Humanistische Partij doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

Started by redactie, Dec 04, 2017, 07:00 PM

Previous topic - Next topic

redactie

Humanistische Partij doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

Humanistische Partij Nederland in actie

De Humanistische Partij Nederland wil een moderne economische samenleving

BUNNIK, 20171205 -- De Humanistische Partij Nederland gaat meedoen met de verkiezingen van de Gemeenteraden in Nederland. De Humanistische Partij â€" georganiseerd in de Humanistische Beweging is geinspireerd op het manifest van Raoul Martinez 'Hoe vrij zijn wij?',  en de aanbevelingen die hij in dat boek verwoordt.

In een moderne wereld zoals Nederland is behoren geen economische en machtsverhoudingen te zijn die nog stammen uit de middeleeuwen. Ook het denken van politici ambtenaren en beleidsmakers stamt allemaal nog uit de middeleeuwen en regententijd. Daar moeten we vanaf! Wij willen slimme investeringen in zorg, eerlijke verdeling van de economie.beter onderwijs. Basisinkomen van 1500 euro per maand netto voor mensen met een uitkering.

Het NIBUD heeft berekend dat de jaarlijkse kosten van de schuldenproblematiek 11 miljard euro bedragen. Er is dus bij alle partijen een groot belang om problematische schulden te voorkomen.

Van de 7 miljoen huishoudens in Nederland moeten er 221.000 langer dan vier jaar rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens. Dit aantal is in 2015 toegenomen. Daarnaast lopen 626.000 huishoudens een risico op armoede. Dat blijkt uit cijfers die het CBS op 8 februari 2017 publiceerde.

Het hebben van problematische schulden is geen monopolie van huishoudens met een laag inkomen. Uit onderzoek van het Panteia blijkt dat 30% van de Nederlandse huishoudens te kampen heeft met betalingsachterstanden.

Als mensen geconfronteerd worden met een scheiding of ontslag kunnen ook mensen met een midden of een hoger inkomen te maken krijgen met problematische schulden. Dat laat onverlet dat een groot deel van de mensen dat zich meldt bij de schuldhulpverlening moet rondkomen van een minimuminkomen. Sinds 2011 is het percentage ontvangers van schuldhulpverlening met een inkomen tot modaal gestegen van 74% tot 87%.

Uit de minima-effect rapportage gemeente Den Haag 2015 van het NIBUD blijkt dat diverse typen huishoudens domweg onvoldoende inkomen hebben om rond te komen. In Den Haag komt een paar op het minimum (zonder kinderen), na gebruik te maken van de gemeentelijke financiële ondersteuning, â,¬ 66,- per maand tekort. Een paar op het minimum, met twee kinderen van 3 en 5, komt â,¬ 60 tekort. Een paar op het minimum, met kinderen van 12 en 14 jaar, komt zelfs â,¬ 174 per maand te kort om alle uitgaven te doen die het NIBUD als norm hanteert. Het hoogste tekort is een paar met een inkomen van 120% van het minimum met twee kinderen van 12 en 14. Zo’n huishouden komt â,¬ 183,- tekort.

In verschillende verdragen is terug te zien dat armoede en mensenrechten met elkaar zijn verbonden. In artikel 11 van het Internationale verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) staat dat iedereen recht heeft op een behoorlijke levensstandaard. Ook heeft iedereen recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting. Dit is vastgelegd in artikel 30 van het Europees Sociaal Handvest (ESH). Volgens dit artikel moeten landen ervoor zorgen dat mensen in een situatie van sociale uitsluiting of armoede, toegang hebben tot werk, woning, onderwijs, cultuur en sociale en medische bijstand. Dit geldt ook voor mensen die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting.

Armoede is dus niet alleen een tekort aan geld. In armoede leven kan slecht zijn voor de gezondheid. Mensen met een laag inkomen hebben vaker problemen met hun gezondheid. Maar ook andersom: mensen met gezondheidsproblemen hebben een groter risico om in armoede terecht te komen.

Inwoners van Overvecht maken de hoogste zorgkosten van Nederland: 2571 euro per persoon per jaar. Dat is 25 procent meer dan mensen van dezelfde leeftijd in de rest van Nederland.

Niet alleen gemeten over alle drie de jaren, maar ook in 2013 is Overvecht het gebied met relatief de hoogste zorgkosten. Mensen hebben er relatief vaak last van chronische ziektes, zoals diabetes en COPD, en psychische aandoeningen.

