Hypotheekakte als dwangmiddel.....

Started by Peter2610, Aug 29, 2016, 03:24 PM

Previous topic - Next topic

Peter2610

Is er iemand op de hoogte wat er expliciet in een hypotheek akte MOET staan alvorens een gerechtsdeurwaarder deze mag gebruiken voor allerlei dreigementen en beslagleggingen uit naam van de rechter?
Ik worstel hier al sinds 2009 mee met allerlei incassoburootjes die denken wat te kunnen verdien. Helaas hebben zij al wel loonbeslag gelegd bij mijn ex en drie jaar schuldsanering centjes van haar. Bij mij valt niets te halen, maar we kennen ze ..... ;) Groenewegen is een periode stil geweest maar na overgang naar syncasso begint het spelletje opnieuw , en nu ben ik het een beetje veel zat aan het worden. Dit duurt nu al bijna 6 jaar. Van ASR naar direktbank naar abn hypotheek groep, ben benieuwd wie het dossier nog kent.
Dus ga ik maar eens kijken of mijn ex nog centjes terug kan krijgen wegens onzorgvuldig en niet volgens de wet handelen.
Het bevreemd mij zeer dat ik in al die jaren nog niet voor een rechter geroepen ben, en dat het loonbeslag in 2010 plotseling stopte na mijn intensieve contact met dhr. Driessenaar de gerechtsdeurwaarder van Groenewegen toentertijd. Ze hadden rustig door kunnen gaan lijkt mij.
Gelukkig heeft mijn ex een schone lei, maar voor mij geldt dat ik doorga tot mijn einde.
Ik heb toch geen boedel, geen inboedel, geen inkomen, geen bankrekening .Maar deze incasso cowboytjes zullen zich nimmer verrijken over iets wat de FORTIS/ASR geflikt heeft .

Dus als er iemand is die een kennis heeft van de hypotheekakte graag.
8)

ollie bollie

Een hypotheekakte heeft een verjaringstermijn van 20 jaar en dus is in jouw geval geen gang naar de rechter nodig. Een hypotheekakte is een executoriale titel, waardoor ze via de hypotheekakte rechtstreeks beslag kunnen leggen, zonder tussenkomst van een rechter.
Carpe diem!

chapter

WAR leef je dan van en geen bankrekening goed.  Heb je geen inkomen dan. Hoe betaal je hypotheek en waarom al die moeite voor een ex

Incasso_deskundige

Daar ben ik ook benieuwd naar:

Geen inkomen/uitkering? Maar waar leef je dan van?
Geen bankrekening? Kan dat (nog) in de huidige tijd?
Geen roerende zaken? Niets, noppes, nada?

De hypotheekakte moet volgens mij ook de daadwerkelijke geldleningsovereenkomst in zich hebben om een executoriale titel op te leveren. Er moet volgens mij in staan welk bedrag je leent en tegen welke condities.

En er is dan dus geen rechter nodig, want de hypotheekakte is dan direct de executoriale titel.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Het incassobureau zal de grosse van de hypotheekakte gebruiken. Hierop staat: IN NAAM DES KONINGS.
De akte levert een titel op voor de restschuld. Niet alle hypotheekakten leveren een titel op voor de restschuld zoals incasso_deskundige al aangaf , zie dit draadje op het rechtenforum:
http://rechtenforum.nl/forum/thread/t/39803/postdays/0/postorder/asc/?start=0

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Peter2610

Quote from: chapter on Aug 29, 2016, 05:16 PM
WAR leef je dan van en geen bankrekening goed.  Heb je geen inkomen dan. Hoe betaal je hypotheek en waarom al die moeite voor een ex

Ik leef van de gunste van een ander, eigenlijk kan je niet zonder eigen bankrekening, maar ik weiger mij als vrij mens te binden aan die hypocriete bankwezens. De ABN-AMRO/Duetsche bank heeft mij zonder opgaaf van reden de keel doorgesneden, ik heb toen besloten om of van de grote kerk te springen of Fuck the system te aanvaarden. Gelukkig voor het laatste gekozen.En besloten deze aasgieren te laten barsten. En ik heb geen hypotheek meer, de moeite voor de EX die ik neem is omdat ook zij slachtoffer is van het hypocriete graaiende zooitje ! Dus ja ze bestaan , slachtoffers die terug vechten alsof ze nog bestaansrecht hebben. Vandaar mijn strijd en vraag of de (oude) hypotheekakte wel rechten biedt aan een dossier wat wellicht al 3-4 maal doorverkocht en opgekocht is.

