doorlopend krediet helemaal afbetaald

Started by matje70, Mar 22, 2019, 10:45 AM

Previous topic - Next topic

matje70

Goedendag, wellicht zo als velen ooit in het verleden een doorlopend krediet afgesloten en op een gegeven moment niet meer kunnen terug betalen.. Uit eindelijk alles zelf geregeld en alles terug betaald en sinds Nov'2018 schuldvrij. Incasso liep zelfs via Agin Timmerman en de schuldeiser was eerst de voorschot bank en werd later Hoist Finance..

Ik dacht dus he he alles afbetaald maar nu komt de narigheid BKR.. Ik had hier nog nooit te maken mee gehad maar zelfs nu een abonnement op een telefoon lukt niet ..  OOk wij wonen nu in een huur huis maar met een behoorlijke hoge huur en wij zijn nu toch ook aan het kijken op de markt om te kopen.. Maar ik ben bang dat dit nu voorlopig ook niet gaat lukken..
Als wij onze bankpas aanbieden krijgen wij constant te horen : geweigerd!!!

Ik zie het volgende staan bij BKR:
Krediet gegevens:
werkelijke eind datum : 22-11-2018 (Beëindigd  )

Bijzonderheden:
A: sinds 2009
A2 : sinds 2010
A3: Bedrag van 250 euro of meer is afgeboekt. Sinds 22-11-2018

Ook lees ik : als er niks veranderd dan wordt dit contract in November 2023 verwijderd..

Wat moet ik nu doen om ervoor te kunnen zorgen dat wij weer normaal kunnen leven.. Ik had gelezen dat er een "H"moet worden neergezet of zoiets..
Wat moet ik doen of welke stappen moet ik zelf  ondernemen

Katniss

Als eerste kun je contact opnemen met het bedrijf waar het doorlopend krediet heeft gelopen. Daar vragen of ze de BKR gegevens kunnen aanpassen. Als ze dit niet doen, dan kun je de geschillen commissie inschakelen.
Problemen in het leven zijn gewoon uitdagingen voor het persoonlijk groeiproces.

jan

Je kan ook contact opnemen met BKR en vragen hoe dit zit.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

matje70

allereerst sorry voor de late reactie maar ik had eerst ff hun reactie afgewacht maar hieronder hun antwoord:

Deel 1 :

Geachte familie van Weeren,

 

U geeft in uw mail d.d. 29-3-19 aan dat uw BKR-registratie niet klopt. U geeft echter niet aan wat er niet zou kloppen aan de registratie. U heeft op 22 november 2018 tegen  finale kwijting voldaan. Deze datum is dan ook bij het BKR gemeld als praktisch laatste einddatum, waarbij tevens een code 3 is gemeld. Het contract is dus beëindigd.

 

Volgens de richtlijnen van het BKR blijven coderingen 5 jaar na beëindiging zichtbaar in het CKI. Het contract zal dan ook in november 2023 verwijderd worden. Ik zie hier verder  geen onregelmatigheden in.

 

Belang van het BKR

Het BKR registreert op onafhankelijke en objectieve wijze de financiële verplichtingen van consumenten, om zo kredietrisico's en probleemschulden te voorkomen, waardoor een  maatschappelijk verantwoorde wijze van financiële dienstverlening wordt bevorderd. Slechts de feitelijke gang van zaken wordt geregistreerd. De wettelijke verplichting om deze gegevens bij het BKR te registreren vloeit voort uit 4:32 lid 1 Wft, waarbij kredietverleners  gebonden zijn aan het Algemeen Reglement CKI.

 

Een kloppende BKR-registratie is van belang voor de consument en voor de maatschappij in het algemeen: consumenten worden beschermd en problemen worden voorkomen. Kredietaanbieders  kunnen bij het verstrekken van een nieuw krediet een zorgvuldige afweging maken om het krediet al dan niet te verstrekken. Dit systeem functioneert alleen naar behoren indien deze kredietverstrekkers kunnen vertrouwen op een correcte registratie van de gegevens,  voor de periode die daarvoor voorgeschreven is.

 

Wij begrijpen uw situatie en wij begrijpen dat u graag verder wilt, maar wij als kredietverstrekker hebben de wettelijke plicht om de feiten door te geven aan het BKR en hebben  weinig ruimte om van deze plicht af te wijken.

