Vraagje over de toeslagen, moet dit de boedel in??

Started by tonnie64, Oct 20, 2016, 01:49 PM

Previous topic - Next topic

Marjan12

Quote from: Schuldregeling on Oct 24, 2016, 08:46 AM
Quote from: Marjan12 on Oct 24, 2016, 12:26 AM
Quote from: Schuldregeling on Oct 21, 2016, 09:00 AM
Toeslagen gaan inderdaad in de boedel. Het kan zijn dat je vanuit het VTLB wat extra geld krijgt maar dat zal nooit zoveel zijn dat je er meubels van kan kopen. Dat is alleen maar om van rond te komen.

Waarom gaan volgens jou de toeslagen terug de, boedel in?

Op papier moet het zo gaan. Alle inkomsten gaan in de boedel en je krijgt het VTLB terug. In de berekening van het VTLB zit natuurlijk ook de toeslagen. In de praktijk kan  het zijn dat de kredietbank of een bewindvoerder het makkelijker vind om de toeslagen naar de klant over te laten maken en dit in mindering op het VTLB te brengen zodat ze minder werk hebben. Risico is dat als de toeslagen dan niet goed lopen of de belastingdienst maakt een fout de klant meteen in de klem zit met het huishoudgeld zit waar het voor de meeste al lastig genoeg is om mee rond te komen. Je leest ook in Tonnie zijn verhaal dat hij eerst bij vrienden en familie aan moest kloppen. Een schuldeiser kan best een maand wachten op de afdracht maar de schuldenaar niet op geld om zijn boodschappen mee te doen.

Ik snap dat als het meteen op je rekening komt het niet voelt alsof het in de boedel moet maar uiteindelijk krijg je het geld gewoon via een andere route. Mijns inziens niet de beste route.

Wat is jouw ervaring met de schulphulpverlening, want ik kan je niet volgen. Het zal wel aan mij liggen.

Schuldregeling

#16
- De huurtoeslag en zorgtoeslag en het kindgebonden budget mogen ook volledig behouden worden. Zoals uiteengezet in de paragrafen 3.2 en 3.3 worden deze wel meegenomen in de berekening van het vtlb.

3.2 Verhoging beslagvrije voet voor zorgpremiekosten

In het vtlb wordt volledig rekening gehouden met de premie die feitelijk voor de ziektekostenverzekering, inclusief eventueel aanvullende verzekering, wordt betaald.
Iedere meerderjarige moet zelf een basisverzekering voor ziektekosten afsluiten; minderjarige kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouder(s). De premie die voortvloeit uit het afsluiten van de verzekering moet door de schuldenaar zelf worden betaald.
De beslagvrije voet wordt verhoogd met alle door de schuldenaar betaalde ziektekosten-verzekeringspremies, ook de premies voor aanvullende ziektekostenverzekeringen minus de normpremie op Participatiewetniveau en de ontvangen zorgtoeslag. De volledige ziektekostenverzekeringspremie moet worden opgenomen, ongeacht soort of hoogte.
De zorgtoeslag waarop men aanspraak kan maken wordt individueel toegekend, maar wordt gebaseerd op het inkomen van de schuldenaar en zijn eventuele partner (artikel 2 lid 1 Wet op de zorgtoeslag).
Als de schuldenaar gehuwd is buiten gemeenschap van goederen of samenwonend is met een partner, wordt de totale correctie voor de ziektekostenpremie van hen samen (dus de door hen beiden al dan niet samen betaalde premie minus de door hen beiden al dan niet samen ontvangen zorgtoeslag) opgeteld bij de beslagvrije voet. Wanneer de partner, die niet is toegelaten tot de Wsnp, geen informatie wil verstrekken over zijn/haar inkomen en er wordt zorgtoeslag ontvangen, dan wordt geen rekening gehouden met de verhoging van de beslagvrije voet in verband met zorgpremiekosten.
Ook als niet bekend is of er zorgtoeslag wordt ontvangen, maar de schuldenaar zou hier gezien de hoogte van zijn inkomen wel recht op hebben, dan wordt de correctie op nihil gesteld.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de situatie waarbij de partners toeslagpartners van elkaar zijn en de situatie waarin dit niet het geval is. Voor het begrip partner wordt aangesloten bij de definitie van dit begrip in de Participatiewet

3.3 Verhoging beslagvrije voet voor woonkosten
Artikel 475d lid 4 sub b Rv luidt:
De beslagvrije voet wordt verhoogd met:
b. de voor rekening van de schuldenaar komende woonkosten verminderd met ontvangen huurtoeslag of woonkostentoeslag, voor zover de woonkosten, na deze vermindering, meer bedragen dan het bedrag, genoemd in artikel 17, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, met dien verstande dat de verhoging van de beslagvrije voet niet meer bedraagt dan het huurtoeslagbedrag waarop de schuldenaar, uitgaande van de laagste inkomenscategorie, krachtens artikel 21 van de Wet op de huurtoeslag ten hoogste aanspraak heeft.

