betaling herinnering

Started by Frances, Sep 13, 2018, 12:07 AM

Previous topic - Next topic

Frances

Ik heb een bericht ontvangen van mij Flitskrediet verstrekker. Ik maak mij een beetje zorgen. Heeft iemand advies?

Wij hebben u in de afgelopen periode meermaals aangeschreven en in kennis gesteld van het feit u een betalingsachterstand heeft bij Global Guarantee OU te Tallinn inzake Ferratum . Deze vordering is ontstaan uit een door u afgesloten geldlening via Ferratum. U hebt, ondanks herhaaldelijke verzoeken aan uw adres, niet voldaan aan uw verplichtingen. Het door verschuldigde en opeisbare bedrag is opgelopen tot € 12xx,ss

Wij hebben het verzoek gekregen een onderzoek te laten uitvoeren naar de verhaalsmogelijkheden op uw persoon. Om hier invulling aan te geven maken wij gebruik van gespecialiseerde kredietinformatiebureaus. Een onderzoek door een dergelijk bureau kan serieuze gevolgen hebben voor uw kredietwaardigheidsstatus. Een verslechterde kredietwaardigheid kan van invloed zijn bij toekomstige aanschaffen of bijvoorbeeld het aangaan van abonnementen.

Zelf grip houden?
Indien u liever zelf grip wil houden en een dergelijk onderzoek (en registratie) wil voorkomen, zijn er twee mogelijkheden, te weten...

JMSchuld

Ik adviseer je om de hoofdsom te betalen en contact te zoeken om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de garantstellingskosten.
Ik ben werkzaam als Sociaal Raadsman en ik begeleid als juridisch adviseur mensen met schuldproblemen.

Frances

Quote
Bericht
door Cro » 15 sep 2018 09:05
sacredfour schreef: ↑
15 sep 2018 07:40
Sorry, ik bedoel natuurlijk 1 miljoen maal bekeken.
Het draadje was verwijderd door de moderator, waarschijnlijk onder druk van Ferratum.
Heb je daar ook bewijs voor, dat zou het namelijk interessant maken. Zonder bewijs is het slechts een holle kreet en draagt het helemaal niets bij aan de discussie.

Kunnen jullie dit uitleggen ?

JMSchuld

De regels van het forum en de fatsoensnormen werden ernstig overtreden.

1. Persoonlijke informatie van medewerkers van Feratum werden gedeeld. Tekst van brieven, waarin medewerkers bij naam en via google gevonden informatie werden gekoppeld. Iedereen heeft recht op Privacy in de persoonlijke levensfeer! Wij pasten het bericht aan en vervolgens werd het weer geplaatst. Dit kan dus echt niet.
2. Er werden oproepen gedaan om niet te betalen en nieuwe leningen aan te om vooral niet te betalen. Met name de oproep met betrekking tot gratis geld en hoe je de toetsing kon omzeilen. Dit kan echt niet, mensen gaan willens en wetens de boel bedonderen.
3. Er werd gesuggeerd dat er een DDS aanval op Ferratum zou volgen
4. Het grof taal gebruik richting moderator en anderen.......

Er zijn diverse waarschuwing geweest van de moderators en er zijn diverse berichten verwijderd. Het stopte niet, zodat wij genoodzaakt waren op drastische wijze op te treden, door heel het draadje te verwijderen. Het is toch van de zotte, dat wij iets aangeven, berichten verwijderen en paar minuten later staat het er weer op met verwensingen naar de moderator en privé personen. Het bewust proberen te beschadigen van mensen kan nooit de bedoeling zijn.

Wij hebben aangeven tot hier en niet verder, het gaat om fatsoensnormen en niet meer de zuivere discussie. Op deze discussie kwamen ook de verkeerde personen af, die niet thuis horen op dit forum.   
Ik ben werkzaam als Sociaal Raadsman en ik begeleid als juridisch adviseur mensen met schuldproblemen.

Frances

Ok, duidelijk, jullie zitten er wel boven op.

chapter

En tetecht gratis geld bestaat niet.
De hoofdsom moet je betalen. Als je dat niet kan dus niet lenen. Je snapt toch wel dat gratis geld niet bestaat?

Frances

Voordat ik de hoofdsom betaal, wil ik een kwijtingsbrief.

JMSchuld

Quote from: Frances on Sep 21, 2018, 07:09 PM
Voordat ik de hoofdsom betaal, wil ik een kwijtingsbrief.


Dit is vragen om moeilijkheden. Stel ze dagen je voor de rechter voor de hoofdsom, dat gasn ze winnen.
Ik ben werkzaam als Sociaal Raadsman en ik begeleid als juridisch adviseur mensen met schuldproblemen.

Frances

QuoteDit is vragen om moeilijkheden. Stel ze dagen je voor de rechter voor de hoofdsom, dat gasn ze winnen.

