18 jaar na vonnis weer betalen

Started by Isabella, Aug 24, 2016, 10:43 PM

Previous topic - Next topic

Isabella

In april 1999 ben ik veroordeeld om te betalen. Eind 2002 was deze schuld voldaan. Nu, 18 jaar na dato, heeft het incassobureau WEER het vonnis gebruikt om (volgens hem) nog te betalen executiekosten betaald te krijgen. Ik moet dus nu weer â,¬ 1200 betalen.

De gerechtsdeurwaarder van toen zegt geen dossiers meer te hebben en ook geen overzichten van betalingen. De opvolgend gerechtsdeurwaarder zegt het zelfde en schepen me dus af.

Het is toch raar dat ik wel 20 jaar lang met een vonnis om mijn oren geslagen kan worden, maar dat executerende gerechtsdeurwaarders geen dossiers hoeven te bewaren.

Kan ik hier nog wat tegen doen ? dit is toch wel heel erg oneerlijk !

Incasso_deskundige

Eerst even een kritische tegenvraag: waarom heb je zelf geen administratie/stukken meer van de afwikkeling?

Maar ik denk dat het deurwaarderskantoor wel degelijk een bewaarplicht heeft voor dergelijke zaken/dossiers. De automatisering was toen nog wel minder dan nu, dus wellicht dat er geen digitaal dossier van in te zien is, maar een papieren versie zou er toch nog koeten bestaan, in elk geval van de financiële afwikkeling. Wellicht dat ze dit niet meer "paraat" hebben, omdat veel bedrijven hun oude archief elders (extern) opslaan.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Isabella

Door een afschuwelijk brand in 2006 waarbij mijn hele huis verloren is gegaan. Daarom heb ik geen stukken meer.

Incasso_deskundige

De wettelijke bewaarplicht (voor onder meer de administratie) is 7 jaar volgens art. 2:10 Burgerlijk Wetboek. Ik weet niet of er voor deurwaarders een afwijkende langere termijn geldt.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

jan

Volgens mij is deze schuld verjaard. Dus als ik jou was, zou ik niet betalen en aangeven dat de schuld verjaard is.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verjaring

QuoteDe gerechtsdeurwaarder van toen zegt geen dossiers meer te hebben en ook geen overzichten van betalingen. De opvolgend gerechtsdeurwaarder zegt het zelfde en schepen me dus af.

Dit geeft jou voldoende, om aan te geven dat de schuld verjaard is. Dus ik adviseer je om de eis van dit incassobureau af te wijzen.

Incassobureau, proberen geld te halen uit oude vorderingen. Over welke incassobureau hebben we het eigenlijk?
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Isabella

Ik dacht ook dat het wel verjaard zou zijn, maar niet dus. Het incassobureau is "Incasso & Juridisch adviesbureau Z.H.E te strijen.

Via directe familie, die werkzaam is als toegevoegd deurwaarder bij Rijnland Gerechtsdeurwaarders & Incasso te Spijkenisse is wederom met dit vonnis beslag gelegd op mijn salaris.

Het familielid wat nu de betekening uitgebracht heeft is zelf 5 jaar lang eigenaar geweest van het incassobureau (en heeft dus het dossier onder zich gehad)

Op geen enkele manier wenst Rijnland Gerechtsdeurwaarders mee te werken aan een minnelijke oplossing die ik voorgesteld hebben. Ze willen de hoofdprijs en gaan er voor.

Incasso_deskundige

Een vonnis verjaart pas na 20 jaar en er kan tussentijds ook nog "stuiting" hebben plaatsgevonden.

Voor de toekomstige rente volgens het vonnis en voor de executiekosten geldt denk ik een kortere termijn van verjaring (5 jaar?), maar voor de in het vonnis toegewezen hoofdsom, kosten en ook rente (tot datum vonnis) geldt volgens mij toch echt de eerder genoemde termijn van 20 jaar.

Daarnaast worden betalingen c.q. geincasseerde gelden afgeboekt conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Isabella

#7
De toenmalige gerechtsdeurwaarder heeft het dossier gesloten en 3 maanden na sluiting van het dossier nog een afrekening gestuurd aan de opdrachtgever/incasso bureau. Deze eist hij nu ook betaald (verdubbeld door alle kosten van latere pogingen alsnog net vonnis betaald te krijgen.

Vanaf het moment dat het dossier eind 2002 gesloten is door de executerende gerechtsdeurwaarder tot heden "zegt" hij wel een drietal keer een brief geschreven te hebben, maar kan/wil hiervan geen kopie overleggen.

Om welke redenen dan ook heeft hij de afgelopen jaren steeds opdracht gegeven aan gerechtsdeurwaarders het dossier zonder dat er betalingen zijn ontvangen ( ik wist immers van niets en/of ik maakte uitdrukkelijk bezwaar bij de gerechtsdeurwaarder) te sluiten. De kosten die hiermee gepaard zijn gegaan verhaalt hij nu op mij, alsook de afrekening van de gerechtsdeurwaarder in maart 2003 inclusief â,¬ 299,33 rente.

