Deurwaarder extra bedrag?

Started by SorryIkBlijfAnoniem, Jan 22, 2018, 07:03 PM

Previous topic - Next topic

SorryIkBlijfAnoniem

Goedeavond,

Vandaag is er een exploot op de mat gekomen, waarbij er reeds een uitspraak is geweest van de rechter.
Het betreft hier een bedrag van 903,27.

In deze zelfde brief, vol onleesbare tekst, staat de volgende alinea:

"dat u. naast het bedrag waarvoor bevel is gedaan. ook een bedrag verschuldigd bent van EUR 548.67. Dit bedrag is het restant van de hoofdsom waarvoor geen vonnis is gewezen."

Aan de voorzijde staat het volgende:

Hoofdsom EUR 500.00
Proceskosten EUR 278.05
Nakosten EUR 30.00
Rente tot Heden 0.90
Rente vanaf heden EUR p.m.
Kosten van dit exploot 94.32
Totaal 903.27

Het bedrag waarvoor bevel is gedaan, 903.27 heb ik zojuist betaald.
Kan iemand mij vertellen wat ik met de EUR 548.67 aan moet? Moet dit ook betaald worden, of heeft de rechter bepaald dat dit niet hoeft te worden betaalt? Wellicht volgende keer toch maar verschijnen...

Voor de volledigheid, de beslissing van de kantonrechter:

"veroordeelt de gedaagte partij om aan de eisende partij tegen bewijs van kwijting te betalen â,¬500,--, vermeerderd met de wettelijke (handels)rente over â,¬500,00 vanaf 1 december 2017 tot de voldoening;

Nog een alinea met dezelfde tekst, alleen dan voor de proceskosten."

jan

Je geeft maar beperkte informatie, dus ik kan je maar beperkt adviseren. Ze geven aan dat er een restant is van de hoofdsom, die buiten het vonnis is gebleven. De wettelijke rente is 8%.

Wat je moet doen is contact zoeken met de deurwaarde en vragen waar dit bedrag vandaan komt, voordat je weer verder in de problemen komt en dat je het niet snapt. Stuur ook een email ter bevestiging.

Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Linda83

Dit heb ik ook voor de hand gehad. Als het onduidelijk is, moet je om verduidelijking vragen, anders komen er nog meer kosten bij.

Incasso_deskundige

#3
Ik denk/hoop dat ik het uit kan leggen.

De schuldeiser had een hogere vordering op je dan waarvoor ze nu naar de kantonrechter zijn gegaan.

Ze zijn nu naar de rechter gegaan voor een bedrag van EUR 500,00 en hebben blijkbaar een voorbehoud voor het meerdere gemaakt. Reden hiervoor is het griffierecht. Bij een vordering tot en met EUR 500,00 bedraagt het griffierecht EUR 119,00 en daarboven (minimaal) EUR 476,00.

Voor het restant van de hoofdsom kunnen ze dus in beginsel opnieuw de gang naar de rechter maken.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Een rare gang van zaken! Ik kom wel regelmatig tegen dat ze de vordering reduceren voor bovenvermelde redenen. Het lijkt mij misbruik van het procesrecht om voor een vordering twee maal te procederen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Het is geen misbruik van (proces-)recht en gewoon toegestaan. Het bespaart de schuldenaar veel griffierecht en berperkt het kostenrisico van de schuldeiser.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.