+-

Author Topic: Schuldhulpverlening Aansprakelijk stellen  (Read 1353 times)

Offline AirbornNL

  • Lid
  • *
  • Posts: 2
Schuldhulpverlening Aansprakelijk stellen
« on: January 17, 2017, 03:58:22 PM »
Hallo,

Ik ben in mei 2013 bij de schuldhulpverlening terechtgekomen samen met mijn toen nog vrouw. Door diverse oorzaak ben ik gescheiden en is het dossier gesplitst. In mei 2016 had ik eruit moeten wezen, althans dat was beloofd door de schuldhulpverlener toen.

Na maanden kwam ik erachter dat ze nog steeds niet afspraken hadden gemaakt met de diverse schuldeisers. daarop heb ik ze gewezen en nooit een duidelijk antwoord gehad. in de loop der tijd heb ik tot 3 x aan toe een bevel gehad om mijn huis te verlaten en dat is elke keer tegen gehouden door mijn advocaat die ik in handen moest nemen. nu leven we in 2017 en er is tot op de dag van vandaag nog niets afgesproken en of geregeld. mijn advocaat heeft het een en ander uitgezocht en zich verdiept in de moeilijke kwestie en dit is wat mijn advocaat concludeerde:

"Beste R,

Uw email van 3 januari jl. met als bijlage (uw brief aan uw voormalige advocaat MR van 29 september 2015) in bovengenoemd dossier heb ik in goede orde ontvangen en doorgenomen en daarop wil ik hiermee reageren.

Zoals eerder telefonisch en tijdens ons intake- gesprek aangegeven, begrijp ik uw financieel penibele situatie en uw verwijten jegens tegenpartij X. Ook ondanks de bemiddeling van voornoemde M R..
Het is aan mij om niet uitsluitend en alleen naar de feiten te kijken en de eventueel daarbij aanwezige emotionele geladenheid, maar mij daarbij vooral te laten leiden door de geldende wet- en regelgeving en onderling contractueel gemaakte afspraken; u heeft mij immers benaderd om uw juridische belangen in deze kwestie te behartigen.

Tot op heden heeft tegenpartij iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen en heeft dhr. D namens tegenpartij mij laten weten dat zij u daarbij verwijt dat u zich toentertijd niet aan de onderling gemaakte afspraken heeft gehouden. In feite komt dit neer op een zgn. ‘welles-nietes’ discussie.
Teneinde uw juridische kansen en mogelijkheden zo veel mogelijk te benutten, heb ik nogmaals grondig het dossier bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen dat ik uw belangen niet verder kan behartigen omdat u juridisch gezien geen enkele kans maakt op succesvolle aansprakelijkstelling van tegenpartij, buitengerechtelijk noch in rechte. Hieronder probeer ik dat u zo veel als mogelijk toe te lichten.

De door u met tegenpartij onderling gemaakte afspraken zijn neergelegd in het contract schuldhulpverlening van 18 mei 2013. De daarin opgenomen voorwaarden zijn bepalend en van evident belang. Vooral relevant zijn de daarin opgenomen algemene voorwaarden die voor u als klant gelden, bestaande uit talloze verplichtingen, onder meer dat u zelf verantwoordelijk blijft voor uw financiële situatie en schulden (waarover ook de email van tegenpartij aan MR. gaat van 15 juli 2016 en uw email naar MR. van 26 juli 2016 als reactie daarop). Uw persoonlijke, subjectieve oordelen en/of meningen hieromtrent doen niet ter zake nu een door beide partijen ondertekend contract aanwezig is met daarin onderling overeengekomen duidelijke bepalingen.

Daarnaast zijn relevant de in het contract opgenomen algemene bepalingen, onder meer en vooral de volgende bepalingen:
- waarin tegenpartij geen enkele aansprakelijkheid heeft voor het al dan niet slagen van haar bemiddeling; tegenpartij heeft dus haar aansprakelijkheid uitgesloten waarmee u toentertijd uitdrukkelijk akkoord bent gegaan middels ondertekening van het contract.
- daarnaast de bepaling dat ingeval u zich niet zou houden aan de algemene voorwaarden de schuldhulpverlening wordt beëindigd;
- alsmede de bepaling wat wanneer het niet mogelijk is via een minnelijk traject schulden te regelen, u geïnformeerd zou worden over de mogelijkheden van WSNP;
- en de bepaling dat het minnelijke traject geen doorgang vindt wanneer niet alle crediteuren akkoord (zijn) (ge)gaan met een voorstel.

Verder is relevant de email van tegenpartij aan u van eind 2014 inhoudende dat tegenpartij in vervolg op diens email aan u van 12 december 2014, ook naar aanleiding van haar emailberichten aan u van 17 oktober en 28 november 204 geen enkele reactie van u hebben vernomen, ondanks de door haar verleende termijn tot 18 december 2014.

