Extra geld voor versterken gemeentelijke aanpak schulden en armoede

Started by Joost, Sep 28, 2020, 09:12 PM

Previous topic - Next topic

Joost

Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken. Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Het kabinet stelt 146 miljoen euro beschikbaar om onder meer de gemeentelijke schuldhulpverlening toe te rusten voor een grotere toestroom van hulpvragen. Ook komt er extra inzet op het signaleren van armoede in gezinnen. Met de afspraken wil het kabinet bewerkstelligen dat mensen snel aan de bel trekken bij geldzorgen, weten waar zij welke hulp kunnen krijgen en zo problematische schulden voorkomen.

Vooral kwetsbare groepen worden door de coronacrisis hard geraakt op het terrein van werk, inkomen en participatie. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren, flexwerkers, ondernemers met weinig financiële reserves en kinderen in gezinnen die leven rond de armoedegrens. Het kabinet vindt het belangrijk om hen snel te bereiken en te ondersteunen en zet daar samen met gemeenten op in.

Staatssecretaris Bas van 't Wout (SZW): 'Veel mensen zijn de afgelopen tijd acuut in de financiële problemen geraakt door de coronacrisis. Denk aan de ondernemer zonder opdrachten of de jongere die zijn baan kwijt is geraakt en zijn vaste lasten niet kan betalen. Voor veel anderen dreigt deze situatie. Het is van groot belang dat gemeenten voldoende armslag hebben om mensen met financiële zorgen goed te helpen. Ook is het belangrijk dat mensen zich snel melden als ze in de knel komen. Dan moet de hulp wel laagdrempelig zijn en schuldhulpverlening snel opgestart kunnen worden. Met deze extra inzet willen we dat bereiken.'


Sneller schulden aflossen

De partijen hebben onder meer afspraken gemaakt over het verkorten van schuldhulpverleningstrajecten. Het duurt nu vaak lang voordat de gemeente met alle schuldeisers tot een akkoord komt over de aflossing van schulden. Hierdoor verergeren de problemen. Door collectieve afspraken te maken met schuldeisers start de hulp eerder op en kunnen mensen hun schulden sneller aflossen. Een aantal gemeenten hanteert met succes deze nieuwe schuldenaanpak. Het kabinet wil stimuleren dat alle gemeenten dergelijke collectieve afspraken maken met schuldeisers.

Er komt daarnaast een waarborgfonds om mensen met problematische schulden beter en sneller te ondersteunen. Hiermee is 30 miljoen euro gemoeid. Het fonds maakt het makkelijker voor gemeenten en andere partijen om saneringskredieten in te zetten. Hiermee kunnen schuldeisers in één keer gedeeltelijk worden betaald, wordt de restschuld kwijtgescholden en houdt de hulpvrager nog slechts één schuldeiser over. Hierdoor ontstaat meer grip op de financiële situatie. Ook gaan grote publieke schuldeisers zoals UWV, SVB en de Belastingdienst de mogelijkheid tot uitstel van betaling beter inzichtelijk maken bij mensen met problematische schulden. Het CJIB kent sinds dit voorjaar al de mogelijkheid van een 'noodstop', het tijdelijk stoppen van de invordering. Voorwaarde is dat de persoon in kwestie zich meldt bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Signaleren armoede

Veel gezinnen met een laag inkomen vragen geen hulp, terwijl zij wel in aanmerking komen voor gemeentelijke armoederegelingen. Scholen wijzen ouders in toenemende mate actief op de hulp die voorhanden is. De ministeries van SZW en OCW faciliteren dit. Het gaat dan bijvoorbeeld om gerichte doorverwijzingen naar gemeenten of naar armoedefondsen die stimuleren dat kinderen in armoede mee kunnen doen. Het kabinet wil dat ook de jeugdgezondheidszorg en huisartsen hierin een rol krijgen.

