Author Topic: Cedris roept kabinet om loonkostensubsidie te behouden  (Read 1837 times)

Offline redactie

  • Administrator
  • Top Poster
  • *****
  • Posts: 11933
Cedris roept kabinet om loonkostensubsidie te behouden
« on: April 14, 2018, 09:28:07 PM »
Cedris roept kabinet om loonkostensubsidie te behouden

Cedris roept kabinet op om loonkostensubsidie te behoudenVoorzitter Job Cohen: “leg bureaucratie en de rekening niet neer bij arbeidsbeperkte” Het kabinet wil voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt het instrument loonkostensubsidie vervangen door loondispensatie. Dat blijkt uit een hoofdlijnennotitie die vandaag is gepubliceerd. Cedris waarschuwt dat dit voor de kwetsbare groep mensen om wie het gaat zeer nadelig uitpakt. Eerder publiceerde Cedris al een onderzoek waaruit blijkt dat ook werkgevers niet zitten te wachten op loondispensatie.Werkgevers ontvangen een loonkostensubsidie als zij iemand in dienst nemen die minder kan verdienen dan het wettelijk minimumloon; het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon wordt dan vergoed. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat omzetten in loondispensatie. Dat betekent dat de werkgever aan iemand met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon mag betalen. Deze werknemers moeten vervolgens zelf regelen dat hun loon wordt aangevuld door de sociale dienst tot maximaal minimumloon. Hiervoor gelden de bijstandsregels, waardoor sommige werknemers, zoals mensen met een (werkende) partner geen recht hebben op een aanvulling, maar alleen een ‘half salaris’ ontvangen. Op termijn gaat dit om meer dan 200.000 werknemers.Cedris-voorzitter Job Cohen: “Ook voor de mensen die wél een aanvulling krijgen, betekent dit dat iemand nooit een volwaardig werknemer wordt. Hij blijft  zijn hele loopbaan gedeeltelijk afhankelijk van een uitkering. Bovendien wordt de uitvoering verlegd van de werkgever naar de kwetsbare werknemer, met een groot risico op schulden.”En die uitvoering is vaak complex: werknemers krijgen te maken met bijvoorbeeld bevoorschotting (toeslagen) en verrekeningen achteraf met de uitkering. Bovendien bouwt iemand geen pensioen en amper WW-rechten op. Niet-uitkeringsgerechtigden (o.a. schoolverlaters VSO Pro) kunnen met het instrument loondispensatie nooit een volledig salaris opbouwen, terwijl zij wel een volledige week werken.Uit onderzoek van Cedris blijkt dat ruim zeventig procent van de werkgevers die werken met loonkostensubsidie geen behoefte heeft aan het nieuwe instrument loondispensatie. Tachtig procent van hen is positief tot zeer positief over het huidige instrument loonkostensubsidie. En ruim zestig procent heeft negatieve verwachtingen van het nieuwe instrument loondispensatie.Eerder al spraken zo’n 20 organisaties zich in verschillende media uit tegen loondispensatie. Het betreft zowel werknemersvertegenwoordigers, clientenorganisaties, brancheorganisaties als deskundigen.Cedris roept staatssecretaris Van Ark op het huidige instrument loonkostensubsidie te behouden én te verbeteren. Het onderzoek onder werkgevers biedt hiervoor aanknopingspunten. Cedris denkt dat het voor werkgevers aantrekkelijker, makkelijker en goedkoper gemaakt kan worden, zónder de rekening en de bureaucratie naar de werknemer te verschuiven. Cohen: “Werkgevers ervaren bureaucratie. Die moet weggenomen worden, maar niet verplaatst naar mensen met een beperking. Wij onderschrijven het sociale doel van de staatsecretaris ‘werk moet lonen’, maar dit is de verkeerde aanpak. Dat kan ook anders: bijvoorbeeld door de bijverdienregeling voor part-timers aan te passen.”Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor maken ze gebruik van de zes instrumenten voor een succesvolle uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak.  


Source: Cedris roept kabinet om loonkostensubsidie te behouden