Author Topic: Shelf Drilling Holdings, Ltd. kondigt voorgesteld aanbod van bijkomende senior notes aan  (Read 12107 times)

Offline redactie

  • Administrator
  • Top Poster
  • *****
  • Posts: 11933
Shelf Drilling Holdings, Ltd. kondigt voorgesteld aanbod van bijkomende senior notes aan

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 4 juni 2018 /PRNewswire/ -- Shelf Drilling Holdings, Ltd. (het "Bedrijf"), een 100% dochteronderneming van Shelf Drilling, Ltd. ("Shelf Drilling"), heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is senior notes aan 8,250% met einddatum 2025 (de "notes") aan te bieden, tegen marktvoorwaarden, voor een totaalbedrag van ongeveer $300 miljoen. De notes zullen worden uitgegeven onder hetzelfde contract als het totaalbedrag van $600 miljoen van de senior notes aan 8,250% met einddatum 2025 van het Bedrijf die op 7 februari 2018 zijn uitgegeven. De notes zullen worden uitgegeven overeenkomstig dezelfde voorwaarden, behalve de uitgiftedatum en de uitgifteprijs, en zullen deel uitmaken van dezelfde serie als de bestaande notes. De notes zullen worden gewaarborgd door een aantal dochterondernemingen van het Bedrijf die zijn bestaande schuld waarborgen en door Shelf Drilling. Het doel is de netto-opbrengsten van de aangeboden notes aan te wenden voor de herfinanciering van bepaalde bestaande schulden van het Bedrijf, met name voor de terugkoop van alle obligaties van het Bedrijf in het kader van zijn "sale and leaseback"-transacties en voor het betalen van de daaraan gerelateerde rente, vergoedingen en kosten en in verband met deze transactie is het Bedrijf van plan de bestaande doorlopende kredietovereenkomst te wijzigen om de looptijd te verlengen en het totaalbedrag van de doorlopende verplichtingen te verhogen.

De notes zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in het kader van de effectenwet van de Verenigde Staten van 1933 (de "Securities Act"), de effectenwetgeving van een staat of de effectenwetten van enig ander rechtsgebied, en ze kunnen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratie. Vandaar worden de notes enkel aangeboden en verkocht aan personen van wie redelijkerwijs wordt aangenomen dat zij gekwalificeerde institutionele kopers zijn in overeenstemming met Rule 144A van de Securities Act en buiten de Verenigde Staten op grond van Regulation S onder de Securities Act.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten te verkopen, of een verzoek van een aanbod om effecten te kopen en het zal geen aanbod, verzoek of verkoop vormen in rechtsgebieden waar dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zouden zijn.

Over Shelf Drilling

Shelf Drilling is een toonaangevende internationale offshore booraannemer in ondiep water die apparatuur en diensten levert voor het boren, voltooien en interveniëren in offshore aardolie- en aardgasbronnen. Shelf Drilling is in 2012 opgericht en is een erkend leider in de sector dankzij zijn geschikte strategie en zijn nauwe samenwerking met toonaangevende klanten in de sector. Een aantal van de gewone aandelen van het Bedrijf zijn genoteerd in de Norwegian OTC List.

Contactgegevens

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Ian Clark, Shelf Drilling, tel +971 4 567 3606.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte" verklaringen onderworpen aan bepaalde risico's, tendensen en onzekerheden. Met name kunnen de verklaringen die geen historische feiten weergeven toekomstgerichte verklaringen zijn. Woorden zoals "zou," "kan," "zal," "schat," "verwacht," "is van plan," "plant," "meent," "streeft na," "schat," "beschouwt" en gelijkaardige uitdrukkingen identificeren toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen vormen geen garantie inzake toekomstige prestaties en zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten beduidend verschillen van de in deze toekomstgerichte verklaringen geprojecteerde, uitgedrukte of impliciet aangegeven resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen betreffende het voornemen om nieuwe senior notes uit te geven, om de opbrengsten van de aangeboden notes te gebruiken voor de herfinanciering van bestaande schulden van het Bedrijf, met inbegrip van de terugkoop van alle obligaties van het Bedrijf in het kader van zijn "sale and leaseback"-transacties, het betalen van de daaraan gerelateerde rente, vergoedingen en kosten en het wijzigen van onze bestaande doorlopende kredietovereenkomst. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op de datum van dit persbericht en het Bedrijf neemt geen enkele verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Source: Shelf Drilling Holdings, Ltd. kondigt voorgesteld aanbod van bijkomende senior notes aan