Belastingteruggave over jaren voorafgaand WSNP (schone lei)

Started by Mammavan4, Nov 09, 2020, 11:51 PM

Previous topic - Next topic

Mammavan4

Hallo allemaal, een beetje een ingewikkelde vraag. Ik ben in februari 2017 toegelaten tot de WSNP en ik heb die in februari 2020 afgesloten met een schone lei (gelukkig). Nu komt mijn vraag. Ik sta nog een jaar onder vrijwillige bewindvoering, dit zodat ik langzaam weer alles zelf kan oppakken. Ik heb van de laatste jaren de belastingteruggaven nagekeken en nu bleek dat mijn bewindvoerder over 2015 geen zorgkosten had opgegeven, waarvan ik er belachelijk veel had :-\. Ik heb dus de aangifte opnieuw ingediend en vandaag een bedrag van 700 euro mogen ontvangen op mijn beheerrekening. Mijn bewindvoerder heeft aangegeven dit te overleggen met de bewindvoerder WSNP en die gaf direct aan dat het pre WSNP is en dus toekomt aan de schuldeisers. Ik heb na de schuldsanering toch een schone lei ontvangen wat inhoudt dat eventuele vorderingen zijn omgezet in natuurlijke verbintenissen (toch?) deze zijn dan toch niet meer in rechte afdwingbaar. Tevens is mijn rekeningnummer al gesloten en heeft er een slotuitdeling plaatsgevonden.

Wie kan mij advies geven? Mocht het toekomen aan de boedel dan is dat prima, echter de onderbouwing ontbreekt mijns inziens. Dank jullie wel!!

abnormaal

Welkom Mammavan4,

De bewindvoerder WSNP werkt voor de schuldeisers. Alle inkomsten die je in deze periode heb verdient vallen onder de WSNP. Deze vallen onder de boedelrekening.

Ik kan het helaas niet mooier maken dan dat het is.

equestrian

Quote from: abnormaal on Nov 10, 2020, 07:51 AM
Welkom Mammavan4,

De bewindvoerder WSNP werkt voor de schuldeisers. Alle inkomsten die je in deze periode heb verdient vallen onder de WSNP. Deze vallen onder de boedelrekening.

Ik kan het helaas niet mooier maken dan dat het is.

Het gaat om belasting van het jaar 2015 volgens mij. Dat was vóór toekenning WSNP. Klopt die regel dan nog?

abnormaal

Die klopt nog. Voordat je tot de WSNP wordt toegelaten, heb je nog het minnelijke traject. Het gaat om inkomsten, waarna de bewindvoerder kijkt. Ze valt nog onder vrijwillige bewindvoering en deze meldt dit. Zonder bewindvoerder had niemand dit opgemerkt.