Sommatie Intrum Justita

Started by stress, Jan 09, 2017, 09:40 PM

Previous topic - Next topic

stress

Ik heb ooit een GSM abonnement (2007) gehad bij een GSM provider. Nu krijg ik een sommatie van Intrum Justita voor een achterstand van bijna 1200 euro. Ik deze abonnement keurig opgezegd, alleen ik het bewijs niet meer. Ik ben ook niet verhuist, dus ik zit aardig in de stress met deze sommatie.  Ik had zo'n GSM gekocht met een computer voor een looptijd van twee jaar.

Deze schuld zegt mij totaal niets. Wat kan en moet ik doen. Ik heb best stress van deze brief.


jan

Deze schuld is al verjaard. Schulden verjaren naar 5 jaar. Maar dit gebeurt niet zomaar. Als een schuldeiser niets van zich laat horen, verjaren de schulden. Ik neem aan dat er geen vonnis is.

Ik adviseer je om schriftelijk te reageren en de eis van Intrum Justitia Nederland af te wijzen.

Afzender
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: verjaring van de vordering
Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik van u een rekening voor [product/dienst] gekregen. U brengt mij een bedrag van [bedrag] Euro in rekening. Met deze brief laat ik u weten dat ik deze rekening niet zal betalen.

Wat is het probleem?
Op [datum] heb ik een [maak een keuze: product/dienst] gekocht bij [ondernemer]. Ik krijg van u nu pas een rekening. Deze rekening is verjaard. Dat is de reden dat ik de rekening niet betaal.

Hoe is dit wettelijk geregeld?
Een rekening voor producten verjaart na 2 jaar en een rekening voor diensten verjaart na 5 jaar. Na de verjaringstermijn hoeft de consument niet meer te betalen. De verjaringstermijnen staan in boek 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt de wet vinden via www.wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?
Aangezien ik bevrijd ben van mijn betalingsverplichting, ga ik ervan uit dat u de rekening laat vervallen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

bron: https://www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven/rekeningen-en-incasso/voorbeeldbrief-verjaring-vordering
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

stress

Bedankt voor deze brief, ik kan heel slecht tegen stress. Waarom doen mensen dit?

Incasso_deskundige

Of de vordering ook echt verjaard is, hangt van veel factoren af. Het enkele feit dat het meer dan 5 jaar geleden is, is niet voldoende. Er kan tussentijds gestuit zijn...
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

stress

Ik heb altijd betaald, ik heb de brief per email en aangetekend verstuurd. Wij hebben hier wel stress van dat vergeten de mensen van dit incassobureau!

jan

Stuur deze brief en laat hun bewijzen dat het zo is. Incassobureau's creëren bewust angst.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator