+-

Author Topic: Digital Realty Publiceert Rapport over Waarde Data-Economie voor G7-Landen  (Read 11975 times)

Offline redactie

  • Administrator
  • Top Poster
  • *****
  • Posts: 11998
Digital Realty Publiceert Rapport over Waarde Data-Economie voor G7-Landen

Uit bevindingen blijkt dat data jaarlijks $1,7 biljoen bijdragen aan de G7

Eerste rapport onderstreept het cruciale belang van data in het stimuleren van wereldwijde welvaart

LONDEN, 9 juni 2018 /PRNewswire/ -- Digital Realty , een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen op het gebied van data centres, colocatie en interconnectie, heeft vandaag de bevindingen bekendgemaakt uit 'The Data Economy Report', een eerste, unieke en complete evaluatie van de economische bijdrage die data leveren aan de G7- landen. Het rapport belicht de waarde van data in de digitale economie van vandaag, en toont de noodzaak van investeringen in talent en infrastructuur om het volle potentieel van nieuwe werkgelegenheid en bedrijfsgroei in de G7 te ontsluiten.

Belangrijkste punten en snelle feiten uit het rapport onder meer:


    --  Waarde.  Data voegen meer dan $1,7 biljoen toe aan de zeven rijkste
        economieën ter wereld. Op zelfstandige basis zou de waarde van data in
        de G7 gelijkstaan aan die van de tiende grootste economie ter wereld,
        nog boven Canada, Zuid-Korea en Rusland.
    --  Investering. Er is aanzienlijke waarde te behalen uit voortdurende
        investeringen in data, van directe investering in de fysieke
        infrastructuur van datacentres en verbindingen tot de bredere behoeften
        van gekwalificeerde werknemers.
    --  Top van Landen.  Gemeten naar efficiënte besparingen,
        productiviteitsverbetering en creatie van banen, draagt de data-economie
        bij per land:

        --  ruim $1 biljoen aan de economie van de Verenigde Staten per jaar(1)
        --  $219 miljard in Japan
        --  $126 miljard in Duitsland
        --  $105 miljard in het Verenigd Koninkrijk(2)
    --  Groeipotentieel.  Het VK extraheert momenteel 58% uit de volle
        potentiële waarde van zijn data, terwijl Duitsland 55% extraheert uit
        de volle potentiële waarde, ondanks dat het land kan bogen op een
        grotere data-economie.

        --  Het vermogen van deze landen om hun data-economie te monetariseren
            wordt tot nu toe enigszins beperkt door de behoefte aan talent en
            opleiding van werknemers in dataverzameling en -analyse.
    --  Infrastructuur.  Essentiële infrastructuur, zoals
        internetconnectiviteit en data centres voor de opslag, verwerking en
        transmissie van data over de hele wereld, is van cruciaal belang bij de
        ondersteuning van de data-economie. Zo voegt ieder nieuw data centre in
        het VK een waarde van $582 miljoen toe aan de nationale economie.
"Wereldwijd bevindt de data-centre-industrie zich in een unieke voorhoedepositie bij groei-initiatieven en ontwikkelingskansen voor onze economie en samenleving," aldus de Chief Executive Officer van Digital Realty, A. William Stein. "De zich ontwikkelende data-economie creëert aanzienlijke kansen voor bedrijven over de hele wereld om economische groei te genereren en meer werkgelegenheid te scheppen. Onze bevindingen tonen aan dat wij door middel van samenwerking tussen de openbare en particuliere sector gebruik kunnen maken van dit cruciale moment in onze geschiedenis om het volle potentieel van data aan te wenden voor wereldwijde economische groei. Het is nu tijd voor een hernieuwde focus op investering in innovatieve technologieën, in relevante opleiding van werknemers, R&D en digitale infrastructuur."

Managing Director van Digital Realty EMEA, Rob Coupland, voegt toe: "De data centre-industrie is van groot belang bij het inspelen op de kansen die worden gepresenteerd door de data-economie. Door  veilige, betrouwbare en high-speed data centre oplossingen te bieden waarmee bedrijven kunnen groeien en economieën kunnen bloeien, hebben de spelers in deze industrie cruciale digitale fundamenten opgezet, die net zo belangrijk zijn als de fysieke infrastructuur van een land."

Om The Data Economy Report 2018 te downloaden, ga naar:
www.digitalrealty.com/DataEconomy [http://www.digitalrealty.com/DataEconomy].

