Bijdrage inwonend meerderjarig kind

Started by Bastogne, Mar 26, 2017, 10:05 PM

Previous topic - Next topic

Bastogne

Hallo allemaal,

ik kan prima Nederlands lezen maar hier kom ik niet uit. Misschien kan hier iemand me helpen?

Het gaat om het volgende: ik ben alleenstaande ouder en heb een minderjarig en een meerderjarig kind die bij mij wonen. Het meerderjarige kind is 20 en volgt een opleiding waar hij geen recht op een OV kaart voor heeft. Op dit moment loopt hij stage waar hij geen vergoeding voor krijgt.
Van de gemeente ontvangt hij een bijstandsuitkering van 230 euro per maand. Van de Belastingdienst krijgt hij de zorgtoeslag.

De rechter/WSNP bewindvoerder wil dat hij een bijdrage betaalt.
Ik heb begrepen dat een inwonend kind onder de 21 geen bijdrage hoeft te leveren maar nu dan toch die eis van de rechter.
Omdat ik graag wil begrijpen hoe het zit ben ik op zoek gegaan naar informatie.

In het Vtlb-rapport lees ik 2 toepasselijke alinea\\\'s maar ik snap niet hoe ik dit op mijn situatie kan toepassen:

Meerderjarige kinderen tussen 18 en 21 jaar die geen recht hebben op een OV-kaart
Tot 21 jaar geldt voor ouders een wettelijke onderhoudsplicht. Gelet hierop dient
alleen een bijdrage in de woonlast in aanmerking te worden genomen als de
schuldenaar door het inwonend zijn van zijn kind uitkeringen, heffingskortingen en/of
kwijtschelding van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen en/of toeslagen derft. De
bijdrage wordt dan gesteld op het gederfde bedrag.
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het bedrag dat de schuldenaar derft omdat
zijn kind in- in plaats van uitwonend is. Niet om het bedrag dat hij sowieso minder
ontvangt omdat zijn kind meerderjarig wordt.


En:

3. Overige meerderjarige inwoners
Van overige meerderjarige inwoners mag verwacht worden dat zij een bijdrage
leveren in de woonlasten. Het (fictief) inkomen wordt dan gesteld op de hoogste van
de drie volgende bedragen:
a. Een evenredig deel van de netto-woonlasten berekend naar rato van het aantal
bewoners. Voor berekening van het aantal bewoners geldt dat indien er meerdere
minderjarige kinderen zijn, deze samen voor één persoon tellen
Bij een huurwoning wordt voor de netto-woonlasten uitgegaan van:
huur + servicekosten -/- huurtoeslag;
of
b. Het bedrag dat de schuldenaar door het inwonen aan uitkeringen,
heffingskortingen en/of kwijtschelding van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen
en/of toeslagen derft; of
c. Het bedrag dat de schuldenaar, na aftrek van een forfaitair bedrag voor kosten/of
inwoning, daadwerkelijk als bijdrage in de woonlasten van de inwoner(s)
ontvangt. Het forfaitaire bedrag kan indien er alleen sprake is van inwoning,
worden gesteld op het normbedrag per dag voor energie, afschrijving van
meubilair en dergelijke


Ik derf niks want zijn inkomen blijft onder de grens die de Belastingdienst aanhoudt voor inwonende kinderen onder de 23. De woonlasten zijn voor mijn rekening, het kind betaalt zelf zijn eten en andere persoonlijke zaken.

Wie kan me dit uitleggen?

chapter

en de gemeente belastingen? vraag rc om berekening. Opmerkelijk dat bijstand wel uitkering verleend ondanks school. gaat het hier om een deeltijd opleiding omdat er geen recht is op studie financiering?

Bastogne

Voor de gemeentelijke belastingen is vrijstelling aangevraagd
Dat een jongere een bijstandsuitkering krijgt als hij een opleiding volgt is bepaald niet uitzonderlijk. Niet elke opleiding geeft recht op studiefinanciering en na de 18e verjaardag is er geen recht meer op kinderbijslag. En zolang iemand nog studeert heb je dan recht op bijstand of een studietoeslag.

Incasso_deskundige

#3
Als ik het goed lees is alleen het eerste deel van toepassing. Het tweede deel gaat over andere meerderjarige inwonende personen, niet zijnde eigen meerderjarige kinderen.

Tot 21 jaar geldt voor ouders een wettelijke onderhoudsplicht. Gelet hierop dient alleen een bijdrage in de woonlast in aanmerking te worden genomen als de schuldenaar door het inwonend zijn van zijn kind uitkeringen, heffingskortingen en/of kwijtschelding van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen en/of toeslagen derft. De bijdrage wordt dan gesteld op het gederfde bedrag. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het bedrag dat de schuldenaar derft omdat zijn kind in- in plaats van uitwonend is. Niet om het bedrag dat hij sowieso minder ontvangt omdat zijn kind meerderjarig wordt.

De regel lijkt dus te zijn dat je moet kijken of in jullie specifieke geval er sprake van is dat jullie doordat jullie meerderjarige kind bij jullie in woont, jullie daardoor uitkeringen, heffingskortingen of kwijtschelding mislopen.

Stel dat in jullie geval er nu geen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt gegeven omdat daarvoor de uitkering van het meerderjarige kind wordt meegerekend en jullie dat "te veel" verdienen en dat jullie deze kwijtschelding dus wel zouden krijgen als hij die uitkering niet had of niet inwonend zou zijn, dan wordt in dat geval gesteld dat jullie van het meerderjarige kind een vergoeding c.q. bijdrage ter hoogte van de misgelopen kwijtschelding moeten vragen.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.