Verjaarde facturen en natuurlijke verbintenis

Started by Alexander, Mar 15, 2018, 05:11 PM

Previous topic - Next topic

Alexander

Hallo,

Mijn zorgverzekeraar vordert mij een bedrag van 578,23. Schriftelijk is door hun bevestigd dat het grootste deel hiervan (320,35) bestaat uit verjaarde facturen. Ze weigeren echter om deze af te boeken met als reden dat er sprake blijft van een natuurlijke verbintenis. Ook vorderen ze mij nogmaals om het gehele bedrag van 578,23 te betalen.

Vraag 1. Kan dit wel? Een natuurlijke verbintenis is toch alleen verrekenbaar met een vordering van de wederpartij en niet vorderbaar? Gaan ze buiten hun boekje door toch te vorderen?

Vraag 2. Ik sta (na jaren) op het punt om afgemeld te worden voor de bestuursrechtelijke premie van het CAK. De vereiste hiervoor is echter dat er geen bedrag meer open staat bij de zorgverzekeraar. Wordt een natuurlijke verbintenis (administratief of juridisch) gezien als een openstaand bedrag of alleen als morele verplichting? Hebben ze het recht om de natuurlijke verbintenis te gebruiken als drukmiddel om mij de verjaarde facturen alsnog te laten betalen en zo gegijzeld te houden in de bestuursrechtelijke premie?

Vraag 3. Is het redelijk van de zorgverzekeraar om een verjaarde vordering niet te willen afboeken? Doorgaans leidt een verjaarde vordering toch bijna altijd tot afboeking? Een half jaar geleden hebben ze mij ook bestookt met verjaarde facturen en die zijn toen wel afgeboekt zonder dat ik het hoefde te vragen. Geluk gehad of is het volstrekste willekeur en ligt het er maar net aan welke medewerker je treft en of die in een goede bui is?

Vraag 4. Ik heb ze nu voorgesteld dat als ze niet willen afboeken ze de verjaarde facturen in ieder geval geen onderdeel meer laten uitmaken van de actieve vordering van 578,23. Ik heb voorgesteld dat ze de natuurlijke verbintenis die overblijft eventueel apart kunnen onderbrengen in de administratie of hiervan een aantekening kunnen maken. Heeft iemand voor mij advies wat ik nog kan doen als dit ook wordt geweigerd?

Alvast heel vriendelijk bedankt! :)

sacredfour

vraag 1
Ja dat kan. Er is echter geen betalingsverplichting. Zodra je ze dit laat weten dan vervalt dit gedeelte van de vordering.
vraag 2 Laat ook het CAK weten dat dat gedeelte van de vordering moet vervallen wegens verjaring en dat je geen morele verplichting ziet dit te betalen.
vraag 3 Nee ze hoeven een verjaarde vordering niet automatisch af te boeken. Dit moet alleen als jij aangeeft deze niet te willen betalen.
vraag 4 De vorige antwoorden moet ook voor deze vraag duidelijkheid geven.
Stuur ze  een mail/brief waarin je aangeeft de verjaarde vordering niet te betalen omdat je hier geen morele verplichting toe ziet.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

chapter

staat letterlijk dat het verjaard is want verjaard pas na 5 jaar mits ze niets hebben laten weten. Hebben ze bv brief gestuurd gaat termijn weerk lopen ook als je bv bent verhuisd

Alexander

#3
Quote from: sacredfour on Mar 16, 2018, 08:03 AM
vraag 1
Ja dat kan. Er is echter geen betalingsverplichting. Zodra je ze dit laat weten dan vervalt dit gedeelte van de vordering.
vraag 2 Laat ook het CAK weten dat dat gedeelte van de vordering moet vervallen wegens verjaring en dat je geen morele verplichting ziet dit te betalen.
vraag 3 Nee ze hoeven een verjaarde vordering niet automatisch af te boeken. Dit moet alleen als jij aangeeft deze niet te willen betalen.
vraag 4 De vorige antwoorden moet ook voor deze vraag duidelijkheid geven.
Stuur ze  een mail/brief waarin je aangeeft de verjaarde vordering niet te betalen omdat je hier geen morele verplichting toe ziet.