Voor meer informatie over Digital Realty's EMEA Platform, ga naar:
www.digitalrealty.com/Data-Centers/Europe [http://www.digitalrealty.com/Data-Centers/Europe].

Over Digital Realty
Digital Realty ondersteunt de data centre-, colocatie- en interconnectie-strategieën van meer dan 2.300 bedrijven die deel uitmaken van hun veilige, netwerkrijke portefeuille van data centres over heel Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië. Onder de klanten van Digital Realty bevinden zich lokale en internationale bedrijven van allerlei grootte, van cloud- en informatietechnologiediensten,  communicatie- en sociale-netwerkbedrijven tot financiële dienstverleners, fabrikanten en leveranciers van energie, gezondheidszorg en consumentenproducten.  https://www.digitalrealty.com/ [https://www.digitalrealty.com/]

Meer Informatie
Andrew P. Power
Chief Financial Officer
Digital Realty
415-738-6500

Perscontacten
Sue Jones
VP, Marketing
Digital Realty
+44 203 873 0145
s.jones@digitalrealty.com [mailto:s.jones@digitalrealty.com]

Elaine Hynes
Teneo Blue Rubicon
+44 20 7260 2778
+44 7917 165829

Safe Harbour-Verklaring
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, voorspellingen en uitgangspunten; dit is verbonden aan risico's en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke gevolgen en resultaten aanzienlijk afwijken. Dit geldt onder meer voor uitspraken gerelateerd aan 'The Data Economy Report', het effect en potentieel van data op de economieën van landen en de verwachte voordelen van data centres voor de wereldeconomie en de data-economie. Deze risico's en onzekerheden zijn onder meer de volgende: teruglopende vraag naar data centres of afnames in informatietechnologie-uitgaven; gedaalde verhuurtarieven, gestegen operationele kosten of verhoogde leegstandspercentages; toegenomen concurrentie dan wel toegenomen aanbod van data centre-ruimte; de geschiktheid van onze data centres en data centre-infrastructuur, vertragingen en storingen in de connectiviteit of stroomvoorziening, storingen of lekken in onze fysieke en informatie-beveiligingsinfrastructuur of -diensten; onze afhankelijkheid van belangrijke klanten, faillissement of insolventie van een belangrijke klant of een groot aantal kleinere klanten, wanbetaling of niet-verlenging van de huur door klanten; inbreuken op onze verplichtingen of beperkingen van onze klantcontracten; ons onvermogen om succesvol nieuwe panden en ontwikkelingsgebieden te ontwikkelen en te verhuren, en oponthoud dan wel onvoorziene kosten in de ontwikkeling van panden; de invloed van op dat moment heersende wereldwijde en lokale economische, krediet- en marktvoorwaarden; ons onvermogen om data centre ruimte te exploiteren die wij huren of onderhuren van een derde partij; tegenslag bij de verwerving of het gebruik van panden in buitenlandse rechtsgebieden; ons onvermogen om de beoogde voordelen te realiseren en verstoring van onze plannen en bedrijfsvoering, dan wel onbekende of voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot onze recente verwervingen; ons falen in een succesvolle integratie en inbedrijfstelling van door ons aangekochte of ontwikkelde panden of bedrijven; tegenslag bji het selecteren van nog aan te kopen panden en het afronden van verwervingen; risico's verbonden aan joint venture investeringen, waaronder die ten gevolge van een gebrek aan controle over dergelijke investeringen; risico's verbonden aan het aanwenden van schulden om onze bedrijfsactiviteiten te financieren, waaronder herfinanciering en risico's op rentetarieven, het niet tijdig terugbetalen van onze schulden; negatieve veranderingen in onze credit ratings of verbreking van onze convenanten dan wel andere voorwaarden opgenomen in onze leenfaciliteiten en -overeenkomsten; ons onvermogen om de noodzakelijke financiering met eigen en vreemd vermogen te realiseren; onze afhankelijkheid van externe kapitaalbronnen; fluctuaties op de financiële markten en in wisselkoersen van vreemde valuta; negatieve ontwikkelingen in de economie of de vastgoedbranche in onze sector of de sectoren waaraan wij verkopen, waaronder risico's met betrekking tot dalende vastgoedwaarden, waardeverminderingen en afnemende goodwill alsmede andere ontastbare waardverminderingsverliezen op vaste activa; ons onvermogen om onze groei effectief te sturen; verliezen die de waarde van onze verzekeringsdekking te boven gaan; milieu-aansprakelijkheid en risico's met betrekking tot natuurrampen; ons onvermogen om de voor het bedrijf geldende regelgeving en voorschriften na te leven; ons onvermogen om onze status te behouden van Real Estate Investment Trust (REIT) ten behoeve van federale inkomstenbelastings-doeleinden; het niet slagen van een operationeel partnerschap om in aangemerkt te worden als partnerschap voor federale inkomstenbelastings-doeleinden; beperkingen van ons vermogen om deel te nemen aan bepaalde bedrijfsactiviteiten; wijzigingen in lokale, staats-, federale en internationale wetgeving en regulering, waaronder die welke van toepassing op belastingheffing; vastgoed- en ruimtelijkeordeningswetgeving; en stijgingen van belastingtarieven op onroerend goed. Voor een verdere lijst en beschrijving van dergelijke risico's en onzekerheden, zie de rapporten en andere documentatie van het bedrijf bij de U.S. Securities and Exchange Commission, waaronder de jaarrapportage (Annual Report) op Form 10-K voor het jaar eindigend  op 31 december 2017 en kwartaalrapportage (Quarterly Report) op Form 10-Q voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2018. Het bedrijf wijst nadrukkelijk iedere intentie of verplichting af om enige toekomstgerichte uitspraken te actualiseren of te herzien, ook ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen dan wel om andere redenen.

