Aankondiging Dagvaarding Essent / Hoist / GGN

Started by Robke71, May 16, 2017, 06:42 PM

Previous topic - Next topic

Robke71

Beste leden,

Jaren terug heb ik hierover eerder een topic gestart. Kan hem zo vlug niet terug vinden, dus post ik mijn vraag opnieuw.

Even de feiten op een rij:

In begin juni 2014 ben ik verhuisd van perceel 1 naar perceel 2. Perceel 1 heeft levering van Essent. Perceel 2 van Nuon.

Op 21 oktober 2014 ontvang ik een brief van GGN over een betalingsachterstand bij Essent Retail Energie B.V. voor een voorschot d.d 14-6-2014 op perceel 2.
Hierin wordt gemeld dat Essent de vordering op 10 oktober 2014 heeft verkocht aan Hoist Kredit AB met buitenlands recht. Wat houdt buitenlands recht in?

Bij verlaten van het perceel 1 heb ik een afrekening ontvangen en ook netjes voldaan. Essent heeft mij geen melding gedaan van een achterstand. Online stond eveneens niets. Daar de vordering is verkocht, kan ik geen zaken meer doen met Essent. Inloggen kan ook niet.

GGN reageert niet op mijn schrijven.

Op 11 november 2014 ontvang ik van GGN een inccassobrief. Hierin spreken ze over een achterstand bij Hoist Kredit AB.

Via deze site heb ik info gevonden dat men een cessie zou moeten overleggen. Deze brief heb ik ook zo verzonden. Hierop wordt wederom niet gereageerd.

Op 10 april 2017 ontvang ik een herinnering over de betalingsachterstand.

Deze keer maar bezwaar gemaakt en wederom een cessie opgevraagd en een specificatie van de schuld. Ik ben me niet bewust van een achterstand.

19 april ontvang ik een afwijzing van mijn bezwaar.
Uw bezwaar is afgewezen. De reden(en) hiervoor is/zijn:
Naar aanleiding van uw verweer onbekend te zijn met de vordering van onze opdrachtgever kunnen wij u het volgende berichten.

Deze vordering heeft betrekking op een achterstand bij Essent. Voor deze achterstand bent u vanaf 21 oktober 2014 door ons aangeschreven. Tevens heeft u meerdere malen per e-mail contact met ons opgenomen, onder andere op 30 november 2014.


Verder geen cessie of specificatie!

15 mei 2017 krijg ik een aankondiging komst deurwaarder.

Tot zover de gebeurtenissen...

Nu lees ik dat er een verjaring bestaat op energie van 2 jaar.
Het gaat om een voorschot op perceel 2 gedateerd op 14 juni 2014. Op perceel 2 heb ik geen overeenkomst met Essent.
Essent verkoopt de vordering aan Hoist. Hiervan is geen mededeling gedaan.
Hoist laat de vordering innen door GGN. Die laten tussen 2014 en 2017 niets van zich horen.

Buitenom ik de vordering betwist en GGN ook geen specificatie stuurt. Verjaart de vordering dan niet op 14 juni 2016?

Wat zou ik nu het beste kunnen doen?

Alvast bedankt.
Vriendelijke groet.

ollie bollie

Als er geen achterstand was of is, hebben ze geen poot om op te staan. Wanneer je dat kan aantonen, zou ik GGN vriendelijk te kennen geven, dat je een gang naar de rechter met vertrouwen tegemoet ziet. Waarschijnlijk hebben ze zelf de papieren niet op orde, anders zou je wel een overzicht hebben gekregen.

Buitenlands recht kan je maling aan hebben, Essent heeft geleverd op een Nederlands contract en ze hebben zich gewoon te houden aan de Nederlandse wet. En daarvoor geldt nog altijd: "wie eist, bewijst".

Ze komen niet met bewijzen over de brug en daarom zal een rechter jou ook in het gelijk stellen. Al verwacht ik niet dat het zover gaat komen. Ik zou er niet wakker van liggen in ieder geval. ;)
Carpe diem!

ollie bollie

Overigens kan een deurwaarder alleen beslag leggen als er een rechterlijke uitspraak ligt. Aangezien je geen rechtszaak hebt gehad, neem ik aan dat die er niet is. Een aankondiging komst deurwaarder is dan ook een holle bedreiging en op zijn minst een beetje lachwekkend. ;D
Carpe diem!

jan

Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Robke71

Oke, bedankt.

Er is nog geen rechtszaak geweest.
Wellicht dat ie me dat nu komt aankondigen.


Robke71

Quote from: ollie bollie on May 16, 2017, 07:15 PM
Als er geen achterstand was of is, hebben ze geen poot om op te staan. Wanneer je dat kan aantonen, zou ik GGN vriendelijk te kennen geven, dat je een gang naar de rechter met vertrouwen tegemoet ziet. Waarschijnlijk hebben ze zelf de papieren niet op orde, anders zou je wel een overzicht hebben gekregen.

Ik kan zelf weinig aantonen.
Heb tot kort voor mijn verhuizing in de schuldsanering doorlopen.
Inloggen bij Essent kan ik niet.
Herkent mijn klantnummer niet meer. Klantenservice kan me ook niet helpen.

Maar toch raar dat er zo'n enorm gat van schrijven wordt gehanteerd. Ca. 2,5 jaar....

ollie bollie

Ik zie net dat Essent een voorschot vraagt voor perceel 2... Maar daar krijg je toch energie aangeleverd van Nuon? Ik weet niet of er een verjaringstermijn geldt van 2 jaar of 5 jaar voor energieleveranciers. Aangezien je geen specificatie krijgt, neem ik aan dat zij hun papieren niet op orde hebben. Als er al een deurwaarder langskomt, dan kan je hem/haar direct vragen naar een specificatie. In ieder geval geen betalingsregeling treffen, want dan beken je schuld.
Carpe diem!

sacredfour

Hoist moet de akte van cessie overleggen als je daar om vraagt.

Met kennisgeving, dat ik de volgende stuk(ken) van u wenst te ontvangen:

1   Een gewaarmerkte kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering aan u heeft gecedeerd.

Openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW  om nadere informatie vragen.                                                                                                           

Door de akte dient de daarbij te leveren vordering voldoende te zijn bepaald.
In het geval van meerdere cessionarissen, bewijs van “the perfected chain of title”.


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

#8
Het verjaringstermijn voor een nota van een energieleverancier is 2 jaar.
Als er in deze twee jaar geen stuiting heeft plaatsgevonden dan kan de schuldeiser geen nakoming meer afdwingen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Je schrijft:
QuoteOp 10 april 2017 ontvang ik een herinnering over de betalingsachterstand.

Dit is meer dan 2 jaar na de laatste correspondentie, herinnering. Hier is dus sprake van verjaring. Je moet je dan ook hierop beroepen. Doe dit schriftelijk.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Robke71

Quote from: ollie bollie on May 19, 2017, 07:44 AM
Ik zie net dat Essent een voorschot vraagt voor perceel 2... Maar daar krijg je toch energie aangeleverd van Nuon?

Klopt.

Robke71

Quote from: sacredfour on May 20, 2017, 08:52 AM
Je schrijft:
QuoteOp 10 april 2017 ontvang ik een herinnering over de betalingsachterstand.

Dit is meer dan 2 jaar na de laatste correspondentie, herinnering. Hier is dus sprake van verjaring. Je moet je dan ook hierop beroepen. Doe dit schriftelijk.

Top.
Ga ik gelijk doen.

Via bezwaar op hun site of echt per post?

sacredfour

Kan ook via de mail.
vraag wel een leesbevestiging
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Robke71


Robke71

Gisteren kreeg ik een reactie op mijn bezwaar.

Bezwaar is afgewezen. Cliënt kan alle facturen en correspondentie overleggen.
Dus kreeg een bijlage van 211 pagina's met alle facturen, herinneringen en jaarnota's. Maar goed dat ik nog geen 30 jaar klant was  ;D

Alle documenten lopen kris kras door elkaar.
Ik zie wel een herinnering naar voren komen, die ze blijkbaar naar dit adres hebben verzonden. Ook zie ik een voorschotnota en herinnering naar voren komen van juli 2014. Ben op 2 juni verhuisd.
In de stukken wordt Hoist Kredit niet genoemd.

Al bij al een mooi verhaal, maar over de verjaring heeft men het niet.

Krijg nu 5 dagen om te betalen en anders wordt ik gedagvaard.