+-

Author Topic: betaling herinnering  (Read 14015 times)

Offline Frances

 • member
 • + Lid
 • **
 • Posts: 12
betaling herinnering
« on: September 13, 2018, 12:07:02 AM »
Ik heb een bericht ontvangen van mij Flitskrediet verstrekker. Ik maak mij een beetje zorgen. Heeft iemand advies?

Wij hebben u in de afgelopen periode meermaals aangeschreven en in kennis gesteld van het feit u een betalingsachterstand heeft bij Global Guarantee OU te Tallinn inzake Ferratum . Deze vordering is ontstaan uit een door u afgesloten geldlening via Ferratum. U hebt, ondanks herhaaldelijke verzoeken aan uw adres, niet voldaan aan uw verplichtingen. Het door verschuldigde en opeisbare bedrag is opgelopen tot € 12xx,ss

Wij hebben het verzoek gekregen een onderzoek te laten uitvoeren naar de verhaalsmogelijkheden op uw persoon. Om hier invulling aan te geven maken wij gebruik van gespecialiseerde kredietinformatiebureaus. Een onderzoek door een dergelijk bureau kan serieuze gevolgen hebben voor uw kredietwaardigheidsstatus. Een verslechterde kredietwaardigheid kan van invloed zijn bij toekomstige aanschaffen of bijvoorbeeld het aangaan van abonnementen.

Zelf grip houden?
Indien u liever zelf grip wil houden en een dergelijk onderzoek (en registratie) wil voorkomen, zijn er twee mogelijkheden, te weten...

Offline JMSchuld

 • Sociaal Raadsman
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1245
Re: betaling herinnering
« Reply #1 on: September 13, 2018, 06:48:52 AM »
Ik adviseer je om de hoofdsom te betalen en contact te zoeken om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de garantstellingskosten.
Ik ben werkzaam als Sociaal Raadsman en ik begeleid als juridisch adviseur mensen met schuldproblemen.

Schulden Forum

Re: betaling herinnering
« Reply #1 on: September 13, 2018, 06:48:52 AM »

Offline Frances

 • member
 • + Lid
 • **
 • Posts: 12
Re: betaling herinnering
« Reply #2 on: September 17, 2018, 12:07:27 AM »
Quote
Bericht
 door Cro » 15 sep 2018 09:05
sacredfour schreef: ↑
15 sep 2018 07:40
Sorry, ik bedoel natuurlijk 1 miljoen maal bekeken.
Het draadje was verwijderd door de moderator, waarschijnlijk onder druk van Ferratum.
Heb je daar ook bewijs voor, dat zou het namelijk interessant maken. Zonder bewijs is het slechts een holle kreet en draagt het helemaal niets bij aan de discussie.

Kunnen jullie dit uitleggen ?

Offline JMSchuld

 • Sociaal Raadsman
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1245
Re: betaling herinnering
« Reply #3 on: September 17, 2018, 12:25:35 AM »
De regels van het forum en de fatsoensnormen werden ernstig overtreden.

1. Persoonlijke informatie van medewerkers van Feratum werden gedeeld. Tekst van brieven, waarin medewerkers bij naam en via google gevonden informatie werden gekoppeld. Iedereen heeft recht op Privacy in de persoonlijke levensfeer! Wij pasten het bericht aan en vervolgens werd het weer geplaatst. Dit kan dus echt niet.
2. Er werden oproepen gedaan om niet te betalen en nieuwe leningen aan te om vooral niet te betalen. Met name de oproep met betrekking tot gratis geld en hoe je de toetsing kon omzeilen. Dit kan echt niet, mensen gaan willens en wetens de boel bedonderen.
3. Er werd gesuggeerd dat er een DDS aanval op Ferratum zou volgen
4. Het grof taal gebruik richting moderator en anderen.......