Ik kan aantonen dat de toenmalige gerechtsdeurwaarder 2 x derdenbeslag heeft gelegd, 2 x een openbare verkoping heeft gepland ( die alleen gestopt kon worden als direct de vordering voldaan werd)

De originele vordering van het vonnis was  `(omgerekend) â,¬ 362,08. Aan betalingen is in de tijd â,¬ 712,00 ontvangen.

Van de toenmalige gerechtsdeurwaarder heb ik een mail gekregen dat ze met dit vonnis in juni 2002 derdenbeslag hebben gelegd en daarvan een betaling van  â,¬ 656,35 hebben ontvangen. Dit is echter overgedragen aan de opvolgend gerechtsdeurwaarder die na het sluiten van het dossier de eerst weer was.

Dus in totaal is er op dit vonnis van â,¬ 362,08 wat telken malen geëxecuteerd werd, â,¬ 1.368,35 betaald. Nu moet ik dus nog eens â,¬ 1.068,55 betalen en â,¬ 220,00 aan kosten van de huidige gerechtsdeurwaarder.

Het is mij sinds gisteren pas bekend geworden dat het derdenbeslag niet gebruikt is voor dit vonnis, terwijl dit vonnis wel gebruikt is om beslag te leggen, destijds. Ik heb daar allemaal kopieën van los kunnen peuteren.

Ik krijg hier echt een heel erg naar gevoel van ! Te meer daar er telkens maar wordt gesproken dat ik "zwervende" zou zijn, terwijl ik altijd netjes mijn adres door gegeven heb aan de Gemeentes, zelf nu ik al 6 1/2 jaar in het Buitenland woon, is mijn adres bekend bij de laatste Gemeente in Nederland.

Ook heb ik vanaf mei 2003 altijd een goede baan gehad en was er geen sprake meer van schulden.

sacredfour

Isabella,
Wie is de eisende partij in het vonnis? Is dit ook de partij waarbij je de schuld had voor het vonnis? Handelt de deurwaarder nog steeds voor deze partij?
Je hebt recht op inzage in het volledige dossier.  Zonder betalinghistorie mag de deurwaarder ook geen beslag leggen. 
Als de deurwaarder niet mee wil werken zal je naar de voorzieningsrechter moeten stappen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Isabella

Ja de eisende partij is (nog steeds) dezelfde als de partij waar ik de schuld had voor het vonnis.

De toenmalige gerechtsdeurwaarder handelt niet meer voor deze partij en zegt geen dossier meer te hebben, dat zou zijn vernietigd. Toenmalige gerechtsdeurwaarder en incassobureau voor eisende partij hebben destijds schriftelijke ruzie gehad ( heb ik de kopieën van gekregen van een gerechtsdeurwaarder die de zaak ondertussen ook al weer heeft gesloten zonder te willen behandelen )

Bij de Gerechtsdeurwaarder ( Rijnland in Spijkenisse) die NU derdenbeslag heeft gelegd, werkt een familielid van het eisende incassobureau.

Dit familielid (toegevoegd deurwaarder) is zelf (mede)eigenaar geweest van het eisende incassobureau en werkt nu voor Rijnland Gerechtsdeurwaarders.

Ik heb inmiddels een afspraak gemaakt met een advocaat. Het wort het uurtarief omdat mijn inkomen zo hoog is dat ik niet in aanmerking kom voor een toevoeging.

Volgens mij klopt er van deze hele zaak niets !

chapter

Ik vind ook raar verhaal als afgesloten is. Kun je dat van de op papier krijgen. En de oorspronkelijke eiser wat zegt die. Ik zou brief sturen aangetekend als ze hiermee doorgaan je een klacht indienen bij kamer voor gerechtsdeurwaarders en advocaat inhuurt en deze kosten op hun verhaald. Ellende is door loonbeslag ze toch al innen

Isabella

ALLES wat ik hier schrijf, heb ik op papier. Met de eiser heb ik nog geen contact gehad, maar ga ze nu aanschrijven.

Incasso_deskundige

Het huidige deurwaarderskantpor zal de vordering moeten kunnen verantwoorden/onderbouwen alvorens zij tot het nemen van executiemaatregelen mogen overgaan. Zij zullen dus ook kopieën van eventuele eerdere (ambts-)handelingen in hun bezit moeten hebben of deze desgevraagd (via hun opdrachtgever) aan je kunnen overleggen.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Incasso_deskundige

#13
Tuchtklacht indienen heeft pas nut als overduidelijk is dat de gerechtsdeurwaarder een fout heeft gemaakt of niet aan een hen opgelechte verplichting voldoet. De gerechtsdeurwaarder kan - uitzonderingen daargelaten - niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of foute informatie van zijn opdrachtgever.

Ben je het niet eens met de (verdere) executie van het gewezen vonnis, dan is niet een tuchtklacht tegen de gerechtsdeurwaarder, maar een executiegeschil tegen de tenuitvoerlegging van het vonnis de juiste weg!
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Ik zou chapter's advies opvolgen. Ik ben bekend met een aantal gevallen zoals deze waar de originele schuldeiser niks meer van de schuld af wist, terwijl er geen sprake was van cessie.
Deze zaken heb ik gewonnen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.