bankbeslag

Started by sacredfour, Sep 25, 2017, 12:33 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

https://www.volkskrant.nl/economie/rechter-schuldeiser-mag-rekening-niet-helemaal-leeghalen~a4518310/

Laat het niet zover komen! Informeer de deurwaarder over je inkomen en wat jouw beslagvrije voet is.
Als de deurwaarder dan toch beslag op je bankrekening legt dan is dat "misbruik van het middel"
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Schuldregeling

#1
Quote from: sacredfour on Sep 25, 2017, 12:33 PM
https://www.volkskrant.nl/economie/rechter-schuldeiser-mag-rekening-niet-helemaal-leeghalen~a4518310/

Laat het niet zover komen! Informeer de deurwaarder over je inkomen en wat jouw beslagvrije voet is.
Als de deurwaarder dan toch beslag op je bankrekening legt dan is dat "misbruik van het middel"

Ik geef dit ook iedereen mee. Het lastige is dat mensen vaak hun post niet openmaken en dus het opgave formulier nooit zien. Als je de deurwaarder niet informeert mag hij met zijn eigen cijfers rekenen tot je de juiste aanlevert. Maak dus altijd je post open en blijf in contact.

Kenmerkend voor beslag op de bankrekening is dat het gehele saldo onder het beslag valt. Er geldt in beginsel geen beslagvrije voet. Wel kan onder omstandigheden op twee momenten sprake zijn van misbruik van bevoegdheid:

1) Bij het leggen van het bankbeslag
Het leggen van bankbeslag kan misbruik van bevoegdheid opleveren, wanneer de bankrekening uitsluitend wordt gevoed door loon of uitkering, en de debiteur geen ander inkomen heeft waarmee hij zijn primaire levensbehoefte kan voldoen, en de beslaglegger hiervan op de hoogte is. Vaak zal de beslaglegger c.q. deurwaarder hiervan niet op de hoogte zijn. De deurwaarder weet doorgaans niet wat op de bankrekening staat. Immers, pas na het beslag mag en moet de bank informatie verstrekken over hetgeen op de bankrekening staat.
Een voorbeeld waarin mogelijk wel sprake is van misbruik van bevoegdheid is dat de debiteur, voordat er bankbeslag is gelegd, voldoende inzicht heeft gegeven in z’n financiële situatie w.o. de bankrekeningen en dat de beslaglegger c.q. deurwaarder dus weet dat de schuldenaar klem komt te zitten door het bankbeslag. Een ander voorbeeld is dat de tweede maand achtereenvolgend door dezelfde beslaglegger beslag op de bankrekening wordt gelegd.
Wanneer het leggen van bankbeslag misbruik van bevoegdheid oplevert kan naast opheffing van het bankbeslag ook de kosten van het beslag, waaronder de kosten die de bank in rekening heeft gebracht, worden teruggevorderd.

2. Bij de uitwinning van het bankbeslag (innen van het geld)
Bij de uitwinning van het bankbeslag (het innen van het banksaldo) kan sprake zijn van misbruik van bevoegdheid, wanneer er door het bankbeslag onvoldoende overblijft om de noodzakelijke kosten van bestaan te voldoen en de beslaglegger c.q. deurwaarder weet dat dit het gevolg van de uitwinning van het bankbeslag zal zijn. Dit is het geval wanneer de debiteur na het bankbeslag voldoende inzichtelijk heeft gemaakt niet over ander inkomen te beschikken en welke kosten door het bankbeslag in het gedrang komen.

Wanneer sprake is van misbruik van bevoegdheid kan de schuldeiser via het zogenaamde executiegeschil worden gedagvaard. Voor deze procedure heb je een advocaat nodig. Mensen met een laag inkomen kunnen hiervoor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) krijgen.