Raadslid Bouchra Dibi is al tien jaar lang welzijnswerker. Armoede en sociale problemen zijn belangrijke oorzaken van de slechte gezondheid van de inwoners van Overvecht. Die leiden ertoe dat mensen er een ongezonde levensstijl op na houden.

“Mensen zijn vooral bezig met overleven”, zegt Dibi. “Hoe los ik mijn schulden op? Hoe zorg ik dat mijn verslaafde zoon hulp krijgt, of hulp bij depressie? De gezondheid komt dan onderaan,” zegt ze tegen RTL. Achterstandswijken hebben de meeste zorgkosten, samenhangend met armoede en schulden problemen.

De Humanistische Partij Nederland wil.

Versteviging van het Midden en Kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel, middels subsidies en startersleningen en garanties. Dit levert banen op die we nodig hebben. Een invesering jaarlijks van 10 miljard voor de kleine ondernemers en lokale initiatieven.

Geen gijzelingen meer van mensen die hun verkeersboetes niet kunnen betalen.    Dit levert een besparing op van 1 miljard aan kosten voor de belastingbetaler.

Investering van 20 miljard in ontwikkelingshulp jaarlijks. Dit levert de belastingbetaler jaarlijks een besparing op van 50 miljard aan opvangkosten van economisch vluchtelingen

Investering van 1 miljard aan opsporing van belastingontduiking van de 200.000 rijkste Nederlanders hetgeen een besparing van 10 miljard per jaar betekent voor de normale belastingbetaler.

Afschaffing van de subsidie op hypotheken, de woningaftrek, hetgeen een jaarlijkse besparting oplevert van 11 miljard voor de normale belastingbetaler. Bijkomend voordeel is dat de prijzen van de woningen betaalbaar worden voor starters.

Investering van 1 miljard per jaar aan schuldenpreventie en afschaffing van incasso wetgeving.  De opbrengst voor de belastingbetaler wordt dan 11 miljard per jaar. Er wordt dan bespaart op de kosten van nazorg schulden, huisuitzettingen, per jaar 10.000 en 19.000 vonissen van de kantonrechter.

Vereenvoudiging van de bureaucratische voorschriften en  afschaffing van de ijzeren driehoek die de belastingbetaler jaarlijks  90 miljard kosten, Dit kan worden teruggebarcht naar een de zodat de opbrengt voor de normale belastingbetaler neerkomt op 60 miljard.

Armoede levert stress op. Stress maakt dat mensen een beroep doen op de zorg. Achterstandswijken hebben de grootste zorgkosten, Als we armoede goed bestrijden levert dat de normale premiebetaler een besparing op van 46 miljard per jaar aan zorgkosten.

Daardoor kan er exyra worden geinvesteerd in:

Zorg en thuiszorg       10 miljard

Onderwijs                  10 miljard

Politie                         10 miljard

Defensie                      10 miljard

Sociale cohesie          10 miljard

Sociale woningbouw       10 miljard

Cultuur                         10 miljard

Basisinkomen            10 miljard

Midden en Kleinbedrijf    10 miljard

Informatie voor mensen die lid willen worden  op website http://www.humaanlokaal.be  en http://www.humanistische-partij-nederland.nl    aanmelden via de site http://www.webshop-humanistische-services.nl

Source: Humanistische Partij doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

ANP NIBUD Nieuws
https://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,42650.0.html

chapter

Basisinkomen zou voor iedereen zijn dis ook werkende. Niet alleen voor mensen in bijstand bijna 60% erbij. Gaat minimumloon dan naar netto 2000?
Of wordt werken nog minder aantrekkelijk gemaakt.
Nu is er al amper verschil tussen bijstand en 110% bijstandsnorm waarbij veel regelingen gemeente stoppen.

Voor mij betekende dat in wsnp of schone lei een achteruit gang van 300 per maand die ik er op achteruit ging. Had in wsnp 300 meer als nu.

jan

Mooie beloften, niet haalbaar, het gaat om de zetels.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

nooitmeer

Wat een onzin ... inderdaad populistisch om zieltjes te winnen.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Marjan12

Politiek is dingen beloven en daarna niet doen, het gaat voor mijn gevoel om de mooie baantjes en declaraties.

Joost