persoonlijke betalingsregeling

Started by sacredfour, Oct 31, 2016, 09:06 AM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Niet iedereen is bekent met het formulier “verzoek persoonlijke betalingsregeling “van de belastingdienst.
Heb je betalingsproblemen met de belastingdienst en je bent niet in staat om een schuld aan de belastingdienst te voldoen omdat je inkomen dicht bij of onder de beslagvrije voet ligt, doe dan een verzoek voor bovenvermeld formulier. Je kunt dit formulier ook downloaden op de site van de belastingdienst. Natuurlijk moet je ook allereerst een verzoek voor kwijtschelding indienen. Maar kwijtschelding is niet altijd mogelijk.
Alhoewel de naam van het formulier misschien anders doet vermoeden, kom je pas in aanmerking voor deze betalingsregeling als je niet in staat bent de schuld aan de belastingsdienst in termijnen te betalen, in ieder geval niet binnen 24 maanden.
De vereisten om voor deze regeling in aanmerking te komen moet je ook aan deze andere regels voldoen:
Als je een auto bezit mag de dagwaarde hiervan niet meer dan 2.269 euro bedragen .
Geen overwaarde op je huis hebben
Je inboedel en andere bezittingen mogen geen hogere waarde hebben dan 2.269 euro.
Het terug te betalen bedrag mag niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld.

Voldoe je aan al deze eisen dan zal je schuld opgeschort worden totdat je financiële situatie veranderd. 

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.