Er zijn diverse waarschuwing geweest van de moderators en er zijn diverse berichten verwijderd. Het stopte niet, zodat wij genoodzaakt waren op drastische wijze op te treden, door heel het draadje te verwijderen. Het is toch van de zotte, dat wij iets aangeven, berichten verwijderen en paar minuten later staat het er weer op met verwensingen naar de moderator en privé personen. Het bewust proberen te beschadigen van mensen kan nooit de bedoeling zijn.

Wij hebben aangeven tot hier en niet verder, het gaat om fatsoensnormen en niet meer de zuivere discussie. Op deze discussie kwamen ook de verkeerde personen af, die niet thuis horen op dit forum.   
Ik ben werkzaam als Sociaal Raadsman en ik begeleid als juridisch adviseur mensen met schuldproblemen.

Offline Frances

 • member
 • + Lid
 • **
 • Posts: 12
Re: betaling herinnering
« Reply #4 on: September 17, 2018, 08:16:52 PM »
Ok, duidelijk, jullie zitten er wel boven op.

Schulden Forum

Re: betaling herinnering
« Reply #4 on: September 17, 2018, 08:16:52 PM »

Offline chapter

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1229
  • Fecbook groep voor advies bij schulden
Re: betaling herinnering
« Reply #5 on: September 19, 2018, 02:28:41 PM »
En tetecht gratis geld bestaat niet.
De hoofdsom moet je betalen. Als je dat niet kan dus niet lenen. Je snapt toch wel dat gratis geld niet bestaat?

Offline Frances

 • member
 • + Lid
 • **
 • Posts: 12
Re: betaling herinnering
« Reply #6 on: September 21, 2018, 07:09:00 PM »
Voordat ik de hoofdsom betaal, wil ik een kwijtingsbrief.

Offline JMSchuld

 • Sociaal Raadsman
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1245
Re: betaling herinnering
« Reply #7 on: September 22, 2018, 03:27:58 PM »
Voordat ik de hoofdsom betaal, wil ik een kwijtingsbrief.


Dit is vragen om moeilijkheden. Stel ze dagen je voor de rechter voor de hoofdsom, dat gasn ze winnen.
Ik ben werkzaam als Sociaal Raadsman en ik begeleid als juridisch adviseur mensen met schuldproblemen.

Offline Frances

 • member
 • + Lid
 • **
 • Posts: 12
Re: betaling herinnering
« Reply #8 on: September 22, 2018, 08:22:46 PM »
Quote
Dit is vragen om moeilijkheden. Stel ze dagen je voor de rechter voor de hoofdsom, dat gasn ze winnen.

Waarom zeg je dit nu, ik voel mij niet al te gemakkelijk.

Schulden Forum

Re: betaling herinnering
« Reply #8 on: September 22, 2018, 08:22:46 PM »

Offline Katniss

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 247
 • Je leven vereenvoudigen, is het moeilijkste wat er
Re: betaling herinnering
« Reply #9 on: September 24, 2018, 07:28:52 AM »
Het is heel simpel. Je hebt het geld geleend, dus moet je het terugbetalen. Door de hoofdsom te betalen laat je zien dat je welwillend bent. Je hebt dat ook bij een eventuele rechtsgang een sterkere positie.

Daarnaast moet je ook rente betalen over het geleende bedrag. Persoonlijk zou ik vervoor kiezen om zelf uit te rekenen hoeveel de rente is en ook dit bedrag betalen. Dan hebt jij je aan de wettelijke verantwoordelijkheid gehouden. Daarnaast heb je dan ook de mogelijkheid om je hard op te stellen. Jij hebt terugbetaald met rente die ze maximaal mogen rekenen. De rest mogen ze dan proberen te halen via een rechter. Dat laatste gaan ze niet doen.

Dus mijn advies: betaal de hoofdsom met 14% rente.
« Last Edit: September 24, 2018, 07:32:39 AM by Katniss »
Problemen in het leven zijn gewoon uitdagingen voor het persoonlijk groeiproces.