Peter2610


[/quote]
Quote from: sacredfour on Aug 30, 2016, 07:26 AM
Het incassobureau zal de grosse van de hypotheekakte gebruiken. Hierop staat: IN NAAM DES KONINGS.
De akte levert een titel op voor de restschuld. Niet alle hypotheekakten leveren een titel op voor de restschuld zoals incasso_deskundige al aangaf , zie dit draadje op het rechtenforum:
http://rechtenforum.nl/forum/thread/t/39803/postdays/0/postorder/asc/?start=0Bedankt, ik ga de cowboytjes daar nog eens heel goed naar laten kijken. Ik ben benieuwd of de ASR/Fortis in die tijd van opstellen akte wel heel goed over nagedacht hebben. Lijkt op een zaak uit 2012  met RABO bank, uitspraak gunstig voor schuldenaar.

burningspirit

Peter2610 schrijft:
Vandaar mijn strijd en vraag of de (oude) hypotheekakte wel rechten biedt aan een dossier wat wellicht al 3-4 maal doorverkocht en opgekocht is.


Misschien ligt het aan mij maar een hypotheekakte die rechten biedt aan een dossier??? Ik mis wellicht hier iets?
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Peter2610

Quote from: burningspirit on Aug 30, 2016, 11:18 PM
Peter2610 schrijft:
Vandaar mijn strijd en vraag of de (oude) hypotheekakte wel rechten biedt aan een dossier wat wellicht al 3-4 maal doorverkocht en opgekocht is.


Misschien ligt het aan mij maar een hypotheekakte die rechten biedt aan een dossier??? Ik mis wellicht hier iets?


Staat er inderdaad een beetje raar, sorry.....(ik lijk Rutte wel :-))
Wat ik bedoelde te zeggen : Het dossier om mij tot betalen te dwingen wat nu bij syncasso ligt na diverse omzwervingen wordt ondersteund door het recht wat zij zouden hebben middels de hypotheekakte. En ik betwijfel dat ten zeerste. Ik zou willen dat er een rechter naar ging kijken maar dat doet (Groenewegen-)
maar niet.....

Katniss

Ik begrijp het nog niet helemaal.

Er is een restschuld na verkoop van de woning. Hiervoor moeten er afspraken gemaakt worden met de betreffende geldverstrekker. Een geldverstrekker kan, indien deze er bij het ondertekenen van de akte al rekening mee houden, in dezelfde akte opnemen wat er voor voorwaarden hangen aan de restschuld.

Als een geldverstrekker niet in de hypotheekakte rekening heeft gehouden met de eventuele restschuld, dan kan de hypotheekakte toch nooit een executoriale titel hebben voor het innen van de restschuld? Dan moet een bank hiervoor toch eerst weer naar een rechter of moet er eerst door beide partijen een nieuwe akte worden ondertekend?

Waarom is het risico alleen voor de consument en waarom is het geen gedeeld risico? Een gemiddelde consument zal altijd bouwen op het advies van de geldverstrekker, een gedeeld risico zou ervoor zorgen dat dit advies werkelijk goed is.

Wat moet er in een hypotheekakte staan om wel een executoriale titel te hebben voor het innen van de restschuld?
Problemen in het leven zijn gewoon uitdagingen voor het persoonlijk groeiproces.

Peter2610

Een stukje tekst...... ;)


Een notariële akte kan volgens de wet  in heel Nederland ten uitvoer worden gelegd zonder dat er tussenkomst van de rechter nodig is. Zo kan de bank op basis van een hypotheekakte het in onderpand gegeven onroerend goed onmiddelijk executeren. Maar hoe zit het met de restschuld na executie? Kan de bank ook met de akte in de hand meteen beslag leggen op andere goederen?

In een arrest uit 1992 (Rabobank/ Visser) heeft de Hoge Raad  bepaald dat aan de notariële akte slechts executoriale kracht toekomt met betrekking tot op het tijdstip van het verlijden van de akte bestaande en in de akte nader omschreven vorderingen of toekomstige vorderingen die hun onmiddellijke grondslag vinden in op het moment van verlijden van de akte reeds bestaande rechtsverhouding, die ook weer in de akte wordt omschreven. Op basis van dit criterium werd géén executoriale kracht toegekend aan een zogeheten bankhypotheek van de Rabobank. De akte bevatte de volgende algemene clausule dat de hypotheek strekte tot betaling van:

"al hetgeen de bank blijkens haar administratie van (de debiteur) te vorderen heeft of mocht hebben, uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken anderen hoofde ook, tot het hierna te vermelden bedrag."

