Huurschuld, grosse van vonnis 2014, nu opnieuw huurschuld

Started by loved and beloved, Oct 31, 2016, 10:06 AM

Previous topic - Next topic

loved and beloved

Hallo forum, ik heb gezocht in de diverse topics maar kom er niet uit.
Het gaat erom dat er een uitspraak van april 2014 om de huurschuld te voldoen is nagekomen.
Vanaf het moment van achterstand heeft het incassobureau Bazuin en partners de huur geincasseerd namens de verhuurder.
Helaas is er wederom door omstandigheden huurschuld ontstaan, nu gebruikt de deurwaarder de "oude" grosse van uitspraak om binnen 2 weken over te gaan tot ontruiming.

Vraag: Mag dit?  Hoe kan ik helpen om uitzetting te voorkomen?

sacredfour

Nee dit mag niet als de nieuwe schuld in geen enkele verhouding staat tot de oude behalve dan dat het dezelfde schuldeiser betreft.  De deurwaarder gaat hier buiten zijn boekje en dit is laakbaar en verwijtbaar handelen. 

Heeft de deurwaarder deze grosse officieel betekend d.m.v. een exploot? Dit lijkt mij onwaarschijnlijk. Dit is valsheid in geschrifte. De deurwaarder riskeert hiermee dat hij uit zijn ambt gezet zou kunnen worden. Waarschijnlijk heeft hij jouw alleen een kopie gestuurd om te laten zien wat de gevolgen zijn als je niet betaald. Het moet dan wel duidelijk zijn dat de grosse een kopie is.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Probeer wel deze achterstand in te halen door een betalingsregeling te treffen. Je moet deze schuld zien als belangrijker dan mogelijk andere schulden. Desnoods stop je tijdelijk met andere schuldaflossingen om deze belangrijke wel te kunnen betalen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

loved and beloved

Bedankt voor je reactie sacredfour,

Het is een exploot, met nieuwe kosten ad 76,36 euro
Ook staat de proceskosten 907,77 en betekening 92,25 op het exploot bijgeteld in totale schuld.
uiteraard is diegene bereid alles opzij te zetten om te mogen blijven wonen, helaas is hij per 01-10-2016 naar de bijstand verhuist vanuit de ww. De originele of kopie uitspraak is niet bij deze exploot gevoegd alleen naar verwezen.

loved and beloved

"Nee dit mag niet als de nieuwe schuld in geen enkele verhouding staat tot de oude behalve dan dat het dezelfde schuldeiser betreft."

De schuld die de laatste tijd is ontstaan is vergelijkbaar met de oude schuld, zelfde woningbouw, zelfde incasso kantoor , volgens mij is er ook sinds de uitspraak aan het incasso bureau betaald ipv aan de woningbouwvereniging, zie termijnverhoging en reeds ontvangen?

hoofdsom na titel: 2500,-
proceskosten:900,-
Betekening: 92,-
Termijnverhoging 17000,-
de nog te vervallen gebruiksvergoeding: P.M.
kosten van dit exploot 76,-

Subtotaal:  20568,-
Reeds ontvangen: 16750,-

Saldo: -/-3818,-

De situatie is nu dus vergelijkbaar als het moment van de zitting april 2014
Nu roepen ze de titel in verkregen in 2014?
Klopt toch niet, andere situatie?

Ik kom er zelf niet uit, help dit gaat boven mijn pet.

sacredfour

loved and beloved, we hebben op dit forum een eerlijke (zover ik weet) deurwaarder die advies kan geven. Stuur hem (incasso_deskundige) een PM en vraag of hij naar dit topic wil kijken.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Je schreef: Vanaf het moment van achterstand heeft het incassobureau Bazuin en partners de huur geincasseerd namens de verhuurder.

Was dit ook het geval met de nieuwe achterstand?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

loved and beloved

Yep, in principe loopt vanaf uitspraak april 2014 de verschuldigde huur middels dit incasso bureau, er is een nieuw stuk afgegeven vandaag, ik zal deze erbij halen en hier vermelden.

loved and beloved

De huur liep middels de woningbouw vereniging, de schuld (helaas opnieuw ontstaan) loopt nu via het zelfde incasso bureau, ze gebruiken uitspraak 2014 om nu toe te passen, in opdracht voor de woningbouwvereniging.

Deze reactie vanmorgen van sacredfour klopt volgens mij nog ook:

"Heeft de deurwaarder deze grosse officieel betekend d.m.v. een exploot? Dit lijkt mij onwaarschijnlijk. Dit is valsheid in geschrifte. De deurwaarder riskeert hiermee dat hij uit zijn ambt gezet zou kunnen worden. Waarschijnlijk heeft hij jouw alleen een kopie gestuurd om te laten zien wat de gevolgen zijn als je niet betaald. Het moet dan wel duidelijk zijn dat de grosse een kopie is".

In de namiddag vandaag is het exploot hier eerder beschreven ongeldig verklaard. Een nieuwe is uitgereikt met... jawel een kopie akte van grosse. met de zin: ONDER INTREKKING EN BUITENEFFECTSTELLING VAN HET DOOR TOEGEVOEGD GERECHTSDEURWAARDER  ... UITGEBRACHTE EXPLOOT d.d.

Mag deze uitspraak nu bijna 2,5 jaar verder alsnog worden toegepast ivm een nieuw ontstane huurschuld?
Ik hoor graag van jullie.

Schuldregeling


nooitmeer

Quote from: Schuldregeling on Nov 01, 2016, 09:10 AM
is de oude huurschuld ooit volledig afgelost?

Daar lijkt het op. Die termijn verhoging is alle huur vanaf dat de oude/originele schuld is ontstaan.
Is de schuld uit 2014 wel ingelost, en dit overzicht moet dan voor handen zijn, dan zijn dit inderdaad illegale praktijken.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

chapter

ik denk dat er nooit helemaal op is afgelost en de schuld dus nooit op 0 heeft gestaan. Dan mogen ze het denk ik wel want dan wordt deze schuld alleen maar hoger. Waarom heeft degene geen voorang gegeven aan huurbetaling en is er een nieuwe achterstand ontstaan. Zou sociaal raadslieden even bellen

Carol

Tijdsverloop kan betekenen dat een ontruiming op basis van een oud vonnis misbruik van bevoegdheid oplevert, maar of een oud vonnis té oud is, hangt vooral af van de omstandigheden van het geval en in het bijzonder de houding van de verhuurder. Als deze achterover leunt en de zaak zijn beloop laat, dan zal er na een jaar allicht sprake kunnen zijn van misbruik. Als de verhuurder expliciet of impliciet de indruk wekt dat hij zal afzien van ontruiming kan dit al veel eerder het geval zijn. Als de verhuurder echter duidelijk maakt dat hij vasthoudt aan het vonnis, dan kan ook een ontruiming drie jaar later onder (bijzondere) omstandigheden nog redelijk zijn. Het verdient wel de voorkeur om helder te communiceren naar de huurder, bijvoorbeeld door bij elke betalingsregeling expliciet duidelijk te maken dat bij niet-nakoming daarvan het ontruimingsvonnis alsnog ten uitvoer gelegd zal worden.


gewoon

Ha Loved and beloved

Wat Carol schrijft lijkt heel aardig te kloppen, heb omdat je hier geen info over kon vinden even gezocht op google

( Houdbaarheidsdatum ontruimingsvonnis bij huur )

En vond daar veel antwoorden

Ook dingen als dat er nu geen nieuwe huurachterstand kan zijn, omdat deze ontbonden is door de rechter, en er dus sprake moet zijn nu van een gebruiksvergoeding die ook niet voldaan word.

Gebruiksvergoeding.. is wat Carol denk ik bedoelt met duidelijk communiceren om te voorkomen dat de indruk kan ontstaan dat het huurcontract herleeft.

Is dit allemaal niet zo,  en werd de huur weer gewoon over gemaakt aan de verhuurder dan begrijp ik dat het naar een jaar, in beginsel misbruik van macht is wat SF aangeeft.

Hoop dat je hier wat mee kunt 

Incasso_deskundige

#14
Het is helaas niet simpel om hier een eenduidig antwoord op te geven. Veel zal afhangen van "het geval en de omstandigheden" en die verschillen uiteraard per geval.

De vraag is bijvoorbeeld of de "oude huurschuld" op basis van het gewezen vonnis ook ooit volledig is voldaan (vrijwillig of via executiemaatregelen).

Zie bijvoorbeeld: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2012:BX1209

Daar komt nog bij dat de wet stelt dat het bevel voorafgaand aan een ontruiming niet ouder dan een jaar oud mag zijn. Hieruit volgt dus al dat de wetgever door deze beperking in te bouwen, automatisch ook dat je dus (blijkbaar) best na een jaar nog zou junnen/mogen ontruimen, mits je het bevel vernieuwd.

Daarnaast moet je bedenken dat het vonnis uit twee delen bestaat:
1. Betaling van de achterstand + alle toegewezen rente en kosten (inclusief de "gebruiksvergoeding" tot op het moment van ontruiming;
EN
2. Ontbinding van de huurovereenkomst met bevel tot ontruiming;

(door te betalen / te voldoen aan veroordeling 1, komt niet automatisch veroordeling 2 te vervallen)

Vanaf de uitspraak is de huurovereenkomst dus door de rechter ontbonden en bestaat die feitelijk niet meer. Je verblijft vanaf dat moment feitelijk zonder recht of titel in de woning!

Van belang is ook of bij het treffen van bijvoirbeeld een betalingsregeling er "het vertrouwen is gewekt" dat de ontruiming (geheel) van de baan zou zijn en blijven. In dat geval kan men de ontruiming zover mij bekend niet meer doorzetten. Maar als men enig voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de ontruiming en de zaak bijvoorbeeld ook nooit op â,¬ 0,00 heeft gestaan, denk en vrees ik dat ze in hun recht staan...

p.s.: Google is een mooi medium, maar er is daar ook veel onzin te vinden!
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.