Author Topic: Niet op tijd betaald  (Read 4283 times)

Offline abnormaal

  • Moderator
  • Administrator
  • Top Poster
  • *****
  • Posts: 503
  • Moderator
    • Aanpak van je persoonlijke schuldenprobleem
Niet op tijd betaald
« on: February 23, 2020, 03:04:19 PM »
Ongeveer 7% van de consumenten heeft moeite om op tijd te betalen. Het niet op tijd kunnen betalen heeft gevolgen. Via een serie veelgestelde vragen kan de bezoeker van alles te weten komen over het incassoproces, dat is gewijzigd door de komst van de nieuwe Wet op de Incassokosten (WIK) op 1 juli 2012 . Daarnaast staat op de website allerlei andere informatie over schulden, betalingen. Diverse relevante links voeren de bezoeker naar de juiste plaats op het Internet waar specifieke hulp wordt geboden.

Als u niet op tijd betaald kan u te maken krijgen met een incassobureau en uiteindelijk de deurwaarder.
Een incassobureau is een onderneming die zich bezig houdt met het innen van openstaande vorderingen in opdracht van, met name, andere ondernemingen. Anno 2008 waren er alleen al in Nederland meer dan 600 incassobureaus actief. Van deze 600 incassobureaus is maar 5% aangesloten bij de branche vereniging NVI (https://www.nvio.nl/). Je kan dus stellen dat de NVI geen afspiegeling is van alle incassobureaus in Nederland. Voor de incassobranche zou het goed zijn als er een veplichte branche vereniging was, met een aantal bevoegdheden.
Te laat met betalen

U bent te laat met betalen, u krijgt van de schuldeiser nog een kans om te betalen d.m.v. de 14 dagen brief. Nadat u deze brief heeft ontvangen heeft u 14 dagen de tijd om alsnog te betalen. Als u dit niet doet mag de schuldeiser u een bepaald bedrag in rekening brengen voor het niet of te laat betalen van een rekening. De schuldeiser kan de vordering overdragen aan een incassobureau.

Wat kunt u doen?

Door middel van de volgende vragen kunt u zien, wat uw mogelijkheden zijn.

1. Wat voor schuld is het?
Consumentenkoop
Contractuele vorderingen

2. Hoe oud is de schuld? (I.v.m. verjaring, zie art. 3:306 Burgerlijk Wetboek)
Een vordering verjaart na 20 jaar, tenzij de wet anders bepaalt. Dit betekend dat na 20 jaren de plicht tot betalen vervalt
Is de schuld ouder dan 2 jaar en het gaat om een Consumentenkoop is deze vervallen
Een Verjaring voor contractuele vorderingen, een schuld die voortvloeit uit een overeenkomst, zoals een abonnement of een huurovereenkomst is 5 jaar.
Om een vordering te laten bestaan zal de schuldeiser aanmaningen sturen. Doet hij dit niet verjaard de schuld.
Als je reageert op een verjaarde schuld en erkent dat je schuldig bent, komt de verjaring vervallen.

3. Ingebrekestelling door schuldeiser
De schuldeiser doet schriftelijk mededeling dat de vordering uit handen gegeven is aan incassobureau. Na de incassobrief volgt de ingebrekestelling door de schuldeiser. Het contract tussen de schuldeiser en het incassobureau kan een akte zijn, maar dit kan ook mondeling. Er is hier geen wettelijke vereiste voor.
Heeft de schuldeiser geen mededeling gedaan dan heeft u het recht om aan het incassobureau schriftelijk bewijs te vragen dat zij gemachtigd zijn door de schuldeiser.
Voorbeeld vraag voor machtiging van incassobureau. Stuur deze brief aangetekend op.
Weigert het incassobureau dit bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid te geven dan hoef je niks te doen. U kunt er dan vanuit gaan dat ze geen bevoegdheid hebben.
Sturen ze de gevraagde informatie, controleer dan of het incassobureau op de hoogte is van alle feiten en/of de schuld die zij opgeven overeenkomt met die opgave van de schuldeiser.

4. U bent niet eens met de eis van de schuldeiser
Ben u het niet eens met de vermeende schuld, vraag voor bewijs in de vorm van een rekening of een factuur.

5. Incassokosten
De incassobedrijven, ongeacht of zijn aangesloten van de NVI brengen vaak onterechte kosten in rekening. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de registratiekosten of de legeskosten of administratiekosten. Controleer of de kosten die in rekening zijn gebracht overeenkomen met de incassokosten.
zie Wet Incasso Kosten (WIK)

6. Informatie en incassokosten kloppen
Is de informatie juist en zijn de juiste kosten in rekening gebracht, dan is er een schuld ontstaan die betaald moet gaan worden.

7. Betalingsvoorstel
Bereken wat u kan missen per maand en doe een betalingsvoorstel. Het uitganspunt hier in is de beslagvrije voet. Dit is een bedrag waar iedereen recht op heeft. Onderstaande link geeft uitleg over de beslagvrije voet. Het inkomen mag niet onder de beslagvrije voet komen. Dit is wettelijk bepaald.

https://www.jwgd.nl/beslagvrije-voet-berekenen

8. De deurwaarder.
Het is voor een incassobureau, net als alle andere bedrijven en burgers altijd mogelijk om een oplossing in rechte te zoeken. Het incassobureau roept hiervoor de hulp in van een deurwaarder. De deurwaarder zal nog een laatste herinnering sturen, met de dreiging dat bij het uitblijven van betaling, ze zullen overgaan tot dagvaarding. In dit stadium is het ook nog mogelijk om tot een minnelijke oplossing te komen en een betalingsvoorstel te doen. Dit natuurlijk alleen maar als het incassobureau aan alle voorwaarden heeft voldaan. Is een rechtszaak niet meer te voorkomen, dan is het verstandig om in dit stadium rechtshulp in te schakelen.