Noot voor redacties:

Onderzoek t.b.v. The Data Economy Report en opstelling van het rapport vonden plaats tussen december 2017 en maart 2018.

Dit rapport werd gemaakt in opdracht van Digital Realty, het onderzoek en de creatie waren in handen van economie-consultancy Development Economics.

Alle gegevens zijn gebaseerd op data die compleet zijn tot eind 2016, de meest recente beschikbare dataset en eigen data van Development Economics.

(1) Gebaseerd op nationale rekeningen-data van de Wereldbank: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&start=1960&view=chart&year_high_desc=true [https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&start=1960&view=chart&year_high_desc=true]

(2) Wisselkoers: 1 EUR = 1.16925 USD (XE.com, 04.06.18)

Web site:  http://www.digitalrealtytrust.com/

Source: Digital Realty Publiceert Rapport over Waarde Data-Economie voor G7-Landen

 

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

+-Stats ezBlock

Members
Total Members: 1152
Latest: Richie
New This Month: 0
New This Week: 0
New Today: 0
Stats
Total Posts: 43499
Total Topics: 3677
Most Online Today: 42
Most Online Ever: 16013
(August 21, 2019, 02:38:13 PM)
Users Online
Members: 0
Guests: 28
Total: 28

Laatste berichten

Moeilijk om aan de goede kant van de streep te blijven by Marjan12
Yesterday at 08:30:18 PM

Koningin Máxima aanwezig bij lancering regionaal SchuldenlabMVS by admin
November 23, 2021, 09:27:12 PM

Tips/trucs vóór het starten schuldhulpsanering/wsnp by jan
November 21, 2021, 11:48:20 PM

Proef met versnelde hulp bij betalingsachterstanden by jan
November 17, 2021, 08:41:40 AM

Energieleverancier vraagt klanten nu vrijwillig te vertrekken by abnormaal
November 15, 2021, 09:32:35 AM

Einde WSNP maar nu nog de administratie :-( by abnormaal
November 06, 2021, 10:28:37 AM

Interbank lijdt nederlaag over rente wurgkredietenen by abnormaal
October 26, 2021, 06:26:41 PM

De energierekening by Joost
October 24, 2021, 09:59:23 PM

De afschrijving van uw factuur is niet gelukt by jan
October 24, 2021, 09:41:25 AM

18 jaar al bezig. by abnormaal
October 21, 2021, 06:15:55 AM

dieet by abnormaal
October 17, 2021, 04:10:38 PM

Weer op het goede spoor komen by Joost
October 04, 2021, 10:06:26 PM

Berekening beslagvrije voet door Syncasso by abnormaal
September 28, 2021, 09:06:11 PM

Schulden by equestrian
September 24, 2021, 04:03:11 PM

Huurzone betrouwbaar by AndreL
September 24, 2021, 11:58:55 AM

Steeds meer senioren in financiële problemen by abnormaal
September 24, 2021, 09:40:44 AM

Mijn P.L by Joost
September 15, 2021, 06:11:03 AM

Mijn Schulden meter by Rotterdam01
August 09, 2021, 08:31:53 PM

leefgeld schulden stand by flits
August 08, 2021, 12:28:33 PM

bevrijding by Marjan12
August 01, 2021, 11:26:34 AM

Powered by EzPortal