Brede schuldenaanpak

De afspraken die het kabinet heeft gemaakt, vormen een aanvulling op het Actieplan brede schuldenaanpak dat onderdeel is van het regeerakkoord. Het gaat om een veertigtal acties op tal van fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. Het kabinet werkt in de brede schuldenaanpak samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Het stelt daarnaast structureel extra middelen beschikbaar aan gemeenten en maatschappelijke organisaties voor de aanpak van kinderarmoede. Voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen, heeft het kabinet aan het begin van de kabinetsperiode incidenteel €80 miljoen beschikbaar gesteld.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/extra-geld-voor-versterken-gemeentelijke-aanpak-schulden-en-armoede

jan

Als ze de armoede aanpakken, komen er minder schulden. Het gaat om kwaliteit van leven. Daarnaast denk ik dat dit ook goed is voor de economie.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Joost

Ze moeten kijken hoe schulden ontstaan. Neem de oorzaak weg en dan zijn er geen schulden meer. Het is nu symptoom bestrijding. Wij werden gek gemaakt door eigenhuis en tuin en allerlei reclames. Een eenvoudige tuin is goed genoeg, maar volgens de Tv reclame niet.

willy

Zo wie zo vertrouwen op de regering, in dit soort zaken, daar moet je mee opletten.
Schulden maken is de economie spekken.
Kredietkaarten verbieden, flitskredieten verbieden, strenger zijn bij lenen voor meer als alleen huis,
kopen op afbetalen aan banden leggen.
Allemaal slecht voor de economie, en de middenstand bepaalt vaak toch ,wat er in regering gebeurd.
En ook Europa praat nog een (negatief) woordje mee.
De lage rentes voor leningen helpen dan niet echt mee.
Schulden voorkomen is dan ook moeilijk.
Men kan mensen nog niet eens verbieden om naar het buitenland op vakantie gaan.
Doen ze toch.
Huwelijken in de randstad met minder dan 50 mensen, uitwijken naar buiten de randstad.
Men kan mensen waarschuwen, maar toch blijven sommige steeds dezelfde fouten maken.
Sommige zeggen gewoon, "Ach 3 jaar schuldbemiddeling en ik ben er vanaf".
Dat je daar niet zomaar in komt, willen ze niet snappen.
Mensen gaan te gemakkelijk om met schulden, menen dat ze ergens "recht" op hebben,
en vele weten zelfs niet wat voor risico's ze lopen.
Hopelijk dat er een verbetering komt ,maar de regering vertrouwen ,in geldzaken, het is een risico.
Daar tegenover staat, nietsdoen vergroot het probleem nog meer.
En alle schulden kwijtschelden is een oplossing, maar niet te rechtvaardigen tegenover al diegene
die wel met een laag loon/budget uit komen.Marjan12


peter

Peter
Administrator Forumwilly

Schulden zijn inderdaad een molensteen voor de maatschappij, maar blijkbaar niet voor de economie.
Anders waren de risico's op te hoge schulden, al lang geblokkeerd.
In een wereld waar je kan trouwen voor €100,- of soms zelfs minder,
Maar kunt lenen voor het feest, dan denk ik dat er dus echt iets serieus fout zit.
Net als lenen om op vakantie te gaan?
Ken een stel dat in de schuldbemiddeling kwam,
waar de basis van de problemen, ontstaan zijn toen ze leende voor trouwfeest en huwelijksreis.
Een hypotheek, autolening en tv etc op afbetaling zorgde 3 jaar later dat ze in de problemen kwamen.
Huis verkopen met nog schuld over, en dan een van de 2 zonder werk, 3 kinderen en het was raak.

marco

Schulden maken is zo laagdrempelig, het is geruisloos, je kan bijna onbeperkt verhogen.
Marco en Bianca

Marjan12

Als je schulden maakt kun je geld uitgeven, dit komt ten goede van de economie, maar je moet dit ooit ook terug betalen.

Meelezertje

Indien iemand echter van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt. Jacobus in het jaar 45

jan

Quote from: Meelezertje on Oct 02, 2020, 06:58 PM
Mijn eigen economie gaat voor

Ook bij ons, geen schulden meer ! Tweedehands is ook goed !
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator