan de export over te houden, laat staan de import van zaken die we zelf niet kunnen voortbrengen.

Wat betreft je laatste paar zinnen; vind ik dat je helemaal gelijk hebt. Hoe kun je een nieuw gemeentehuis permitteren als het zwembad moet sluiten i.v.m. bezuinigingen (bijvoorbeeld) en zo zijn de voorbeelden te over.
Waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben is de oplossing, want een probleem constateren kunnen velen, de oplossing aandragen maar weinig.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 18, 2012, 08:33:35 PM
1 het constateren van het probleem
2 bekendheid hieraan geven op een zo,n groot mogelijke schaal
3 de overheid weer de fuctie laten uitvoeren waarvoor ze zijn aangesteld, dienstbaarheid
4 de mensenrechten en de grondwet weer in ere herstellen niet zoals in EVRM maar de
   originele versie , het UVRM
5  wetten worden alleen aangenomen met een 2/3 meerderheid.
6 deel nemen aan de society Nederland is een vrije keuze . 
7 de rechtsprekende macht onafhankelijker maken van de politiek.
8 de geldcreatie wegnemen van de banken en overlaten aan de Staat. 

Kan je het sisteeem niet veranderen van binnen dan moet je het van buiten doen!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 24, 2012, 08:03:06 PM
De reactie van de bank:

Onderwerp   <> Hypotheek renteverlenging
Beste heer <>,
Op 10 april 2012 schreef u een brief aan <> Klachtenmanagement waarin u reageert op het telefoongesprek met de heer <>. U geeft aan dat u van mening bent dat <> Bank per de renteverlengingsdatum van 1 februari 2012 ten onrechte hypotheekrente in rekening brengt omdat er geen duidelijke nieuwe overeenkomst met u is gemaakt. Onderstaand geef ik reactie van de <> bank weer

Overeen komst
U bent met <> Bank een overeenkomst aangegaan waarbij <> Bank u een hypothecaire geldlening heeft verstrekt. <> Bank heeft u een aanbod gedaan (offerte van 29 december 2005) welk aanbod u heeft geaccepteerd. Daarna is op 31 januari 2006 de hypotheekakte gepasseerd. Op de hypotheekakte en op het, bij de hypotheekakte gevestigde, hypotheek- en pandrecht zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Geldlening en Hypotheekverlening <> Bank.
Hypotheek
In de offerte van 29 december 2005 heeft <> Bank u een geldlening onder specifieke voorwaarden aangeboden en een aanbod gedaan voor de eerste rentevaste periode. In de offerte is opgenomen dat het verschuldigde rentepercentage na afloop van elke rentevaste periode zal worden aangepast. De hypotheekakte geeft eveneens aan dat de eerste rentevaste periode 6 jaar is en vermeldt het rentepercentage voor die periode. De Algemene Voorwaarden van Geldlening en Hypotheekverlening <> Bank geven aan wat er gebeurt na afloop van de rentevaste periode (artikel 18) en geven een toelichting op de begrippen tophypotheek en betalingsverplichtingen van de schuldenaar (artikel 20 en 22).
Renteverlenging
<> Bank heeft u op 29 december 2011 ge
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 24, 2012, 08:08:41 PM
mijn antwoord:
Betreft hypotheek <>


Beste <>

Als antwoord op uw brief van 23 April jongstleden kan ik u mededelen dat ik bekend ben met  Art 18 van de algemene voorwaarden.
Art 18.2 heeft het over een aanbod van een nieuwe rentepercentage.
De door de bank voorgestelde rentepercentages zijn gepubliceerde rentepercentages.
Ik zie niet hoe deze algemene voorwaarden mij bind aan een rente die de bank aanbied.

Art.20  hoort naar mijn mening op de
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: peter on April 24, 2012, 10:27:41 PM
Om van jou af te zijn, krijg je een steeds beter aanbod. De volhouder wint.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 25, 2012, 10:03:30 AM
Quote
Uit uw correspondentie met <> Bank maak ik op dat het voor u niet duidelijk is op basis waarvan <> Bank haar rentetarieven vaststelt en dat u een lager rentetarief wilt dan <> Bank aanbiedt.
Het zou mij een zorg zijn hoe ze hun rentepercentages vaststellen! Wat ik niet snap is dat er schijnbaar niemand is die heeft opgemerkt dat hun algemene voorwaarden niet waterdicht zijn.
Ze hebben het over een aanbod.  Ik snap wel hoe ze werken, als ze duidelijk regels geven hoe ze tot hun rentepercentages komen , zitten ze eraan vast. Nu hebben ze nog de mogelijkheid om je te naaien. Banken hebben totaal het sociale contact  met de maatschappij verloren, er is maar een ding wat nog telt en dat is geld verdienen, en dan zoveel mogelijk. Het maakt niet uit als het ten koste van alles gaat. Geldwolven zijn het! Ze verwachten ook totaal niet dat iemand ook maar zou twijfelen aan hun macht.

Quote
Het geeft u bovendien de mogelijkheid, als u daar nog gebruik van wilt maken, boetevrij de hypotheek af te lossen.

Ja dat zouden ze wel willen h
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on April 25, 2012, 10:26:50 AM
Zoals altijd, zit ik met bewondering mee te lezen,...

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on May 05, 2012, 10:53:16 AM
Gisteren ontving ik dit antwoord van de bank:

<>   Bank
 
                <> Klachtenmanagement Postbus <>
   
Onze referentie  1 mei 2012
Onderwerp   <> Hypotheek en renteverlenging
Beste heer <>,
Op 27 april 2012 ontving ik uw reactie op het voorstel van <> Bank van 23 april j.l. met het kenmerk <>. U geeft aan dat u nog geen antwoord heeft op uw vragen met betrekking tot de securitisatie van uw hypotheek. ln deze brief geef ik u een toelichting.
U vraagt <. Bank of uw hypotheek is gesecuritiseerd en op welke wijze dat is gebeurd. Securitisatie houdt kort samengevat in dat de bank vorderingen op klanten inzake hypotheken overdraagt aan een derde partij. SNS Bank securitiseert regelmatig hypotheken, net zoals de meeste banken in Nederland. Securitisatie leidt uiteindelijk tot, voor de klant, goedkopere hypotheken. Volgens de wet is securitisatie toegestaan. De wet verlangt niet dat de klant toestemming moet geven voor securitisatie.
Het beleid van <> Bank is om geen mededelingen te doen over de vraag of bepaalde hypotheken gesecuritiseerd zijn. lk kan u dus geen antwoord geven op uw vraag of uw hypotheek is gesecuritiseerd. Ook op de andere vragen die u hierover stelt kan ik u geen antwoord geven.
Overigens zijn uw vragen over securitisatie niet relevant met betrekking tot de renteverlenging op uw hypotheek. Het voorstel van <> Bank voor een variabele rente vanaf de renteverlengingsdatum is geldig tot 21 mei 2012. Daarna komt dit voorstel te vervallen. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet, <> Bank
<>
<> Klachtenmanagement Beroepszaken
<> Bank N.V.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on May 05, 2012, 10:54:43 AM
Dus?

Nu ga je voor kwijtschelding? hahahaha
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on May 05, 2012, 11:10:02 AM
Nee, buster ik ga het hele bedrag opeisen wat ik in al die jaren aan hypotheekrente heb betaald,
plus kwijtschelding van de rest natuurlijk!
Quote
Deze dame van de klachtenafdeling heeft mijn brief ook niet goed gelezen.
Is hier sprake van cessie of verpanding dan heeft u de plicht dit te melden op verzoek van de schuldenaar
De bank hoeft inderdaad niks te melden over securitizatie. Wel moeten ze dit doet als de schuldenaar er naar vraagt!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on May 05, 2012, 11:49:40 AM
Quote
Deze dame van de klachtenafdeling heeft mijn brief ook niet goed gelezen.
Is hier sprake van cessie of verpanding dan heeft u de plicht dit te melden op verzoek van de schuldenaar
De bank hoeft inderdaad niks te melden over securitizatie. Wel moeten ze dit doet als de schuldenaar er naar vraagt!


Precies! Dat heb ik van jou geleerd ;)
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: jan on May 05, 2012, 03:48:25 PM
Sacredfour,

Met securitizatie is de DSB groot geworden. Heeft in Nederland al iemand een proces gewonnen ?
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on May 05, 2012, 11:52:21 PM
Jan, ik kan daar geen jurisprudentie over vinden, daarentegen is er genoeg jurisprudentie m.b.t. de DSB bank over het gebrek aan zorgplicht.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on May 10, 2012, 11:17:29 PM
Ik kwam dit wetsartikel tegen over hypotheken, en heb hier een aantal vragen over gesteld op het rechtenforum. Misschien ook wel interessant om dit hier ook te vermelden.
Trouwens voor iedereen met juridische vragen, op het rechtenforum zitten enkele zeer goede juridische experts

Quote
Legal rebel vraag:
BW art. 3 263
Ik probeer lid 2 te begrijpen.
Houdt dit in dat de bank verplicht is de totale rente over de looptijd van de hypotheek te vermelden?

BW. Artikel 3:263
1. Tenzij in de hypotheekakte anders is bepaald, strekt een hypotheek tot zekerheid van een of meer bepaalde vorderingen tevens tot zekerheid voor drie jaren rente die daarover krachtens de wet verschuldigd is.
2. Een beding dat een hypotheek tot zekerheid van een of meer bepaalde vorderingen tevens strekt tot zekerheid van rente over een langer tijdvak dan drie jaren zonder vermelding van een maximumbedrag, is nietig.

Bona Fides antwoord:
Nee.

Lid 1 stelt dat als een hypotheekakte daar niets over zegt, een hypotheek ook strekt tot zekerheid voor 3 jaar rente.

Lid 2 biedt de mogelijkheid om hier een langer tijdvak dan 3 jaar van te maken, maar dan moet hier wel een maximumbedrag bij staan vermeld. Staat er geen maximumbedrag bij vermeld, dan is (slechts) dit beding nietig, en geldt lid 1: een tijdvak van 3 jaar.
Legal rebel vraagt:
Bona Fides, bedankt voor je antwoord.

In het contract staat:
Looptijd hypotheek 30 jaar
Rentepercentage 4,3 % per jaar
Rentevaste periode 6 jaar
Het verschuldigde rentepercentage zal na afloop van de rentevaste periode worden aangepast.

Verder geen vermelding van het totale bedrag zoals in BW. Artikel 3:263 lid 2
Is dit art. dan van toepassing en is dit beding dan nietig?

Ronald 78 antwoord:
Het artikel is altijd van toepassing, de vraag is of een eventueel opgenomen beding, inhoudende dat de rente over meer dan 3 jaar onder de hypothecaire zekerheid valt, nietig is. Op basis van de vermelde gegevens geldt dat een dergelijk beding in dit geval kennelijk nietig zou zijn, zodat lid 1 geldt en de rente over 3 jaar onder de hypothecaire zekerheid valt.
_________________

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on May 15, 2012, 10:03:42 AM
mijn antwoord op de laatste brief van de bank:
Quote
<> Bank
Postbus <>
<>
klachtenafdeling
                                                                                                                                 <>  9-5-12
Betreft hypotheek <.

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti

Ingebrekestelling

Beste <>

Nu de bank geen duidelijkheid wil geven of deze hypotheek wel of niet gecedeerd  is,  zal ik er vanuit gaan dat dit wel het geval is.
Mijn vragen gingen niet direct over de werking van securitrisatie, hier ben ik mee bekent.  Mijn vragen gingen over bewijs dat de <> bank nog steeds de rechtmatige eigenaar is van deze vordering. In u brief van 1 mei schrijft u dat deze securitisatie niet relevant zou zijn m.b.t. de renteverlenging.  Heeft <> bank deze vordering gecedeerd dan is alleen de nieuwe eigenaars,  de SPV, of the Trust of Stichting gerechtigd om het contract met mij te wijzigen.
Zonder twijfel  heeft de bank dan de servicing agreement van de SPV, en is misschien het wijzigen van de rente onderdeel van dit contract.
Geeft het contract hier meer duidelijkheid over ,dan kunt u mij een kopie hiervan opsturen.
<> bank staat bekent als een van de 3 banken die veel hypotheken securitiseerden.  Het is  mijn inziens dan ook niet onredelijk dan ik hier vragen over stel. Laten we dit een van de zorgplichten van de bank noemen om hier meer duidelijkheid over te geven.

Ik moet  constateren dat u niet aan mijn verzoek voldaan heeft .
Ik stel u hierbij dan ook in gebreke.

Art.6.37 en 6.62 BW blijven van toepassing.

In het geval dat de <> bank onrechtmatig heeft gehandeld, zal ik het volledige bedrag  wat aan rente reeds is betaald op deze hypotheek in rechte terugeisen.


Reservatis Reservandis

Hoogachtend,

<>
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on May 22, 2012, 08:03:27 PM
antwoord van de bank:

Quote
<.    Bank
De heer <>                                               <> Klachtenmanagement Postbus <>
   <>bank.nI
Onze referentie 2012-   Datum 21 mei 2012
Onderwerp   <> Hypotheek en renteverlenging
Beste heer <>,
De reactie van <> Bank op uw brief van 9 mei 2012 treft u onderstaand aan.
In de brief van 1 mei j.l. heb ik u laten weten wat het beleid van <> Bank is met betrekking tot mededelingen over securitisatie. <> Bank acht het dan ook weinig zinvol om op dit punt nog verder uit te wijden. Overigens brengt securisatie geen verandering met zich mee inde relatie klant-bank. Uw stelling dat een bank na securitisatie niet meer met de debiteur iets kan overeenkomen is dan ook onjuist.
U geeft aan dat u mogelijk geen rente meer wilt betalen. <> Bank wijst u er op dat u verplicht bent volgens de leningovereenkomst rente en mogelijk aflossing te betalen. lndien u hiermee stopt, bent u de rente over de achterstand en de achterstandskosten verschuldigd. Bovendien kan niet betaling uiteindelijk tot opeising van de lening leiden en executie van uw woning.
Met deze reactie heeft u de volledige klachtenprocedure van <> Bank doorlopen. U kunt uw klacht eventueel nog voorleggen bij de ombudsman van het Klachteninstituut Financile Dienstverlening (KIFID) in Den Haag. Houdt u er rekening mee dat u dit binnen drie maanden na dagtekening van deze brief doet.
Hetadresis:
KiFID
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Voor meer informatie over KIFiD kunt u kijken op www.kifid.nl.
Met vriendelijke groet, <> Bank
<>
<> Klachtenmanagement Beroepszaken
<> Bank N.V., gevestigd te <>
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on May 22, 2012, 08:07:58 PM
mijn antwoord:
Quote
<> Bank
Postbus <>
<>
klachtenafdeling
                                                                                                                                 <>  22-5-12
Betreft hypotheek <>


Beste <>

U geeft aan, in uw brief van 21-5-12 dat volgens het standpunt van de <> bank de klachtenprocedure tot een eind gekomen is. 

 Mijn klachtprocedure is pas begonnen.

Ik heb u proberen duidelijk te maken dat het hier niet alleen gaat om een klacht.
Misschien is het verstandig dat u mijn correspondentie doorgeeft aan uw juridische afdeling.

In art.10 van de alg. voorwaarden hypotheekverlening geeft de bank aan dat in geval van contractovername aan een derde (overname van rechten en plichten)  mededeling hierover gedaan zal worden aan de schuldenaar.  Securitisatie  valt hier ook onder.
Waarom wil de bank hier geen duidelijkheid over geven?

Nu ik u hier duidelijkheid over heb gegeven, is een zwijgen hierover een bevestiging dat securitisatie niet heeft plaatsgevonden.  Mocht  later toch blijken , dat de bank de hypotheek heeft gesecuritiseerd, dan zal ik de bank laten vervolgen voor dwaling.

Ik verzoek ook  een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor de <> Bank handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik naar het gerechtvaardigd vertrouwen. BW. Artikel 3:71 lid 1
Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))Reservatis Reservandis

<>
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on June 01, 2012, 06:41:18 PM
http://www.nu.nl/geldzaken/2822167/obvion-mocht-vaste-opslag-niet-verhogen.html
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on June 06, 2012, 09:19:57 PM
Nu een brief van achterstandenbeheer:
Quote
_   <>   Bank
Posfbus <>

   Datum 29 mei 2012   
Onze referentie 003 Onderwerp   sommatie      
Beste heer/mevrouw,
We hebben u meerdere malen verzocht uw betalingsachterstand op uw <> Hypotheek met nummer <> te voldoen. U heeft dat nog steeds niet gedaan. Op dit moment is het verschuldigde bedrag inclusief rente
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on June 06, 2012, 09:22:50 PM
mijn antwoord:

Quote
<> Bank
Postbus <>


Afdeling Achterstandbeheer                                                               <> 4-6-2012                                                                                            

Betreft hypotheek <>


Beste heer, mevrouw,

De vermeende betalingsachterstand waarop u mij in uw brief van 29-5-2012 attendeert is een discussie punt geweest met de afdeling Klachten management.
Voor de volledigheid moet ik u erop attent maken dat hier geen sprake is van betalingsachterstand
gezien de onvolledigheid van de hypotheekakte  en de Alg. voorwaarden hypotheken m.b.t. een nieuwe rente en rentevaste periode.(art 6:227 BW)
Ik verwijs hier naar al de correspondentie met de bovengenoemde afdeling.
De <> bank heeft ten onrechte geld overgeboekt van mijn rekening courant naar de hypotheekrekening, met het resultaat dat ik de <> bank in gebreke heb gesteld en de betalingen heb stopgezet met verwijzing naar art 6:59 BW.

 Misschien is het toch nog mogelijk om hier tot een oplossing te komen.
Ik stel voor dat de partijen tot dit contract alsnog aan de tafel gaan zitten en kijken of er nog mogelijkheden zijn om de relatie in stand te houden.
Reservatis Reservandis

Hoogachtend,

<>
En er is gebeld door de bank om deze afspraak te maken

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: peter on June 06, 2012, 10:53:03 PM
Ik ben benieuwd hoe dit afloopt.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on June 07, 2012, 09:29:00 AM
Dit was het antwoord op mijn brief van 25 mei:
Quote
<>   , Bank
De heer<>            Klachtenmanagement Postbus<>

Onze referentie <>   Datum 4 iuni 2012
Onderwerp   uw brief van 25 mei 2012
Beste heer <>,
Uw brief van 25 mei 2012 levert geen nieuwe gezichtspunten op. De vragen die u stelt zijn beantwoord in de brief van 21 mei  j.l. met kenmerk 2012-<>. <> Bank heeft dan ook niets meer toe te voegen aan het eerder gecommuniceerde standpunt.
Wij gaan over tot sluiting van het dossier. Op nadere correspondentie met betrekking tot dit onderwerp zal niet meer worden gereageerd.

Met vriendelijke groet, <> Bank
<>
<> Klachtenmanagement Beroepszaken
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on June 07, 2012, 11:18:52 AM
Dus nu? Naar dat KIFID?

Ze zijn toch verplicht om aan te tonen wie de houder van het contract is?

Hmm,...
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on June 08, 2012, 09:57:06 AM
Buster, het ligt iets genuanceerder. Volgens de Alg. voorwaarden zijn ze verplicht dit te melden als er sprake is van cessie. Is er geen cessie dan hoeft er ook geen melding gemaakt te worden.
In mijn brief van 22-5-12 heb ik de vraag of er cessie heeft plaatsgevonden dus anders gesteld:Quote
Nu ik u hier duidelijkheid over heb gegeven, is een zwijgen hierover een bevestiging dat securitisatie niet heeft plaatsgevonden. Mocht later toch blijken , dat de bank de hypotheek heeft gesecuritiseerd, dan zal ik de bank laten vervolgen voor dwaling.

Door hier niet op te reageren heeft de bank eigenlijk te kennen gegeven dat er geen securitizatie heeft plaatsgevonden, of ze liegen. Dat laatste is zeer waarschijnlijk het geval. Mocht het tot een rechtszaak komen, dat laat ik de bank onder ede verhoren in de rechtszaal. Liegen onder ede in de rechtszaal wordt dan toch wat riskanter voor de bank.

Er is nog een optie open om er achter te komen of securitizatie heeft plaatsgevonden, dat is de securitizatie audit. Dit is een onafhankelijk onderzoek van een expert in securitizatie. Deze gaan niet bij de bank zelf kijken, maar bij investering,s bedrijven of ze deze securitie terug kunnen vinden. Dit is wel een hele dure optie!

Ik schat mijn kans om te winnen van de bank heel erg klein in. Niet omdat ik geen punt zou hebben om dit te kunnen doen. Banken worden door de overheid gezien als `to big to fail`en ik ben bang dat de rechters er ook niet veel anders over denken.

Europa moet nu de Spaanse banken gaan helpen. Er wordt al gepraat over bedragen tussen de 40 en 100 miljard euro!  Banken worden dus gezien als bedrijven die kost wat kost gered moeten worden!
Het ergste is dat zij de veroorzakers zijn van de creditcrisis, de rede dat nu veel mensen zonder werk zitten, en bedrijven failliet zijn gegaan. Bedrijven die niet geholpen zijn door de overheid. Discriminatie die niet te rechtvaardigen is. 
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on June 08, 2012, 10:00:03 AM
Banken worden dus gezien als bedrijven die kost wat kost gered moeten worden!

Ik heroverweeg een oude sok,... of iets met een matras ofzo,..
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on June 09, 2012, 11:39:28 AM
Als antwoord op mijn brief voor een gesprek:

 
Quote
<> Bank wil graag samen met u op korte termijn tot een structurele oplossing komen voor uw betalingsachterstand. We hebben daarom met u afgesproken dat onze accountmanager <> op 25 juni 2012 op het adres <> langskomt. Uiterlijk de dag v
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Chrissie on June 09, 2012, 12:00:11 PM
Je kaatst de bal mooi terug  :D
Ben benieuwd wat er op 25 juni uitkomt.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on June 10, 2012, 06:17:48 PM
Het is misschien wel interessant om even op het boetebeding van de bank in te gaan.
Het heeft alles te maken met contractrecht.
Er is een afspraak gemaakt met de bank. Hier is sprake van een overeenkomst. Een aanbod en een aanvaarding daarvan. Het boetbeding dat de bank er later aan toe probeert te voegen is geen onderdeel van de originele afspraak.
Je kunt immers niet bij het bevestigen van het bestaan van een overeenkomst daar unilateraal bedingen aan toevoegen. Uit het enkele stilzwijgen van de wederpartij na ontvangst van de bevestiging kan ook geen instemming met het nieuwe beding worden afgeleid.
Dit gaat allemaal over de uitleg van art.3:35 BW. Ook een stilzwijgen kan een aanvaarding betekenen. Uit jurisprudentie blijkt echter dat  met het sturen van een bericht waarin staat dat het niet beantwoorden daarvan een aanvaarding zou betekenen, niet aanvaard wordt door de rechters.
Ik heb daarom dan ook dat onderdeel van mijn incassobrief aangepast.

Er is natuurlijk niks dat de bank ervan weerhoud om mij in gebreke te stellen voor wanprestatie als ik de afspraak niet nakom. Ze kunnen zich dan alleen niet beroepen op het boetebeding.
 
Een boetebeding is meestal een onderdeel van de alg. voorwaarden van een bedrijf. Voor bedrijven onderling kan zo,n boetebeding oplopen tot 10 duizenden euro,s.

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on June 25, 2012, 11:39:13 AM
Vandaag dan dat gesprek gehad met de bank. Iemand van bijzonder beheer.
Behalve dreiging van executie , is er verder niet veel uit de bus gekomen. 
Deze man verwachte eigenlijk iemand die zielig zou gaan doen over zijn financi
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Bloem2 on June 25, 2012, 12:15:48 PM
De goede man zal van zijn stoel gevallen zijn, niet gewend aan mondigheid :)
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on June 27, 2012, 08:25:50 PM
 
http://nieuwsuur.nl/video/231431-hypotheekrente-veel-te-hoog.html

Luister hoe in deze video de bankman verklaart dat de bank een hypotheek financiert met geleend geld op de kapitaalmarkt en het geld van spaarders!
Zo zie je dat de bank er alles aan doet om de waarheid te verzwijgen, n.l. dat de bank dit geld helemaal niet hoeft te lenen maar dit mag cre
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on July 11, 2012, 11:41:03 AM
Ik heb weer een tijdje niks gehoord van de bank. Dan maar een brief naar de hoogste baas, de CEO:
Quote
SNS Bank
Postbus 1600
3500BP Utrecht

CEO SNS Bank                                                                                                <> 11-7-2012
Betreft hypotheek

Geachte heer, Ernst Jan Boers,


Culpa est immiscere se rei ad se non pertinentiAanzegging van aanvaarding onder voorwaarde

 Ik , verklaar, zo goed als dit mogelijk is, met al mijn kennis en beperkingen als mens
van vlees en bloed, zo help me God, met God als mijn getuige, dat ik u dit  bericht om tot een
vreedzame oplossing te komen in deze zaak. Ik  belooft  geen ondeugdelijkheid in beloftes
en overeenkomsten .


Met eergevoel, en respect voor de waarheid zou ik samen met u deze zaak  willen afhandelen.   

Als ik de vordering van de SNS bank met de bovengenoemde referentie schuldig ben,
dan zou ik  graag met mijn betalingen willen doorgaan als een wettelijke verplichting tussen
ons dat verlangt, en  zodra er duidelijkheid is over het volgende.

Ik heb geconstateerd dat er onduidelijkheden zijn in de hypotheekakte. Het kan niet zo zijn dat
de SNS bank unilateraal gaat uitmaken wat de rente moet worden voor de volgende rentevaste
periode. Ik verwijs hier naar Art. 6:227 BW dat aangeeft dat een overeenkomst voldoende
moet zijn bepaald. De zin zoals in het contract genoemd dat:
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Turfje on July 11, 2012, 01:25:50 PM
Wow, wat een geweldige brief zeg!!!
Ik ben zeer benieuwd wat de reactie zal zijn.

Groet, Turfje.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on July 11, 2012, 01:26:05 PM
Hij is weer pittig,.. ben benieuwd!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Libra on July 11, 2012, 01:43:45 PM
Hahaha....you rock!!!! 8)

Ben heel benieuwd wat je hier voor antwoord op krijgt!!
Title: Renteschandaal in Nederland (Voer voor s4)
Post by: peter on July 13, 2012, 02:37:14 PM
AMSTERDAM - Zonder geldige reden verhogen diverse banken sinds 2009 opslagen op hypotheekrentes van hun klanten. Hierdoor betalen mensen tot het dubbele aan hypotheeklasten, wat neerkomt op honderden tot duizenden euro
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on July 13, 2012, 06:18:21 PM
Er zijn hier al rechtzaken over geweest. Ik geloof dat dat met de ING bank was.
De bank heeft de zaak verloren en moet nu het teveel aan betaalde rente terug geven.

Ook hier kunnen we weer terug komen op art 6:227 BW. Een overeenkomst moet voldoende bepaald zijn ( bij het afsluiten)
De afspraak volgens het contract is een vaste opslag boven het Euribor terief. De bank kan dan niet unilateraal de condities van de overeenkomst wijzigen.

