Vakantie geld en eindejaarsuitkering

Started by equestrian, May 02, 2017, 03:26 PM

Previous topic - Next topic

equestrian

Velen hebben het al meegemaakt dus de schaamte daarover kan ik hier laten varen  ;)

Er is loonbeslag gelegd in oktober 2016. Maar het was net te laat voor het salaris van die maand dus werd de eerste maand van daadwerkelijk beslag november 2016.
Nu krijg ik in die maand altijd een eindejaarsuitkering. Die was ik dus volledig kwijt, terwijl we die hard nodig hadden maar ja dat geld voor de meesten hier.
Nu is het mei..... Mei is de maand van het vakantiegeld. Maar zoals het nu lijkt ben ik dat ook volledig kwijt.

Nu heb ik een paar vragen:
op diverse sites lees ik dat men de maanden vóór de beslaglegging niet mee mag nemen in de berekening. (de maanden juni tot oktober moet het vakantiegeld dus gewoon aan mij betaald worden)
Klopt dit?
hieronder een link naar het arrest uit 2014
(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:3068
en een link naar de site waar ik deze informatie gevonden heb
http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews%5Btt_news%5D=374&cHash=53d45cf437

Mijn simpele denkwijze is als dat geld voor het vakantiegeld had dat dan ook moeten gelden voor de eindejaarsuitkering?

Geen idee of ik dit plaats onder het juiste kopje. Mocht dat niet zo zijn dan aub melden en dan ga ik het verplaatsen :-)


In ieder geval alvast bedankt voor het lezen  :D

chapter

volgens mij geld dat niet.Wel handig je bvv te berekenen. stel die is 1300 en je salaris is 1200 dan mag je je vakantiegeld behouden. Verdien je 1400 en in je bvv 1300 gaat het naar deurwaarder.

chapter

2.4.5
Art. 475b lid 3 Rv houdt in dat beslag op nabetalingen niet verder geldig is dan indien de betaling gedurende het beslag tijdig is geschied. Dit moet aldus worden verstaan dat beslag op een nabetaling ongeldig is indien en voor zover die betaling in de maand waarin deze zou hebben plaatsgevonden wanneer zij tijdig was geschied, niet onder het beslag zou zijn gevallen (bijvoorbeeld omdat in die maand nog geen beslag lag of omdat in die maand het inkomen beneden de beslagvrije voet bleef).
Bij de hiervoor in 2.4.4 bedoelde overeenkomstige toepassing van deze bepaling voor de berekening van hetgeen aan de beslaglegger kan worden uitgekeerd in verband met de beslagvrije voet, dient de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld te worden gelijkgesteld aan twaalf nabetalingen die ieder moeten worden toegerekend aan de maand waarin het desbetreffende gedeelte van het vakantiegeld is opgebouwd, en wel- teneinde aan de strekking van de beslagvrije voet recht te doen - ongeacht of in die maanden het beslag al lag.
Dit betekent dat beslag op vakantiegeld ongeldig is indien en voor zover het inkomen (inclusief de aanspraak op vakantiegeld) in de maand waarin het desbetreffende gedeelte van het vakantiegeld werd opgebouwd, beneden de beslagvrije voet bleef, ongeacht of in die maand beslag lag.

chapter

2.4.6
Het voorgaande brengt mee dat de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel voor beslag vatbaar is indien het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkwam. Indien het maandelijkse inkomen in die maanden steeds beneden de beslagvrije voet is gebleven, is het vakantiegeld slechts voor beslag vatbaar voor zover het als maandelijkse aanspraak tezamen met het daadwerkelijk in die maanden genoten inkomen zou zijn uitgekomen boven de beslagvrije voet in die maanden, telkens per maand beoordeeld. Indien de schuldenaar in de periode waarin het vakantiegeld werd opgebouwd een wisselend inkomen heeft genoten, waardoor het in sommige maanden beneden de beslagvrije voet bleef en in andere maanden daar bovenuit kwam, geldt eveneens hetgeen in de vorige volzin is vermeld.

je zult dus echt je bvv moeten weten om te zien of je inkomen onder of boven bvv was

equestrian

@Chapter: thnx voor de uitgebreide beantwoording.

Ondanks het feit dat ik ambtenaar ben snap ik er niets van  :-[

Waarom kan men zoiets niet schrijven in normale Jip en Janneke taal?
jan

Quote from: equestrian on May 03, 2017, 10:27 AM
@Chapter: thnx voor de uitgebreide beantwoording.

Ondanks het feit dat ik ambtenaar ben snap ik er niets van  :-[

Waarom kan men zoiets niet schrijven in normale Jip en Janneke taal?


Dit is ambtelijke taal, doet mij denken aan de opmerking van Sjaakie in een aflevering van flodder.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

chapter

stel 4 maanden had je inkomen boven bvv en 8 onder dan mag over 8 maanden geen vakantietoeslag ingehouden worden en voor de 4 maanden wel. essentieel is dus wat is je bvv en is die boven of onder je inkomen. bvv houd met minder correcties rekening als vtlb

Incasso_deskundige

Simpel gezegd:

Als je maandelijkse loon/uitkering boven de beslagvrije voet zit, wordt het vakantiegeld geheel ingehouden en aan de deurwaarder ten behoeve van diens cliënt uitgekeerd.

Zit je maandelijkse loon/uitkering altijd of soms onder de beslagvrije voet, dan kan slechts een deel of wellichts zelfs helemaal niets ten behoeve van het derdenbeslag worden ingehouden. Daar zal dan door de deurwaarder een gedegen berekening van moeten worden gemaakt.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.