+-

Author Topic: Schuldhulpverlening Aansprakelijk stellen  (Read 2173 times)

Offline AirbornNL

  • Lid
  • *
  • Posts: 2
Schuldhulpverlening Aansprakelijk stellen
« on: January 17, 2017, 03:58:22 PM »
Hallo,

Ik ben in mei 2013 bij de schuldhulpverlening terechtgekomen samen met mijn toen nog vrouw. Door diverse oorzaak ben ik gescheiden en is het dossier gesplitst. In mei 2016 had ik eruit moeten wezen, althans dat was beloofd door de schuldhulpverlener toen.

Na maanden kwam ik erachter dat ze nog steeds niet afspraken hadden gemaakt met de diverse schuldeisers. daarop heb ik ze gewezen en nooit een duidelijk antwoord gehad. in de loop der tijd heb ik tot 3 x aan toe een bevel gehad om mijn huis te verlaten en dat is elke keer tegen gehouden door mijn advocaat die ik in handen moest nemen. nu leven we in 2017 en er is tot op de dag van vandaag nog niets afgesproken en of geregeld. mijn advocaat heeft het een en ander uitgezocht en zich verdiept in de moeilijke kwestie en dit is wat mijn advocaat concludeerde:

"Beste R,

Uw email van 3 januari jl. met als bijlage (uw brief aan uw voormalige advocaat MR van 29 september 2015) in bovengenoemd dossier heb ik in goede orde ontvangen en doorgenomen en daarop wil ik hiermee reageren.

Zoals eerder telefonisch en tijdens ons intake- gesprek aangegeven, begrijp ik uw financieel penibele situatie en uw verwijten jegens tegenpartij X. Ook ondanks de bemiddeling van voornoemde M R..
Het is aan mij om niet uitsluitend en alleen naar de feiten te kijken en de eventueel daarbij aanwezige emotionele geladenheid, maar mij daarbij vooral te laten leiden door de geldende wet- en regelgeving en onderling contractueel gemaakte afspraken; u heeft mij immers benaderd om uw juridische belangen in deze kwestie te behartigen.

Tot op heden heeft tegenpartij iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen en heeft dhr. D namens tegenpartij mij laten weten dat zij u daarbij verwijt dat u zich toentertijd niet aan de onderling gemaakte afspraken heeft gehouden. In feite komt dit neer op een zgn. ‘welles-nietes’ discussie.
Teneinde uw juridische kansen en mogelijkheden zo veel mogelijk te benutten, heb ik nogmaals grondig het dossier bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen dat ik uw belangen niet verder kan behartigen omdat u juridisch gezien geen enkele kans maakt op succesvolle aansprakelijkstelling van tegenpartij, buitengerechtelijk noch in rechte. Hieronder probeer ik dat u zo veel als mogelijk toe te lichten.

De door u met tegenpartij onderling gemaakte afspraken zijn neergelegd in het contract schuldhulpverlening van 18 mei 2013. De daarin opgenomen voorwaarden zijn bepalend en van evident belang. Vooral relevant zijn de daarin opgenomen algemene voorwaarden die voor u als klant gelden, bestaande uit talloze verplichtingen, onder meer dat u zelf verantwoordelijk blijft voor uw financiële situatie en schulden (waarover ook de email van tegenpartij aan MR. gaat van 15 juli 2016 en uw email naar MR. van 26 juli 2016 als reactie daarop). Uw persoonlijke, subjectieve oordelen en/of meningen hieromtrent doen niet ter zake nu een door beide partijen ondertekend contract aanwezig is met daarin onderling overeengekomen duidelijke bepalingen.

Daarnaast zijn relevant de in het contract opgenomen algemene bepalingen, onder meer en vooral de volgende bepalingen:
- waarin tegenpartij geen enkele aansprakelijkheid heeft voor het al dan niet slagen van haar bemiddeling; tegenpartij heeft dus haar aansprakelijkheid uitgesloten waarmee u toentertijd uitdrukkelijk akkoord bent gegaan middels ondertekening van het contract.
- daarnaast de bepaling dat ingeval u zich niet zou houden aan de algemene voorwaarden de schuldhulpverlening wordt beëindigd;
- alsmede de bepaling wat wanneer het niet mogelijk is via een minnelijk traject schulden te regelen, u geïnformeerd zou worden over de mogelijkheden van WSNP;
- en de bepaling dat het minnelijke traject geen doorgang vindt wanneer niet alle crediteuren akkoord (zijn) (ge)gaan met een voorstel.

Verder is relevant de email van tegenpartij aan u van eind 2014 inhoudende dat tegenpartij in vervolg op diens email aan u van 12 december 2014, ook naar aanleiding van haar emailberichten aan u van 17 oktober en 28 november 204 geen enkele reactie van u hebben vernomen, ondanks de door haar verleende termijn tot 18 december 2014.