Maar wat als ook het Eurobor tarief frauduleus gemanipuleerd is zoals in Engeland het geval is met de Libor?
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on August 13, 2012, 11:55:20 AM
brief van de bank:

Quote
Bijzonder Beheer
Postbus <>
<>
l
Onze referentie<>                 Datum 9 augustus 2012
Uw referentie
Onderwerp   Opeisen schuld
Geachte heer,
U heeft betalingsachterstand. Hierover hebben wij u eerder herinneringen gestuurd. Helaas hebben we nog steeds geen volledige betaling ontvangen. Daarom eisen we uw totale schuld nu op.
Overzicht verschuldigcle bedragen
U moet de volgende bedragen aan ons betalen:
Rekeningnu mmer   Omschrijving      Beclrag
<>HYPOTHEEK (800)   Restant hoofdsom   
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on September 11, 2012, 10:59:23 AM
Weer een brief gehad van de bank waarin ze de volledige schuld, binnen 7 dagen opeisen.
Dit is mijn antwoord:
Geachte heer, mevrouw,

Quote
Nogmaals wil ik u erop attent maken dat hier geen sprake is van betalingsachterstand.
Ik verwijs hier naar eerdere correspondentie. De SNS bank is in gebreke gesteld.(art 6:59)

In uw brief met bovenvermeld referentienummer , heeft u het over het veilen van mijn woning.
Ook hier wil ik u verwijzen naar mijn vorige correspondentie en art 6:62 BW

Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen.

Ik heb SNS bank meerdere malen een aanbod gedaan om tot een minnelijke oplossing te komen in deze zaak. 

In de Algemene Voorwaarden Art 18 .2 staat duidelijk :
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on September 19, 2012, 10:52:26 PM
Vandaag een hele stapel brieven gehad van de bank. 
U heeft betalingsachterstand daarom heeft de bank besloten rechtsmaatregelen te treffen. Wij hebben deurwaarder Flanderijn en van Eck opdracht gegeven om loonbeslag te leggen
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on September 20, 2012, 12:38:33 AM
Even een steekje onder water; zou Flanderijn je oude dossier nog wel hebben?
De actieve zijn ze ook steeds kwijt,....
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on September 20, 2012, 10:20:30 AM
Ja  dat klopt Buster de administratie van Flanderijn is een puinhoop.
Vandaag een afspraak gemaakt met een advocaat die de zaak gaat overnemen.
In principe mag de bank het huis gaan veilen zonder tussenkomst van de rechter.  Ik heb ook gevallen gelezen waar de bank het huis al geveild heeft voordat de bewoners er mededeling van krijgen.
Het is nu dus oppassen geblazen voor mij.

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on September 20, 2012, 11:40:56 AM
Ojee,.. ik ga duimen voor je,..

Heb je voor de zekerheid al wel een woonpas liggen?
De inschrijfduur staat gelijk met de datum waarop je ingeschreven staat bij het GBA.
Baat het niet, dan ligt het alleen stof te vangen.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Libra on September 20, 2012, 06:45:31 PM
Vandaag een hele stapel brieven gehad van de bank. 
U heeft betalingsachterstand daarom heeft de bank besloten rechtsmaatregelen te treffen. Wij hebben deurwaarder Flanderijn en van Eck opdracht gegeven om loonbeslag te leggen
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on September 20, 2012, 11:04:52 PM
Omdat de bank een executoriale titel heeft door de hypotheekakte mogen ze dit dus wel . Je hebt gelijk Libra!
Normaal gesproken kan dit dus niet zonder tussenkomst van de rechter.
In mijn geval ook niet omdat ik ze in gebreke heb gesteld en daardoor mijn betalingen heb opgeschort.  Er is dus geen sprake van achterstand. Maar ik zal nu wel de eerste moeten zijn die naar de rechter stapt, anders zullen ze gewoon doorgaan met hun beslag. Het wordt spannend!

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: peter on September 20, 2012, 11:42:10 PM
sacredfour,

Sterkte, maar ik maak mij wel zorgen om je. Ik zal een kaarsje voor je branden
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Chrissie on September 21, 2012, 12:23:42 AM
Sacredfour ,ik sluit me bij Peter aan maak me ook zorgen om je. hoop dat het met een sisser afloopt of dat je een noodplan hebt en bij iemand terecht kan als je geen dak meer boven je hoofd hebt.

Sterkte!!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Libra on September 21, 2012, 12:05:34 PM
Normaal gesproken kan dit dus niet zonder tussenkomst van de rechter.
In mijn geval ook niet omdat ik ze in gebreke heb gesteld en daardoor mijn betalingen heb opgeschort.  Er is dus geen sprake van achterstand. Maar ik zal nu wel de eerste moeten zijn die naar de rechter stapt, anders zullen ze gewoon doorgaan met hun beslag. Het wordt spannend!

Sacredfour, ik wil absoluut niet de advocaat van de duivel spelen, maar......uit eigen ervaring weet ik dat een "ingebreke stelling" een heel mistig gebied is in de rechtspraak! Zeker als je ook nog eens de betalingen opschort!!

Het kan zomaar zijn dat de rechter oordeelt dat jouw ingebreke stelling niet rechtsgeldig is, omdat je een overeenkomst hebt gesloten met de bank, waarin je dus de verplichting bent aangegaan om de maandelijkse kosten te voldoen.

Helaas heeft een bank het recht om de rente conform de markt te verhogen na afloop van een rentevast periode.
Je kunt en mag hierover met de bank onderhandelen, maar dat onslaat je in de tussentijd niet van je verplichtingen.
Wees hier dus alsjeblieft heel voorzichtig mee!!!

Ik sluit me bij Peter en Chrissie aan, want ook ik maak me hier toch wel een beetje zorgen om!

Ik zou je adviseren om hier toch juridisch advies over in te winnen, want de kosten die er bij een rechtzaak komen kijken liegen er niet om. Nog even afgezien van het feit van je slagingskansen!!

Uiteraard gun ik je dat dit goed afloopt voor jou!
Bovendien zou dit, als het je lukt, weer vele mensen kunnen helpen die eenzelfde probleem hebben.

Maar nogmaals, wees voorzichtig!
Gelijk hebben wil nog niet altijd zeggen dat je gelijk krijgt!!

Heel veel succes en sterkte!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on September 21, 2012, 12:35:20 PM

Maar nogmaals, wees voorzichtig!
Gelijk hebben wil nog niet altijd zeggen dat je gelijk krijgt!!


Waar heb ik dat eerder gehoord?

Maar even praktisch; heb je wel en noodplan?
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on September 21, 2012, 03:34:04 PM
Buster, ik heb geen noodplan, ik zal dus mijn best moeten gaan doen om dit te winnen!
Libra, overweeg het volgende:


 In mijn leningovereenkomst staat:
Het verschuldigde rentepercentage zal naar afloop van elke rentevaste periode worden aangepast.

In de alg. voorwaarden:
18.2 Uiterlijk
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on September 25, 2012, 11:30:21 AM
Gisteren dus het bezoek aan deze advocaat.
Gelukkig een advocaat die enig begrip kan opbrengen voor de manier waarop ik deze zaak probeer af te handelen. De meeste advocaten zouden zeggen, u heeft een schuld die afbetaald moet worden, einde verhaal!
Hij was wel van mening dat er weinig kans was om de executieverkoop te stoppen.
Hij stelde voor om de bank toch maar een x bedrag per maand te gaan betalen, dit zou mij zeker sterker doen staan bij een eventuele rechtszaak.
Ik vertelde hem dat ik een voorstel had gedaan aan de bank om voorlopig, met de betalingen van 4,3% door te gaan totdat het conflict opgelost was en dat de bank dit geweigerd had.
Het beste aanknopingspunt voor een verdediging vond hij de securitizatie die mogelijk plaats gevonden heeft.  Ik moest hem wel vertellen dat securitizatie cessie is voor de wet, en als we dit konden bewijzen we het de bank heel lastig konden maken omdat de bank dan niet meer de wettige eigenaar is van de vordering. Ook heb ik hem uitgelegd dat het instrument voor securitizatie de leenovereenkomst is. Als de bank nog in bezit is van het document van de leenovereenkomst in zijn originele vorm, dus geen kopie, dan is er geen securitizatie. Het plan is nu dat de advocaat een brief gaat schrijven, waarin hij inzage vraagt in dit originele document. Ik weet nu al dat de bank dit zeker zal weigeren. Ik ben benieuwd of hij als advocaat hier meer voor elkaar krijgt dan ik.
Ik denk wel dat ik een advocaat gevonden heb waarmee ik in zee kan gaan. Wat een verschil met mijn vorige advocaat die de zaak ICS behandelde. Dit was een advocaat die dacht vanuit het standpunt dat jij de sukkel bent en hij de alwetende, en totaal geen moeite nam om verder onderzoek te doen naar alle informatie die ik hem toestuurde.

Lees dit bericht van deze familie die het tegen de bank opneemt.
Lees ook de brief die ze gestuurd hebben naar de bank, onderaan het verhaal


http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/15619/moedig-gezin-weigert-bank-te-betalen-2

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Libra on September 25, 2012, 05:04:44 PM
Ik heb smakelijk zitten lachen om die brieven in zeer positieve zin!
Natuurlijk hebben deze mensen een punt. Een heel goed punt zelfs!!

