Uit het 'niets' een brief van deurwaarder

Started by Sjaak P, Apr 23, 2018, 02:34 PM

Previous topic - Next topic

Sjaak P

Hallo allemaal,

Onlangs kreeg ik een brief van deurwaarder dat ik een schuld heb staan bij 1 van hun klanten. In deze brief staat alleen het bedrag waar het om gaat. Geen specificaties van de bedragen etc. Ze dreigen met loonbeslag.

Bij het lezen van de brief kan in niet herleiden om welke schuldeiser het gaat. Ik probeerde ze te bellen om opheldering te vragen, maar ze waren dicht tussen 12 en 14u. Nu stond er alleen een dossiernummer en inzake: Direct Pay Services.

Zodoende heb ik met Direct Pay Services gebeld en mijn naam doorgegeven. Zij konden bevestigen dat het om achterstand ging van 2015 van 1 van hun klanten.

Nu is het zo dat ik in 2015 voor het laatst een mail van schuldeiser met betalingsherinnering heb ontvangen en dat ik een achterstand had op hun abonnement. Ik heb waarschijnlijk niet opgezegd en niet betaald. Ik ben ook verhuisd in 2015. Sindsdien heb ik niks meer van hen vernomen totdat ik ineens deze brief van deurwaarder afgelopen week met totaal bedrag (zonder specificaties erop) binnen kreeg. Daarvoor heb nooit een brief inzake deze schuldeiser op mijn nieuwe adres gehad (drie jaar terug geleden dus voor het laatst in een mail van de klant zelf). Ik woon ook al inmiddels al 3 jaar op het nieuwe adres.  Totaalbedrag waar het om gaat is â,¬550,00

Is het slim om nu dat bedrag gewoon op te hoesten aan ze?

Ik hoor jullie graag!

MVg, Sjaak


marco

Welkom Sjaak,

Is er een vonnis? En hoe vervelend het ook klinkt, uiteindelijk moet je deze schuld ook betalen.  Wat je kan doen, is het uitzoeken waar deze schuld van komt. De schuld is niet verjaard en je bent verantwoorlijk voor deze schuld.

Marco en Bianca

Incasso_deskundige

Ik zou gewoon om een specificatie van de vordering vragen. En eventueel om bewijs van de grondslag van de vordering (facturen of vonnis). En als het klopt, dan gewoon een afbetalingsregeling aangaan.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

De schuld is mogelijk verjaard. Laat ze weten dat zover jij kan zien de schuld verjaard is, tenzij ze met het bewijs van stuiting komen.
DirectPay koopt vorderingen op. Stuur dus ook de incassobrief.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Sjaak P

Dank voor jullie reacties!
Stuur ik de incasso brief naar de deurwaarder, of naar Direct Pay Services?

Mvg, Sjaak

Sjaak P

Onderstaand de laatste email welke ik van de klant kreeg op 27-05-2015. Hierna is het uit handen gegeven aan Direct Pay meen ik in de mail te lezen. In die periode ben ik ook verhuisd. Ik heb nooit een email of post gezien van Direct Pay Services (sowieso niet op nieuwe adres). En vorige week dus ineens de brief van deurwaarder.


Geachte heer,

Ondanks herhaaldelijke betalingsherinneringen moeten wij helaas constateren dat u tot op heden nog niet heeft zorg gedragen voor de betaling van de openstaande vordering. Thans stellen wij u in gebreke. Wij achten het dan ook noodzakelijk deze vordering direct opeisbaar te stellen. In het openstaande bedrag zijn conform de “Wet Incasso Kosten” â,¬ 40,- aanmaningskosten in rekening gebracht en indien van toepassing stornokosten. Het openstaand saldo bedraagt â,¬ 143,80.

Alle (reeds) ontvangen gelden hebben wij conform de wettelijke bepalingen geboekt, hetgeen inhoudt dat de betalingen eerst worden afgeboekt op de bijkomende kosten en daarna op de lidmaatschapsgelden.

Thans wordt u gesommeerd het totaal verschuldigde bedrag binnen 5 dagen na dagtekening zorg te dragen voor de betaling van bovenstaand bedrag. Betaal nu veilig en snel via iDeal door op onderstaande hyperlink te klikken:

U kunt het bedrag ook overmaken naar bankrekeningnummer ten name van " .... BV" onder vermelding van "

Indien uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zullen wij de totale vordering tot einde looptijd contract definitief uit handen geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.

U ontvangt ook een schriftelijke ingebrekestelling die vandaag per post is verstuurd.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ge?informeerd en uw betaling afwachtende.

Hoogachtend

chapter

Tja als hun gestuit hebben op oude adressen je zelf nalatig. Jij had immers moeten zorgen dat goede adres bekend is. Dat is jouw verantwoordelijkheid dus dan us maar vraag of verjaard is

sacredfour

Stuur de incassobrief naar het incassobureau, webcasso.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Vraag om een kopie van de aanmaning ex artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek. Boldoet die niet aan de wettelijke eisen, dan ben je de incassokosten (nog) niet verschuldigd.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Sjaak P

@ Incasso deskundige,

Bedankt voor de tip. Vraag ik kopie van de aanmaning aan de deurwaarder op of aan Direct Pay Services? Aangezien de brief nu van deurwaarder komt, ben ik in de veronderstelling dat ik hen moeten benaderen voor info/stukken? en vraag 2: Hoe weet ik of een aanmaning voldoet aan de wettelijke eisen?

Ik heb totaal geen ervaring met deurwaarders e.d. waardoor ik niet bekend ben met mijn eventuele rechten.

Wederom dank voor uw antwoord(en)
Sjaak

Incasso_deskundige

Daar hebben we google voor...

Maar goed, die brief moet je de gelegenheid geven om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die brief te voldoen. En er koet in worden vermeld welke incassokosten erbij komen als je niet tijdig voldoet. Daar moet dus het exacte bedrag aan incassokosten in vermeld worden.

En gewoon eerst even bij de deurwaarder opvragen.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Sjaak P

Ik heb Google gebruikt. Ik kwam hierdoor bij dit forum uit;)

Maar ik weet voor nu voldoende wat mijn eerste stappen moeten zijn. Dank voor de input.

Mvg, Sjaak