Offline sacredfour

 • Goud
 • *******
 • Posts: 43
Re: betaling herinnering
« Reply #10 on: September 24, 2018, 01:11:05 PM »
Helaas al weer veel verwarring over de flitskredieten. Nu er een uitspraak ligt van de rechter moet het toch duidelijk zijn!
Om te beginnen moet je de lening met de flitskrediet verstrekker nietig verklaren. Heb je in het verleden ook leningen afgesloten dan moet je die ook nietig verklaren.
Een nietig verklaring houdt in dit geval in dat je het leenbedag verschuldigd bent als "onverschuldigde betaling" 
Er staat hier op het forum een voorbeeldbrief van deze nietigverklaring.
Zolang de flitskrediet verstrekker niet akkoord gaat met de nietigverklaring hoef je niks te doen.

Katniss, de rente op een onverschuldigde betaling is de wettelijke rente van 2%!
Dit betekend ook dat jij deze 2% mag rekenen aan de flitskrediet verstrekker voor de kosten die in het verleden in rekening zijn gebracht.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline Frances

 • member
 • + Lid
 • **
 • Posts: 12
Re: betaling herinnering
« Reply #11 on: October 07, 2018, 02:12:40 PM »


Nieuw verzoek en tot nu toe geen reactie gekregen op mijn voorstel m.b.y. nietigverklaring.

Quote
Bleiswijk, 05 oktober 2018


Betreft: Global Guarantee OU Dossiernummer: 1..............Geachte heer F ............


Wij hebben u inmiddels meermalen aangeschreven aangaande de vordering van onze client Global Guarantee OU te Tallinn. Deze vordering is ontstaan uit een geldlening via Microloan (GG).

Ondanks onze schriftelijke en telefonische pogingen, is deze vordering door u nog niet volledig betaald. U heeft tot op heden ook geen concrete betaalafspraak of regeling met ons getroffen. Verdere vertraging is dan ook voor onze opdrachtgever niet acceptabel en een intensivering van onze moeite is derhalve dan ook te verwachten.

Uiteraard zien wij liever dat wij met u in goed overleg komen tot betaalafspraken die passen bij de situatie. Wij stellen u daarom nog éénmaal in de gelegenheid om het bedrag van € xxxxxx binnen zeven dagen, na dagtekening van dit schrijven, te betalen door overboeking op ABN AMRO rekeningnummer NL11ABNA0813046408 t.n.v. Trust and Law te Bleiswijk onder vermelding van uw dossiernummer x.......... U kunt ook betalen via iDEAL

Is een betaling ineens niet mogelijk voor u?

Indien u het openstaande bedrag niet in één keer kunt betalen, neem dan binnen 2 dagen contact op met ons op zodat wij tezamen met u een passende regeling overeen kunnen komen.

U kunt contact opnemen met één van onze specialisten op telefoonnummer 085-2737181 of via het e-mailadres info@trustandlaw.nl.

Indien u geen gehoor geeft aan dit schrijven binnen de hierboven genoemde termijnen, zullen wij zonder enige vertraging vervolgstappen nemen. Wij gaan ervan uit dat u het niet zover zult laten komen en richten ons graag tezamen met u op het oplossen van de ontstane schuld.

Wij nemen aan u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Offline sacredfour

 • Goud
 • *******
 • Posts: 43
Re: betaling herinnering
« Reply #12 on: October 07, 2018, 09:39:48 PM »
Niet op reageren. Zorg dat je de nietig verklaring hebt verstuurd!
Je hoeft dan verder niets meer te doen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline Frances

 • member
 • + Lid
 • **
 • Posts: 12
Re: betaling herinnering
« Reply #13 on: October 08, 2018, 07:39:04 PM »
Ik wil de hoofdsom en de wettelijke rente betalen, maar dan moet ik wel een bewijs van kwijting krijgen. Nu lijkt het erop dat het een proces van jaren gaat worden.

