Domgansje1957

Started by Domgansje1957, Mar 22, 2020, 11:31 AM

Previous topic - Next topic

Domgansje1957

Om een lang verhaal kort te maken het volgende:

Zoals het er nu uitziet HEB ik geen schuld (meer) althans ik weet even niet wat ik er van moet denken.

Medio 2009/2008 had ik een doorlopend krediet bij ABN-AMRO.
In die tijd was ik hardstikke overspannen, maar ik betaalde, zoals de meesten denk ik, alles automatisch.
Destijds heb ik geldproblemen gehad, niks verschrikkelijks,  maar wel doordat ik geen "roodstand" op mijn rekening had zijn er een of twee maandaflossingen niet gedaan.
Was toen wel inmiddels overgestapt naar de RABO-bank omdat de ABN-AMRO haar vestiging in mijn dorp sloot en naar de stad verhuisde.

Gewoon die achterstanden naderhand ingelopen en de termijnen weer doorbetaald, wel met toegestuurde acceptgiro, omdat het "automaatje" door de RABO-bank was opgeheven.

Door die achterstand was er wel inmiddels een incassoburo er aan te pas gekomen. NDA-incasso.

Omdat ik mi. alles betaald had,  telefonisch kontakt geweest met ABN-AMRO in 2013, en ik ontving een brief van incassoburo met de meest waanzinnige bedragen van wat er te incasseren viel.
Daar zijn kontakten over geweest met de ABN-AMRO destijds en ik ben keurig altijd mijn aflossingen blijven doorbetalen op het Doorlopend krediet met acceptgiro, al kreeg ik daar geen afschriften meer van.
Zelf heb ik er nog eentje gedateerd 30-09-2004.
Ergens in die periode heb ik een binnenbrand gehad en de papieren die ingeklapperd waren en in mijn woonkamer lagen opgeborgen zijn toen helaas verloren gegaan. het afschrift wat ik nog heb, lag op zolder in een doos met ongeopende enveloppes ed., want ik heb een periode mijn post niet opengemaakt wegens overspannenheid. de doos heeft er jaren gestaan overigens.

Misschien schrijf ik het wel niet allemaal in chronologische volgorde, maar dat komt nog wel, met de weinige documenten die ik nog heb.

Maar die brief en het sluiten van het dossier heb ik nog wel degelijk.

In 2013 kreeg ik een brief van Incassoburo dat de behandeling van de vordering diende beeindigd te worden in opdracht van de client en dossier gesloten zou worden.

Daarna, kreeg ik ineens een brief van een incassoburo genaamd Lindorff met een vordering van een verschrikkelijk hoog bedrag, en wat met ABN-AMRO te maken had.

Eigenlijk snapte ik er niks van, maar omdat ik destijds in een nogal warrige periode zat en ook lichamelijk ziek was heb ik met deze mensen afgesproken dat ik iedere maand 100,00 euro zou aflossen aan hun. Doe ik tot op de dag van vandaag iedere maand nog steeds. Ik heb wel mijn verhaal daar gedaan, maar meer dan een rentestop heeft me dat niet opgeleverd.

Sinds kort heb ik een hulpverlener en die ruimt samen met mij mijn administratie op, toen kwam dat hele geval weer naar boven.

Maar ik heb wel, volgens Lindorff (nu heet het Intrum) nog steeds een schuld van 4800,00 euro, terwijl de Kredietlimiet destijds (1997) 8000,00 was.

Volgens mij heb ik dat krediet echt allang terugbetaald, aan ABN-AMRO, maar wat kan ik nu nog doen om dit allemaal terug te draaien.
Het enige wat ik nog heb aan documenten is dat bankafschrift, de brief van de NDA-incasso dat het dossier gesloten was op verzoek van de ABN-AMRO en de briefwisseling van Lindorff/nu Intrum, omdat ik ieder jaar de juiste en nog openstaande stand van dat terug te betalen bedrag opvraag.

Het klopt gewoon niet en ik schaam me rot dat het gebeurd is, en dit gebeuren is de enige schuld die ik heb, sta ook nooit rood op de bank ook geen rood-staan-limiet.

Ik ben alleen aan dat Lindorff gaan betalen, omdat ik destijds zo in de war was, dat ik voetstoots heb aangenomen dat het wel zo zou zijn, en dat het allemaal mijn eigen schuld was. Maar meer dan dat ik nu opschrijf kan ik niet vertellen, maar ik zou wel graag aktie ondernemen omdat we hier over een Doorlopend Krediet praten wat ik in 1997 heb afgesloten en na betaalde achterstanden, gewoon per acceptgiro keurig heb afgelost bij ABN-AMRO.
Anders zou ik toch geen bericht hebben gekregen van NDA-incasso dat het dossier gesloten werd op verzoek van cliënt. Of ben ik nu mis.
Ik heb inmiddels al bijna 8000,00 euro aan Lindorff betaald in 7 jaar, en van 1997 tot 2013 8000,00 aan ABN-AMRO.Domgansje1957

Misschien is het allemaal makkelijker om op te schrijven wat ik nog allemaal aan documenten.

1. Vorige week een uitdraai gemaakt van BKR registratie op mijn naam.

2. Bankafschrift van ABN-AMRO met stand van Doorlopend krediet. Was toen 7621,21 Debet gedateerd 30-09-2004

3. Brief NDA, ivm sluiten van dossier op verzoek van client ABN-AMRO gedateerd 24 april 2013.

4. Briefwisseling met de meest uiteenlopende bedragen van Lindorff. bedrag 12400, 51 over hetzelfde contractnummer als het   
    Doorlopend krediet. En brieven met de stand van zaken mbt. hoogte van schuld.     

marco

Heb je al contact gezocht met de gemeente?
Marco en Bianca

Domgansje1957

Hoezo?
Ik heb een WAO-uitkering, dus niks met de gemeente van doen qua inkomen.

Domgansje1957

Volgens mij is het vandaag my lucky day.

De stoute schoenen aangetrokken en het nummer van de ABN-AMRO gebeld zoals het op de BKR-registratie stond.
Doorverbonden, en dat wel een paar keer, kwam ik via ABN_AMRO, ineens bij Intrum terecht.

Deze meneer stelde mij voor dat het bedrag van 4838,90 euro, met ingang van vandaag, verminderd gaat worden naar 1500,00 euro, aangezien ik al die 7 jaren korrekt betaald heb iedere maand, aan Lindorff/Intrum (100,00 euro per maand)

Ik kan dat bedrag ineens betalen tegen finale kwijting, maar gezien mijn financiële situatie, mag ik nu zelfs iedere maand 50,00 euro betalen totdat het overeengekomen bedrag van 1500,00 betaald is, al ga ik natuurlijk kijken of ik dit bedrag van familie kan lenen om er zo gauw mogelijk vanaf te zijn en blijf ik zolang dit duurt toch die 100,00 euro per maand betalen, mocht ik het niet geregeld krijgen, anders zit ik nog jaren aan dit gebeuren vast en ik wil echt van die (enige wat ik heb) schuld af zijn en door die vermindering en 100,00 euro betalen nog maar 15 maanden. Aftellen dus en dat vind ik wel zo prettig.

Ik krijg van deze meneer hier vandaag een e-mail over met de samenvatting van ons gesprek en de gemaakte afspraak.

Iig komt het er op neer dat Intrum mij een bepaald bedrag 3338,90 euro kwijtscheld en na volledige betaling van 1500,00 dit doorgegeven wordt aan BKR, en mijn dossier bij Intrum gesloten wordt.
het had ook te maken volgens die meneer met de lange tijd dat dit al aansleept.

Omdat ik hier zo vaak negatieve berichten lees mbt. Incasso-buro's vind ik het dan wel vreemd dat het allemaal zo soepeltjes ging.

Heb ik er nu goed aan gedaan om hier mee akkoord te gaan?

equestrian

Quote from: Domgansje1957 on Mar 23, 2020, 11:27 AM
Volgens mij is het vandaag my lucky day.

De stoute schoenen aangetrokken en het nummer van de ABN-AMRO gebeld zoals het op de BKR-registratie stond.
Doorverbonden, en dat wel een paar keer, kwam ik via ABN_AMRO, ineens bij Intrum terecht.