 

 

Vertrouwende erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet / Yours sincerely,

Deel 2 :

Hierin vraag ik dus om de aanpassing van een A welke ik niet meer heb naar A:

Geachte familie Van Weeren,

Een H-codering wordt slechts geregistreerd indien u na het oplopen van een achterstand de achterstand gedurende de looptijd van het contract inlost. Dit is bijvoorbeeld het geval, indien u 3 maandtermijnen van 100 euro zou missen, en de drie daaropvolgende termijnen 200 euro per maand zou betalen. In die situatie is er feitelijk geen achterstand meer. Dit herstel kan alleen plaatsvinden vóórdat de vordering opeisbaar is geworden, dus voordat er een code 2 wordt geplaatst. In uw geval had er eigenlijk ook een code 2 geplaatst dienen te worden, maar ik zal u besparen dat alsnog te doen. Uw dossier is na opeisbaarheid uit handen gegeven aan een deurwaarder, waar u uiteindelijk tegen finale kwijting heeft voldaan. In uw geval is herstel dus niet meer mogelijk.

Ten slotte merk ik op dat een H-codering slechts zelden van toepassing is en dus geplaatst kan worden.


Deze laatste mail komt op mij zeer Cru over. Maar klopt dit of moet ik nu naar een rechtsbijstandverzekeraar of naar de BKR ?

Alvast bedankt

Mattie

jan

BKR is slechts de uitvoerder. Een rechtsbijstandsverzekering kijkt of de regels juist zijn uitgevoerd. Dynamiet slaagt erin BKR codering ter verwijderen. Aan hun diensten zitten hoge kosten.

https://www.dynamietnederland.nl/?gclid=CjwKCAjwqLblBRBYEiwAV3pCJnPXNsFby74IUsVSZHSs90rynocFv2sIkkzt-b6c26teV1RxcQrGbRoCAI8QAvD_BwE
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

matje70

hoi Jan, ik heb hun website al vaker bezocht maar voordat ik zoveel geld gaat betalen moet het toch ook op een andere manier kunnen..

Wel bedankt voor je hulp maar als je nog iets anders weet dan hoor ik het graag..

matje70

vandaag maar eens bkr gebeld en de eventuele nieuwe krediet verstrekkers zien het zelfde als wat ik hier heb gepost.. in het verre verleden dus betaling problemen gehad.. En met de datum van vandaag word ik dus nog steeds gestraft..

Die A 2 code achterstand  tja als ik dit allemaal achteraf wist..

Heeft iemand nog een goed idee hoe ik dit toch ongedaan kan krijgen.

jan

Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

matje70

Geachte fam. Van Weeren,

 

Hoist is als kredietverstrekker de beheerder van uw BKR-registratie. Ook al was het incasseren van uw vordering uit handen gegeven aan Agin, is Hoist de partij die klachten  over uw BKR-registratie behandeld. Ik heb u dan ook in deze kwestie nimmer naar Agin doorverwezen.

 

Voor verduidelijking verwijs ik u door naar het Algemeen Reglement van het BKR (https://www.bkr.nl/globalassets/documenten/bkr-algemeen-reglement-februari-2019.pdf).

 

Zie hiervoor art. 14 lid 1, waarin is bepaald dat gegevens van afgelopen overeenkomsten vijf jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst uit het CKI worden verwijderd.  De A-codering in combinatie met een 3-codering met een einddatum betekent dat de overeenkomst waarin een achterstand is ontstaan op die datum tegen finale kwijting is voldaan en er dus een deel is kwijtgescholden. Dit is in uw geval 2-11-2018. Op dit moment  is er inderdaad geen achterstand meer, omdat u de vordering (tegen finale kwijting) heeft voldaan, maar volgens de reglementen dient deze registratie 5 jaar geregistreerd te blijven bij het BKR. Zie hiervoor ook artikel 14 lid 10, waaruit volgt dat het de  kredietverstrekker niet is toegestaan registraties te verwijderen, tenzij er sprake is van de daar genoemde gronden. Deze gronden zijn in uw geval niet van toepassing en zoals eerder uiteengezet kan er ook geen H-codering worden geplaatst. Ik hoop dat dit  het e.e.a. voor u duidelijk maakt.

 

Als u het niet eens bent met onze afwijzing kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie BKR, De Lairessestraat 155 I, 1075 HK Amsterdam. Voor meer informatie over  deze procedure verwijzen wij u naar www.bkr.nl. U heeft tot twee maanden na de datum van deze brief of e-mail om uw klacht bij De Geschillencommissie BKR in te dienen. De kosten hiervoor zijn € 50,00. Als De Geschillencommissie  BKR u in het gelijk stelt krijgt u dit bedrag terug.

 

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht direct aan de rechtbank voor te leggen. U heeft dan zes weken na de datum van deze brief de tijd om een advocaat in te schakelen en rechtsmaatregelen  te nemen.

 

 

Vertrouwende erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet / Yours sincerely,