Voorts is relevant de email van tegenpartij naar u van 7 december 2015 eruit bestaande dat er naar aanleiding van een onderling overleg van 9 november 2015 een voorstel door de tegenpartij aan crediteuren is gedaan in het minnelijke traject waarbij 33 crediteuren geen reactie hebben gegeven, ondanks rappellering, 6 crediteuren hebben gereageerd waarvan 2 crediteuren hebben geweigerd met een voorstel in te stemmen en waarbij tegenpartij terugkomt op haar eerdere hierboven genoemde algemene bepaling dat wanneer niet alle crediteuren akkoord gaan, het minnelijke traject geen doorgang kan vinden alsmede de algemene bepaling dat u alsdan geïnformeerd zou worden over de mogelijkheden van WSNP, waarover de email van 7 december 2015 ook rept omdat MR. u daarbij behulpzaam zou zijn ofschoon dat niet onder zijn werkzaamheden viel.
Hieromtrent verwijs ik u ook naar de inhoud van de email van MR. aan u van 13 oktober 2015.

Ten slotte merk ik op dat u onnodige schade heeft opgelopen door de vertraging veroorzaakt aan de zijde van uw toenmalige contactpersonen Marion (van Sociale Zaken), mevr. K en mevr. R met betrekking tot verkrijging, intrekking en wederom herstel van uw wwb-uitkering welke schade u geenszins kunt doorbelasten aan de tegenpartij.

Met verwijzing naar al het vorenstaande ben ik tot de conclusie gekomen dat iedere grondslag voor het aansprakelijk stellen van de tegenpartij ontbreekt alsook enig causaal (lees: oorzakelijk) verband daartoe bij gebreke waarvan ik moet besluiten tot sluiting van dit dossier. Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.
Indien u het op prijs stelt, kan ik u dit nogmaals mondeling toelichten: deze week ben ik op din. 17/1 woe. 18/1 en don. 19/1 telefonisch bereikbaar van 13.00-17.00 uur. Zonder uw bericht zal ik vrijdag 20 januari a.s. overgaan tot sluiting van het dossier dat uiteraard nog enkele jaren in het archief wordt bewaard.

Vertrouwende u hiermee voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd"

Kortom, ik sta met de rug tegen de muur.... Is er dan niets om dit bedrijf X aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schulden?

ze zijn uit de gemeente geknikkerd omdat ze hun werk niet goed gedaan hebben en dus lijkt het me dat ik niet de enige ben in deze situatie.

wie kan mij adviseren? wat kan ik nu nog doen...

 

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

+-Stats ezBlock

Members
Total Members: 3144
Latest: Botanu
New This Month: 1
New This Week: 0
New Today: 0
Stats
Total Posts: 44620
Total Topics: 5561
Most Online Today: 87
Most Online Ever: 449
(March 26, 2019, 03:02:37 PM)
Users Online
Members: 1
Guests: 90
Total: 91

Laatste berichten

Hoe ontstaan problematische schulden by Marjan12
Yesterday at 11:13:04 PM

Reageren op dagvaarding by sacredfour
Yesterday at 08:19:53 AM

Creditcard of hypotheek aflossen ? by Katniss
Yesterday at 07:06:52 AM

sacredfour schuldenvrij by Rotterdam01
April 23, 2019, 04:51:52 AM

Visiedocument schuldenproblematiek en rechtspraak by abnormaal
April 22, 2019, 10:12:33 AM

1,4 miljoen huishoudens met problematische schulden by abnormaal
April 22, 2019, 09:54:32 AM

fijne paasdagen by Marjan12
April 21, 2019, 08:40:46 PM

leefgeld schulden stand by flits
April 21, 2019, 11:00:58 AM

Hall of fame (Leden die schulden-vrij zijn) by flits
April 21, 2019, 10:03:42 AM

ongeoorloofde reclame Ferratum by Botanu
April 20, 2019, 11:05:18 AM

Hulp gezocht..... by Joost
April 18, 2019, 10:22:49 PM

doorlopend krediet helemaal afbetaald by matje70
April 17, 2019, 05:07:55 PM

Wetenschappers helpen gemeenten schulden en armoede te bestrijden by marco
April 17, 2019, 12:50:13 PM

Mijn Schulden meter by marco
April 17, 2019, 12:48:05 PM

Consumentenmail maart: Zo werkt de beïnvloeding op jouw keuze voor een financieel product by redactie
April 16, 2019, 01:01:36 PM

Lange schulden weg zit nu knel by Carol
April 06, 2019, 10:53:52 PM

Van Solveon naar Intrum en dan komt het jaren later by jan
April 01, 2019, 10:40:14 PM

Hulp gevraagd: afkopen schuld bij banken/creditcard maatschappij by sacredfour
March 20, 2019, 12:55:53 PM

Schulden van S&J by san39
March 17, 2019, 11:11:39 AM

Schulden van De J by equestrian
March 07, 2019, 07:27:16 PM

6 years old debt by craniau
March 06, 2019, 11:54:06 PM

Schulden by marco
March 02, 2019, 11:01:13 AM

Akte van cessie by sacredfour
March 02, 2019, 08:22:45 AM

Consumentennieuwsmail februari: dit moet je weten over de nieuwe regels voor betaaldienstverlening by redactie
February 22, 2019, 07:02:02 PM

TV programma by jan
February 16, 2019, 10:39:31 AM

Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen by peter
February 14, 2019, 11:23:12 PM

scoupy by Marjan12
February 14, 2019, 11:03:38 PM

Wanneer begint termijn van 36 maanden tijdens wsnp by equestrian
February 13, 2019, 11:45:39 AM

Schuld door garant staan en tips nodig voor afkopen van schuld by chapter
February 10, 2019, 03:11:02 PM

Hypotheek achterstand by Rotterdam01
February 07, 2019, 12:13:03 AM

Powered by EzPortal