Deze meneer stelde mij voor dat het bedrag van 4838,90 euro, met ingang van vandaag, verminderd gaat worden naar 1500,00 euro, aangezien ik al die 7 jaren korrekt betaald heb iedere maand, aan Lindorff/Intrum (100,00 euro per maand)

Ik kan dat bedrag ineens betalen tegen finale kwijting, maar gezien mijn financiële situatie, mag ik nu zelfs iedere maand 50,00 euro betalen totdat het overeengekomen bedrag van 1500,00 betaald is, al ga ik natuurlijk kijken of ik dit bedrag van familie kan lenen om er zo gauw mogelijk vanaf te zijn en blijf ik zolang dit duurt toch die 100,00 euro per maand betalen, mocht ik het niet geregeld krijgen, anders zit ik nog jaren aan dit gebeuren vast en ik wil echt van die (enige wat ik heb) schuld af zijn en door die vermindering en 100,00 euro betalen nog maar 15 maanden. Aftellen dus en dat vind ik wel zo prettig.

Ik krijg van deze meneer hier vandaag een e-mail over met de samenvatting van ons gesprek en de gemaakte afspraak.

Iig komt het er op neer dat Intrum mij een bepaald bedrag 3338,90 euro kwijtscheld en na volledige betaling van 1500,00 dit doorgegeven wordt aan BKR, en mijn dossier bij Intrum gesloten wordt.
het had ook te maken volgens die meneer met de lange tijd dat dit al aansleept.

Omdat ik hier zo vaak negatieve berichten lees mbt. Incasso-buro's vind ik het dan wel vreemd dat het allemaal zo soepeltjes ging.

Heb ik er nu goed aan gedaan om hier mee akkoord te gaan?


Misschien heb ik het helemaal bij het verkeerde eind maar als een incassobureau jou iets cadeau geeft dan is er iets aan de hand. Ze nemen je liever nog je laatste cent dan je een halve cent te geven is mijn ervaring helaas.... Het zou mooi zijn als het klopt en dat hoop ik voor jou maar zorg dat je dingen uitgebreid op papier krijgt!

chapter

gebeurd heel vaak finale kwijting als je maar in contact blijft. Je hoofd in zand helpt niet.
Incassobureau bepaald dat altijd in overleg met opdrachtgever

Domgansje1957

#7
Idd., kontakt houden is ook de beste manier om iets bereikt te krijgen, en hoe oneerlijk en onredelijk ze kunnen zijn, altijd netjes blijven.

Al lijkt het bedrag van de aflossing van 1500,00 euro ineens tegen finale kwijting een schijntje tov. de bedragen die ik hier soms lees, dit is mijn aller-allerlaatste openstaande restschuld van de afgelopen jaren sinds 2008, dus voor de beginners met een hoog schuldenbedrag: Als je de schouders eronder zet, dan is het wel degelijk mogelijk om het allemaal zelf te regelen, zonder hulp van buitenaf of een of andere instantie die je er mee helpt, en waardoor je zo gekort wordt dat het je wit om je neus wordt. ik gun het iedereen in zo'n positie.

Ik zou het geweldig vinden als ik zonder schulden en/of achterstanden of roodstand op mijn bankrekening, de rest van mijn nu bijna 63-jarige leven zou mogen meemaken.
Zeker met al die toestanden op vandaag. voelt het net alsof ik de dans ontsprongen ben, of minstens de kans krijg om het de volgende ronde beter te doen.

En geloof me NEVER NOOIT GEEN SCHULDEN MEER, als dit afgehandeld is, en eerst sparen als ik wat wil, en heb ik het niet jammer dan.
Ik heb mijn les inmiddels wel geleerd.

Dat ik het hier van me af heb kunnen schrijven, en de verhalen van anderen lezen in een soortgelijke positie, dat was ook al een verademing. Al is het onder een synoniem, het lucht enorm op.

Groetjes en duim voor me dat ik het geregeld krijg en mijn familie me een voorschot geeft om dit op te lossen,

Domgansje.

chapter

super fijn dan je deze kwijt bent.
Dat korten vond ik enorm meevallen. Sterker nog had in Wsnp meer als uit Wsnp. Raar naar waar

Domgansje1957

Nou ik hoop dat ik er nooit achter zal hoeven komen in de toekomst. :)

Ik loop wel ondanks dat Corona-gebeuren, de hele dag te zingen en te huppelen, dat ik hoe lang mij nog gegeven is, geen schulden meer heb.

