Aangescherpte leennormen consumptief krediet helpen overkreditering voorkomen

Started by redactie, Dec 01, 2020, 01:00 PM

Previous topic - Next topic

redactie

Aangescherpte leennormen consumptief krediet helpen overkreditering voorkomen

De methode die de meeste consumptief kredietverstrekkers gebruiken om te bepalen hoeveel iemand mag lenen, wordt aangescherpt. Zij kunnen de financiële positie van hun klanten daardoor beter vaststellen. Zo wordt de kans kleiner dat mensen meer lenen dan verantwoord is en financiële problemen krijgen.

Source: Aangescherpte leennormen consumptief krediet helpen overkreditering voorkomen

jan

De methode die de meeste consumptief kredietverstrekkers gebruiken om te bepalen hoeveel iemand mag lenen, wordt aangescherpt. Zij kunnen de financiële positie van hun klanten daardoor beter vaststellen. Zo wordt de kans kleiner dat mensen meer lenen dan verantwoord is en financiële problemen krijgen.

In het kort
Methode voor vaststellen maximaal consumptief krediet aangescherpt
Krediet sluit daardoor beter aan op wat mensen financieel kunnen dragen
AFM houdt toezicht op naleving van leennormen
Branche scherpt methode voor maximale kredietruimte aan
De meeste kredietverstrekkers gebruiken een vaste methode, de leennormen, om inkomsten en lasten van mensen vast te stellen. Zo kunnen zij bepalen hoeveel krediet iemand maximaal mag hebben. Brancheorganisaties de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hebben deze leennormen aangescherpt. De aanpassing is tot stand gekomen met hulp van het Nibud en in goed overleg met de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Krediet moet beter aansluiten op financiële positie van klanten
Met de nieuwe leennormen moeten kredietverstrekkers de financiële positie van hun klant nauwkeuriger bepalen. Het krediet sluit dan beter aan op wat klanten financieel kunnen dragen. Afhankelijk van de situatie zullen mensen minder kunnen lenen. De AFM vindt dit een belangrijke stap om te voorkomen dat mensen in problematische schuldsituaties terechtkomen.

Onderzoek wees op tekortkomingen in markt
De AFM deed eerder onderzoek naar verantwoorde kredietverstrekking. Wij constateerden toen verschillende tekortkomingen binnen de markt. De AFM riep de NVB en VFN daarom op hun leennormen te evalueren en verbeteren.

Mensen moeten voldoende geld overhouden voor levensonderhoud
Met hun leennormen geven de NVB en VFN invulling aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van verantwoorde kredietverstrekking. Mensen die geld willen lenen, moeten na het betalen van rente en aflossing voldoende overhouden voor de kosten van hun levensonderhoud en vaste lasten. Te veel lenen aan consumenten (of: overkreditering) is dan ook verboden.

Kredietverstrekkers geven zelf invulling aan open norm
De wettelijke verplichting is een open norm. Dat betekent dat kredietverstrekkers daar zelf invulling aan moeten geven. Kredietverstrekkers die zijn aangesloten bij de NVB en VFN gebruiken de leennormen van die organisaties. De AFM beschouwt deze leennormen als een minimale invulling van de open norm. Kredietverstrekkers die niet gebonden zijn aan deze leennormen kunnen zelf voor passende invulling zorgen, zolang deze minimaal dezelfde bescherming biedt aan klanten.

Toezicht op leennormen
In beide gevallen ziet de AFM erop toe dat kredietverstrekkers bescherming bieden tegen overkreditering. Om het speelveld voor alle kredietaanbieders gelijk te houden, houdt de AFM hier nadrukkelijk toezicht op.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

marco

Dit is goed dat dit gebeurt, maar er is al enorm veel schade aangericht. Ik noem maar op DSB achtige financieringen, flitskredieten en ongelimiteerd lenen als je studeert. En er moet veel meer voorlichting komen op scholen. De commercie heeft een grote rol in de aankopen van mensen. En hoe maak je mensen gek.
Marco en Bianca