Alleen......ik denk niet dat de ING (of gelijk welke andere hypotheekverstrekker/bank) dit ooit zal toegeven, noch een rechter dit toe zal wijzen, want dat zou komplete anarchie betekenen. :)

Dit zou alleen maar kunnen lukken als alle mensen wereldwijd dit tegelijkertijd zouden doen, maar dat zit dan ook gelijk de crux!

Fijn dat je nu voor je gevoel een goede advocaat hebt!

Ben benieuwd hoe het verder gaat....

Succes!!!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Bloem2 on September 27, 2012, 05:18:09 PM
Zou er in Nederland een rechter zijn die jou in het gelijk stelt ?
D
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on October 09, 2012, 10:36:50 PM
Hoe staat het er inmiddels voor?

Ben je al iets opgeschoten met je advocaat?
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on October 10, 2012, 10:21:36 AM
Ik zal hem vandaag maar weer eens een mailtje sturen om te vragen of hij al antwoord heeft gehad op zijn brief naar de bank. Ook zal ik hem vragen of hij al mijn brieven heeft bestudeerd en wat hij vindt van mijn benadering.
Morgen komt er een makelaar in opdracht van de bank om het huis te taxeren.
Ik denk niet dat het een goed idee is , dat ik de brief van de advocaat op dit forum zet. Ik krijg wel de indruk, dat zijn brief niet krachtig genoeg is en dat de bank daarom niet eens de moeite neemt om terug te schrijven.

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Libra on October 10, 2012, 10:38:45 AM
Ooohhhh........dat zou wel  heel vervelend zijn sacredfour!!

Het grote nadeel is dat je zelf die makelaar weer moet betalen.
De bank stuurt ze op je dak en schuiven de rekening gewoon door op jouw konto!!! >:(

Heel veel succes en ik hoop dat je toch nu eens wat positief nieuws gaat krijgen!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: gewoon on November 02, 2012, 08:40:16 PM
Hoi

Maak mij bezorgt hoe het gaat, met alle gelijk komt niet altijd recht.

Hoop dat je bank geen buldozer blijkt

Denk aan jou

Gewoon
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on November 03, 2012, 03:06:07 PM
Maak je geen zorgen....
Het antwoord dat de advocaat heeft gehad van de bank is zoals gewoonlijk erg ontwijkend. Nu wacht de advocaat op antwoord van de bank: wanneer hij kan langskomen om de originele stukken in te zien. Dat wordt een probleem, want die hebben ze waarschijnlijk niet meer! Zover ik weet heeft de bank hier nog geen antwoord op gegeven.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Libra on November 03, 2012, 03:40:39 PM
Fijn om weer wat van je te horen Sacredfour!!

Ik mistte je hier ook al en jouw inbreng.

Succes nog even met wachten dan maar en ik duim voor je dat het allemaal goed voor jou afloopt!

Fijn weekend en succes!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on November 04, 2012, 01:16:07 PM
Ik kreeg deze interessante link doorgestuurd van een collega bankhater. 
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV1055

Interessant is vooral het gedeelte waar de rechtbank uitspraak doet over de mogelijke gevolgen van securitizatie.
Dit geeft mij weer hoop!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on November 28, 2012, 04:56:10 PM
Vandaag bericht gehad van een notaris. De datum die ze willen aanhouden voor de executieverkoop is 27 maart. Het wordt nu spannend!
We zullen nu naar de rechter moeten stappen.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Libra on November 29, 2012, 10:34:59 PM
Ok
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on February 19, 2013, 12:03:14 PM
Net terug van de rechtbank.
Een ontruiming van mijn huis is voorlopig afgewend.
Ik heb nu twee weken gekregen om te onderhandelen over een lagere rente of een onderhandse verkoop.
We hebben ons verhaal gedaan over de securitisatie, en ook verwezen naar die andere securitisatiezaak.
De rechter melde alleen, interessant. Hij stelde wel vragen aan de advocaat van de bank of er securitisatie had plaatsgevonden.
De advocaat kwam met een vaag verhaal, ja, het kan wel dat er vele hyoptheken samengevoegd zijn en dat deze gesecuritiseerd zijn, maar de bank is nog steeds eigenaar.
De rechter is hier verder niet op ingegaan. Hij vond wel dat ik recht had om dit te vragen.
Maar ja dit was de voorzieningsrechter en het ging om
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on February 19, 2013, 02:06:14 PM
Dus voorlopig nog een dak boven je hoofd,...

Hoe schat je je kansen in?
Gaan ze voor een lagere rente of word het verkoop?

Ik duim voor je!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on February 19, 2013, 03:21:08 PM
Buster, de komende twee weken wordt onderhandelen met de bank.  Ik kan hier verder niet veel meer over vertellen. Zodra deze onderhandelingen zijn afgehandeld zal ik mijn verhaal doen. Laat ik het erop houden dat ik redelijk positief ben. :)
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Chrissie on February 19, 2013, 10:32:45 PM
Wat zal jij in een spanning zitten sacredfour slaap je nog wel?
Ga voor je duimen!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on June 06, 2013, 12:57:15 PM
Tijd voor een update voor de zaak SNS
Ondertussen is het huis verkocht aan mijn moeder en betaal ik nu huur. Het huis is aan mijn moeder verkocht voor 35.000 euro onder de marktwaarde. Een prima investering voor haar dus.
Het huurbedrag geeft mijn moeder een maximale vergoeding voor haar investering, en ik krijg de maximale huursubsidie.
Dit betekend niet dat de bank de restschuld van 50.000 euro heeft kwijtgescholden.  De bank heeft dit bedrag nog niet opgeëist , ik twijfel of ze dit ooit gaan doen.  In het geval dat ze de schuld  toch opeisen zal ik de rechtszaak doorzetten . Ik heb uitgerekend dat als de rechter de overeenkomst met de bank nietig zou verklaren en ze mij al de rente vanaf 2006 terug moeten betalen, dit uitkomt op een bedrag van ongeveer 50.000. Ik zie de stand voorlopig als een overwinning. Een eventuele rechtszaak zie ik in ieder geval met vertrouwen tegemoet. Eigenlijk zou het jammer zijn als ze de schuld kwijtscholden. Behalve de overeenkomst nietig verklaren, kunnen we de SNS bank ook nog rechterlijk vervolgen omdat ze niet meer de legale eigenaar waren van de hypotheek omdat deze gesecuritiseerd was. Zouden we dit winnen dan moeten ze ook nog eens de verkoopwaarde van het huis teruggeven. Mijn advocaat vindt dat we niet eerder in aktie moeten komen totdat de bank de restschuld opeist.

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Chrissie on June 06, 2013, 02:41:51 PM
Fijn dat je zo'n lieve moeder hebt sacredfour en dat je nu aan haar huur betaald. Zo heb jij nog wel een dak boven je hoofd! Zulke goudhaantjes bezit niet iedereen dus knijp je handen dicht met haar. Ze heeft je een zware last van je schouders gehaald ;)

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on June 06, 2013, 02:52:02 PM
Ik ben ontzettend blij voor je!

Voor jou en je moeder.
Kan me zo voorstellen dat ze zich ook zorgen maakte.
Ach en die bank?  ;D
Je hebt het mooi voor elkaar!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on July 25, 2013, 02:17:59 PM
Het was te verwachten……. De SNS bank heeft de schuld die inmiddels is opgelopen tot meer dan 64000 euro niet kwijtgescholden. Na het sturen van mijn twee brieven, zie bijlage, hebben ze een nieuwe rekening geopend op mijn naam net een negatief saldo van 64.000 euro. Het is duidelijk dat de bank geen haast heeft bij het innen van deze vordering, waarom zouden ze, het duurt nog 20 jaar voordat deze vordering verjaard. De reden dat ik hier wel haast bij wil maken is dat in een eventuele rechtszaak die hieruit zou kunnen volgen, de rechter mij zal verwijten geen actie te hebben ondernomen ondanks dat ik de vordering betwist. De reden dat de bank geen haast maakt is omdat ze wachten totdat er betere tijden voor mij aanbreken . Het allerbeste wapen als je het niet eens bent met een schuld, is een tegenclaim. Is de tegenclaim minstens zo groot als de vermeende schuld dan is dit een goed argument waarom jij niet naar de rechter stapt.

Brief1

 
Quote
SNS Bank
Postbus 70053
5201 DZ s,Hertogenbosch

Afdeling  Bijzonder beheer                                              18-6-2013                                                                                                                                                                                     

referentie restschuld hypotheek

Geachte heer, mevrouw,


De SNS Bank heeft mij nog geen aanmaning of ingebrekestelling gestuurd i.v.m. de restschuld hypotheek <>.

Graag zou ik u willen vernemen of de SNS Bank deze schuld zal kwijtschelden, ook al omdat ik dan mijn advocaat mr <> de instructie kan geven te stoppen met de voorbereidingen voor de bodemprocedure tegen de bank.

In het geval dat de bank niet wil meewerken aan kwijtschelding zullen wij de rechter verzoeken de overeenkomst nietig te verklaring,  en de wettige positie van de bank betwisten i.v.m. securitisatie en de executie van het bovengenoemde pand.

