preferente vordering SVHW

Started by Naoual, Oct 20, 2017, 02:01 PM

Previous topic - Next topic

Naoual

Wij kregen onlangs bericht van het SVHW, bij een betalingsvoorstel, dat een gedeelte van de vordering als preferent wordt aangemerkt. Dit is bij onze afdeling schuldbemiddeling geheel onbekend. Bij de toelichting wordt het volgende aangegeven;

"Voor de watersysteem- en wegenheffing eigenaren is een specifieke voorrangsregeling opgenomen in artikel 138, 3e lid, van de Waterschapswet. Het gaat hier om een zeer hoge preferentie, welke hoger is dan het recht van hypotheek en alle andere voorrechten."

Kan iemand mij vertellen hoe hiermee wordt omgegaan in de MSNP? Voor zover bekend wordt er bij de Belastingdienst en het UWV gesproken over preferente vorderingen.

chapter

zover ik wist was alleen belasting preferent

Schuldregeling

Quote from: chapter on Oct 20, 2017, 03:42 PM
zover ik wist was alleen belasting preferent

rioolheffing is ook een vorm van belasting.