Ik heb een beroep gedaan op verjaring en ze dit laten weten. Je schrijft dat dat gedeelte van de vordering dan vervalt. Maar ze laten het gewoon staan onder de post 'openstaand bedrag'. Elders zegt iemand dat het bedrijf zelf beslist of ze het uit de boeken schrappen of niet en dat ze daar niet verplicht toe zijn. Ik zou het op dit moment ook echt niet weten. Weinig over te vinden op dit na:

QuoteNiet tijdig gestuit leidt tot afboeking schuld
Eerder dit jaar gaf de Geschillencommissie van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen een bindend advies in een zaak waar de verzekeraar niet tijdig een verjaring van de vordering stuitte en de schuld om die reden moest afboeken.

https://www.zorgverzekeringslijn.nl/verjaring-zorgverzekeringsschuld-2

Betreft het CAK: ik ben wel van plan om contact op te nemen maar weet niet of die hier een rol in kunnen spelen? Zorgverzekeraar is uiteindelijk de partij die verantwoordelijk is voor het afmelden op het moment er niets meer open staat. En daar zit ook het lastige punt. Als het puur en alleen nog om de verjaarde facturen (natuurlijke verbintenis) gaat die 'open' staan, kunnen ze dan weigeren om mij af te melden? Het CAK schrijft zelf:

Quote"De zorgverzekeraar zal de verzekeringnemer afmelden bij het CAK wanneer: De volledige schuld door de verzekeringnemer (zoals achterstallige zorgpremies, eigen risico, rente en incasso- en deurwaarderskosten) bij de zorgverzekeraar is voldaan."

Maar het zegt niets over dit specificieke geval: verjaring / natuurlijke verbintenis in combinatie met afmelden CAK. Als iemand daar iets over kan vinden of kan zeggen lees ik het heel graag.

Alexander

Quote from: chapter on Mar 16, 2018, 03:19 PM
staat letterlijk dat het verjaard is want verjaard pas na 5 jaar mits ze niets hebben laten weten. Hebben ze bv brief gestuurd gaat termijn weerk lopen ook als je bv bent verhuisd

Ja, ze hebben letterlijk geschreven (en zelfs gespecificeerd) welke facturen verjaard zijn en welke niet. Duidelijker kan niet en de verjaring zelf is ook geen discussie, wel wat daarna komt en de gevolgen daarvan.

sacredfour

#5
Als de zorgverzekeraar toegeeft dat de vorderingen verjaard zijn en jij hebt aangegeven dat jij deze niet gaat betalen omdat jij hier geen morele verplichting toe ziet, dan is er ook geen wettelijke verplichting meer deze te betalen. Schrijf dit naar de zorgverzekeraar. Gaan ze hier niet mee akkoord dreig dan met de ombudsman voor de zorgverzekeraars. SKGZ
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Alexander

Quote from: sacredfour on Mar 18, 2018, 08:10 AM
Als de zorgverzekeraar toegeeft dat de vorderingen verjaard zijn en jij hebt aangegeven dat jij deze niet gaat betalen omdat jij hier geen morele verplichting toe ziet, dan is er ook geen wettelijke verplichting meer deze te betalen. Schrijf dit naar de zorgverzekeraar. Gaan ze hier niet mee akkoord dreig dan met de ombudsman voor de zorgverzekeraars. SKGZ

Update: Zorgverzekeraar weigert opnieuw om verjaarde facturen af te boeken. Er lijkt mij inderdaad niets anders te resten dan een klachtenprocedure (SKGZ) maar dan ben je misschien ook zo twee maanden verder terwijl de kosten doorlopen.

Een andere optie is het sluiten van een betalingsregeling met de zorgverzekeraar. Ik word dan tijdelijk afgemeld bij het CAK. Volgens de website van CAK stopt het CJIB dan ook met innen. Nu ben ik benieuwd of iemand mij kan zeggen of het CJIB dan stopt met:

1. Het innen van het maandelijkse premiebedrag alsmede het totale openstaande bedrag?
2. Het innen van het maandelijkse premiebedrag?

Je zou denken het eerste. Ik ben wel van plan om bij het CAK te informeren, maar als iemand het hier toevallig weet lees ik het heel graag. :)

sacredfour

Ik zou geen betalingsregeling afspreken.
Zou je in het gelijk worden gesteld door het SKGZ dat gaat het moeilijk worden het teveel betaalde te verhalen. Gaat alles via het CAK dan zullen deze het teveel betaalde voor je verhalen.
Start een procedure bij het SKGZ!
Je moet er dan wel zeker van zijn dat het om (juridische) verjaring gaat. M.a.w. de vordering moet niet gestuit zijn.
Heb je een schuldhulpverlener of een jurist die de zorgverzekering voor jouw kan benaderen? Stuur mij anders even een PM
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.