Dat is zo onwerkelijk, na al die jaren ploeteren, want ik had wel echt meer schulden dan deze laatste hoor.

Hoelang moet ik eigenlijk die brieven ed. bewaren?
Gewoon alleen een uitdraai van BKR, en de laatste brief(ven) dat de schuld(en) is/zijn afgelost?, of moet ik dat nog een aantal jaren bewaren?

Het liefst zou ik alles weggooien op bovenstaande na, en het niet/nooit meer hoeven zien, alleen al omwille van die torenhoge rentes die ik aan incassoburo's heb moeten betalen behalve mijn huidige bankafschriften online en die normale maandelijkse zaken en verzekeringspolissen ed. Ik zal dan vast niet meer dan een klappertje overhouden.

Daar heb ik heel wat traantjes om gelaten, als ik die afschrijvingen en jarenlange loonbeslagen zag, iedere maand op mijn salarisstrook.
Het was jarenlang gewoon het ene gat met het andere vullen vanaf zowat 2009, want voor die tijd had ik wel schulden, maar ik betaalde alles keurig op tijd vroeger en het was zo makkelijk om met voldoende inkomen een lening te krijgen.

Laten we maar zeggen dat dit de hardste levensles was, die ik heb moeten leren vanaf de dag dat ik op mezelf ging wonen als jong volwassene destijds.
Ik ben er iig nederig van geworden, en besef nu dat niet "spullen" je gelukkig maken, maar mijn gezondheid onbetaalbaar en kostbaar is, want ik ben er ook nog werkelijk lichamelijk ziek van geworden.

Enfin, nog even kijken mbt. 1500,00 euro en dan ben ik overal vanaf.

equestrian

GEWELDIG!!!

En zo'n dansje... wie doet je wat... iedereen zijn eigen belangrijk moment en dit is voor jou een moment om te vieren. Daar mag je trots op zijn

Domgansje1957

#11
Ik heb iets gedaan wat ik vroeger niet gedurfd zou hebben, omdat ik eigenlijk weinig tot geen kontakt met mijn familie heb.
Heb mijn zus gemaild (die regelt de financieen van mijn 91-jarige moeder die in een Zorgcentrum woont) en gevraagd of er iets mogelijk was, omdat recent het huis van mijn moeder verkocht is.
Heb zondag 1500,00 euro gekregen in de vorm van een schenking, aangevuld met een bedrag om een "buffertje" te hebben en op te bouwen.
Het stond zondag op de rekening en direkt aan Intrum 1500,00 euro overgemaakt.
Krijg officieele bevestiging met daarin vermeld dat de schuld is afgelost en mijn dossier is gesloten, en ik wordt afgemeld bij BKR, per direkt.

Voor degenen die denken dat die 1500,00 maar een klein bedrag is/was: Door de jaren heen heb ik wel degelijk (voornamelijk ook aan achterstallige betalingen en de waanzinnig hoge RENTE op rente, incassokosten, en deurwaarders-kosten en loonbeslagen, zeker aan 2 leningen van een 9000,00 per lening, minstens 40,000,00 euro terugbetaald, vanaf 2008/2009.
Daarvan is in 2017 een bedrag van 1 lening een restbedrag van 3000,00 euro kwijtgescholden en dossier gesloten, en met de aflossing van 1500,00 ineens tegen finale kwijting deze keer 3030,00 euro.

Ik heb dit allemaal op eigen kracht gedaan en betaald, alleen al dmv. het lezen op dit forum, en de talloze tips die hier gegeven werden/worden.

Mijn dank hiervoor.

Een nu schuldenvrij DomGansje (dat door dit forum heel wat slimmer is geworden) LOLIK BEN NU ECHT ECHT ECHT SCHULDENVRIJ, sta niet rood op mijn bankrekening, heb geen achterstanden, niks, niks niks.

Voor de mensen met schulden: Hou vol en zet de schouders eronder, en blijf netjes communiceren met je schuldeisers, het lukt jullie vast allemaal ook.
Veel succes, moed, kracht, wijsheid en gezondheid gewenst.

jan

Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Rotterdam01