In het geval de bank de restschuld van bovenvermelde hypotheek kwijtscheld, zullen wij verder ook geen actie meer ondernemen. De grote van de restschuld is ongeveer gelijk aan het bedrag dat de bank mij zou moeten vergoeden in geval dat de rechter de overeenkomst nietig verklaart.
Wil de bank geen medewerking verlenen aan kwijtschelding, dan verwacht ik dat u per omegaande het bedrag van de restschuld opeist.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,

brief2

Quote
SNS Bank
Postbus 70053
5201 DZ s,Hertogenbosch

Afdeling  Bijzonder beheer                                              15-7-2013                                                                                                                                                                                     

referentie restschuld hypotheek

Geachte heer, mevrouw,


De SNS Bank heeft mij brief van 18-6-2013 niet beantwoord.(zie kopie)
Graag zou ik u willen vernemen of de SNS Bank de restschuld hypotheek <>  heeft kwijtschelden.
Ook doe ik hierbij het verzoek op al mijn SNS rekeningen op te heffen.
Is er nog een openstaand negatief saldo , dan verwacht ik dat u mij hiervan een rekening stuurt.
In het geval de bank de restschuld van bovenvermelde hypotheek niet kwijtscheld, verwacht ik van de bank een reactie op mijn schrijven.
In geval ik niks meer van u hoor, ga ik er vanuit dat de restschuld is kwijtgescholden.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,

antwoord SNS bank

Quote
Uw referentie
Onderwerp   Tekort verkoop woning
Geachte heer <>,
Op 24-04 is uw woning verkocht. De opbrengst is niet voldoende om de hele hypotheekschuld af te lossen. U heeft een tekort van € 64.437,73. Hiervoor hebben we op uw naam het nieuwe rekeningnummer 859853810 geopend.
Overzicht verschuldigde bedragen   .
Dit tekort is als volgt opgebouwd:
Specificatie
Hypotheek  €188.000,0
Achterstand   â‚¬ 29.711,97
Aflooprente   â‚¬   212,03
Totale hypothecaire vordering   â‚¬ 217.924,00
Netto opbrengst verkoop woning   â‚¬ 1 50.000,00
Bruto tekort   â‚¬ 67.924,00-
Opbrengst verpande Polis/rendement/spaardelen   â‚¬   3.486,27-
Netto Tekort   â‚¬ 64.437,73-
Overige vorderingen   â‚¬   23,00
Totale vordering   â‚¬ 64.460,73-
Wij hebben dit tekort geadministreerd onder rekeningnummer:   <>
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 073 - 683 22 29. Om er zeker van te zijn dat u deze belangrijke informatie ontvangt, hebben we deze brief per gewone post en per aangetekende post verstuurd.
Hoogachtend, SnS Bank.
Afdeling Bijzonder Beheer

Mijn brief , schadevergoeding 175.000euro:

Quote
SNS Bank
Postbus 8031
3503 RA  s,Hertogenbosch

Afdeling bijzonder beheer                                                                24-7-2013                                                                                             

Uw referentie <>Geachte heer, mevrouw,

In uw brief met bovenvermeld referentienummer geeft u mij een overzicht van de verschuldigde bedragen. Het mag duidelijk zijn uit mijn eerdere correspondentie met de bank dat ik deze vordering betwist. Ik heb van u gevraagd een rekening met daar op volgend een ingebrekestelling. Niet gevraagd is een rekening overzicht. Mag het ook duidelijk zijn dat de rekening die u geopend heeft 
op mijn naam, geopend is zonder mijn toestemming. Graag zou ik van u willen ontvangen een afschrift van een contract van mij en de bank waar ik de bank toestemming geef om een nieuwe rekening te openen op mijn naam. Zonder twijfel heeft de bank de hypotheek restschuld uit zijn boekhouding verwijderd  en heeft met het openen van een nieuwe rekening een nieuw positief saldo en een nieuwe schuld in haar boekhouding aangemaakt. Houdt dit ook in dat SPV (Hermes XI ?)haar tegoeden zijn uitgekeerd met dit positief saldo en dat het service contract met de SPV is beëindigd? Of is de schuld al verrekend met een credit default swap die de SPV ongetwijfeld had afgesloten om zijn risico’s af te dekken?  De bank en haar vertegenwoordiger in rechte hebben in de zaak m.b.t. de uithuiszetting  al min of meer toegegeven aan de voorzieningsrechter dat de bank deze en vele andere hypotheken securitiseerd. Het document dat het bewijs levert dat er geen securitisatie heeft plaatsgevonden is de promesse. Heeft de bank nog het origineel met de “natte inkt” handtekeningen in haar bezit en kan deze aan mij, of aan een notaris laten zien, dan ben ik bereid om alsnog tot een oplossing te komen over deze vermeende schuld.  Is dit niet het geval dan eis ik een schadevergoeding omdat de bank  onwettig de executieverkoop van mijn huis heeft uitgevoerd.
Deze schadevergoeding schat ik voorlopig op  175.000 euro . Dit voor de kosten die ik moet maken om het pand Wittenstein 120 weer op mijn naam te krijgen.
 
Is het de wens van SNS bank  om deze zaak in rechte uit te vechten dan zal ik de publiciteit zoeken
 teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze en  de banken in het algemeen.
Houd u er rekening mee dat het onbeantwoord laten van deze brief in geen geval betekent dat SNS zich in rechte kan beroepen op een bewering dat deze informatie niet de juiste persoon heeft bereikt.
Qui non negat fatetur  .

Reservatis Reservandis
Hoogachtend,Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on July 25, 2013, 02:32:29 PM
En dat tijdens de hitte ;)

Ben benieuwd, verwacht je dat je de documenten gaat ontvangen?
En wat stom dat ze zomaar een rekening op jouw naam kunnen openen.
 
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on July 25, 2013, 03:09:18 PM
Ja, Buster, dat is zeker vreemd. De reden hiervoor is denk ik duidelijk. De bank heeft het dossier hypotheek afgesloten, de SPV is betaald met het geld dat ze gecreëerd hebben door een nieuwe rekening te openen en  zo hoopt de bank dat de relatie met de gesecuriteerde hypotheek minder duidelijk is in geval dat ze naar de rechter stappen. Het vreemde is ook dat de bank je nooit een rekening zal sturen maar altijd een overzicht.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: gewoon on July 26, 2013, 07:23:13 PM
Hoi het blijft bijzonder wat jij voor brieven kunt maken en hoe standvastig je bent,  kwam vandaag een tekst tegen en dacht, dat is een goed water merk, dat de brief ook een echte sacrefour is .

If you think youre too small to have an impact try going to bed with a musQuito in the room

Gewoon
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on August 05, 2013, 01:47:03 PM
Ik denk ook dat de bank deze rekening op mijn naam heeft geopend om van een verjaringstermijn van 5 jaar af te komen. Een schuld op een “lopende “bankrekening heeft namelijk een verjaringstermijn van 20 jaar!
Iemand op dit forum die hier meer vanaf weet?
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on August 05, 2013, 02:18:59 PM
Iemand op dit forum die hier meer vanaf weet?

Ik zou je naar jezelf doorverwijzen,...
Wat je kan doen is je vraag stellen bij de Rechtswinkel.
http://www.rechtswinkel.nl/
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on August 05, 2013, 03:57:25 PM
Buster, ik heb de vraag aan Jeroen Veldhuis gesteld.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on August 05, 2013, 05:59:04 PM
Ben benieuwd!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on September 14, 2013, 09:58:41 AM
Dit is het antwoord van de bank:
Quote
Onderwerp   Openstaande vordering
Beste heer <>,
Op 28 juli 2013 schreef u een brief aan de afdeling Bijzonder Beheer van SNS Bank. U geeft daarin aan dat u geen toestemming heeft gegeven om een rekening te openen voor het bedrag dat SNS Bank nog van u te vorderen heeft na de verkoop van uw woning. U verzoekt SNS Bank om een afschrift van het contract waarin u SNS Bank toestemming geeft voor het openen van de rekening. ln deze brief geef ik u het standpunt van SNS Bank weer.
Contract   â€¢
SNS Bank heeft voor uw openstaande vordering geen nieuwe rekening geopend. De vordering is slechts op deze manier intern geadministreerd. Voor u is alleen relevant dat deze restschuld bestaat. lk verzoek u vriendelijk doch dringend om zo spoedig mogelijk met de afdeling Bijzonder Beheer een betalingsregeling te treffen om verdere incassomaatregelen en kosten te voorkomen.
Conclusie
Voor uw opmerking over securitisatie verwijs ik u naar onze brieven van 1 en 9 mei 2013. Hierin is het standpunt van SNS Bank al verwoord. Wij hebben u toen laten weten dat SNS Bank geen uitspraken doet of uw hypotheek gesecuritiseerd is. De vraag of uw hypotheek gesecuritiseerd is, is niet relevant voor het terugbetalen van de openstaande vordering. U dient te allen tijde de restant schuld terug te betalen.
Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, SNS Bank
Caroline de Geest
SNS Klachtenmanagement Beroepszaken

SNS Bank N.V., gevestigd te Utrecht, KvK 16062338

Dit is mijn antwoord hierop:
Quote
SNS Bank
Postbus 8031
3503 RA  s,Hertogenbosch

Afdeling klachtenmanagement                                                                Dordrecht 14-9-2013                                                                                             

Uw referentie <>

ingebrekestelling

Geachte  mevrouw <>,


In uw brief met bovenvermeld referentienummer geeft u mij uitleg hoe de bank de vermeende restschuld van de verkoop van mijn huis intern administreert.  Hoe de bank intern zijn administratie voert is natuurlijk niet mijn aangelegenheid. Zodra de bank mij afschriften stuurt is dit wel het geval.
Ik zal deze in het vervolg ongeopend retour sturen.
Is het de mening van de bank dat er een vordering is uit overeenkomst dan kan u mij hiervoor een rekening sturen.