De omschrijving werd te algemeen geacht en derhalve kon de akte alleen gebruikt worden om het onroerend goed waarop de hypotheek rustte uit te winnen en niet om alle andere vorderingen die in de akte vermeld worden (zoals de rekening-courantschuld bij de bank) uit te winnen.

In een arrest van 8 februari 2013 (LJN: BY4889) is dit standpunt nogmaals door de Hoge Raad bevestigd. In deze zaak betrof het wederom een hyptoheekakte van de Rabobank. In dit geval bepaalde de akte dat de hypotheek strekte:

"tot zekerheid van betaling van al hetgeen de bank blijkens haar administratie  van de comparanten onder A genoemd, zowel van hen samen als van ieder van hen afzonderlijk, voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen: debiteur, te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken anderen hoofde ook"

Deze clausule lijkt wel erg op de clausule uit Rabobank/ Visser. De Hoge Raad is dan ook onverbiddellijk:

"Gelet op het verstrekkende en ingrijpende karakter van deze bevoegdheden valt het bestaan daarvan alleen te aanvaarden indien de vordering waarvoor deze is verleend met voldoende bepaaldheid in de titel is omschreven. Daarom is in het arrest Rabobank/Visser de eis gesteld dat een notariële akte alleen dan een executoriale titel in de zin van art. 430 Rv oplevert indien deze betrekking heeft op vorderingen die op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaan en in de akte zijn omschreven, of op toekomstige vorderingen die hun onmiddellijke grondslag vinden in een op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven rechtsverhouding.
(..)
Uit de onderhavige akte zelf blijkt niet van het bestaan van enige concrete vordering of enige concrete rechtsverhouding waaruit een vordering kan voortvloeien. De akte voldoet aldus niet aan de eis dat de te executeren vordering daarin met voldoende bepaaldheid is omschreven."

Conclusie: de Rabobank zal eerst bij de rechtbank moeten gaan procederen om de restschuld te kunnen innen. Dit brengt naast extra kosten ook de mogelijkheid met zich mee dat er verweer wordt gevoerd en dat de verhaalsmogelijkheden van de bank intussen weg zijn.

sacredfour

Ja, maar wat staat er in jouw hypotheekakte?
Kan je dit geanonimiseerd plaatsen?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Peter2610

Quote from: sacredfour on Aug 31, 2016, 04:33 PM
Ja, maar wat staat er in jouw hypotheekakte?
Kan je dit geanonimiseerd plaatsen?

Ik kan zelf niets vinden, wel dat mijn verpande (woekerpolissen)polissen ten gelde gemaakt kunnen worden.Is ook gebeurt , alles op vrijwillige basis overigens er is geen executie verkoop geweest. Over de restschuld zouden afspraken gemaakt worden!!!! Deze afspraak is de fortis nooit nagekomen, ondanks toezegging (ik heb dat op schrift) aan de toenmalig verkopende makelaar.
Ik weet dus niet wat ik over het oog zie in de akte.....
hoe stuur ik de akte geanomiseerd, gewoon naam weghalen? en scannen?

Incasso_deskundige

kun jij  je hypotheekakte niet vinden? Je kunt deze altijd nog (tegen betaling) opvragen bij het Kadaster en ik vermoed dt dit ook wel (tegen betaling) kan bij de notaris waar deze is gepasseerd.

Met de hypotheekakte kan dus altijd het onroerend goed worden uitgewonnen. Voor de (rest-)schuld kan een hypotheekakte ook een executoriale titel zijn als deze voor grosse is afgegeven. Voorwaarde is dan dus dat de vordering (= hypothecaire lening) in de hypotheekakte is opgenomen, zoals onder meer is uitgemaakt in het arrest Rabobank/Visser.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Peter2610

Quote from: Incasso_deskundige on Aug 31, 2016, 07:09 PM
kun jij  je hypotheekakte niet vinden? Je kunt deze altijd nog (tegen betaling) opvragen bij het Kadaster en ik vermoed dt dit ook wel (tegen betaling) kan bij de notaris waar deze is gepasseerd.

Met de hypotheekakte kan dus altijd het onroerend goed worden uitgewonnen. Voor de (rest-)schuld kan een hypotheekakte ook een executoriale titel zijn als deze voor grosse is afgegeven. Voorwaarde is dan dus dat de vordering (= hypothecaire lening) in de hypotheekakte is opgenomen, zoals onder meer is uitgemaakt in het arrest Rabobank/Visser.


Ik heb de akte nog, zal hem anoniem maken en inscannen, als het lukt zal ik hem plaatsen op het forum. Wellicht te groot?
Ben nieuwsgierig, gelukkig niet wanhopig!  8)