Je mag de toeslagen dus houden als ze op je rekening worden gestort omdat hier in je VTLB al rekening mee gehouden wordt. Ik vind alleen dat als je een bewindvoerder hebt dat de toeslagen naar de bewindvoerder moeten gaan zodat je gegarandeerd van de bewindvoerder het VTLB uitbetaald krijgt. Als er nu een probleem met het uitbetalen van je toeslagen is moet je het zelf uitzoeken terwijl de bewindvoerder er voor wordt betaald je financiën te regelen (â,¬140 per maand). Als jij een maand geen toeslagen krijgt zit je meteen vast met je boodschappen geld en ik maak helaas vaak genoeg mee dat de belastingdienst een fout maakt en zomaar een bewoner op je adres bijschrijft zodat jij 1/2 maanden geen volledige toeslagen ontvangt. Het geld voor de afdracht van je schuldeisers blijft dan wel lekker in de pot staan. Die kunnen makkelijker twee maanden wachten dat dat de schuldenaar dat kan.

chapter

#17
Ik snap je niet eerst zeg je moet boedel in nu plaats je dat het behouden mag worden.
Grootste  deel in wsnp beheert eigen inkomen en gaat niets eerst boedel in om vervolgens eruit te halen. Zou ook rare constructie zijn want de 1 krijgt volledige toeslag ander niks. Degene met geen toeslagen krijgen weer hoger vtlb omdat toeslagen worden gecorrigeerd
Misschien moet je je wat meer verdiepen want geen enkele bwv krijgt 140 per maand. Weet je wel verschil tussen beschermingsbewind en wsnp bwv want je lijkt ermee te goochelen. En geeft zo mensen foute info. Voor hetzelfde geld had Tonnie je gelooft en bedrag betaald een de boedel. Krijg je het wel weer terug naar akkoord rc maar was niet nodig geweest. Nu heeft zij wijs gewacht en nu akkoord van wsnp bwv. Anders had het weken kunnen duren.

Nogmaals Schuldregeling je krijgt je vtlb en toeslagen. Is vtlb 1000 en huurtoeslag 300 en zorgtoeslag 50 krijg je dus totaal per maand  1350 euro

burningspirit

En degene die eigen administratie beheert en in de Wsnp zit, draagt zorg voor afdracht aan de boedel. Dit volgens de afspraken, gemaakt met wsnp bwv.
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

tonnie64

Dank je Burningspirit, ik betaal mijn eigen dingen, mijn vtlb is op 1107 gezet en verdien 967 euro per maand, ik hoef niets in de boedel te storten om de reden dat ik te weinig inkomen heb, ben nu aan het solliciteren voor een aantal uur per week, werk bij mijn huidige werkgever er nu 26 uur per week en per 1 feb 30 uur per week, gisteren te horen gekregen dat 1 feb 2017 mijn laatste losse contract ingaat en dat het per 1 nov 2017 stilzwijgend omgezet gaat worden in een vast contract van 30 uur. Ik ben er super blij mee, alleen is het erg moeilijk om een baan te vinden  die aansluit op mijn huidige baan, je hoort vaak niet eens wat terug

burningspirit

Begrijp ik dan goed dat je er nog iets anders voor ongeveer 10 uur bij zou moeten vinden? Ik zit ook zo en het is inderdaad niet gemakkelijk. Maar gefeliciteerd met wat je nu al hebt qua werk.  :-* Alles komt goed!
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

tonnie64

Ja Burning Spirit, maar omdat ik onregematige dagen heb en uren, is het idd erg moeilijk en heb mijn leeftijd niet meer, bij deze baas weet ik dat ik een vaste baan krijg  en  bij een ander moet ik het nog maar afwachten. Ik solliciteer en voldoe aan mijn verplichtingen het is nu nog 11 maanden en 2 weken . Dus er mag niets fout gaan. Ik vind het steeds meer stressvol worden

burningspirit

Ik moet nog 24 maanden en solliciteer ook steeds. Ik heb inmiddels drie werkgevers/opdrachtgevers, maar mijn aantal uren komt nog niet eens in de buurt van de 36 uur per week. Bij één werkgever 6 uur, de andere ongeveer 7 uur. De derde heeft tot op heden geen werk gehad voor me, maar daar begin ik volgende week voor om te beginnen 2 uur per week, kan uitlopen op circa 6 uur per week. Maar ja, als ik het optel kom ik nu op misschien 19 uur per week. Het schiet gewoon niet op. Mijn werk nu is niet zozeer onregelmatig maar meer versnipperd, zoals ze dat zeggen: een uurtje 's ochtends, een uurtje 's middags.
Ik solliciteer nu hoofdzakelijk op full time functies. Desnoods in mijn oude vak, waar ik het eigenlijk niet kan volhouden vanwege de commerciële werkwijze. Als ik op heel ander werk solliciteer dan komt leeftijd, in mijn geval in combinatie met gebrek aan ervaring om de hoek kijken.
Volhouden hoor Tonnie! Ik kijk ook het liefst naar het licht aan het einde van de tunnel.Zo hou ik het vol.
Er mag niets fout gaan inderdaad. Maar wat meer kun je doen dan je goed inzetten, je best doen en eerlijk zijn? Sterkte meisje, het moet gewoon lukken, toch?
Ik probeer de stress de baas te blijven door ook leuke dingetjes tussen door te plannen.
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)