Waarom zeg je dit nu, ik voel mij niet al te gemakkelijk.

Katniss

#9
Het is heel simpel. Je hebt het geld geleend, dus moet je het terugbetalen. Door de hoofdsom te betalen laat je zien dat je welwillend bent. Je hebt dat ook bij een eventuele rechtsgang een sterkere positie.

Daarnaast moet je ook rente betalen over het geleende bedrag. Persoonlijk zou ik vervoor kiezen om zelf uit te rekenen hoeveel de rente is en ook dit bedrag betalen. Dan hebt jij je aan de wettelijke verantwoordelijkheid gehouden. Daarnaast heb je dan ook de mogelijkheid om je hard op te stellen. Jij hebt terugbetaald met rente die ze maximaal mogen rekenen. De rest mogen ze dan proberen te halen via een rechter. Dat laatste gaan ze niet doen.

Dus mijn advies: betaal de hoofdsom met 14% rente.
Problemen in het leven zijn gewoon uitdagingen voor het persoonlijk groeiproces.

sacredfour

Helaas al weer veel verwarring over de flitskredieten. Nu er een uitspraak ligt van de rechter moet het toch duidelijk zijn!
Om te beginnen moet je de lening met de flitskrediet verstrekker nietig verklaren. Heb je in het verleden ook leningen afgesloten dan moet je die ook nietig verklaren.
Een nietig verklaring houdt in dit geval in dat je het leenbedag verschuldigd bent als "onverschuldigde betaling" 
Er staat hier op het forum een voorbeeldbrief van deze nietigverklaring.
Zolang de flitskrediet verstrekker niet akkoord gaat met de nietigverklaring hoef je niks te doen.

Katniss, de rente op een onverschuldigde betaling is de wettelijke rente van 2%!
Dit betekend ook dat jij deze 2% mag rekenen aan de flitskrediet verstrekker voor de kosten die in het verleden in rekening zijn gebracht.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

FrancesNieuw verzoek en tot nu toe geen reactie gekregen op mijn voorstel m.b.y. nietigverklaring.

QuoteBleiswijk, 05 oktober 2018


Betreft: Global Guarantee OU Dossiernummer: 1..............Geachte heer F ............


Wij hebben u inmiddels meermalen aangeschreven aangaande de vordering van onze client Global Guarantee OU te Tallinn. Deze vordering is ontstaan uit een geldlening via Microloan (GG).

Ondanks onze schriftelijke en telefonische pogingen, is deze vordering door u nog niet volledig betaald. U heeft tot op heden ook geen concrete betaalafspraak of regeling met ons getroffen. Verdere vertraging is dan ook voor onze opdrachtgever niet acceptabel en een intensivering van onze moeite is derhalve dan ook te verwachten.

Uiteraard zien wij liever dat wij met u in goed overleg komen tot betaalafspraken die passen bij de situatie. Wij stellen u daarom nog éénmaal in de gelegenheid om het bedrag van € xxxxxx binnen zeven dagen, na dagtekening van dit schrijven, te betalen door overboeking op ABN AMRO rekeningnummer NL11ABNA0813046408 t.n.v. Trust and Law te Bleiswijk onder vermelding van uw dossiernummer x.......... U kunt ook betalen via iDEAL

Is een betaling ineens niet mogelijk voor u?

Indien u het openstaande bedrag niet in één keer kunt betalen, neem dan binnen 2 dagen contact op met ons op zodat wij tezamen met u een passende regeling overeen kunnen komen.

U kunt contact opnemen met één van onze specialisten op telefoonnummer 085-2737181 of via het e-mailadres info@trustandlaw.nl.

Indien u geen gehoor geeft aan dit schrijven binnen de hierboven genoemde termijnen, zullen wij zonder enige vertraging vervolgstappen nemen. Wij gaan ervan uit dat u het niet zover zult laten komen en richten ons graag tezamen met u op het oplossen van de ontstane schuld.

Wij nemen aan u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

sacredfour

Niet op reageren. Zorg dat je de nietig verklaring hebt verstuurd!
Je hoeft dan verder niets meer te doen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Frances

Ik wil de hoofdsom en de wettelijke rente betalen, maar dan moet ik wel een bewijs van kwijting krijgen. Nu lijkt het erop dat het een proces van jaren gaat worden.

jan

Quote from: Frances on Oct 08, 2018, 07:39 PM
Ik wil de hoofdsom en de wettelijke rente betalen, maar dan moet ik wel een bewijs van kwijting krijgen. Nu lijkt het erop dat het een proces van jaren gaat worden.

Je kan dit toch al betalen, je bent het ze schuldig. Er is nu soort van impase ontstaan en ik vind dit een heel raar fenomeen.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator