het CJIB en de beslagvrije voet

Started by sacredfour, Sep 03, 2020, 02:37 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Recentelijk heeft het CJIB verklaart dat zij nu ook rekening houden met de financiële positie van de schuldenaar. De schuldenaar moet dan natuurlijk wel duidelijk maken dat hij de schuld niet kan betalen of niet in een keer kan betalen.  M.a.w. het CJIB houdt nu ook rekening met de beslagvrije voet.
De stichting Xwiljoenen Juridisch Advies heeft een cliënt vertegenwoordigd die een schuld had van 1000 euro bij het CJIB. Deze cliënt haar inkomen is onder de beslagvrije voet. We hebben dit gemeld bij het CJIB, maar in eerste instantie trekt het CJIB zich hier weinig van aan en doet een voorstel voor maandelijkse betalingen. Met een inkomen onder de beslagvrije voet zijn ook maandelijkse betalingen niet mogelijk wil je kunnen blijven leven zonder weer extra schulden te maken.  Het CJIB heeft dan de mogelijkheid om beslag te leggen op bezittingen. Heb je een auto op je naam of andere waardevolle bezittingen dan is de kans groot dat daar beslag op zal worden gelegd.  Heb je deze niet dan is het zaak om dit bij het CJIB te melden. Zou het CJIB dan toch beslag leggen dan is dit misbruik van het middel. artikel 8 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders en BW. Artikel 3:13
Deze cliënt hat ook geen auto of waardevolle bezittingen. Dit hebben we aan het CJIB gemeld en voor de zekerheid ook het bovenvermelde wetsartikel. Er is dan nog maar een mogelijkheid open voor het CJIB en dat is opschorting van de vordering. Ook dit zal je zelf moeten aangeven anders komt het CJIB weer met een voorstel voor maandelijkse betalingen. In de zaak voor deze cliënt had de stichting een jaar uitstel aangevraagd en hierna nog een aantal keren voor een kortere tijd verlengt.
Vandaag ontvangen we een brief waarin word aangekondigd dat deze schuld buiten invordering is gesteld en dat er nu geen openstaande zaken meer zijn.
Ook het CJIB kan dus een schuld kwijtschelden!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jan

Mijn complimenten voor jou activiteiten om mensen te helpen. Goed bezig!
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Incasso_deskundige

Vergeet echter niet dat een deurwaarder pas bij de beslaglegging kan constateren of echt geen sprake is van waardevolle zaken. Daarom kan men dus wel degelijk op de beslaglegging aansturen. Het vervolgen/uitwinnen van het beslag zou vervolgens dan wel onrechtmatig kunnen zijn.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Ja dat klopt natuurlijk. Mijn ervaring is echter wel dat de meeste schuldeisers en ook de belastingdienst niet meer tot beslag overgaan als ze een brief van onze stichting hebben gekregen waarin wordt uitgelegd dat de cliënt geen waardevolle spullen bezit. Die brief is wel belangrijk!
Natuurlijk zal de deurwaarder ook kijken naar inkomen en leefomstandigheden, auto, sociale woning, uitkering, duur van de uitkering enz.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.