komt het nog goed?

Started by Angela, Mar 16, 2017, 01:35 PM

Previous topic - Next topic

Angela

scaredfour mag ik mensen dan weigeren die het huis willen bezichtigen?

sacredfour

Het licht er een beetje aan welke bevoegdheden je aan de bank hebt gegeven.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Angela

oké!!! nog een goed advies?

sacredfour

Angela, zou je de akte voor volmacht die je bij de notaris hebt getekend hier geanonimiseerd op het forum kunnen plaatsen?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Angela

die heb ik niet gekregen...die hebben we daar moeten tekenen. mag ik vragen waarom?

Angela

ons werd toen ook gezegd dat het uit voorzorg was maar een week of 2 later stond ons huis al te koop wellicht kan ik die natuurlijk wel opvragen

Katniss

Hoi Angela,

Dan zou ik deze zeker opvragen. Erg vreemd dat jullie deze niet hebben gekregen.
SF is goed in het lezen van dat soort documenten en wellicht dat hij er iets in kan vinden wat jou kan helpen.
Problemen in het leven zijn gewoon uitdagingen voor het persoonlijk groeiproces.

Angela

oke bedankt dan zal ik ze vandaag nog opvragen

Incasso_deskundige

Dit vond ik op de website www.burenlegal.com

Alert - Het bezichtigingsbeding: het houdt de gemoederen bezig

publicatie datum: vr 24 jun 2016

Sinds invoering van de nieuwe veilingwetgeving bestaat voor hypotheekhouders die tot executieveiling van een woning overgaan een ‘bezichtigingsrecht'. Dit houdt in dat de eigenaar en gebruikers van een woning moeten dulden dat belangstellenden voor de veiling de woning mogen bezichtigen. Vóór 2015 was dat alleen mogelijk door het ‘beheerbeding' in te roepen, waarvoor rechterlijke machtiging nodig was.

Als de eigenaar en gebruikers van de woning niet meewerken, kan de hypotheeknemer met hulp van de sterke arm de bezichtiging laten plaatsvinden, zo blijkt uit de wet. Hoewel rechterlijke machtiging hiervoor niet nodig is, vraagt de hypotheeknemer in de praktijk vaak wel machtiging aan de rechter om gebruik te maken van deze bevoegdheid. Uit de rechtspraak blijkt dat rechters hiermee verschillend omgaan. Soms wordt de machtiging zonder meer verleend. Soms wordt machtiging verleend, in die zin dat bepaald wordt dat de eigenaar en iedere gebruiker verplicht is aan belangstellenden de gelegenheid te geven tot bezichtigingen, zo nodig met hulp van de sterke arm. En onlangs werd een verzoek afgewezen, door de Rechtbank Midden-Nederland. Zij overwoog dat de wetgever heeft beoogd zonder tussenkomst van de rechter bezichtigingen af te dwingen. Daarom biedt de bepaling op grond waarvan de bezichtiging door de eigenaar en gebruikers van de woning moet worden toegestaan geen zelfstandige rechtsingang.

Wel voegt de rechter daaraan toe dat artikel 3:267a Burgerlijk Wetboek naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen bevoegdheid oplevert voor de hypotheeknemer en/of belangstellenden om de woning zonder toestemming van de bewoner te betreden. Indien de eigenaar weigert mee te werken aan een bezichtiging moet de hypotheeknemer andere wegen bewandelen. Deze voorzieningenrechter noemt hiervoor de volgende opties. Zo zou de hypotheeknemer samen met de politie, die daartoe door de burgermeester wordt gemachtigd op grond van de Algemene wet op het binnentreden, bezichtiging mogelijk kunnen maken. Ook zou bezichtiging mogelijk zijn nadat een machtiging van de voorzieningenrechter tot inbeheerneming (art. 3:267 BW) is verkregen. Ten slotte wordt de mogelijkheid genoemd om in kort geding te vorderen dat de eigenaar wordt veroordeeld tot nakoming van de verplichting bezichtigingen te dulden, bijvoorbeeld op straffe van verbeurte van een dwangsom.

De ene route is tijdrovender en kostbaarder dan de andere route. Met deze uitspraak zijn de routes die bewandeld kunnen worden weer toegenomen. Welke route de juiste is, lijkt per rechtbank te verschillen.

(Rechtbank Midden-Nederland 9 maart 2016, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:1440)
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Incasso_deskundige

#39
Zover ik weet kun je dus gedwongen worden om mee te werken, maar als je niet vrijwillig meewerkt, zal door de bank dus een omslachtigere weg bewandeld kunnen/moeten worden, waarbij dan dus zelfs "politiedwang" toegepast kan worden. En op het inroepen van "inbeheerneming" zit je ook absoluut niet te wachten, want dat betekent in feite vaak dat je er gewoon alvast uit wordt gezet.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Angela

oké dan moeten we meewerken maar baal z0 dat ze oms niet de kans geven ons te bewijzen

Incasso_deskundige

Ik zeg niet dat je mee moet werken aan de open dag, alleen dat je gedwongen kan worden mee te werken aan bezichtigingen door potentiële kopers.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Angela, als je een overeenkomst hebt getekend bij de bank dan heb je ook recht op een exemplaar hiervan.
Omdat deze niet bij een notaris is getekend heeft de bank niet automatisch een executoriale titel voor de uitvoering van deze overeenkomst. Je hoeft dus niet mee te werken. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

@sacredfour

Maar ze hebben wel recht op parate executie op basis van de hypotheekakte. En conform de huidige wetgeving kun je dus wel gedwongen worden om mee te werken c.q. Kunnen ze dwang toepassen om bezichtigingen ook tegen je zin door te laten gaan.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Angela

ze hebben de vraagprijs weer verlaagd  :'( we zijn in gesprek geweest met een budget beheerder en zij gaat contact opnemen met de bank misschien als ze weten dat we een budgetbeheerder nemen ze sneller akkoord omdat ze dan zeker zijn van hun geld...
we hebben ook geprobeerd een lening ergens te krijgen om een groot deel al over te kunnen maken...
iemand ervaring met lenen in België?