Author Topic: Mededeling voor de redacties over schulden en schuldhulpverlening  (Read 2345 times)

Offline redactie

  • Administrator
  • Top Poster
  • *****
  • Posts: 11933
Mededeling voor de redacties over schulden en schuldhulpverlening

Donderdag 30 juni verzorgen de  Nationale ombudsman, de Wetenschappelijke  Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Algemene Rekenkamer een gezamenlijke (besloten) briefing voor de commissie Sociale Zaken in de Tweede Kamer .

Onderwerp van deze gezamenlijke briefing is 'Problematische Schuldhulpverlening'.  Aanleiding voor deze briefing is een drietal publicaties. De Nationale ombudsman heeft op 11mei j.l. het rapport ' Burgerperspectief  op schuldhulpverlening' gepubliceerd. De WRR publiceert op donderdag 30 juni hun verkenning 'Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden en de Algemene Rekenkamer komt op 30 juni met de publicatie  "Aanpak problematische schulden".
De briefing heeft een besloten karakter. Desgevraagd kan na afloop een quote worden afgegeven door de desbetreffende organisaties. De briefing vindt plaats in de Tweede Kamer en is afgelopen rond 14.30 uur.

Source: Mededeling voor de redacties over schulden en schuldhulpverlening

ANP NIBUD Nieuws
https://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,42650.0.html