Verder geeft u aan in uw brief dat de bank geen mededelingen doet over securitisatie

In de algemene voorwaarden die bij deze hypotheek hoort zegt de SNS bank echter dit over securitisatie:

Art. 10 Contractsovername
De schuldenaar stemt bij voorbaat in met een (gedeeltelijke) overdracht door de bank van haar rechten en verplichtingenvoortvloeiend uit de geldleningovereenkomst aan een derde. Van een dergelijke overdracht zal mededeling worden gedaan aan de schuldenaar


Volgens art 10 is de bank dus verplicht overdracht aan een derde te melden.
Ook is het de zorgplicht van de bank hier duidelijkheid te geven als de klant dit vraagt.
In de behandeling van de zaak heeft de vertegenwoordiger van de bank al toegegeven aan de voorzieningsrechter dat er sprake was van securitisatie van de hypotheek.
Mag ik dit zien als de officiële melding van art 10?  Doet de bank hier geen uitspraak over binnen een redelijke tijd, dan geldt:
Qui non negat fatetur  .
Als de bank hier moedwillig onjuiste informatie verschaft kan dit worden gezien als bedrog.
In het geval dat de bank de hypotheek heeft gesecuritiseerd  rijst de vraag welke rechten aan derden zijn verpand en of de bank nog wel het recht van parate executie had.
Is het de bedoeling van de bank om buiten rechte een oplossing te vinden dan zal de bank hier toch duidelijkheid  moeten geven, anders zie ik mij genoodzaakt een schadevergoeding van 175.000 euro in rekening te brengen.

Reservatis Reservandis

Hoogachtend,
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on October 09, 2013, 06:28:01 PM
Quote
SNS Bank
Postbus 8031
3503 RA  s,Hertogenbosch

Afdeling klachtenmanagement                                                                                                                                                           

Uw referentie 2013-53401

ingebrekestelling

Geachte  mevrouw C de Geest,


Ik heb geen reactie van u ontvangen op mijn brief van 14-9-2013.
In het geval dat u niet akkoord gaat met mijn schadeclaim van 175.000 euro verwacht ik dat u  binnen een redelijk termijn antwoord geeft op mijn vraag m.b.t. art 10 van de bankvoorwaarden.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Teken ik,


Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on December 21, 2013, 11:58:45 AM
Vandaag 21-12-2013 nog geen antwoord ontvangen op mijn laatste brief. Ik ga ze nu een rekening van 175.000 euro sturen!
Ook is er gisteren een klachtbrief naar het KIFID verstuurd.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on February 02, 2014, 06:42:27 PM
Kifid schrijft in een brief dat de reden dat SNS niet reageert op mijn brieven is omdat ik ze naar het verkeerde adres heb gestuurd.
Mijn reactie:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Betreft geschil met de SNS Bank                                                      18-12-2013

Geachte  mevrouw, A S Kanhai-Meijs,

In uw brief de dato 21-1-2014 bericht u mij dat mijn brief niet naar het juiste adres zou zijn  verstuurd. Dit is niet het geval.
Mijn laatste brieven zijn verstuurd naar de afdeling “speciaal beheer”omdat deze claimen een vordering op mij te hebben. De brief aan de CEO is aangetekend verstuurd. Ik mag dan aannemen dat deze goed is aangekomen, anders had ik hier wel een melding van de post over gehad. Als speciaal beheer de brief intern niet naar de juiste persoon brengt is dit te wijten aan een slechte organisatie binnen de bank. Hoe deze organisatie zijn klachten afhandelt en via welke afdeling is niet mijn probleem. 
Kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan  Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger.

U verwijst in uw brief ook naar art 15.5 Reglement ombudsman.
Ik zal mijn klacht nogmaals samenvatten.
1 De bank reageert niet op mijn schrijven.
2 De bank heeft is een rechtszaak ( ontruiming van het pand waar een hypotheek op ruste) toegegeven dat de hypotheek gesecuritiseerd was maar hier is nooit melding van gedaan ten tijde van overdracht naar de SPV. Alhoewel de bank zich contractueel heeft verplicht dit te melden(art 10 van de bankvoorwaarden voor een hypotheek).
3 De bank weigert om alsnog deze overdracht te melden.
4 Nu de bank geen eigenaar meer was van de hypotheek ten tijde van de executieverkoop,  heeft de bank mijn huis onwettig verkocht. In het geval dat de bank over een servicecontract beschikt die de cedent het recht geeft om te handelen in een executiegeschil moet de bank dit overleggen.

U vraagt ook aan mij wat de bank volgens mij moet doen om dit probleem op te lossen.

1 de securitisatie alsnog melden. Zou de bank securitisatie bestrijden, dan verwacht ik dat de CEO dit antwoord ondertekend met de kennis dat hij zich niet kan beroepen op het falen van zijn medewerkers en dat hij persoonlijk aangesproken zal worden in geval van bedrog.
Of:
2 Een schadevergoeding van 175.000 euro aan mij uitbetalen wegens het onwettig verkopen van mijn huis.

IN het geval dat u meer bewijs wilt zien in wat ik onder 2 heb vermeld zou ik mijn advocaat, die op deze rechtszitting aanwezig was, kunnen vragen een bevestiging te sturen dat hij heeft gehoord dat de vertegenwoordiger van de bank  toegaf dat de hypotheek gesecuritiseerd was.


Met vriendelijke groet,

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on February 02, 2014, 07:26:46 PM
Wat een zwakke smoes zeg,...

Wat kan Kifid voor je betekenen in deze zaak?
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on February 02, 2014, 11:16:12 PM
Niks. Als je deze procedure doorlopen hebt maakt het wel een beter indruk op de rechter in het geval er een rechtszaak zou komen.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on February 05, 2014, 05:11:39 PM
Het KIFID heeft zowaar mijn zaak in behandeling genomen! :o
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on February 05, 2014, 06:59:18 PM
hahahahaha!

Moeten we nog voor je gaan duimen?
Ga je het nu echt voor elkaar krijgen om een bank te laten buigen?
Het zou wel geweldig zijn!
;)
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on February 05, 2014, 11:53:18 PM
Nee, Buster dat is zeer onwaarschijnlijk. Het KIFID wordt betaald door de banken.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on February 14, 2014, 04:57:33 PM
Die gekke bank blijft maar rekeningafschriften sturen, nu elke 14 dagen. Vroeger toen ik nog klant was moest is smeken om rekeningafschriften. Eens per maand was af te veel moeite. Misschien proberen ze me iets te vertellen?
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on May 15, 2014, 11:43:13 PM
Het KIFID heeft mijn bezwaar ongegrond verklaard. De volgende stap is de Geschillencommissie van het KIFID. Het enigste probleem is dat je hiervoor 150 euro moet betalen. Ik moet er nog over nadenken of ik dit wel ga doen. Ik heb nog 3 maanden om te beslissen.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Buster on May 16, 2014, 12:00:17 AM
Kan je je gloednieuwe verkeersbord niet verkopen op Marktplaats?

€150 is wel een hoop geld. Zou het wat opleveren?
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: jan on May 16, 2014, 07:52:34 AM
Als A hebt gezegd, moet je nu ook B zeggen. Ik vermoed, dat ze verwachten dat je doorgaat ;D
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Chrissie on May 16, 2014, 12:53:25 PM
Hoeveel geld heeft het je nu al gekost Sacredfour? Misschien moet je dat afwegen tegen die 150 euro.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on May 16, 2014, 09:45:15 PM
Quote
Hoeveel geld heeft het je nu al gekost Sacredfour? Misschien moet je dat afwegen tegen die 150 euro.
Chissie, tot nu toe heeft het me niks gekost!
Het ergste is dat ik weet dat ook de Geschillencommissie mijn bezwaar gaat afwijzen. Het is een pot nat. Ik ga het denk ik toch wel doen, al was het alleen maar om het KIFID zwart te maken. Ze hebben namelijk veel meer waarde gehecht aan de verklaringen van de bank zonder deze ook maar enigszins in twijfel te trekken. De bank heeft in de rechtszaal toegegeven dat de hypotheek gesecuritiseerd was, maar de behandelende persoon van het KIFID zegt: “ …………is door mij niet vast te stellen wat er ter sprake gekomen is tijdens deze zitting” Ik heb zelfs aangegeven dat ik een getuige heb, mijn toenmalige advocaat , die kan bevestigen wat is gezegd. Deze verklaring van de bank was niet opgenomen in de beschikking van de voorzieningsrechter. De volgende keer dat ik in de rechtszaal ben zal ik alle gesprekken opnemen! 
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Chrissie on May 25, 2014, 06:53:25 AM
Sacredfour even een vraag; stel je bent nu 25 jaar jong en je volgt jouw advies op, maar op 35 jarige leeftijd wil je graag een huis kopen met je man/vrouw of vriend/vriendin of misschien wel alleen voor jezelf, loop je dan niet tegen problemen aan? Kun je me daar ook antwoordt op geven?

