Pages:
Actions
 • #1 by vogeltje123 on 15 Jun 2016
 • Hallo
  Op mijn uitkering is het afgelopen jaar beslag gelegd van 50 euro voor een aflossing leenbijstand van de gemeente.
  Nu is mijn vakantiegeld ook ingehouden voor deze aflossing.
  Echter heb ik onlangs mijn beslagvrije voet laten berekenen, en deze moest verhoogd worden met z'on 50 euro per maand.
  In principe is mijn vakantiegeld dus ten onrechte ingehouden.
  Heb ik alsnog recht op mijn vakantiegeld met terugwerkende kracht?

  Op het internet lees ik van wel als het gaat om een deurwaarder, maar bij een uitkeringsinstantie twijfel ik hier over omdat ik dit artikel tegen kwam op schuldinfo.nl;

  Wanneer de beslagvrije voet te laag is vastgesteld (bijvoorbeeld halvering vanwege het niet verstrekken van informatie) en de debiteur verstrekt alsnog de informatie, dan moet de deurwaarder volgens de wetgever de beslagvrije voet wel met terugwerkende kracht aanpassen. In het Memorie van Antwoord staat namelijk:

  "is in onwetendheid te veel aan de beslaglegger betaald, dan moet hij dat onverwijld teruggeven of verrekenen."

  Deze interpretatie is zowel door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders als de Nationale Ombudsman overgenomen. Zo overweegt de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

  "Het is (...) de bedoeling van de wetgever om de wettelijk voorgeschreven beslagvrije voet zoveel mogelijk correct toe te passen hetgeen met zich brengt dat de beslagvrije voet met terugwerkende kracht gecorrigeerd dient te worden indien achteraf alsnog de juiste gegevens voor toepassing van een hogere beslagvrije voet worden geleverd."

  Voor de invordering van uitkeringen gelden overigens afwijkende regels. De beslagvrije voet is nihil zolang de debiteur geen informatie verstrekt. Wanneer de debiteur alsnog de informatie verstrekt hoeft de beslagvrije voet in dit geval niet met terugwerkende kracht aangepast te worden.
 • #2 by chapter on 15 Jun 2016
 • je kan gemeente verzoeken zich te houden aan de bvv en je vakantiegeld terug te betalen. mogelijk is daar andere regel voor aangezien het leenbijstand is dus een lening. Als je leent moet je terug betalen.

  bij je verzoek stuur je overzicht toeslagen, huurbetaling en brief van huurprijs en ook zorgpremie betaling en polis. Het gebeurd wel eens dat zorgpremie niet betaald wordt maar wel wordt opgevoerd bv.  Er zit nog wel eens verschil in wie de bvv uitrekend. vind ik persoonlijk apart want is 1 reken methode voor. Ook al eens gezien dar ze bv toeslagen niet invoerde waardoor bvv flink hoger uitviel maar bij herberekening dus juist was
 • #3 by sacredfour on 15 Jun 2016
 • Als de beslagvrije voet wordt gehanteerd en deze is verkeerd uitgerekend dan zal het teveel ingehouden terug moeten worden betaald.
  Heb je eenmaal je inkomensgegevens verstrekt, dan moeten deze gegevens worden gebruikt, ook voor het vakantiegeld. Als de beslaglegger een nieuwe berekening wil maken dan zal hij eerst jouw moeten vragen nieuwe inkomens gegevens te verstrekken voordat hij een nieuwe berekening mag/kan maken.
  Er wordt heel vaak onterecht beslag op vakantiegeld gelegd. Houdt dit dus goed in de gaten. 
 • #4 by Carol on 16 Jun 2016
 • Valt vakantiegeld onder het beslag?
  Al het meerdere boven de beslagvrije voet, w.o. het vakantiegeld valt onder het beslag. Dit is ook het geval wanneer op 1 april beslag gelegd wordt. Ook dan valt het volledige vakantiegeld onder het beslag.

  Maar hoe is de situatie wanneer de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen en er maandelijks niets afgedragen kan worden? Valt dan ook het vakantiegeld onder het beslag of moet er rekening mee worden gehouden dat het inkomen in de voorgaande maanden te laag was? 

  De uitbetaling van vakantiegeld in de maand mei is strikt geen nabetaling. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat het vakantiegeld wel toegerekend moet worden aan de maand waarin het is opgebouwd. De jaarlijkse betaling van het vakantiegeld is in verband daarmee niet voor beslag vatbaar indien en voor zover in de maanden waarover de opbouw van het vakantiegeld plaatsvond, het inkomen (inclusief de maandelijkse aanspraak op het vakantiegeld) onder de beslagvrije voet bleef. Dit ongeacht of in de betreffende maanden al beslag is gelegd.

  Voorbeeld
  Er is op 1 april beslag gelegd. Het inkomen is € 1000. De beslagvrije voet is € 1050. Over 12 maanden wordt maandelijks € 75 aan vakantiegeld opgebouwd, zodat in de maand mei € 900 beschikbaar komt.
  Van de € 1900 (1000 + 900) die in de maand mei betaalbaar wordt gesteld gaat € 300 (12 x 25) naar de beslaglegger en € 1600 naar de schuldenaar.
   
  Bron: schuldinfo
 • #5 by sacredfour on 17 Jun 2016
 • Carol, bedankt voor de extra uitleg en info!
 • #6 by vogeltje123 on 20 Jun 2016
 • Bedankt voor de reacties.

  Ik heb mijn beslagvrije voet laten herberekenen en deze is gelukkig verhoogd met 45 euro per maand.
  Helaas hebben ze mijn vakantiegeld net ingehouden, en ze zijn niet van plan dit met terugwerkende kracht terug te geven :(
 • #7 by sacredfour on 20 Jun 2016
 • Als er maandelijks een x bedrag ingehouden wordt dan is dit meestal berekend op je inkomen exclusief vakantiegeld. Alleen bij een bijstandsuitkering wordt het vakantiegeld maandelijks afgetrokken van de hoofdsom( inhouding vakantiegeld) De deurwaarder mag alleen beslag leggen op het vakantiegeld als dit in de berekening van je maandinkomen niet is meegerekend.  Nu er uitgerekend is dat je 45 euro per maand minder mag worden ingehouden betekend dit waarschijnlijk dat het vakantiegeld onterecht is ingehouden. Maak hier bezwaar tegen en dreig met  een melding aan de Kamer van Gerechtsdeurwaarders.
Pages:
Actions