WNSP Het uitspreken van de toepassing van de schuldsanerings

Started by peter, May 09, 2009, 11:50 PM

Previous topic - Next topic

peter

Titel III A. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Doorlopende tekst per 1-1-08 (bron: wetten.overheid.nl)
Peter
Administrator Forum