Een stemmetje binnen in mij zegt me telkens jongens denk na bij wat je doet , ik begrijp dat je snel van de schulden wil afkomen en zoals op dit topic  een lagere hypotheekrente maar wat zijn de gevolgen voor later?
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on May 25, 2014, 08:37:16 AM
Chrissie, ik zal daar heel eerlijk in zijn. Niet doen!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Chrissie on May 25, 2014, 10:54:39 AM
Dank voor je antwoordt Sacredfour.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on October 29, 2014, 09:27:26 AM
Twee weken geleden heb ik een telefoongesprek gehad met een van de medewerkers van de SNS bank, wanneer ze nu een keer ophouden met het sturen van rekeningafschriften. De bank heeft mijn restschuld op een aparte rekening geboekt en blijft maar rekeningafschriften sturen. Toen ik nog een betaalrekening had bij de SNS bank stuurde ze mij nooit rekeningafschriften. “Meneer, wat gaat u doen om deze restschuld af te betalen?” Ik vertelde deze aardige dame dat ik deze restschuld helemaal niet meer ga betalen en dat het een keer tijd werd dat ze mijn tegenclaim gingen betalen, of anders ga maar naar de rechter als je denkt dat je een vordering hebt. Nu was deze dame niet zo aardig meer en begon te dreigen met deurwaarders. Ja, ja ik denk dat ze beter de juridische afdeling van de bank kan gaan raadplegen. Ik denk dat ik een hele sterke zaak heb tegen de bank en dat ze dit ook heel goed weten.
Ik heb de bank een schriftelijk aanbod gedaan. Ik trek mijn tegenclaim in als ze de restschuld afschrijven. Maar eigenlijk heb ik liever dat ze me gaan dagvaarden.
Gisteren heb ik een antwoord van de SNS bank ontvangen. In deze brief was geen verwijzing naar mijn brief, maar er werd wel aangegeven dat ik deze schuld binnen 14 dagen moet betalen. Ik zal de bank nu mijn eigen 14dagen brief sturen voor het bedrag van mijn tegenclaim.  Wordt vervolgd!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: burningspirit on October 29, 2014, 11:19:25 AM
Wow SF! Ik heb dit draadje vandaag eens zitten lezen en mijn ver- en bewondering stijgt.
Dit zijn dingen die ik nu allemaal niet kan doen, maar ik leer wel veel vakjargon en krijg een beter inzicht en begrip van dergelijke zaken. Interessant, zoals de rechter eens zei.
Bevestiging ook van mijn idee dat ik deze week opeens kreeg: ik ga dat hele shv verhaal van ons gewoon benaderen en zien als een groot proefwerk, vol met instinkers, die ik moet zien te omzeilen om me door het proefwerk heen te kunnen worstelen. Zo wordt het van een probleemvolle jungle opeens een flinke uitdaging.
En dat voelt al 100% beter kan ik zeggen.
Even voor jouw perspectief: dank je wel voor het delen van je 'kruistochten' hier op het forum! Ik wordt erdoor bemoedigd en gestimuleerd. Nogmaals dankjewel!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on October 29, 2014, 02:17:19 PM
Ja, burningspirit, dit is de bedoeling van mijn bijdrage hier op het forum, mensen aansporen om zelf actie te ondernemen en niet alles over je heen te laten gaan.  Het is niet zozeer de juridische kennis, maar meer de “spirit” om je eigen meester te zijn dat mij op weg geholpen heeft. De rest is bijzaak.  Het is goed om te horen dat jij ook de meester van jezelf bent/zal worden!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Marjan12 on October 29, 2014, 09:59:43 PM
Je hebt mij geholpen, met je voorbeeld brieven en de manier waarop je het aanpakt. Door mijn brieven (geïnspireerd door hier) heb toch mooi bedongen, dat ik een lagere rente heb gekregen. Het gaat er dus om dat je reageert, en bijleert naarmate je verder in discussie gaat met de bank.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: HZHNE on November 28, 2014, 01:38:16 AM
Wat een  strijd SF. Bewonderenswaardig.
Toch zeg je tegen Chrissie niet doen.
Waarom eigenlijk niet?
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on November 28, 2014, 01:28:24 PM
HZHNE, het antwoord moet duidelijk zijn. Je moet naar dat innerlijke stemmetje luisteren!
Kies je strijd wijselijk en vooral, kies je eigen strijd en niet die van een ander.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Chrissie on November 28, 2014, 10:38:42 PM
HZHNE, ik heb even terug gekeken maar ik had mijn vraag eigenlijk ook voor anderen gesteld dus niet geheel voor mijzelf ik ben namelijk tig jaar ouder dan de personen waar het in mijn vraag om draaide. Bedoelde het meer als waarschuwing net zo als wat Sacredfour aangeeft je moet zelf doen waar jij je goed bij voelt en je eigen strijd voeren!

Zelf persoonlijk zou ik het nooit kunnen doen wat Sacredfour doet maar bewonder hem er wel om, heb zelfs hele diepe bewondering voor hem daarin.
Ik ben zo ontzettend stom en dom geweest om aan mezelf te twijfelen daar heeft een ander geen schuld aan dus kan ik het die ook niet kwalijk nemen had ik maar niet zo'n laag zelfbeeld moeten hebben. Maar gelukkig heb ik iemand getroffen die me wel de juiste kant heeft weten op te ' schoppen' dus ik voer een hele andere strijd. Die schulden hebben me wel meer zelfvertrouwen gebracht en dat ik hoog nodig!!

Ben ook blij met dit soort forums en met m'n begeleider bij PsyQ die mogen niet vergeten worden!
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 13, 2015, 10:44:09 AM
Nu heeft de bank dan eindelijk Flanderijn opdracht gegeven de restschuld van 65.000 euro te innen. In de sommatiebrief schrijft Flanderijn dat bij geen betaling de hypotheekakte aan mij wordt betekend.  Dit laatste is een nutteloze actie, omdat de restschuld niet meer onder de hypotheekakte valt, in ieder geval niet bij mijn hypotheekakte. Er is genoeg jurisprudentie om te twijfelen aan het recht van de bank de restschuld te innen met de executoriale titel van de hypotheekakte. Ik heb Flanderijn de incassobrief verstuurd met als extra mededeling dat ze hun juristen maar eens moesten laten kijken naar de nutteloze actie om de hypotheekakte te betekenen.   
Natuurlijk heb ik ze ook gewezen op al de correspondentie en verzocht dat ze hier eerst maar eens kennis van moesten nemen, voordat ze mij aanmanen.
Wordt vervolgd.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: MathiasRots on April 13, 2015, 08:25:17 PM
@ SF

Staat het vorderen van de restschuld in de hypotheekakte?
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 14, 2015, 04:45:41 PM
mathiasRots,
het bedrag van de lening is genoemd in de hypotheekakte. Dit geeft de bank mogelijk wel een executoriale titel voor de restschuld. Dit zou dan betekenen dat ik naar de voorzieningsrechter moet om executie te stoppen.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: MathiasRots on April 14, 2015, 09:17:17 PM
@SacredFour

Wellicht nuttig

http://www.labre.nl/nl/nieuws/7/hypotheekakte-geen-executoriale-titel-voor-restschuld

Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: MathiasRots on April 14, 2015, 09:30:43 PM
@SF

Ik had een tweede hypotheek via XXXX  (de naam kan je krijgen via een PM, ik wil geen slapende honden wakker maken, ik weet niet wie hier allemaal meeleest)  In de akte staat heel uitdrukkelijk vermeld dat de schuld op basis van een executoriale titel kan worden geïnd.

Het onderpand is vorig jaar onder volmacht verkocht door de eerste hypotheekverstrekker voor een belachelijk lage prijs. Deze partij heeft al aangegeven dat dit de stroppenpot in gaat en ze gewoon afwachten op het voorstel tot finale kwijting en daar mee akkoord zullen gaan.

In een 'normale' hypotheekakte staat dit normaliter niet.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 17, 2015, 12:04:02 PM
Ik heb gisteren netjes antwoord gehad op mijn incassobrief. “u kunt binnenkort een inhoudelijke reactie van ons verwachten.” Ondertekend met naam(!!!) door een juridische medewerker van Flanderijn.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on April 23, 2015, 09:19:01 AM
Flanderijn heeft mijn incassobrief correct beantwoord door mee te sturen een ontkenning dat er sprake is van cessie en bevestigd dat er sprake is van bevoegdheid en hier ook een document bijgevoegd waaruit deze bevoegdheid blijkt. Ook is er een verklaring van de directeur van Flanderijn dat de medewerker die mijn brief had beantwoord voor Flanderijn handelt en mag tekenen.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: Enki on January 21, 2018, 05:14:46 PM
Lees het draadje met grote interesse.
Laatste post ca 2 jr terug.
Ben heel benieuwd hoe het is vervolgd.
Title: Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
Post by: sacredfour on January 29, 2018, 04:40:35 PM
Ik heb het zo druk gehad met andere (rechts)zaken dat niet aan mijn eigen zaak ben toegekomen.
Er zijn wel een aantal interessante ontwikkelingen met vergelijkbare zaken. Zodra het vonnis is uitgesproken zal ik dit hier berichten.