Hypotheek en Lindorff

Started by HatHat, Nov 05, 2016, 01:39 AM

Previous topic - Next topic

HatHat


Beste lezers,

heb het forum nu grondig gelezen en heb een aantal vragen die ik hoop hier beantwoord te krijgen (ivm verkrijgen hypotheek). Zelf zal ik hier proberen om het zo goed mogelijk uit te leggen, mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn hoor ik die uiteraard graag!

Begin dit jaar een uitreksel opgevraagd bij BKR te Tiel en er stonden 3 coderingen gemeld.
1 roodstaan bij de bank (deze is meteen opgezegd)
2 Lindorff krediet a 3500,-
        ingangsdatum 01-03-2003
        registratiedatum 18-02-2003
        code A 04-06-2004
        code A2 30-06-2006
3 International Card services B.V. (deze meteen gebeld en is ook netjes verwijderd)

Aangezien mijn vriendin en ik van plan zijn een huis te kopen gaan bellen met de 3 instanties die me hebben aangemeld. Rood staan is opgeheven en tevens de codering ICS is netjes verwijderd aangezien ik deze had betaald maar ze de A3 codering nog niet hadden verwijderd.

Nu komt het verhaal Lindorff om de hoek kijken, netjes gebeld en hun melden dat er nog een bedrag A 8508 Euro openstaat. Nu weet ik dat ik in het verleden moeite heb gehad met het betalen van de maandelijkse verplichtingen (je bent jong en wat na?ief), maar na mijn weten had ik de achterstanden die ik had ingelost en tevens de openstaande bedragen heb betaald in 2011. Aangezien we van plan zijn een woning te kopen en ik aangaf hoe ze in godsnaam aan dat bedrag kwamen zeiden ze dat het merendeel rente was. Telefoniste die ik aan de lijn had zei dat het hoofdbedrag 2414 euro was en als ik dat zou betalen dat de kous daarmee af was (incl bkr notering verwijderen). Ter goede trouw in 4 termijnen het bedrag betaald en zelf denken dat het nu geregeld is, niet meer hierna omgekeken.

Het is nu zo dat we een huis hebben gevonden en dat het voorlopig koopcontract is getekend (gelukkig onder voorbehoud van financiering). Wat blijkt nu dat Lindorff de codering niet heeft verwijderd en dat deze nog in oorspronkelijke staat (dus A2 codering zonder einddatum) is genoteerd. Dit echter na telefonisch afgesproken te hebben dat deze na betaling geheel verwijderd zou worden.

Ten einde raad Dynamiet Nederland ingeschakeld en hun deelde mee dat de kans dat hun het kunnen oplossen heel groot is. Blij dat ze dit meedeelden met ze in zee gegaan, krijg ik na 2 weken uitslag te horen dat ze er helaas niets aan kunnen doen. Ze hebben Lindorff aangetekend geschreven en kregen als antwoord dat Lindorff niet overgaat tot verwijdering van de registratie.


Nu heb ik een aantal vragen die ik hoop hier beantwoord te krijgen:

1. Als ik een acte van cessie en tevens een kopie van originele overeenkomst opvraag bij Lindorff, zou    ik die dan nog moeten krijgen?

2. Zo ja en ze kunnen die niet overhandigen kan ik ze dan alsnog sommeren om de registratie te verwijderen?

3.Wat is tevens een normaal termijn om dit van ze te verlangen (de acte/overeenkomst en verwijderen als ze die niet kunnen verstrekken).

Heb tevens in het tegenbericht van Lindorff gelezen dat ze meerdere malen me in 2006 en 2010 hebben gesommeerd het bedrag te betalen (natuurlijk telkens met een flinke verhoging). Nu vraag ik me af als Lindorff zegt dat ze nog 8508 euro tegoed hebben en zelf met een voorstel komen om alleen het oorspronkelijke 2414 euro te betalen daarmee de kous af is, ze misschien zelf al weten dat er ergens iets fout is gegaan en ze allang blij zijn om alleen dit bedrag al te kunnen innen? Lijkt me namelijk sterk dat men zelf met 1 telefoontje zo coulant zijn om van 6000+ euro af te zien. Ik heb in de kopieën die ze met het tegenbericht hebben gestuurd gelezen dat ze toen dreigde met een vonnis maar ze hebben het nooit voor laten komen, waarom zouden ze dit nooit hebben gedaan?

Wat kan ik nu het beste doen?


Alvast bedankt voor alle informatie en hoop dat dit snel opgelost kan worden!

Carol

Heb jij je afschriften/bewijzen 2011 nog. Zijn eventueel ook nog bij je bank op te vragen, hier kunnen wel (hoge) kosten mee gemoeid zijn.

Incasso_deskundige

#2
Ad 1:
Is er sprake van cessie of treedt Lindorff als tussenpersoon op?

Ad 2:
Wat is de relatie tussen de akte van cessie en de BKR registratie?

Ad 3:
De website van BKR vermeldt:
Nadat u de lening heeft afgelost en het contract is beëindigd door de kredietverstrekker, blijven de gegevens nog 5 jaar zichtbaar bij BKR. Hier staat een einddatum bij. Het is dus te zien dat u de lening op dat moment niet meer heeft. Dit vertelt de kredietverstrekker dat u geen financiële verplichtingen meer heeft ten opzichte van de beëindigde contracten.

Wanneer u het oneens bent met een registratie kunt het contact opnemen met uw kredietverstrekker. Komt u er samen niet uit dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie. In onze brochure 'Oneens met uw registratie' leest u meer over wat u kunt doen.


Je laatste alinea zou wellicht voor het bestaan van een akte van cessie kunnen spreken. Stel dat Lindorff de vordering ooit voor 50% gekocht heeft, dan pakken ze door jouw betaling van (enkel) de hoofdsom dus al een mooie winst.

Is de afspraak van kwijtschelding ook (vooraf) schriftelijk aan je bevestigd door Lindorff? Of denken/hopen ze nu mooi nog op het restant aanspraak te kunnen maken en is dat de reden?
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

HatHat

Beste Incasso_deskundige,

1. De schuld staat bij BKR gemeld onder Lindorff dus neem aan dat ze niet als tussenpersoon handelen

2. mocht het zo zijn dat ze geen akte en kopie contract hebben, is het dan toegestaan om een BKR melding te maken?

3. In de brief staat: tegen finale kwijting, na ontvangst van het afgesproken bedrag zullen wij het restant kwijten. Heb zelf moeten bellen voor een schriftelijk verzoek dat het tegen finale kwijting is voldaan. Echter is in het telefoongesprek wat ik vooraf heb gevoerd met Lindorff gesproken dat ik ook uit het BKR gehaald zou worden. Nu meldden ze dat ze er een Code A3 van zouden maken met einddatum echter na 4 maanden is het er niets gebeurd! Om moedeloos van te worden.


HatHat

Afschriften en bewijzen heb ik echter niet meer, met een verhuizing (en de gedachte dat alles was geregeld) alles weg gegooid