Minnelijk Traject en Individuele inkomsten toeslag?

Started by Mevrouwnijntje, Dec 13, 2018, 08:48 PM

Previous topic - Next topic

Mevrouwnijntje

Ik zit nu sinds April dit jaar in het minnelijk traject (geen WSNP)

Nu kan je elk jaar Individuele inkomsten toeslag aanvragen. Bedoelt voor mensen die lange tijd leven van een minimum inkomen. Dit jaar een wasmachine van kunnen kopen, volgendjaar zou er eindelijk een koelkast gekocht kunnen worden.

Nu vroeg ik mijn bewindvoerder hiernaar, aangezien het weer bijna 2019 is en mijn koelkast de geest heeft gegeven, met dit koude weer ligt het in de tuin, maar als het weer warmer word heb ik een probleem.
Er werd mij medegedeelt dat zowel je vakantiegeld als de individuele inkomsten toeslag naar de schuldeisers moet.
Mogen ze indd de IIT 'opeisen' en ook je vakantiegeld? Ik kom niet in aanmerking voor bijzondere bijstand voor een koelkast, ten eerste omdat dit in zovere is afgeschaft en ten tweede omdat je dan een lening aangaat (volgens mijn bewindvoerder).

Vakantiegeld snap ik dat je dit moet inleveren, maar de IIT is er toch speciaal voor de grote uitgave die je niet zomaar kan doen? Mogen ze dit dus 'opeisen'? 

Ik kan hier verder vrij weinig over vinden, en ik kan de schuldhulpverlening pas eind volgende week bellen om het na te vragen.

marco

Dit is de eerste keer dat ik hier van gehoord hebt. Deze toelage is volgens mij niet bestemd om schulden af te lossen. Ik zou dit uit laten zoeken.
Marco en Bianca

jan

Ik adviseer je om contact op te nemen met een sociaal raadsman of schuldhulpmaatje. De bewindvoerder werkt voor de schuldeisers en niet voor jou!
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

chapter

nee dat mag niet. maar on minnelijk heb je geen bwv maar een shv-er.
heb je ook beschermingsbewind? dan mag deze wel andere keuzes maken dan het 1 op 1 aan jou te geven

chapter

vakantiegeld is ook voor deel voor jezelf zie je vtlb berekening

mikemike

Vaak gelden voor het minnelijke traject de wsnp regels ,en dan mag je het niet houden, de reden hiervan is om iedereen gelijk te stellen anders zou bv iemand die  werkt  minder hebben als iemand met een uitkering tijdens de regeling wat dan ook niet de bedoeling is

chapter

dat is al 2 jaar niet meer zo mike maar wordt opgeteld per maand. meeste komen daardoor alsnog onder vtlb en mogen het houden
6.1.4 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten en individuele inkomenstoeslag
De tegemoetkoming arbeidsongeschikten en de inkomenstoeslag worden beschouwd als
inkomen. Ten aanzien van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten geldt dat er van
wordt uitgegaan dat hier reële kosten tegenover staan. Deze tegemoetkoming valt dus in
beginsel niet in de boedel.
De individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor wie langdurig heeft moeten
rondkomen van een laag inkomen. Deze toeslag is een toekenning achteraf en wordt
eenmaal per jaar uitbetaald. Verrekening per jaar doet echter geen recht aan het doel
van de inkomenstoeslag. De jaarlijkse toeslag dient derhalve maandelijks bij het inkomen
te worden opgeteld. Daar het een betaling achteraf betreft, zijn de principes van een
nabetaling hierop van toepassing. Als de individuele inkomenstoeslag binnen het jaar
nadat iemand is toegelaten tot de wsnp wordt uitgekeerd, valt derhalve het deel van vóór
de wsnp in de boedel. (zie 6.1)

Caspertje

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Een inkomen, uit werk of uitkering, op het bijstandsniveau wordt gezien als een laag inkomen.

De individuele inkomenstoeslag bedraagt in de jaren 2018, 2019 en 2020 per 12 maanden:

a. € 114,- voor een alleenstaande;
b. € 114,- voor een alleenstaande ouder;
c. € 162,- voor gehuwden
d. € 162,- voor gehuwde ouders

Aanvullend, voor de periode 2018, 2019 en 2020:

Voor elk ten laste komend kind van de aanvragers bedoeld onder b. en d. wordt een extra toeslag per kalenderjaar verstrekt van:

    € 65,- per kind dat op 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft jonger dan 12 jaar is;
    € 130,- per kind dat op 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft 12 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar is.

Een paar rekenvoorbeelden (bedragen per jaar) van de wijziging IIT zoals aangenomen door de gemeenteraad op 10 december 2018 (periode 2018-2020):

    Alleenstaande ouder, één kind van 8 jaar > was €145, wordt € 179 (€ 114 + € 65)
    Alleenstaande ouder, één kind van 2 en één kind van 4 jaar > was € 145, wordt € 244,- (€ 114 + € 65 + € 65)
    Alleenstaande ouder, één kind van 10, één kind van 14 jaar > was € 145, wordt € 309,- (€ 114 + € 65 + € 130)
    Alleenstaande ouder, één kind van 13 en één kind van 15 jaar > was € 145, wordt € 374,- (€ 114 + € 130 + € 130)
    Gehuwden, één kind van 8 jaar > was € 162, wordt € 227,- (€ 162 + € 65)
    Gehuwden, één kind van 2 en één kind van 4 jaar > was € 162, wordt € 292,- (€ 162 + € 65 + € 65)
    Gehuwden één kind van 10, één kind van 14 jaar > was € 162, wordt € 357,- (€ 162 + € 65 + € 130)
    Gehuwden, één kind van 13 en één kind van 15 > was € 162, wordt € 422,- (€ 162 + € 130 + € 130)
Assumption is the mother of all fuck ups.

chapter

lastige is dat de bedragen per gemeente anders zijn

Caspertje

Wat mij dus ook bevreemdt.
Eigenlijk zou dit een landelijke standaard dienen te zijn.
Assumption is the mother of all fuck ups.

abnormaal

Dit is afhankelijk van de Regio, In de regio Groningen is het leven goedkoper dan in de randstad.

marco

Ik denk dat ook de prijspeil van de regio hiermee te maken heeft.
Marco en Bianca

Caspertje

Bij navraag aan mijn kennis welke mij letterlijk de WSNP heen heeft gesleurd blijkt dat de gemeente "richt-lijnen" van de regering heeft gekregen, maar geen bedragen.
Deze bedragen mogen zij zelf vaststellen naar draagkracht van de gemeente.
Assumption is the mother of all fuck ups.

chapter

zo zit ook raar iets in Wsnp. val normaal overal buiten. in Wsnp had ik meer te besteden als nu met meedoen regeling. geen gemeentebelasting

Caspertje

Quote from: chapter on May 27, 2019, 07:45 AM
zo zit ook raar iets in Wsnp. val normaal overal buiten. in Wsnp had ik meer te besteden als nu met meedoen regeling. geen gemeentebelasting

Toen ik nog getrouwd was 4 jaar geleden tijdens de WSNP hadden wij netto 2100 € om van te leven. Dit kwam puur door de auto welke nodig was ivm. werk en ziekte.
Daarvoor zaten we op minimum.
Assumption is the mother of all fuck ups.