Offline jan

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1331
  • Schulden-vrij
Re: betaling herinnering
« Reply #14 on: October 08, 2018, 11:52:50 PM »
Ik wil de hoofdsom en de wettelijke rente betalen, maar dan moet ik wel een bewijs van kwijting krijgen. Nu lijkt het erop dat het een proces van jaren gaat worden.

Je kan dit toch al betalen, je bent het ze schuldig. Er is nu soort van impase ontstaan en ik vind dit een heel raar fenomeen.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

 

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

+-Stats ezBlock

Members
Total Members: 3144
Latest: Botanu
New This Month: 1
New This Week: 0
New Today: 0
Stats
Total Posts: 44572
Total Topics: 5556
Most Online Today: 389
Most Online Ever: 449
(March 26, 2019, 03:02:37 PM)
Users Online
Members: 1
Guests: 264
Total: 265

Laatste berichten

sacredfour schuldenvrij by sacredfour
Today at 09:32:06 AM

Hulp gezocht..... by Joost
Yesterday at 10:22:49 PM

doorlopend krediet helemaal afbetaald by matje70
April 17, 2019, 05:07:55 PM

ongeoorloofde reclame Ferratum by Botanu
April 17, 2019, 02:15:10 PM

Wetenschappers helpen gemeenten schulden en armoede te bestrijden by marco
April 17, 2019, 12:50:13 PM

Mijn Schulden meter by marco
April 17, 2019, 12:48:05 PM

Consumentenmail maart: Zo werkt de beïnvloeding op jouw keuze voor een financieel product by redactie
April 16, 2019, 01:01:36 PM

leefgeld schulden stand by jan
April 15, 2019, 11:17:17 PM

Creditcard of hypotheek aflossen ? by Rotterdam01
April 11, 2019, 11:57:29 AM

Lange schulden weg zit nu knel by Carol
April 06, 2019, 10:53:52 PM

Van Solveon naar Intrum en dan komt het jaren later by jan
April 01, 2019, 10:40:14 PM

Hulp gevraagd: afkopen schuld bij banken/creditcard maatschappij by sacredfour
March 20, 2019, 12:55:53 PM

Schulden van S&J by san39
March 17, 2019, 11:11:39 AM

Schulden van De J by equestrian
March 07, 2019, 07:27:16 PM

6 years old debt by craniau
March 06, 2019, 11:54:06 PM

Schulden by marco
March 02, 2019, 11:01:13 AM

Akte van cessie by sacredfour
March 02, 2019, 08:22:45 AM

Consumentennieuwsmail februari: dit moet je weten over de nieuwe regels voor betaaldienstverlening by redactie
February 22, 2019, 07:02:02 PM

TV programma by jan
February 16, 2019, 10:39:31 AM

Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen by peter
February 14, 2019, 11:23:12 PM

scoupy by Marjan12
February 14, 2019, 11:03:38 PM

Wanneer begint termijn van 36 maanden tijdens wsnp by equestrian
February 13, 2019, 11:45:39 AM

Schuld door garant staan en tips nodig voor afkopen van schuld by chapter
February 10, 2019, 03:11:02 PM

Hypotheek achterstand by Rotterdam01
February 07, 2019, 12:13:03 AM

Aflossingen via GKB voor vonnis WSNP by chapter
January 20, 2019, 10:35:05 AM

WSNP by Marjan12
January 14, 2019, 10:34:00 PM

Zonder schuldhulpverlening of schuldsanering, schulden aflossen by Katniss
January 07, 2019, 07:07:36 AM

Nieuwjaarswens... by peter
January 02, 2019, 03:41:13 PM

Fijne feestdagen allemaal! by Stil-verdriet
December 26, 2018, 03:59:53 PM

Fijne Kerst by peter
December 25, 2018, 01:03:52 PM

Powered by EzPortal