20.000 nog niet verjaarde vonnissen opnieuw onderzocht

Started by jan, Jul 23, 2017, 07:52 PM

Previous topic - Next topic

jan

tterdam, 23 augustus 2011- Incasso-advocaten, gerechtsdeurwaarders en oud-rechercheurs gaan samenwerken om oude, onge?inde vorderingen betaald te krijgen. Het gaat om vorderingen van 5 jaar en ouder met een vonnis van de rechter, waarin betaling tot op heden is uitgebleven.

Naar schatting betreffen het 20.000 nog niet verjaarde vonnissen van particulieren en bedrijven, met een totaalbedrag van 100 miljoen euro.

Aanleiding vormt het groeiende aantal gerechtelijke uitspraken waarbij de veroordeelde partij geen gevolg geeft aan het besluit van de rechter. Ondanks mogelijkheden als beslaglegging op bezittingen van de veroordeelde partij, blijft de schuldeiser, na hoge kosten, vaak met lege handen staan. Naar mate vorderingen langer niet worden ge?ind, belanden ze vervolgens op de plank of worden afgeschreven.

Op initiatief van on-line platform Verkoopjevordering.nl zal een team specialisten vorderingen met vonnissen die ouder zijn dan 5 jaar, de komende tijd opnieuw gaan onderzoeken. Het onderzoeksteam bestaat uit advocaten, gerechtsdeurwaarders en oud rechercheurs. Het dagelijks delen van gevonden informatie en het toepassen van nieuwe recherchetechnieken heeft tijdens een eerdere proef in 27% van de onderzochte vorderingen geleid tot het vinden van nieuwe inkomstenbronnen bij de debiteur.

Particulieren en bedrijven die ge?interesseerd zijn in de verhaalsmogelijkheden van hun oude
vorderingen, kunnen deze gratis en vrijblijvend, voorzien van het vonnis, indienen op de website van Verkoopjevordering.nl.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

jan

In 2011 werd deze trend ingezet. Als ik het forum nalees, dan klopt dit ook, maar ik steeds meer verjaarde schulden voorbijkomen.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Incasso_deskundige

#2
@Jan: Ik gooi het er nog maar weer een keertje in: "vermeend verjaarde vorderingen"

Er wordt vaak erg makkelijk gesteld dat een vordering verjaard is, maar in de praktijk blijkt maar al te vaak dat jet aan een schuldenaar zelf te wijten is dat hij/zij niets meer van een vordering heeft gehoord. Bijvoorbeeld als geen adreswijziging wordt doorgegeven bij een verhuizing of gewoon door post niet open te maken.

En hier gaat het om gewezen vonnissen, waarbij dus een verjaringstermijn van 20 jaar uitgangspunt is.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

jan

In dit punt heb je gelijk, maar uitzondering bevestigen de regel!
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator