De Ontmoeting

Started by Marien, Dec 06, 2016, 11:16 PM

Previous topic - Next topic

Marien

Ls,

Ik wil jullie wijzen op de ontmoeting. Dit heeft een keerpunt gezorgd in mijn leven. Ik wil jullie vragen om mensen te verwijzen naar de ontmoeting als ze vast zijn gelopen.

https://www.ontmoeting.org/

Over Ontmoeting

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Het verhaal achter het logo

De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen stimuleren ons om zonder aanzien des persoons de naaste lief te hebben. Daarom sluiten wij niemand buiten en is íedereen bij ons van waarde. Deze diepgewortelde naastenliefde willen we als norm hanteren bij alles wat we doen.

Door professionaliteit en betrouwbaarheid te koppelen aan naastenliefde kunnen wij net een stap verder gaan voor onze cliënten. Door te werken met professionals en vrijwilligers, gesteund door een trouwe achterban, kunnen we méér betekenen en werken we elke dag aan de verbinding met onze cliënten. Dit is alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking en betrokkenheid.

Het resultaat? Intermenselijke verbindingen met een blijvende meerwaarde. Een thuis voor mensen die dit ontberen in een verwarrende wereld. Zelfredzame mensen die kunnen rekenen op een blijvend sociaal netwerk. Wij blijven altijd dichtbij en toegankelijk. In verbinding met Christus, dichtbij elkaars hart, dichtbij elkaars huis en zichtbaar in de wijk.

marco

QuoteOntmoeting helpt deze mensen de verbinding met zichzelf en hun omgeving weer op orde te krijgen.

Dit is een goed initiatief, er zijn veel mensen in de problemen. Maar als iemand niet gelooft wordt hij of zij ook geholpen?
Marco en Bianca

Marien

Beste Marco,

Mijn ervaring is dat iedereen wordt geholpen, vanuit de christelijke gedachte. Oordeel en veroordeel niet, heb je naasten lief zoals jezelf. Het heeft mij zeer geholpen. Als ik niet bij de ontmoeting was gekomen, dan had ik waarschijnlijk niet meer geleefd, omdat ik het niet meer zag zitten. Mijn leven is hierdoor veranderd.

marco

Goed om te lezen dat iedereen wordt geholpen, uit liefde voor je medemens. Dit is de christelijke gedachte en ook goed dat mensen worden geholpen die niet gelovig zijn.
Marco en Bianca

Marien

Marco,

Niemand wordt buitengesloten.

Hier draait het om:

De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen stimuleren ons om zonder aanzien des persoons de naaste lief te hebben. Daarom sluiten wij niemand buiten en is íedereen bij ons van waarde. Deze diepgewortelde naastenliefde willen we als norm hanteren bij alles wat we doen.

Marjan12

Goed dat er nog van dit soort initatieven bestaan!

Meelezertje

Ook bij de krant (proefabonnement- vast lezen te prijzig) was gisteren een envelop van de stichting ontmoeting. Ben er door geraakt.
Indien iemand echter van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt. Jacobus in het jaar 45

jan

Ik heb een donatie overgemaakt naar de ontmoeting. Reden wij hebben een dak boven ons hoofd, eten en drinken. Dus wat loop ik te zeuren, als ik het huis te klein vind. Een ander heeft ook steun nodig, ik heb geld gekregen om een ander te helpen.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

marco

Wij hebben ook een donatie over gemaakt. Vroeger kon wij het niet missen, maar nu wel.
Marco en Bianca