Voorts is relevant de email van tegenpartij naar u van 7 december 2015 eruit bestaande dat er naar aanleiding van een onderling overleg van 9 november 2015 een voorstel door de tegenpartij aan crediteuren is gedaan in het minnelijke traject waarbij 33 crediteuren geen reactie hebben gegeven, ondanks rappellering, 6 crediteuren hebben gereageerd waarvan 2 crediteuren hebben geweigerd met een voorstel in te stemmen en waarbij tegenpartij terugkomt op haar eerdere hierboven genoemde algemene bepaling dat wanneer niet alle crediteuren akkoord gaan, het minnelijke traject geen doorgang kan vinden alsmede de algemene bepaling dat u alsdan geïnformeerd zou worden over de mogelijkheden van WSNP, waarover de email van 7 december 2015 ook rept omdat MR. u daarbij behulpzaam zou zijn ofschoon dat niet onder zijn werkzaamheden viel.
Hieromtrent verwijs ik u ook naar de inhoud van de email van MR. aan u van 13 oktober 2015.

Ten slotte merk ik op dat u onnodige schade heeft opgelopen door de vertraging veroorzaakt aan de zijde van uw toenmalige contactpersonen Marion (van Sociale Zaken), mevr. K en mevr. R met betrekking tot verkrijging, intrekking en wederom herstel van uw wwb-uitkering welke schade u geenszins kunt doorbelasten aan de tegenpartij.

Met verwijzing naar al het vorenstaande ben ik tot de conclusie gekomen dat iedere grondslag voor het aansprakelijk stellen van de tegenpartij ontbreekt alsook enig causaal (lees: oorzakelijk) verband daartoe bij gebreke waarvan ik moet besluiten tot sluiting van dit dossier. Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.
Indien u het op prijs stelt, kan ik u dit nogmaals mondeling toelichten: deze week ben ik op din. 17/1 woe. 18/1 en don. 19/1 telefonisch bereikbaar van 13.00-17.00 uur. Zonder uw bericht zal ik vrijdag 20 januari a.s. overgaan tot sluiting van het dossier dat uiteraard nog enkele jaren in het archief wordt bewaard.

Vertrouwende u hiermee voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd"

Kortom, ik sta met de rug tegen de muur.... Is er dan niets om dit bedrijf X aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schulden?

ze zijn uit de gemeente geknikkerd omdat ze hun werk niet goed gedaan hebben en dus lijkt het me dat ik niet de enige ben in deze situatie.

wie kan mij adviseren? wat kan ik nu nog doen...

 

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

+-Stats ezBlock

Members
Total Members: 3280
Latest: Antroniempje
New This Month: 1
New This Week: 1
New Today: 1
Stats
Total Posts: 46328
Total Topics: 5714
Most Online Today: 261
Most Online Ever: 16013
(August 21, 2019, 02:38:13 PM)
Users Online
Members: 2
Guests: 261
Total: 263

Laatste berichten

Mijn P.L by Joost
Yesterday at 07:31:13 PM

Woning verzilveren biedt ruimte maar ook risico’s by willy
Yesterday at 08:15:24 AM

Aangescherpte leennormen consumptief krediet helpen overkreditering voorkomen by jan
December 01, 2020, 01:49:04 PM

Moeilijk om aan de goede kant van de streep te blijven by Meelezertje
November 30, 2020, 07:20:25 PM

leefgeld schulden stand by flits
November 29, 2020, 09:54:59 AM

storing by Joost
November 27, 2020, 11:24:13 AM

Over twee maand opmaken eindverslag by Joost
November 27, 2020, 11:21:27 AM

Eerste kennismaking. by willy
November 23, 2020, 05:27:01 PM

Begrafenisverzekering. by Meelezertje
November 22, 2020, 05:39:51 PM

Kabinet spekt voedselbank: ’Geen eten is desastreus’ by Marjan12
November 22, 2020, 10:59:29 AM

Torenhoge rentes webwinkels aangepakt: 'Mensen mogen niet zo verleid worden' by marco
November 19, 2020, 10:39:44 AM

Kabinet: sneller hulp bij schulden by Stil-verdriet
November 17, 2020, 10:17:06 PM

Beslag bij ouders mogelijk? by Joost
November 14, 2020, 09:52:02 AM

Belastingteruggave over jaren voorafgaand WSNP (schone lei) by abnormaal
November 11, 2020, 11:46:07 PM

Weer op het goede spoor komen by Joost
November 10, 2020, 09:44:04 PM

Schulden genoeg by Joost
November 06, 2020, 11:14:01 AM

Weer terug by hoopvol
November 04, 2020, 10:16:16 AM

het CJIB en de beslagvrije voet by sacredfour
November 03, 2020, 09:47:03 AM

Verminderen financiële kwetsbaarheid prioriteit bij vaststellen leennormen by willy
November 01, 2020, 08:18:47 PM

Aflossingsvrije ruimte in hypotheek meenemen by abnormaal
November 01, 2020, 04:48:19 PM

Powered by EzPortal